İnsan Performansı Nasıl Sağlanır? – İş Sağlığı ve Güvenliği Ödevleri – İş Sağlığı ve Güvenliği Tez Yaptırma – İSG – İş Sağlığı ve Güvenliği Tez Yaptırma Ücretleri

Ödevcim'le ödevleriniz bir adım önde ... - 09:00 - 21:00 arası hizmet vermekteyiz... @@@ Süreli, online, quiz türü sınavlarda yardımcı olmuyoruz. Teklif etmeyin. - İşleriniz Ankara'da Billgatesweb şirketi güvencesiyle yapılmaktadır. 0 (312) *** 75 93 --- @ İletişim İçin Mail Gönderin bestessayhomework@gmail.com @ Ödev Hazırlama, Proje Hazırlama, Makale Hazırlama, Tez Hazırlama, Essay Hazırlama, Çeviri Hazırlama, Analiz Hazırlama, Sunum Hazırlama, Rapor Hazırlama, Çizim Hazırlama, Video Hazırlama, Reaction Paper Hazırlama, Review Paper Hazırlama, Proposal Hazırlama, Öneri Formu Hazırlama, Kod Hazırlama, Akademik Danışmanlık, Akademik Danışmanlık Merkezi, Ödev Danışmanlık, Proje Danışmanlık, Makale Danışmanlık, Tez Danışmanlık, Essay Danışmanlık, Çeviri Danışmanlık, Analiz Danışmanlık, Sunum Danışmanlık, Rapor Danışmanlık, Çizim Danışmanlık, Video Danışmanlık, Reaction Paper Danışmanlık, Review Paper Danışmanlık, Proposal Danışmanlık, Öneri Formu Danışmanlık, Kod Danışmanlık, Formasyon Danışmanlık, Tez Danışmanlık Ücreti, Ödev Yapımı, Proje Yapımı, Makale Yapımı, Tez Yapımı, Essay Yapımı, Essay Yazdırma, Essay Hazırlatma, Essay Hazırlama, Ödev Danışmanlığı, Ödev Yaptırma, Tez Yazdırma, Tez Merkezleri, İzmir Tez Merkezi, Ücretli Tez Danışmanlığı, Akademik Danışmanlık Muğla, Educase Danışmanlık, Proje Tez Danışmanlık, Tez Projesi Hazırlama, Tez Destek, İktisat ödev YAPTIRMA, Üniversite ödev yaptırma, Matlab ödev yaptırma, Parayla matlab ödevi yaptırma, Mühendislik ödev yaptırma

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...

İnsan Performansı Nasıl Sağlanır? – İş Sağlığı ve Güvenliği Ödevleri – İş Sağlığı ve Güvenliği Tez Yaptırma – İSG – İş Sağlığı ve Güvenliği Tez Yaptırma Ücretleri

24 Kasım 2021 Performans değerlendirme Nedir? Performans DEĞERLENDİRME yönetici görüşü örnekler Performans ölçüm kriterler Performans yönetimi PDF 0
İnsan Performansı Nasıl Sağlanır? – İş Sağlığı ve Güvenliği Ödevleri – İş Sağlığı ve Güvenliği Tez Yaptırma – İSG – İş Sağlığı ve Güvenliği Tez Yaptırma Ücretleri

İnsan Performansı Nasıl Sağlanır?

Tıpkı PSM gibi, insan faktörü de tek bir değerlendirme veya denetim değildir. Mühendislik yaşam döngüsünün başlangıcında başlayan ve sistem devre dışı bırakıldığında sona eren bir süreçtir. İnsan faktörleri entegrasyonu (HFI), mühendislik proje yaşam döngüsü içinde insan faktörlerinin uygulanması süreciyle özel olarak ilgili bir tasarım yönetimi faaliyetidir. Daha fazla bilgi Uluslararası Petrol ve Gaz Üreticileri kılavuzunda bulunabilir.

HFI, dört geniş aşamayı (tasarım aşamaları boyunca yinelenen) içeren insan merkezli bir tasarım (HCD) yaklaşımını benimser:

• Kullanım bağlamını belirtin: İnsan katılımı nedir? Nasıl bir şekil alıyor? Riskler nelerdir? İnsanla ilgili ihtiyaçlar nelerdir?
• İnsan faktörleri gereksinimleri: Kullanım analizleri bağlamından ve mevzuattan, standartlardan ve rehberlikten gelen gereksinimlerden yola çıkarak tasarımın neyi karşılaması gerektiğini ve bunun nasıl başarılması gerektiğini ana hatlarıyla belirtin.
• Tasarımda insan faktörleri: İnsan faktörleri gereksinimlerini karşılamak ve insan faktörleri tasarım ödünleşimlerini çözmek için insan arayüzlerini geliştirin.
• Tasarımın insan faktörleri değerlendirmesi: Tasarımın insan faktörleri gerekliliklerini ve son kullanıcı ihtiyaçlarını karşıladığından emin olun.

Ayrıntılı tasarım aşamasında ve sonrasında, insan faktörlerinin katılımı bu süreçte döngüsel olarak devam eder. Tasarım olgunlaştıkça, tasarım girdisi ve değerlendirmesi, insan faktörleri gereksinimleri karşılanana kadar daha fazla ayrıntı düzeyinde gerçekleşir. Tasarımın her aşamasındaki geniş HFI hedefleri Şekil 15.3’te gösterilmektedir ve her aşamadan elde edilen çıktı, güvenliğin güvence altına alınmasına doğrudan katkıda bulunacaktır.

Bu sadece insan başarısızlığından kaçınmakla ilgili değil, aynı zamanda insan performansını optimize etmekle de ilgilidir. İlgili bir örnek, kontrol odası operatörünün insan makine arayüzüdür (HMI). HMI, operatörün süreçle ilgili durumsal farkındalığını sürdürmek için tasarlanmalıdır. Bu, süreç sapmalarının etkili bir şekilde saptanmasını, sapmanın doğasını ve bununla nasıl başa çıkılacağını anlamayı ve gelecekteki durumları öngörmeyi içerir.

Operatör bu sayede reaktif değil proaktif olarak süreci tahmin etmek ve yönetmek için kurulur, böylece tesisi kabul edilebilir sınırlar içinde tutar ve süreç bozulmalarını (ve acil durum senaryolarını) önler. Etkin konsol operatörü HMI tasarımı için anormal durum yönetimi (ASM) konsorsiyum yönergelerinin arkasındaki felsefe budur.


Performans ölçüm yöntemleri
Performans DEĞERLENDİRME yönetici görüşü örnekleri
Performans yönetimi nasıl yapılır
Performans yönetim sistemi örnekleri
Performans ölçüm kriterleri
Performans değerlendirme Nedir
Performans yönetimi PDF
Performans yönetimi Nedir


Yine, performansı optimize etmeye ve ilk etapta arızaları ve bozulmaları önlemeye odaklanmak yerine, yetersiz performansa karşı koymak için alarmlara ve açma sistemlerine güvenmekten kaçınmaya geri dönüyor.

Dünyadaki birçok proses tesisi, mühendislik tasarım aşamaları boyunca bu düzeyde kapsamlı insan faktörü katılımına sahip değildir. Sistem faaliyete geçtiğinde, herhangi bir insan faktörü eksikliğini gidermek için operatörlere ve mühendislik değişikliklerine daha fazla güven duyulur. Tasarım sırasında kullanılanlara benzer analiz teknikleri, insan faktörü risklerini anlamak ve ele almak için operasyonlar sırasında da kullanılabilir.

Kilit bir yöntem, uygulamada üç aşamayı içeren kritik güvenlik görev analizidir (SCTA):

• güvenlik açısından kritik görev tanımlaması (SCTI);
• görev Analizi; ve
• insan güvenilirlik değerlendirmesi (İHD).

SCTI, görevleri güvenlik açısından kritikliklerine, yani büyük bir kazaya yol açma potansiyellerine göre sıralamak için kullanılır. SCTI gerçekleştirmek için çeşitli yöntemler vardır ve bunlar Enerji Enstitüsü’nün SCTA kılavuzunda, Referans [3]’te açıklanmıştır. Yüksek öncelikli emniyet açısından kritik görevler (SCT’ler) daha sonra görevlerin nasıl üstlenildiğini (ve/veya yapılması gerektiğini) belirlemek için ayrıntılı olarak ayrı ayrı analiz edilir.

Analiz içindeki görevler, her bir alt görev için aşağıdakilerin tanımlanmasını içeren HRA’ya tabi tutulur:

• Hata olasılığını artırabilecek PSF’ler;
• hatanın (veya ihlalin) nasıl meydana gelebileceği;
• başarısızlığın sonuçları;
• varsa, arızanın nasıl giderilebileceği;
• mevcut risk kontrolleri; ve
• gerekli ek risk kontrolleri.

Ek kontroller, ilk etapta insan hatasını önlemeyi amaçlar (görev ve mühendislik tasarımı yoluyla). Tam olarak önlenemiyorsa, arıza tespiti ve arızadan kurtarmanın etkinleştirilmesine ihtiyaç vardır. Geri kazanılamazsa, nihai güvenlik ağını sağlamak için mühendislik (veya insan/operasyonel) kontrollerin tanımlanması gerekir.

O zaman, örneğin iyi tasarlanmış prosedürlere sahip olmak, etkili eğitim ve yetkinlik değerlendirmesi, optimize edilmiş personel seviyeleri ve iş yükü, etkili iletişim protokolleri, iyi vardiya modelleri ve yorgunluk yönetimi gibi insan ve organizasyonel kontrollerin etkili olduğundan emin olmak gerekir. , ve iyi bir güvenlik kültürü.

İnsan performansını güvence altına almak için bir model, büyük kaza riskini azaltmakla ilgili insan faktörlerini bir araya getiren Şekil 15.4’te sunulmaktadır. Daha fazla rehberlik, Birleşik Krallık Sağlık ve Güvenlik Yöneticisi (HSE) Büyük Kaza Tehlikelerinin Kontrolü için İnsan Faktörleri Teslimat Kılavuzunda (COMAH) bulunabilir.

Son sözler

İnsanı sistemin zayıf parçası olarak tanımlamak yanlıştır çünkü insan performansı ancak sistemin tasarımı kadar iyidir. İnsan yeteneklerini ve sınırlamalarını dikkate almayan kötü tasarım, ister bir hata ister bir ihlal olsun, sonunda insan başarısızlığına yol açacaktır. Herhangi bir sistemdeki zayıflık, başlı başına insan değil, tasarım ve işletme sırasında insan performansının sağlanmasına gereken özenin gösterilmemesidir.

İnsan faktörleri yaklaşımları, insan etkileşimlerini anlamak, insan hatasının bir süreç güvenliği olayına yol açabileceği riskleri belirlemek ve bu riskleri azaltmak için yapılandırılmış ve kapsamlı yaklaşımlar kullanır.

Herhangi bir denetim sürecinde, insan unsurlarının yeterince kapsanıp kapsanmadığına ve bunu yapma sürecinin sistemin mühendislik yönleriyle eşit derecede sistematik olup olmadığına odaklanılması da gerekir.

PSM ve etkililiğin etkisinin düzenlenmesi

Emirates National Oil Company (ENOC), Dubai, Birleşik Arap Emirlikleri, 2Energy Institute-Middle East (EI-ME), Dubai, Birleşik Arap Emirlikleri, 3Eskiden Indian Oil Corporation Limited; Petrol Endüstrisi Güvenliği Müdürlüğü. (OSID); Petrol ve NG Bakanlığı; Nayara Enerji Limited; Hint HSE Porfessionals Derneği, Uttar Pradesh, Hindistan düzenlemelerde yer alır.

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir