Erken Yenilikler – Ekonomi Ödevleri – Ekonomi Ödev Hazırlatma – Ekonomi Alanında Tez Yazdırma – Ekonomi Ödev Yaptırma Fiyatları – Ekonomi Ödev Örnekleri – Ücretli Ekonomi Ödevi Yaptırma

Ödevcim'le ödevleriniz bir adım önde ... - 7 / 24 hizmet vermekteyiz... @@@ Süreli, online, quiz türü sınavlarda yardımcı olmuyoruz. Teklif etmeyin. - İşleriniz Ankara'da Billgatesweb şirketi güvencesiyle yapılmaktadır. 0 (312) 276 75 93 --- @ İletişim İçin Mail Gönderin bestessayhomework@gmail.com @ Ödev Hazırlama, Proje Hazırlama, Makale Hazırlama, Tez Hazırlama, Essay Hazırlama, Çeviri Hazırlama, Analiz Hazırlama, Sunum Hazırlama, Rapor Hazırlama, Çizim Hazırlama, Video Hazırlama, Reaction Paper Hazırlama, Review Paper Hazırlama, Proposal Hazırlama, Öneri Formu Hazırlama, Kod Hazırlama, Akademik Danışmanlık, Akademik Danışmanlık Merkezi, Ödev Danışmanlık, Proje Danışmanlık, Makale Danışmanlık, Tez Danışmanlık, Essay Danışmanlık, Çeviri Danışmanlık, Analiz Danışmanlık, Sunum Danışmanlık, Rapor Danışmanlık, Çizim Danışmanlık, Video Danışmanlık, Reaction Paper Danışmanlık, Review Paper Danışmanlık, Proposal Danışmanlık, Öneri Formu Danışmanlık, Kod Danışmanlık, Formasyon Danışmanlık, Tez Danışmanlık Ücreti, Ödev Yapımı, Proje Yapımı, Makale Yapımı, Tez Yapımı, Essay Yapımı, Essay Yazdırma, Essay Hazırlatma, Essay Hazırlama, Ödev Danışmanlığı, Ödev Yaptırma, Tez Yazdırma, Tez Merkezleri, İzmir Tez Merkezi, Ücretli Tez Danışmanlığı, Akademik Danışmanlık Muğla, Educase Danışmanlık, Proje Tez Danışmanlık, Tez Projesi Hazırlama, Tez Destek, İktisat ödev YAPTIRMA, Üniversite ödev yaptırma, Matlab ödev yaptırma, Parayla matlab ödevi yaptırma, Mühendislik ödev yaptırma, Makale YAZDIRMA siteleri, Parayla makale YAZDIRMA, Seo makale fiyatları, Sayfa başı yazı yazma ücreti, İngilizce makale yazdırma, Akademik makale YAZDIRMA, Makale Fiyatları 2022, Makale yazma, İşletme Ödev Yaptırma, Blog Yazdırma, Blog Yazdırmak İstiyorum

Erken Yenilikler – Ekonomi Ödevleri – Ekonomi Ödev Hazırlatma – Ekonomi Alanında Tez Yazdırma – Ekonomi Ödev Yaptırma Fiyatları – Ekonomi Ödev Örnekleri – Ücretli Ekonomi Ödevi Yaptırma

28 Ekim 2022 1923 ve 1938 Türkiye Ekonomisi özet Cumhuriyetin ilk yıllarında ekonomik alanda yapılan atılımlar türkiye cumhuriyeti'nin kuruluş yıllarında ekonomik alanda kalkınmayı 0
Simülasyonlar – Nanomalzeme Mühendisliği Ödevleri – Nanomalzeme Ödev Hazırlatma – Nanomalzeme Alanında Tez Yazdırma – Nanomalzeme Mühendisliği Ödev Yaptırma Fiyatları

Erken Yenilikler

Sümer köylerinde ticaret ve inşaat projelerinin artan karmaşıklığıyla başarılı bir şekilde başa çıkmak için merkezi yetkililer, karmaşık bir bilgi akışının depolanmasını ve iletilmesini idare edebilecek bir bilgi teknolojisine ihtiyaç duyuyordu. Bu sorunların çözümünü kolaylaştıran en önemli yenilik ise yazmaktı. Bu, kasıtlı olarak yaratılan ilk büyük ICT olmuştur.

Daha büyük siyasi birimler ve daha büyük mühendislik faaliyetleriyle birlikte giden koordinasyon sorunlarına bilinçli bir çözümdü ve daha önce hayal bile edilemeyen bir organizasyon karmaşıklığına izin verdi. Büyük köyler Sümer’de Bereketli Hilal’de başka hiçbir yerde büyümeden çok önce şehirlere dönüşürken, birçok küçük köy terk edildi.

Yazının kökeni hakkında tartışmalar var. Bir görüş, yazının, bitki ve hayvanların evcilleştirilmesinden hemen sonra geliştirilen sayısal büyüklükleri temsil etmek için kullanılan belirteçlerden ve sayaçlardan evrimleştiğidir. “Basit” veya “sade” jetonlar yaklaşık MÖ 8000’den beri varken, MÖ 4000 civarında, kullanımlarını büyük ölçüde tarımsal sade jetonlardan ayıran, imal edilmiş ve tapınak mallarını hesaba katmak için karmaşık sayaçlar geliştirildi.

Araştırmalara göre, yazının evrimini başlatan ilk radikal, ancak tek amaçlı yenilik, bilgileri kaydetmek için bulla (biraz zarfa benzeyen kil kaplar) içine yerleştirilmiş sayaçların kullanılmasıydı.

Büller, MÖ 3700 ile 3500 arasında bir zamanda ortaya çıktı. Daha sonra işaretler, onları açıp içindekileri saymak zorunda kalmadan büllerin içinde ne olduğunu göstermek için gelişti. Spesifik ajanların spesifik büllerle tanımlanmasına izin vermek için contalar da tanıtıldı.

Yazı birkaç yüzyıl boyunca gelişti ve yaklaşık MÖ 3100’e kadar Sümer’de yazılı emirleri ve ekonomik işlemleri kaydetmeye yetecek bir yazı kompleksi geliştirildi. Ekonomik ve sosyal sonuçları çok büyüktü. Diğer GPT’leri anımsatan bir modelde, büller ve sayaçlar, MÖ 2600’e kadar yazı ile bir arada var oldular.

Daha önce de belirttiğimiz gibi, GPT’leri dönüştürmenin evriminde, değişkenler arasında genellikle olumlu geri bildirim olduğundan, neyin neden ve neyin sonuç olduğu tartışmalarına sıklıkla rastlanır. Üç büyük Sümer gelişmesinde durum buydu: yazı, sulama ve Sümer kurumlarının artan karmaşıklığı. Bunların hepsi aşağı yukarı aynı dönemde meydana geldi.

Biraz daha büyük şehirler, tarımsal üretimi artıran daha iyi sulama sistemleri oluşturmak için daha büyük işgücüne yol açtı; bu, şehirlerin boyut olarak büyümesine izin verdi, ancak tapınak yetkililerinin ekonomik faaliyeti koordine etmeye devam etme yetenekleri üzerinde baskı yarattı. Daha iyi koordinasyon teknikleri ve daha büyük şehirler, daha büyük tarımsal üretim fazlalarına yol açtı vb.

İlk kökenleri ne olursa olsun, yazı yaygın kullanıma girdikten sonra, daha sonraki evrimi izlenebilir, çünkü o zamanlar kullanımda olan ortam, pişmiş kil tablet dayanıklıydı. En eski biçiminde, Sümer yazısı, bilgi depolamak için önemli bir yeni sistem yarattı. Birincisi, insan hafızası ile sınırlı değildi.

İkincisi, bir kişinin binlerce başka kişiyle konuşabileceği sözlü kayıtlardan daha yüksek çoğaltma maliyetine sahipti, ancak dağıtılması için yazılı bir kaydın kopyalanması gerekiyor. Yüksek yeniden üretim maliyetleri, yazıya dayalı bilgi sisteminin sözlü olandan daha merkezileşmesine neden oldu.


1923 ve 1938 Türkiye Ekonomisi özet
Yeni ekonomi Nedir
Yeni ekonomi paketi
türkiye cumhuriyeti’nin kuruluş yıllarında ekonomik alanda kalkınmayı
Yeni ekonomi modeli
Cumhuriyetin ilk yıllarında ekonomik alanda yapılan atılımlar
1923 1932 döneminde Türkiye de ekonominin gelişmesi için alınan kararlar


Üçüncüsü, birincil bilgiye erişim, okuma yazma öğrenmenin sabit maliyetini üstlenen okur-yazar az sayıda kişiyle sınırlıydı. Buna karşılık, önceki sözlü bilgi sistemi, ademi merkeziyetçiydi ve nüfusun tamamı tarafından erişilebilirdi.

İlk yazı resimseldi. Birkaç bin yıl içinde fonetik bir biçime evrildi. Sümer çivi yazısı resim yazılarını/ideografları tamamen terk etmedi; bunların ve fonetiklerin ‘logo-hece’ adı verilen melez bir karışımı olarak kaldı. Ancak okuyucunun zihninde bir resim ve/veya bir kavramla ilişkilendirilen sembollerden bir sesle ilişkilendirilen sembollere kritik geçiş yaptı.

G-D Kategorilerine Etkisi

Sulama, şehir büyüklüğü ve bürokrasi arasındaki olumlu geri bildirim döngüleri birbirini güçlendirdi. Sulama sistemlerinin teknolojisi önemli ölçüde gelişti. Bürokrasi büyüdü ve daha uzmanlaştı. Hem mimari hem de yapı malzemeleri birlikte gelişti. Sümer’de yerel olarak taş bulunmadığından, tuğla teknolojisi, çok büyük tuğla binalar bile dikilinceye kadar yavaş yavaş geliştirildi.

Bahsedildiği gibi, bu birbirinden farklı pek çok teknoloji arasındaki kesin nedensel ilişkiler hala tartışmalıdır.38 Bununla birlikte, şüphesiz görünen şey, MÖ dördüncü binyılın ortalarının sosyal organizasyonda büyük değişiklikler gördüğüdür. Yazmak, eşgüdümlü faaliyet kapsamında çarpıcı bir artışa izin verdi ve tapınak, Sümer ekonomisi için çok daha önemli hale geldi.

Daha önce insanlar küçük gruplar halinde etkileşime giriyordu, herkes herkesi tanıyordu ve yabancıların düşman olması muhtemeldi. Akrabalık bağları büyük ölçüde yerel ticaret modellerini belirledi. Şehirler geliştikten ve birçok küçük yerleşim yeri terk edildikten sonra, tipik sakinler birçok yabancıyla temasa geçecekti.

Yazı öncesi çağın küçük köylerinde, tapınak yalnızca dini meselelerle ilgilenirdi ve yerel tanrının eviydi. Artan şehir ve vergi tabanı ile, daha büyük ölçekli sulama işleri finanse edilebildi ve tapınak, ekonomik, ticari ve dini faaliyetlerin merkezi haline geldi. Diğer şeylerin yanı sıra, yetkilileri temel gıda maddelerinin dağıtımını denetledi ve uzun süre yerel olarak mevcut olmayan ahşap, metal ve diğer ürünler için mesafeli ticaret vb. yer alıyordu.

Yazı kullanımının yaygınlaşmasından sonraki birkaç yüz yıl içinde, tipik yerleşim yeri büyüklük sırasına göre 1.000 kişiden (en fazla) 10.000’in üzerine çıktı.

Örneğin, Uruk nüfusu MÖ üçüncü binyılın başında 10.000’e ulaştı, daha sonra büyümeye devam etti ve MÖ 2700’de 30.000 40.000’e ulaştı, bu tür kentsel nüfusların büyük ve büyüyen bir tarımsal fazla ile desteklenmesi gerekiyordu. Yazıya dayalı bürokrasinin ölçek etkileri vardı, çünkü bir kez kurulduğunda, sözlü tabanlı herhangi bir yönetimden daha geniş bir coğrafi alanda çok daha büyük hacimli faaliyetleri yönetebilirdi.

 

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir