MEVZUAT KILAVUZU – Farmasötik Analiz İçin Kapiller Elektroforez Yöntemleri – Ayırma Teknolojisi –FARMASÖTİK ANALİZ – Kimya Mühendisliği – Ayırma Teknolojisi Ödevleri – Kimya Mühendisliği Ödev Yaptırma – Kimya Ödev Yaptırma Ücretleri

Ödevcim'le ödevleriniz bir adım önde ... - 7 / 24 hizmet vermekteyiz... @@@ Süreli, online, quiz türü sınavlarda yardımcı olmuyoruz. Teklif etmeyin. - İşleriniz Ankara'da Billgatesweb şirketi güvencesiyle yapılmaktadır. 0 (312) 276 75 93 --- @ İletişim İçin Mail Gönderin bestessayhomework@gmail.com @ Ödev Hazırlama, Proje Hazırlama, Makale Hazırlama, Tez Hazırlama, Essay Hazırlama, Çeviri Hazırlama, Analiz Hazırlama, Sunum Hazırlama, Rapor Hazırlama, Çizim Hazırlama, Video Hazırlama, Reaction Paper Hazırlama, Review Paper Hazırlama, Proposal Hazırlama, Öneri Formu Hazırlama, Kod Hazırlama, Akademik Danışmanlık, Akademik Danışmanlık Merkezi, Ödev Danışmanlık, Proje Danışmanlık, Makale Danışmanlık, Tez Danışmanlık, Essay Danışmanlık, Çeviri Danışmanlık, Analiz Danışmanlık, Sunum Danışmanlık, Rapor Danışmanlık, Çizim Danışmanlık, Video Danışmanlık, Reaction Paper Danışmanlık, Review Paper Danışmanlık, Proposal Danışmanlık, Öneri Formu Danışmanlık, Kod Danışmanlık, Formasyon Danışmanlık, Tez Danışmanlık Ücreti, Ödev Yapımı, Proje Yapımı, Makale Yapımı, Tez Yapımı, Essay Yapımı, Essay Yazdırma, Essay Hazırlatma, Essay Hazırlama, Ödev Danışmanlığı, Ödev Yaptırma, Tez Yazdırma, Tez Merkezleri, İzmir Tez Merkezi, Ücretli Tez Danışmanlığı, Akademik Danışmanlık Muğla, Educase Danışmanlık, Proje Tez Danışmanlık, Tez Projesi Hazırlama, Tez Destek, İktisat ödev YAPTIRMA, Üniversite ödev yaptırma, Matlab ödev yaptırma, Parayla matlab ödevi yaptırma, Mühendislik ödev yaptırma, Makale YAZDIRMA siteleri, Parayla makale YAZDIRMA, Seo makale fiyatları, Sayfa başı yazı yazma ücreti, İngilizce makale yazdırma, Akademik makale YAZDIRMA, Makale Fiyatları 2022, Makale yazma, İşletme Ödev Yaptırma, Blog Yazdırma, Blog Yazdırmak İstiyorum

MEVZUAT KILAVUZU – Farmasötik Analiz İçin Kapiller Elektroforez Yöntemleri – Ayırma Teknolojisi –FARMASÖTİK ANALİZ – Kimya Mühendisliği – Ayırma Teknolojisi Ödevleri – Kimya Mühendisliği Ödev Yaptırma – Kimya Ödev Yaptırma Ücretleri

10 Ocak 2021 Mevzuat Bilgi Sistemi Mevzuat çeşitleri Mevzuat Türleri nelerdir www.mevzuat.gov.tr tck Yasal mevzuat ne demektir Yönetmelik Nedir 0
MEVZUAT KILAVUZU – Farmasötik Analiz İçin Kapiller Elektroforez Yöntemleri – Ayırma Teknolojisi –FARMASÖTİK ANALİZ – Kimya Mühendisliği – Ayırma Teknolojisi Ödevleri – Kimya Mühendisliği Ödev Yaptırma – Kimya Ödev Yaptırma Ücretleri

 Düzeltilmiş Tepe Alanları

CE, bir sütun üzerinde tespit tekniği olduğundan, analitler, tespit penceresinden farklı hızlarda göç ederler. Bu nedenle, daha yavaş göç eden bileşikler aynı tepe yüksekliğine, ancak daha hızlı göç eden bileşiklerden daha büyük bir tepe alanına sahip olacaktır. Bu nedenle, düzeltilmiş tepe alanları ile çalışmak yaygındır, yani tepe alanı göç süresine bölünür. Enantiomerlerin rasemik bir karışımı üzerinde yapılan çalışma, bu düzeltmenin önemini göstermektedir

 Doğrusallık

CE için UV dedektörlerinin dinamik aralığı, LC’den daha sınırlı olabilir. Doğrusallık bu nedenle her zaman ana bileşen ve safsızlıklar için test edilmelidir. Ana zirve aralık dışı olduğunda genel bir çözüm, ana bileşen için tepkiyi belirlemek için seyreltilmiş bir çözelti ve safsızlıklar için konsantre bir çözelti enjekte etmektir. Alternatif olarak, aynı solüsyondan küçük ve büyük enjekte edilen hacim karşılaştırılabilir. Her iki durumda da, iki enjeksiyonu karşılaştırabilmek için dahili bir standart gereklidir.

 ÖZET VE SONUÇLAR

Herhangi bir yöntem geliştirmeye başlamadan önce, yöntemin amacını bilmeniz ve yöntemin amacından performans taleplerini tanımlamanız gerekir. CE yöntemlerinin performansını iyileştirmek için, enstrümantal ayarlar, enjeksiyon prosedürü, BGE’nin bileşimi ve hazırlanması, numune ve standartlar gibi parametrelerin hepsinin dikkatlice değerlendirilmesi gerekir. Nihai yöntemin tüm yönleriyle açıkça ve tartışmasız bir şekilde tanımlanması önemlidir. CE sağlam bir teknik olmasaydı, insan genomu projesi HUGO’nun bugün tamamlanamayacağını hatırlamak önemlidir.

GÜNCELE GENEL BAKIŞ – MEVZUAT KILAVUZU

Kapiler elektroforez (CE), farmakolojik analistler için analitik araç kutusunda değerli bir teknik haline gelmiştir. CE yöntemleri tanımlama, tahlil, saflık tayini ve kiral ayırma için başarıyla uygulanmıştır. Bir kayıt dosyasında CE yöntemleri kullanılıyorsa, düzenleyici onayı karşılamada ICH yönergeleri izlenmelidir. Burada, farklı analitik prosedürler için gerekli doğrulama parametreleri açıklanmış ve literatürde sunulan CE doğrulama çalışmalarının kapsamlı bir özeti verilmiştir.

Avrupa, Japon ve Amerika Birleşik Devletleri Farmakopelerinde CE ile ilgili uyumlaştırılmış genel bölümler tartışılmaktadır. Ek olarak, mevcut farmakopelerde CE yöntemlerini reçete eden spesifik farmakope monografları açıklanır ve analitik talimatlar değerlendirilir.

Mevzuat nedir
Mevzuat Bilgi Sistemi
Mevzuat Türleri nelerdir
Resmi Gazete
www.mevzuat.gov.tr tck
Yönetmelik Nedir
Yasal mevzuat ne demektir
Mevzuat çeşitleri

GİRİŞ

Son on yılda kapiler elektroforez (CE), farmasötik analiz için olgun bir ayırma tekniği haline geldi. Literatürde, kimlik onayı, ana bileşen testi, saflık belirleme, enantiyomerik ayırma ve stokiyometri belirleme dahil olmak üzere farmasötik Ar-Ge laboratuvarları ve akademik çevrelerden çok sayıda onaylanmış yöntem bildirilmiştir.

Ek olarak, CE, stabilite gösteren sıvı kromatografi yöntemlerinin geliştirilmesi sırasında sıklıkla ortogonal bir teknik olarak uygulanmaktadır. Sonuç olarak CE, farklı ilaç şirketlerinin çeşitli düzenleyici sunumlarına dahil edilmiştir. CE’nin farmasötik bilimlerde analitik bir araç olarak kullanımı, çeşitli inceleme makalelerinde ayrıntılı olarak ele alınmıştır.

Farmasötik analiz alanında gelişmiş bir ayırma tekniği olarak CE’nin artan ilgisi ve uygulaması, düzenleyici otoriteler tarafından kabul edilmiştir. CE, Amerika Birleşik Devletleri Gıda ve İlaç Dairesi (FDA) ve Uluslararası Uyum Konferansı’ndan (ICH) farklı kılavuz belgelerde özel bir analitik teknik olarak dahil edilmiştir.

Avrupa Farmakopesi (Ph.Eur.), 15 Amerika Birleşik Devletleri Farmakopesi (USP), 16,17 ve Japon Farmakopesi (JP) ‘ye CE ile ilgili genel bir monografi dahil edilmiştir.18 Ek olarak, CE bir dizi kimlik doğrulama testi veya (enantiyomerik) saflık testi gibi çeşitli ürünler için özel monograflar. İsimlendirmedeki farklılıkları önlemek için, Uluslararası Saf ve Uygulamalı Kimya Birliği (IUPAC) tarafından analitik kapiler elektromigrasyon tekniklerinin terminolojisine ilişkin tavsiyeler yayınlanmıştır.

MEVZUAT KILAVUZU KUMANLAR

A. Yöntem Doğrulama

Avrupa, Japonya veya Amerika Birleşik Devletleri’nde bir kayıt dosyasının parçası olarak kullanılan analitik prosedürler, ICH kılavuzu Q2 (R1) ‘Analitik Prosedürlerin Doğrulanması: Metin ve Metodoloji’ uyarınca doğrulanmalıdır. 20 Analitik amacın amacı yöntem validasyonu, analitik prosedürün amaçlanan amaca uygun olduğunu göstermektir. Analitik prosedürün türüne bağlı olarak, farklı doğrulama parametrelerinin değerlendirilmesi de gerekir.

Bu ICH kılavuzunda açıklanan en yaygın dört analitik prosedür türü şunlardır:

􏰫 Tanımlama testleri
􏰫 Safsızlıklar: kantitatif testler
􏰫 Kirlilikler: sınır testleri
􏰫 Test, yani ilaç maddesi veya ilaç ürünü veya ilaç ürünündeki diğer seçilmiş bileşenler numunelerindeki aktif kısmın kantitatif testleri.

Tablo 1’de, farklı analitik prosedür türleri için gereken tipik doğrulama parametreleri listelenmiştir. Tüm bu analitik prosedürler için CE uygun bir analitik teknik olabilir. Aslında, son on yılda literatürde farmasötik analiz için çok sayıda doğrulanmış CE yöntemi açıklanmıştır.21,22 Tablo 2’de, bildirilen çeşitli CE doğrulama çalışmalarında yer alan ICH doğrulama parametrelerine genel bir bakış da listelenmiştir.

Kiral saflık tayini, CE yöntemlerinin önemli bir uygulama alanı olduğundan, bu test özel bir analitik prosedür olarak ayrı olarak listelenmiştir. Ayrıca ilaç karşı iyonlarının belirlenmesi ayrı bir uygulama olarak dahil edilmiştir. Bu genel bakış, genel olarak gerekli doğrulama parametrelerinin bildirilen CE doğrulama çalışmalarında ele alındığını da göstermektedir.

Bununla birlikte, Tablo 2’de yer alan doğrulama parametrelerinin, rapor edilen referanslardaki ICH gerekliliklerine göre mutlaka tam olarak değerlendirilmediği unutulmamalıdır. Pek çok ilaç şirketi, doğrulama derinliğinin ilgili ürünün klinik gelişim aşamasına bağlı olduğu bir aşamayla ilgili doğrulama yaklaşımı da uygulamaktadır.

B. Analitik Talimatlar

CE deneylerini doğru bir şekilde yapabilmek için analitik talimatlar yeterli bilgi içermelidir. Deney koşulları ve CE deneylerinin performansı hakkında herhangi bir şüpheyi ortadan kaldırmak için, analitik talimatlar uygun bir ayrıntı derecesine kadar da açıklanmalıdır.

FDA ” Analitik Prosedürler ve Yöntemleri Doğrulama, Kimya, İmalat ve Kontrol Belgeleri ” için taslak kılavuzda, analitik talimatlarla ilgili olarak belirli bir analitik metodoloji olarak CE hakkında aşağıdaki bilgiler de sağlanmıştır.

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir