MEKANİZASYON – Ekonomi Ödevleri – Ekonomi Ödev Hazırlatma – Ekonomi Alanında Tez Yazdırma – Ekonomi Ödev Yaptırma Fiyatları – Ekonomi Ödev Örnekleri – Ücretli Ekonomi Ödevi Yaptırma

Ödevcim'le ödevleriniz bir adım önde ... - 7 / 24 hizmet vermekteyiz... @@@ Süreli, online, quiz türü sınavlarda yardımcı olmuyoruz. Teklif etmeyin. - İşleriniz Ankara'da Billgatesweb şirketi güvencesiyle yapılmaktadır. 0 (312) 276 75 93 --- @ İletişim İçin Mail Gönderin bestessayhomework@gmail.com @ Ödev Hazırlama, Proje Hazırlama, Makale Hazırlama, Tez Hazırlama, Essay Hazırlama, Çeviri Hazırlama, Analiz Hazırlama, Sunum Hazırlama, Rapor Hazırlama, Çizim Hazırlama, Video Hazırlama, Reaction Paper Hazırlama, Review Paper Hazırlama, Proposal Hazırlama, Öneri Formu Hazırlama, Kod Hazırlama, Akademik Danışmanlık, Akademik Danışmanlık Merkezi, Ödev Danışmanlık, Proje Danışmanlık, Makale Danışmanlık, Tez Danışmanlık, Essay Danışmanlık, Çeviri Danışmanlık, Analiz Danışmanlık, Sunum Danışmanlık, Rapor Danışmanlık, Çizim Danışmanlık, Video Danışmanlık, Reaction Paper Danışmanlık, Review Paper Danışmanlık, Proposal Danışmanlık, Öneri Formu Danışmanlık, Kod Danışmanlık, Formasyon Danışmanlık, Tez Danışmanlık Ücreti, Ödev Yapımı, Proje Yapımı, Makale Yapımı, Tez Yapımı, Essay Yapımı, Essay Yazdırma, Essay Hazırlatma, Essay Hazırlama, Ödev Danışmanlığı, Ödev Yaptırma, Tez Yazdırma, Tez Merkezleri, İzmir Tez Merkezi, Ücretli Tez Danışmanlığı, Akademik Danışmanlık Muğla, Educase Danışmanlık, Proje Tez Danışmanlık, Tez Projesi Hazırlama, Tez Destek, İktisat ödev YAPTIRMA, Üniversite ödev yaptırma, Matlab ödev yaptırma, Parayla matlab ödevi yaptırma, Mühendislik ödev yaptırma, Makale YAZDIRMA siteleri, Parayla makale YAZDIRMA, Seo makale fiyatları, Sayfa başı yazı yazma ücreti, İngilizce makale yazdırma, Akademik makale YAZDIRMA, Makale Fiyatları 2022, Makale yazma, İşletme Ödev Yaptırma, Blog Yazdırma, Blog Yazdırmak İstiyorum

MEKANİZASYON – Ekonomi Ödevleri – Ekonomi Ödev Hazırlatma – Ekonomi Alanında Tez Yazdırma – Ekonomi Ödev Yaptırma Fiyatları – Ekonomi Ödev Örnekleri – Ücretli Ekonomi Ödevi Yaptırma

28 Ekim 2022 Çeki gücü hesaplama Tarımsal mekanizasyon PDF 0
Makineleşme – Bilgisayar Bilimleri Ödevleri – Bilgisayar Bilimleri Ödev Hazırlatma – Bilgisayar Bilimleri Alanında Tez Yazdırma – Bilgisayar Bilimleri Ödev Yaptırma Fiyatları

MEKANİZASYON

Resmi olarak insan eli ve insan beyni tarafından yapılanları yapmak için makineleri kullanan mekanizasyon kavramı, GPP olarak tanımladığımız şeye bir örnektir. Bir ürünü, süreci veya organizasyon biçimini tanımlayan bir dizi talimatla karakterize edilen tek bir genel teknoloji olmaması dışında, GPT’nin birçok özelliğine sahip bir fikir veya kavramdır. Bunun yerine, birçok farklı teknolojide kullanılan bir ilkedir.

Mekanize olan süreçler ve işi yapan çeşitli makineler tek bir teknoloji olarak sınıflandırılamaz. Ancak mekanizasyon kavramı, diğer birçok açıdan bir GPT’nin özelliklerine uyuyor: ilk uygulamalar modern olanlara kıyasla kabaydı; kavram, ekonominin üretim süreçlerinin çoğuna ve ürünlerinin çoğuna yavaş yavaş yayıldı; ve her yeni uygulama birçok Hicksçi ve teknolojik tamamlayıcılık getiriyor.

Tabii ki, tamamlayıcılıkları sağlayan yeni uygulamaların kendileri tipik olarak orijinal teknolojiler ve bazen de GPT’lerdir. Daha önceki tartışmamızda, teknolojilerin aksine, GPP’lerin tipik olarak ürün, süreç veya organizasyonel olarak sınıflandırılamayacağına işaret etmiştik. Mekanizasyon durumunda, ilk tekstil makinelerinde ve modern yüksek otomasyonlu fabrikada olduğu gibi süreçlerde ve otomatik pilotlar tarafından yönlendirilen gemi ve arabalarda olduğu gibi ürünlerde görülebilir.

Bin yıldır bir miktar mekanizasyon uygulanmış olsa da, sürdürülebilir yörüngesi erken modern dönemde tekstil makineleriyle başladı. On altıncı yüzyılın sonlarına doğru Leonardo da Vinci, tekstil makinelerini makineleştirme ve şu anda elle yapılan çoğu işi ortadan kaldırma programını ilan etti.

Sonraki evrim tartışılır. Burada, programın tekstil makinelerini kulübelerden yeni gelişen fabrikalara taşımaya yetecek kadar ilerlemiş olması için yaklaşık 200 yıl ve birçok yardımcı yeniliğin gerekli olduğunu belirtiyoruz.

İlk fabrikalarda, makineler elle veya su ile çalıştırılıyordu. Ardından, on dokuzuncu yüzyılın başlarında, fabrikalara buhar girdi ve tekstil makinelerinin buhar gücünün talep ettiği daha yüksek hızları ve baskıları karşılamasını sağlamak için daha fazla yeniliklere ihtiyaç duyuldu. O zamana kadar, bu makine Birinci Sanayi Devrimi’nin başlıca itici güçlerinden biri haline gelmişti.

Mekanizasyon kavramı diğer imalat türlerine de yayıldı ve 19. yüzyılın sonunda, imalat sektörünün çoğunda bir dereceye kadar mekanizasyona sahip fabrikalar görüldü. Yirminci yüzyılda, montaj hatları daha gelişmiş mekanizasyon biçimlerine yol açtı.

Daha sonra, daha radikal bir şekilde, bilgisayarlar ve robotlar fabrikaya girdi ve birçok makinenin otomasyonuna ve birim çıktı başına çalışan sayısının önceki yüzyıllarda olduğundan çok daha az olduğu temiz, modern üretim tesisine yol açtı. Elektronik anahtarlar, modern makinelerdeki mekanik hareketli parçaların çoğunun yerini aldığında, bilgisayar kontrollü otomasyon imalat dışı sektörün çoğuna yayıldı.

Örneğin, bir uçağı uçuran ve bir gemiye pilotluk yapan makineler, müzik kaydeden ve finansmanı yöneten makineler gibi, büyük ölçüde bilgisayar kontrolüyle otomatikleştirilmiştir. (Makine konseptimizin yalnızca parçaları mekanik olarak değil aynı zamanda elektronik olarak da ilişkili olan cihazları kapsadığını unutmayın.)


Tarımsal mekanizasyon nedir
Çeki gücü hesaplama
Tarımsal mekanizasyon Ders notları
Tarımsal mekanizasyon Ders notları pdf
Tarım Makinaları Kitabı PDF
Tarımsal mekanizasyon PDF
Traktörün özelliği nedir
Tarımsal mekanizasyon yararları


DEMİRYOLU

İlk demiryolları, yeni GPT’lerin tipik iki özelliğini sergiliyordu: ilk kullanımları tek kullanımlıktı, kömürü ocaktan kanallar, nehirler ve deniz kıyılarındaki limanlara taşıyordu; ve kullanım-radikaldi ama teknoloji-radikal değildi. Kanal ve karayolu taşımacılığına meydan okudukları teknolojide aşamalı iyileştirmeler yoluyla gelişemeyecekleri için radikaldiler.

Teknolojik açıdan radikal değillerdi çünkü uzun bir evrimsel geçmişleri vardı. İlk demiryolları, on yedinci yüzyılın başlarında ağır kömürü madenlerden çıkarmak için kullanılan ahşap ray yatakları üzerinde çalışan arabalardı (ilk önce elle, sonra atla hareket ettirildi).

Daha sonra, bu kömürü ocaktan limanlara ve nehirlere kısa mesafelerde taşımak için yüzey taşımacılığına genişletildiler. Genellikle, yüklü arabaları yokuş aşağı hareket ettirme işinin çoğunu yerçekiminin yapmasına izin veren bir eğim üzerine inşa edildiler.

Demiryolu teknolojisinin tarihi, GPT’ler arasında gelişen karmaşık tamamlayıcılıkların mükemmel bir örneğini sunar. İlk olarak, bir başka önemli GPT, buhar motoru (ve daha sonra içten yanmalı motor ve elektrik) yokluğunda demiryolunun gelişimi kökten farklı olurdu.

Demiryolu, başlangıçta kanalları ve atlı araçları tamamlayıcıydı, ancak zamanla buharla birleştiğinde, bu alternatiflere hakim olan genel amaçlı bir dev haline geldi. Sırasıyla, motorlu taşıt ve daha sonra hava taşımacılığı tarafından meydan okundu. Bunların her ikisi de başka bir GPT tarafından destekleniyordu: içten yanmalı motor.

Ancak bu güçlü rekabet bile demiryolunu ortadan kaldırmadı, sadece kullanım alanını daralttı. Bugün bile demiryolları, düşük değer/ağırlık oranlarına sahip malları uzun mesafelerde taşımak ve dünyanın seyahat ihtiyaçlarının çoğunu karşılayan orta mesafelerde insanları taşımak için etkili bir yöntem olmaya devam etmektedir.

Üç direkli yelkenli geminin tanıtılmasını izleyen Smithian büyüme çağındaki iç ulaşım ihtiyaçları, esas olarak geniş bir kanal ağı tarafından karşılandı.

Birinci Sanayi Devrimi öncesinde ve sırasında ticaret genişledikçe, malların taşınması için daha verimli yöntemlerin geliştirilmesi için baskı arttı. Kanallar toplu ticaret malları için verimliydi, ancak havadaki mevsimsel değişikliklere karşı hassastı (kuru yazlar su seviyelerini düşürdü; yağışlı kışlar onları yükseltti) ve giderek daha yoğun hale geliyorlardı.

Kanallar ayrıca büyük miktarda suya ihtiyaç duyuyordu ve bu da onları suyla çalışan fabrikalarla rekabete soktu. Ayrıca, kanallar uzadıkça ve dereceler arttıkça, kilit sisteminin kapsamı ve karmaşıklığı da arttı. Bir noktada kilit kapılarındaki su basıncı daha fazla genişlemeyi sınırladı.

Raylı sistem, kanal sistemine önemli bir rakip değildi. Bunun yerine, karayolu ve demiryolu üzerindeki kısa mesafeler büyük ölçüde kanalları tamamlamaya hizmet etti. Buharla çalışan demiryollarının ortaya çıkışı, kargonun seyahat etme hızını büyük ölçüde artırdı ve kanallar, bir mavnanın hızı arttıkça, yay dalgası tarafından üretilen sürtünme katlanarak arttığından, bu yeni rekabete karşı etkili bir şekilde savaşamadı: “at hızlarında”. , bir kanal demiryollarıyla rekabet edebilir; buhar hızlarında yapamadı.

Kanallar yaklaşık 1820’den itibaren savunmadaydı ve tanıdık bir hikayede, sistemi iyileştirme baskıları giderek artan bir şekilde demiryolundaki gelişmelere tepki vermekten geldi: kanalların teknik özlemleri büyük ölçüde kilitler ve suyla ilgili iç sorunları çözmeye yönelikti. Bundan sonra sorunları dışarıdan belirlendi ve demiryollarını taklit etmeye çalıştılar.

Buhar makinesinde olduğu gibi, kömür de demiryolunun gelişmesinde önemli bir rol oynadı. İlk kömür madenleri nispeten ucuz su ulaşım ağına yakın bir yerde bulunuyordu. En iyi madenlerin rezervleri tükendiği için, yeni madenlerin bu uygun yerlerden daha da geliştirilmesi gerekiyordu. Atlı ve daha sonra buharla çalışan demiryolu ağları, ortaya çıkan ulaşım darboğazlarının hafifletilmesine yardımcı oldu.

Kömür madenciliği ve demiryolu arasında da karşılıklı bir nedensellik döngüsü vardı. Buharın başarısı nispeten ucuz kömüre erişime bağlıyken, kömürün başarısı verimli demiryollarının geliştirilmesine ve demiryollarının nihai başarısı kömür tarafından üretilen buhara bağlıydı.

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir