Kantitatif İdrar Kültürü – Laboratuvar Ödevleri –Tez danışmanlığı – Lab Ödevleri – Kimya Mühendisliği – Elektrik Mühendisliği Ödev Yaptırma – Kimya Ödev Yaptırma Ücretleri

Ödevcim'le ödevleriniz bir adım önde ... - 7 / 24 hizmet vermekteyiz... @@@ Süreli, online, quiz türü sınavlarda yardımcı olmuyoruz. Teklif etmeyin. - İşleriniz Ankara'da Billgatesweb şirketi güvencesiyle yapılmaktadır. 0 (312) 276 75 93 --- @ İletişim İçin Mail Gönderin bestessayhomework@gmail.com @ Ödev Hazırlama, Proje Hazırlama, Makale Hazırlama, Tez Hazırlama, Essay Hazırlama, Çeviri Hazırlama, Analiz Hazırlama, Sunum Hazırlama, Rapor Hazırlama, Çizim Hazırlama, Video Hazırlama, Reaction Paper Hazırlama, Review Paper Hazırlama, Proposal Hazırlama, Öneri Formu Hazırlama, Kod Hazırlama, Akademik Danışmanlık, Akademik Danışmanlık Merkezi, Ödev Danışmanlık, Proje Danışmanlık, Makale Danışmanlık, Tez Danışmanlık, Essay Danışmanlık, Çeviri Danışmanlık, Analiz Danışmanlık, Sunum Danışmanlık, Rapor Danışmanlık, Çizim Danışmanlık, Video Danışmanlık, Reaction Paper Danışmanlık, Review Paper Danışmanlık, Proposal Danışmanlık, Öneri Formu Danışmanlık, Kod Danışmanlık, Formasyon Danışmanlık, Tez Danışmanlık Ücreti, Ödev Yapımı, Proje Yapımı, Makale Yapımı, Tez Yapımı, Essay Yapımı, Essay Yazdırma, Essay Hazırlatma, Essay Hazırlama, Ödev Danışmanlığı, Ödev Yaptırma, Tez Yazdırma, Tez Merkezleri, İzmir Tez Merkezi, Ücretli Tez Danışmanlığı, Akademik Danışmanlık Muğla, Educase Danışmanlık, Proje Tez Danışmanlık, Tez Projesi Hazırlama, Tez Destek, İktisat ödev YAPTIRMA, Üniversite ödev yaptırma, Matlab ödev yaptırma, Parayla matlab ödevi yaptırma, Mühendislik ödev yaptırma, Makale YAZDIRMA siteleri, Parayla makale YAZDIRMA, Seo makale fiyatları, Sayfa başı yazı yazma ücreti, İngilizce makale yazdırma, Akademik makale YAZDIRMA, Makale Fiyatları 2022, Makale yazma, İşletme Ödev Yaptırma, Blog Yazdırma, Blog Yazdırmak İstiyorum

Kantitatif İdrar Kültürü – Laboratuvar Ödevleri –Tez danışmanlığı – Lab Ödevleri – Kimya Mühendisliği – Elektrik Mühendisliği Ödev Yaptırma – Kimya Ödev Yaptırma Ücretleri

5 Nisan 2021 Bebeklerde idrar kültürü nedir Bebeklerde idrar kültüründe üreme olması Evde idrar tahlili nasıl yapılır Sondadan idrar kültürü nasıl alınır 0
KLİNİK KİMYA – Laboratuvar Tanı Bilimi – Laboratuvar Ödevleri – Lab Ödevleri – Kimya Mühendisliği – Kimya Ödev Yaptırma Ücretleri

Kadınlar için ekstra özen gereklidir. Tüm labiyal yüzeyler iyice temizlenmeli ve steril kap deri veya giysilerle temas etmeyecek şekilde tutulmalıdır. Yine, ilk idrar akışı atılır ve bir orta akış numunesi toplanır, kap sıkıca kapatıldığında, dezenfektan ile temizlenir.

İdrar kapları asla ağzına kadar doldurulmamalıdır. Kapaklar, laboratuvara nakil sırasında sızıntıya izin vermeyeceklerinden emin olmak için iki kez kontrol edilmelidir. Kültürün başlatılmasında herhangi bir gecikme olursa (laboratuvara teslim edilmeden önce veya sonra), idrar örnekleri buzdolabında saklanmalıdır.

Boşaltılmış İdrarın İncelenmesi ve Niteliksel Kültürü

Amaç
Basit idrar kültürü tekniğini öğrenmek ve aseptik idrar toplamanın değerini anlamak;

Malzemeler
Steril idrar toplama kapları Sıvı sabun
Steril gazlı süngerler
Steril boş test tüpleri Steril 5,0 ml pipetler
Pipet ampulü veya diğer aspirasyon cihazı
Litmus veya pH kağıtları
Kanlı agar plakaları
EMB veya MacConkey plakaları
Kendi idrarınızdan iki örnek

Prosedürler
1. Ürojenik yüzeyler için özel hazırlıklar yapmadan, urin asteril kabınız için bir numune alın. Kabın dışını dezenfektanla silin ve sıkıca kapatın.
2. Cinsiyete göre tarif edilen uygun “temiz yakalama” tekniklerini izleyerek ,urininizin aseptik olarak toplayın.
3. Mümkünse, bu örnekler laboratuvar oturumunun başlamasından sonraki bir saat içinde alınmalıdır. Toplanırlarsa daha önce soğutun.
4. Küçük bir steril test tüpüne her idrar örneğinden yaklaşık 1.0 ml koyun. Tüpleri ışığa tutun ve idrarı
renk ve bulanıklık. Her numunenin pH’ını turnusol veya pH kağıdı ile test edin. Her birinin kokusuna dikkat edin. Gözlemlerinizi kaydedin.
5. Orijinal idrar kabına geri dönerek (test tüpü numunesi artık pH testi ile kontamine olmuştur), büyük bir damla pipetleyin “temiz yakalama” numunesinin kenarına yakın bir kanlı agar plakasına ve bir EMB veya MacConkey plakasına başka bir damla damlatın. Damlayı ilmeğinizle biraz yayın ve ardından izolasyon için sürün.
6. Günlük idrar toplama ile 5. adımı tekrarlayın.
7. Tüm plakları 35 ° C’de 24 saat inkübe edin.
8. İnkübe edilmiş plakları gelişim miktarı, koloni türleri ve koloni türlerinin mikroskobik morfolojisi açısından inceleyin. Sonuçların altına gözlemleri kaydedin.

İdrar kültürü ve idrar tahlili arasındaki fark
İdrar kültüründe hangi bakteriler ürer
Sondadan idrar kültürü nasıl alınır
Hamilelikte idrar kültürü
Bebeklerde idrar kültürü değerleri
Bebeklerde idrar kültüründe üreme olması
Evde idrar tahlili nasıl yapılır
Bebeklerde idrar kültürü nedir

Sonuçlar

1. İdrarın makroskopik görünümü;

  • İki örnekten geri kazanılan üreme miktarında gözlemlediğiniz farklılıkları yorumlayın.
  • Her örnek için kanlı agar ve MacConkey plaklarındaki üreme miktarındaki farklılıkları yorumlayın.
  • Her örnek için kanlı agar ve MacConkey plakalarında elde edilen gelişimin doğasındaki farklılıkları yorumlayın.
  • Herhangi bir “büyüme yok” bulgusunu yorumlayın.

DENEY : Kantitatif İdrar Kültürü

İdrarın normal ürogenital flora ile kontaminasyonunu aynı organizmaların neden olduğu idrar yolu enfeksiyonundan ayırt etmek için, genellikle numunenin mililitresi başına bulunan organizma sayısını belirlemek gerekir.

Genel olarak, eğer toplama tekniği yeterliyse ve numunenin kültürlenmesinde herhangi bir gecikme yoksa, mililitre başına 100.000 organizmayı aşan sayımların önemli bakteriüriyi gösterdiği kabul edilir.

Kantitatif bir kültür, ölçülü bir idrar hacmini bir agar plakasına yerleştirerek ve inkübasyondan sonra gelişen koloni sayısını sayarak hazırlanır. Plakayı aşılamak için 0,01 ml numune veren kalibre edilmiş bir öze kullanılır.

Bu 1/100 ml’lik numuneden görünen koloni sayısı, mililitre başına sayıyı vermek için 100 ile çarpılır. Örneğin, 0,01 ml’den 15 koloni elde edilirse, 1 ml’de 15 100 veya 1,500 organizma vardır (her koloninin bir organizmayı temsil ettiği varsayılarak).

Bu deneyde, kantitatif kültür talebiyle birlikte gönderilen şüpheli bir idrar yolu enfeksiyonu vakasından simüle edilmiş bir idrar örneğiniz olacaktır.

Amaç
Kantitatif kültür tekniğini öğrenmek ve işlenmiş idrar örneğinin kültürlenmesindeki gecikmenin etkilerini görmek için

Malzemeler
Besleyici agar plakaları
Kalibre edilmiş döngü (0,01 ml teslimat)
Steril 5 ml pipetler
Pipet ampulü veya diğer aspirasyon cihazı
Steril boş tüpler
Klinik bir idrar yolu enfeksiyonu vakasından simüle edilmiş “temiz yakalanan” idrara bakın

Prosedürler
1. Kalibre edilmiş özeyle, 0,01 ml idrar örneğini bir besleyici agar plakasının merkezine aktarın ve numunenin plakaya eşit olarak dağıtılması için damla boyunca birkaç düzlemde sürme yöntemi ile ekim yapın.
2. Plakayı 35 ° C’de 24 saat inkübe edin.
3. Orijinal idrar örneğine geri dönün ve iki steril, boş test tüpünün her birine yaklaşık 2,0 ml ölçün. Birini yerleştirin
bunları buzdolabında, istasyonunuzda oda sıcaklığında bırakın ve orijinal örneği inkübatöre yerleştirin (24 saat boyunca).
4. Plaklarınızı okuyun, her bir kolonideki kolonileri sayın ve idrarda mililitre başına bulunan organizma sayısını bildirin.
5. Buzdolabında, inkübatörde ve tezgahınızda kalan idrar tüplerini inceleyin. Bulanıklık açısından inceleyin ve kaydedin.

Sonuçlar
1. sürme yöntemi ile eklenmiş besleyici agar plakasına koloni sayısını kaydedin.
2. Mililitre numune başına organizma sayısını hesaplayın ve kaydedin ve bu sonucun idrar yolu enfeksiyonu için önemli olup olmadığını belirtin.
3. Depolanan her bir idrar tüpündeki bulanıklık gözlemlerinizi şema haline getirin.

Sorular

1. Bakteriüri nedir? Ne zaman önemlidir?
2. Mikroorganizmalar idrar yoluna nasıl girer?
3. Kültürler sipariş edildiğinde aseptik idrar toplama neden önemlidir?
4. İdrar yolu enfeksiyonuna neden olabilecek beş bakteriyi listeleyin.
5. 0,01 ml’lik 1:10 seyreltilmiş idrardan 20 koloni saysaydınız, mililitre numune başına kaç organizma bildirirdiniz? Bu sayı önemli mi?
6. İdrar kolonisi sayımı, idrar kültüründen izole edilmiş bir organizmanın antimikrobiyal duyarlılık testine duyulan ihtiyacın uygun bir göstergesi midir? Neden?
7. Kültür için bir idrar örneğini laboratuvara götürdüyseniz ancak geçici olarak kapalı olduğunu fark ettiyseniz ne yapardınız?
8. “Temiz-yakalama” tekniği ile bir afet hastasına, kendi örneğini toplamak için nasıl eğitim verirsiniz?
9. Bir idrar örneğinin görsel muayenesinden ne öğrenebilirsiniz?
10. Örneğin soğutulmadan kısa süreler için oda sıcaklığında kalmasına izin veren bir idrar taşıma sistemini tanımlayın.

Neisseria ve Spiroketler

Cinsel yolla bulaşan hastalıklar, hem sosyal hem de tıbbi açıdan ürogenital sistem yoluyla edinilen belki de en önemli enfeksiyonlardır. Bu türden üç yaygın bulaşıcı hastalık bel soğukluğu, sifiliz ve klamidyal üretrit / servisittir. Her üç enfeksiyona da bakteriler neden olur.

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir