Kuralcı Düzenlemeler – İş Sağlığı ve Güvenliği Ödevleri – İş Sağlığı ve Güvenliği Tez Yaptırma – İSG – İş Sağlığı ve Güvenliği Tez Yaptırma Ücretleri

Ödevcim'le ödevleriniz bir adım önde ... - 09:00 - 21:00 arası hizmet vermekteyiz... @@@ Süreli, online, quiz türü sınavlarda yardımcı olmuyoruz. Teklif etmeyin. - İşleriniz Ankara'da Billgatesweb şirketi güvencesiyle yapılmaktadır. 0 (312) *** 75 93 --- @ İletişim İçin Mail Gönderin bestessayhomework@gmail.com @ Ödev Hazırlama, Proje Hazırlama, Makale Hazırlama, Tez Hazırlama, Essay Hazırlama, Çeviri Hazırlama, Analiz Hazırlama, Sunum Hazırlama, Rapor Hazırlama, Çizim Hazırlama, Video Hazırlama, Reaction Paper Hazırlama, Review Paper Hazırlama, Proposal Hazırlama, Öneri Formu Hazırlama, Kod Hazırlama, Akademik Danışmanlık, Akademik Danışmanlık Merkezi, Ödev Danışmanlık, Proje Danışmanlık, Makale Danışmanlık, Tez Danışmanlık, Essay Danışmanlık, Çeviri Danışmanlık, Analiz Danışmanlık, Sunum Danışmanlık, Rapor Danışmanlık, Çizim Danışmanlık, Video Danışmanlık, Reaction Paper Danışmanlık, Review Paper Danışmanlık, Proposal Danışmanlık, Öneri Formu Danışmanlık, Kod Danışmanlık, Formasyon Danışmanlık, Tez Danışmanlık Ücreti, Ödev Yapımı, Proje Yapımı, Makale Yapımı, Tez Yapımı, Essay Yapımı, Essay Yazdırma, Essay Hazırlatma, Essay Hazırlama, Ödev Danışmanlığı, Ödev Yaptırma, Tez Yazdırma, Tez Merkezleri, İzmir Tez Merkezi, Ücretli Tez Danışmanlığı, Akademik Danışmanlık Muğla, Educase Danışmanlık, Proje Tez Danışmanlık, Tez Projesi Hazırlama, Tez Destek, İktisat ödev YAPTIRMA, Üniversite ödev yaptırma, Matlab ödev yaptırma, Parayla matlab ödevi yaptırma, Mühendislik ödev yaptırma

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...

Kuralcı Düzenlemeler – İş Sağlığı ve Güvenliği Ödevleri – İş Sağlığı ve Güvenliği Tez Yaptırma – İSG – İş Sağlığı ve Güvenliği Tez Yaptırma Ücretleri

24 Kasım 2021 16 saatlik İSG eğitimi sunumu İş sağlığı ve güvenliği konuları pdf türkiye'de iş sağlığı ve güvenliği sorunları türkiye'de iş sağlığı ve güvenlik 0
Paydaş Etki – İş Sağlığı ve Güvenliği Ödevleri – İş Sağlığı ve Güvenliği Tez Yaptırma – İSG – İş Sağlığı ve Güvenliği Tez Yaptırma Ücretleri

PSM ve Etkililiğin Etkisinin Düzenlenmesi

Yapılandırılmış yönetim sistemlerinin uygulanmasına yönelik çabanın çoğu, endüstride bir evrimdi ve kuruluşların çevre, sağlık ve güvenlik (ÇSG) kurallarına ve düzenlemelerine gerekli uyumuna dayanıyordu. Genel olarak EHS’yi düzenlemek için çalışan iki tür sistem vardır; bunlardan en yaygın olanı, dünya çapında kapsamlı bir şekilde faaliyet gösteren kuralcı düzenleyici sistemlerdir.

Bu, inşaat, denizcilik ve havacılık gibi birçok yüksek riskli endüstride yaygındır. Proses endüstrileri de çok sayıda düzenlemeye sahiptir, ancak dünya çapındaki belirli yargı alanlarında, örneğin Birleşik Krallık’ta ve daha yakın zamanda Singapur’da vb. daha hedef tabanlı veya performans tabanlı bir düzenleyici çerçeve mevcuttur.

Her iki sistemin de artıları ve eksileri vardır, ancak takdir edilmesi gereken çok önemli olan, her iki düzenleyici tip sistemin de uyma taahhüdü ve bir yönetim sistemi çerçevesinin var olmasını gerektirmesidir. Proses endüstrilerinde, mantıksal olarak proses güvenliği yönetim sistemi, uyumluluğun yönetilmesine yardımcı olmak için etkili bir çerçeve olarak kendini gösterir.

Bu kısa bölümde, süreç güvenliği yönetimine (PSM) yönelik performansa dayalı yaklaşıma uygunluk ayetlerinin etkisini ve bunun sistemlerin uygulanmasında insan unsuru üzerinde nasıl bir etki yapabileceğini tartışıyoruz. Bu bölümün amacı, hangi düzenleyici çerçevenin daha iyi veya daha kötü olduğunu tartışmak değil, sadece düzenlemelerin performansı nasıl etkileyebileceğini vurgulamaktır.

Düzenlemelerin amacı

Düzenlemeler, uyumu sağlamak için hükümetlere ve yetkililere etkili bir referans sağlar. Düzenlemelerin tüm endüstriler için asgari bir güvenlik standardı sağladığı, dolayısıyla toplumu istenmeyen zararlara karşı koruduğu, çalışanları ve faaliyet gösteren bir şirketle iş yapanları koruduğu, genel olarak çevreyi koruduğu vb. varsayılmaktadır. Bu nedenle düzenlemeler, herkesin uyması için bir amaç ve yargı yetkisinin adil bir şekilde ele alınması için uygunsuzluk olması durumunda bunu sağlamak için bir referans noktası olarak var olma amaçlıdır.

Düzenlemelerin birçoğunun bu şekilde geliştirilmesinin, operasyonlar üzerinde önemli ekonomik etkisi vardır. Özellikle bir tesisin geliştirilmesinin tasarım aşamasından başlayarak, düzenlemeler genellikle, işletim zarfları, güvenlik faktörleri, kilitleme vb. dahil olmak üzere, doğası gereği daha güvenli olan minimum tasarımın uygulanması beklentisiyle ilgilidir.


İs Sağlığı ve Güvenliği
6331 sayılı is sağlığı ve güvenliği Kanunu
türkiye’de iş sağlığı ve güvenliği pdf
16 saatlik İSG eğitimi sunumu
Çalışma MEVZUATI ile ilgili bilgiler Sunum
türkiye’de iş sağlığı ve güvenliği uygulamaları
İş sağlığı ve güvenliği konuları pdf
türkiye’de iş sağlığı ve güvenliği sorunları


Yönetmelikler ayrıca, tüm operasyonların kontrollü bir ortamda, hem operasyonlar hem de acil durum kontrol prosedürleri konusunda eğitim almış yetkin operatörlerle gerçekleştirilmesi beklentilerini de kapsar. Tesisler ve varlıklar güvende tutulmalıdır ve bu nedenle teknik varlık bütünlüğü yönetimi de çoğu düzenlemede bir beklentidir.

Bununla birlikte, çoğu varlık ve tesisin spesifikasyonlara göre inşa edildiği, ancak ön uç mühendislik tasarımına dayalı olarak kendi özgünlükleri ve farklılıkları olduğu göz önüne alındığında, düzenlemeler beklentiye dayalıdır ve ancak bu kadar spesifik olabilir. Çoğu düzenlemede, işletme sahibi ve işletmecinin tesisi işletme kapsamı içinde işletmesi ve bu nedenle işletme sınırlarını koruması gerektiği bir beklentidir.

Standartlar genellikle tasarım, işletim ve teknik normatif standartlara dayandığından, yönetmeliklerde insan faktörleri göz önüne alındığında bu zorlu bir görevdir. Daha yakın yıllarda, bir fabrikanın işletilmesinde ve bakımında insan unsurunu daha iyi ele almak için düzenleyiciler, akredite edilmiş ve onaylanmış mesleki eğitim programlarını standartlaştırmaya yönelik belirli bağımsız kuruluşların standartlarına atıfta bulunarak yeterlilik güvencesine daha fazla odaklanmışlardır. Bunu söylerken, çıraklık türü eğitim ve geliştirme uzun yıllardır var olmuştur.

Ancak, özellikle Bölüm 5, Örgütsel öğrenme ve yetkinlik güvencesi ve Bölüm 15, İnsan faktörleri ve PSM uyum güvencesi faaliyetleri, yetkinlik güvencesi ve insan faktörleri’ndeki tartışmalardan takdir edileceği gibi, farklı dinamikleri olan çok zorlu ve karmaşık bir konudur. etkili bir şekilde düzenlenmesi zordur.

Kuralcı ve Performansa Dayalı Düzenlemeler

Tartışıldığı gibi, kuralcı düzenleyici rejimler, başlangıçta nükleer, enerji ve kamu hizmetleri, havacılık ve denizcilik endüstrileri gibi çeşitli standartlaştırılmış endüstrilerde doğru kontrol seviyesinin oluşturulmasına dayalı olarak geliştirildi. Bu tür endüstriler, yalnızca doğası gereği çok standart olmakla kalmaz, aynı zamanda çalışırlar ve çok sayıda insan veya geniş coğrafi alanlar üzerinde önemli bir etkiye sahip olabilirler. Bu nedenle, düzenlemelerin standardizasyonunun olması gerekliydi.

Ayrıca, denizcilik ve havacılık sektörlerinde bazıları zorunludur ve hatta bazıları örneğin MARPOL veya IATA sözleşmeleri gibi uluslararası sözleşmeler tarafından yönetilir. Temelde bazı kuralcı düzenlemelere sahip proses endüstrilerindeki sorun, endüstrinin dinamik yapısını ve risklerini yönetmek için mücadele etmeleridir.

Ayrıca, daha kuralcı standartlar, teknolojideki hızlı değişimlere ve yeni tasarımlar, malzemeler, teknoloji vb. Dolayısıyla, bu tür kural koyucu düzenlemeler, aksi takdirde endüstrinin büyümesini ve gelişmesini engelleyecektir.

Havacılık endüstrisinde teknolojinin gelişimi, düzenleyiciler ile çok yakın bir çalışma ilişkisi içinde yapılır ve güvenlik vakalarının kullanımı yıllar içinde geliştirilmiştir. Sektör çok daha fazla işbirlikçi bir yaklaşıma sahiptir ve örneğin petrol ve gaz sektörünün aksine uçak üreticileri ve sistemleri sınırlıdır.

Ancak kural koyucu düzenlemeler aynı zamanda insan unsuru yönleriyle başa çıkmak için mücadele eder ve yukarıda açıklandığı gibi, daha çok, eksik bir yetkinlik nedeniyle insan hatasının meydana geleceği varsayımına dayalı olarak yetkinlik geliştirme ve güvence çerçevelerinin düzenlenmesine dayanıyordu. ya da anlayış/beceri eksikliğinden kaynaklanan hata.

Tabii ki, bu kitapta ve özellikle Bölüm 2, 4 ve 5’te tartışıldığı gibi, yetkin operatörlerde bile hatalar meydana gelir ve yönetmeliklerin düzenlemekte zorlanacağı bir dizi karmaşık temel faktör vardır.

Performansa dayalı düzenlemelerin faydası, bir süreç veya operasyon geliştirirken düşünme sürecini zorlamasıdır. Doğası gereği güvenli tasarım, tehlike ve işlerlik çalışmaları ve incelemeleri ile dinamik risk değerlendirmeleri ile erken aşamalardan itibaren, bağlamdaki potansiyel ve güvenilir senaryolar hakkında daha iyi bir farkındalık yaratır.

Bu, risklerin ve risk kontrollerinin daha iyi anlaşılmasını sağlayabilir ve böylece işletim prosedürleri tasarlanırken, sistemler arasındaki sıkı bağlantının ele alınması, daha etkin ve dinamik risk yönetimi ve kontrolüne yol açabilir.

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir