Meme Kanseri– Laboratuvar Tanı Bilimi – Laboratuvar Ödevleri – Lab Ödevleri – Kimya Mühendisliği – Kimya Ödev Yaptırma Ücretleri

Ödevcim'le ödevleriniz bir adım önde ... - 7 / 24 hizmet vermekteyiz... @@@ Süreli, online, quiz türü sınavlarda yardımcı olmuyoruz. Teklif etmeyin. - İşleriniz Ankara'da Billgatesweb şirketi güvencesiyle yapılmaktadır. 0 (312) 276 75 93 --- @ İletişim İçin Mail Gönderin bestessayhomework@gmail.com @ Ödev Hazırlama, Proje Hazırlama, Makale Hazırlama, Tez Hazırlama, Essay Hazırlama, Çeviri Hazırlama, Analiz Hazırlama, Sunum Hazırlama, Rapor Hazırlama, Çizim Hazırlama, Video Hazırlama, Reaction Paper Hazırlama, Review Paper Hazırlama, Proposal Hazırlama, Öneri Formu Hazırlama, Kod Hazırlama, Akademik Danışmanlık, Akademik Danışmanlık Merkezi, Ödev Danışmanlık, Proje Danışmanlık, Makale Danışmanlık, Tez Danışmanlık, Essay Danışmanlık, Çeviri Danışmanlık, Analiz Danışmanlık, Sunum Danışmanlık, Rapor Danışmanlık, Çizim Danışmanlık, Video Danışmanlık, Reaction Paper Danışmanlık, Review Paper Danışmanlık, Proposal Danışmanlık, Öneri Formu Danışmanlık, Kod Danışmanlık, Formasyon Danışmanlık, Tez Danışmanlık Ücreti, Ödev Yapımı, Proje Yapımı, Makale Yapımı, Tez Yapımı, Essay Yapımı, Essay Yazdırma, Essay Hazırlatma, Essay Hazırlama, Ödev Danışmanlığı, Ödev Yaptırma, Tez Yazdırma, Tez Merkezleri, İzmir Tez Merkezi, Ücretli Tez Danışmanlığı, Akademik Danışmanlık Muğla, Educase Danışmanlık, Proje Tez Danışmanlık, Tez Projesi Hazırlama, Tez Destek, İktisat ödev YAPTIRMA, Üniversite ödev yaptırma, Matlab ödev yaptırma, Parayla matlab ödevi yaptırma, Mühendislik ödev yaptırma, Makale YAZDIRMA siteleri, Parayla makale YAZDIRMA, Seo makale fiyatları, Sayfa başı yazı yazma ücreti, İngilizce makale yazdırma, Akademik makale YAZDIRMA, Makale Fiyatları 2022, Makale yazma, İşletme Ödev Yaptırma, Blog Yazdırma, Blog Yazdırmak İstiyorum

Meme Kanseri– Laboratuvar Tanı Bilimi – Laboratuvar Ödevleri – Lab Ödevleri – Kimya Mühendisliği – Kimya Ödev Yaptırma Ücretleri

7 Mayıs 2021 İnvaziv duktal karsinom kanserin kacinci evresi İnvaziv duktal karsinom yaşam süresi Kanserli memenin fotoğrafları Kanserli memenin ultrason görüntüsü Memede kanseri ağrı yaparmı Sol memede kitle 0
Kanser Tanısı – Laboratuvar Tanı Bilimi – Laboratuvar Ödevleri – Lab Ödevleri – Kimya Mühendisliği – Kimya Ödev Yaptırma Ücretleri

Meme Kanseri

Bloom ve Richardson meme kanserini derecelendirme yöntemi, histopatolojik tanıya basit “yarı-kantitatif” kriterler getirme girişimiydi. Bu, tübül oluşumunu gösteren ve 10 yüksek güçlü alan başına mitoz sayısını sayan tümör yüzdesinin bir tahmini olan nükleer pleomorfizmin öznel derecelendirmesini gerektirir.

Mitoz sayısı, meme kanserli hastalarda prognozu tahmin etmede özellikle önemli görünmektedir. Büyük ölçekli klinik çalışmalarda, mitotik sayılara, tümör boyutuna ve lenf düğümü durumuna dayalı çok değişkenli bir prognostik indeksin hesaplanmasının meme kanserinde, özellikle menopoz öncesi kadınlarda değerli bir prognoz ölçüsü sağlayabileceği gösterilmiştir.

Kanal mimarisi ve epitel patern değerlendirmesinin kantitatif analizi, intraduktal hiperplazi ve duktal karsinomun in situ ayrımına ilişkin yararlı veriler de sağlayabilir.

Endometriyum

Normal endometriyum, atipik hiperplazi ve endometriyal karsinomun ayırt edilmesinde nükleer boyut ve şeklin ölçümü önemlidir. Bu faydalar, kombinasyon halinde kansere dönüşen atipik hiperplazi vakalarının tanımlanmasına izin veren mimari özelliklerin nicel analizi ile desteklenebilir.

Çok değişkenli bir morfometrik puanlama sisteminin, miyometriyal istila derinliği ile güçlü bir şekilde ilişkili olduğu ve Kurman sınıflandırması gibi öznel sınıflandırma şemalarından daha spesifik olduğu gösterilmiştir.

Hollanda’da, endometrial küretajların veya histerektomi örneklerinin morfometrik analizi, bu lezyonların aşırı tedavisini azaltmak amacıyla rutin olarak gerçekleştirilir.

Bunun ABD’de yılda yaklaşık 15 milyon dolar tasarruf sağlayabileceği tahmin ediliyor. Ortalama en kısa nükleer eksen, DNA ploidisi ve miyometriyal invazyon derinliğinin kombinasyonunun, özellikle FIGO (Uluslararası Jinekoloji ve Kadın Hastalıkları Federasyonu) evre I endometriyal kanserlerinde önemli prognostik değere sahip olduğu gösterilmiştir.

Kanserli memenin fotoğrafları
Memede kanseri Evreleri
Kanserli memenin dış görünüşü
Memede kanseri ağrı yaparmı
Kanserli memenin ultrason görüntüsü
Sol memede kitle
İnvaziv duktal karsinom kanserin kacinci evresi
İnvaziv duktal karsinom yaşam süresi

Otomatik Servikal Sitoloji

Otomatik servikal sitoloji, görsel olarak zorlu bir teşhis sürecine otomasyonu sokmak için son 30 yılda en büyük çabalardan birini temsil etmektedir.

Bunun için motivasyon, rahim ağzı kanseri tarama programlarının başlatılmasından sonra rahim ağzı kanserinden ölüm oranının önemli ölçüde azalması ve bunun başlattığı zorlu iş yükünden geldi.

Aşırı çalışan sitoteknisyenlerin ve klinik sitologların zor vakaları yanlış teşhis edebilecekleri açıktı. Bilgisayar tabanlı tarama cihazlarının geliştirilmesi üzerine çalışmalar 1950’lerin sonlarında başladı, ancak son zamanlarda bu alanda otomatikleştirilmiş yeteneklere sahip sistemlerin ticari olarak piyasaya sürüldüğünü gördük.

Bu sistemler çoğunlukla, slaytların bir görüntüleme mikro kapsamına mekanik olarak beslendiği, mekanik olarak tarandığı, smearın sıralı görüntülerinin dijital olarak kaydedildiği, hücrelerin tanımlandığı ve bölümlere ayrıldığı ve daha sonra kantitatif analize tabi tutulduğu aynı prensip üzerinde çalışır.

Nükleer boyut, şekil, yoğunluk, doku vb. Dahil olmak üzere çeşitli özellikler kaydedilir. Her bir çekirdek daha sonra normal veya potansiyel olarak anormal olarak sınıflandırılır. Bu bilgiler daha sonra çeşitli şekillerde ele alınabilir.

Bazı sistemler, anormal olayların tüm görüntülerini depolamak için tasarlanmıştır; bu, daha sonra bir malignite teşhisini doğrulamak için sitolog tarafından daha sonraki bir tarihte gözden geçirilmelidir. Bu, nihai karar verme sürecinde insan uzmanlığını korur, ancak şüpheli alanlar makine tarafından otomatik olarak seçildiği için iş yükünü önemli ölçüde azaltır.

Alternatif olarak, sistem insan müdahalesinden bağımsız olarak bir teşhis sınıflandırmasına ulaşabilir. Bu tamamen otomatik servikal smear sınıflandırması bir dizi amaç için kullanılabilir.

Kalite Kontrol

Servikal sitoloji taraması, slaytların en az% 10’unun sistematik olarak yeniden taranması veya tüm slaytların hızlı bir şekilde yeniden taranması yoluyla kalite değerlendirmesi gerektirir. Bu, geleneksel olarak sitoloji ekibi içindeki deneyimli kişiler tarafından gerçekleştirilir ve zaman alıcı bir süreçtir.

Slaytların bir kısmını yeniden incelemek için otomatik bir servikal tarama sistemi kullanılabilir ve sitoloğu bu görevden kurtarır. Aynı vakanın insan ve makine sınıflandırması arasındaki tutarsızlıklar vurgulanacak ve bir açıklama istenecektir. Makinenin tanımlanmış bir sınıflandırma doğruluğuna sahip olacağı göz önüne alındığında, bu, teşhis prosedürlerinin kalitesinin bu seviyenin üzerinde tutulmasını sağlayacaktır.

Önizleme

Servikal smearlerin% 95’e kadarı normaldir. Otomatik sistemler, potansiyel olarak, insan sitolojisti tarafından değerlendirilmek üzere görsel olarak daha karmaşık örnekleri bırakarak mükemmel derecede normal yaymaların büyük bir kısmını seçebilir. Bu da, belirli bir laboratuvarın iş yükünde önemli bir azalmayı temsil ederken, aynı zamanda sitoloğa daha zorlu vakaları sağlayarak tarama işini zenginleştirebilir.

Tam Otomasyon

Sunulan tüm smearlarda kesin bir teşhis sağlayan tamamen otomatik cihazlar, uzun yıllardır savunulmaktadır ve artık bir olasılıktır. Üstesinden gelinmesi gereken mediko-yasal sorunlar vardır, ancak tam otomasyonun, halihazırda hiçbir tarama programının bulunmadığı ülkelerde rahim boynu tarama hizmetlerinin sağlanmasında oynayacağı bir rol olabilir.

Serviksin ve diğer bölgelerin tanısal sitolojisinde otomatik görüntüleme sistemlerinin kullanımı muhtemelen gelecek yıllarda hızla gelişecektir. Bu tür sistemler, bazı laboratuarlarda kalite kontrol cihazları olarak tanıtılmıştır ve şu anda ön eleme sistemleri olarak tanıtılmaktadır.

Bilgisayar teknolojisi, makine görüşü ve sınıflandırma prosedürlerindeki gelişmelerle, tam otomatik sistemlerin en iyi insan tarayıcıları aşan seviyelerde performans göstermesi olasıdır.

Kromatin fenotipi ve malignite ile ilişkili değişiklikler (MAC’ler)

Kromatin fenotipinin kantitatif özelliklerinin birçok ortamda, altta yatan hücre davranışına benzersiz ipuçları sağladığı gösterilmiştir ve hastalığın sınıflandırılmasında ve daha da önemlisi klinik sonucu tahmin etmede nesnel bir araç olarak kullanılabilir.

Kromatin doku analizi, mesane neoplazmalarının tanısında, derecelendirilmesinde ve prognozunda önemli bir role sahip gibi görünmektedir. Ek olarak, kanıtlar, tedaviden önce kromatin fenotip ölçümünün analizinin, mesane kanserinde kemo ve radyoterapiye yanıtı tahmin etmek için kullanılabileceğini göstermektedir.

Nükleer kromatin dokusu, hormona duyarlı ve hormona dirençli prostat karsinomlarını ayırt etmek için de kullanılabilir ve metastatik prostat kanserinde prognozu tahmin etmede yararlı olduğu gösterilmiştir.

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir