Neisseria – Laboratuvar Ödevleri –Tez danışmanlığı – Lab Ödevleri – Kimya Mühendisliği – Elektrik Mühendisliği Ödev Yaptırma – Kimya Ödev Yaptırma Ücretleri

Ödevcim'le ödevleriniz bir adım önde ... - 7 / 24 hizmet vermekteyiz... @@@ Süreli, online, quiz türü sınavlarda yardımcı olmuyoruz. Teklif etmeyin. - İşleriniz Ankara'da Billgatesweb şirketi güvencesiyle yapılmaktadır. 0 (312) 276 75 93 --- @ İletişim İçin Mail Gönderin bestessayhomework@gmail.com @ Ödev Hazırlama, Proje Hazırlama, Makale Hazırlama, Tez Hazırlama, Essay Hazırlama, Çeviri Hazırlama, Analiz Hazırlama, Sunum Hazırlama, Rapor Hazırlama, Çizim Hazırlama, Video Hazırlama, Reaction Paper Hazırlama, Review Paper Hazırlama, Proposal Hazırlama, Öneri Formu Hazırlama, Kod Hazırlama, Akademik Danışmanlık, Akademik Danışmanlık Merkezi, Ödev Danışmanlık, Proje Danışmanlık, Makale Danışmanlık, Tez Danışmanlık, Essay Danışmanlık, Çeviri Danışmanlık, Analiz Danışmanlık, Sunum Danışmanlık, Rapor Danışmanlık, Çizim Danışmanlık, Video Danışmanlık, Reaction Paper Danışmanlık, Review Paper Danışmanlık, Proposal Danışmanlık, Öneri Formu Danışmanlık, Kod Danışmanlık, Formasyon Danışmanlık, Tez Danışmanlık Ücreti, Ödev Yapımı, Proje Yapımı, Makale Yapımı, Tez Yapımı, Essay Yapımı, Essay Yazdırma, Essay Hazırlatma, Essay Hazırlama, Ödev Danışmanlığı, Ödev Yaptırma, Tez Yazdırma, Tez Merkezleri, İzmir Tez Merkezi, Ücretli Tez Danışmanlığı, Akademik Danışmanlık Muğla, Educase Danışmanlık, Proje Tez Danışmanlık, Tez Projesi Hazırlama, Tez Destek, İktisat ödev YAPTIRMA, Üniversite ödev yaptırma, Matlab ödev yaptırma, Parayla matlab ödevi yaptırma, Mühendislik ödev yaptırma, Makale YAZDIRMA siteleri, Parayla makale YAZDIRMA, Seo makale fiyatları, Sayfa başı yazı yazma ücreti, İngilizce makale yazdırma, Akademik makale YAZDIRMA, Makale Fiyatları 2022, Makale yazma, İşletme Ödev Yaptırma, Blog Yazdırma, Blog Yazdırmak İstiyorum

Neisseria – Laboratuvar Ödevleri –Tez danışmanlığı – Lab Ödevleri – Kimya Mühendisliği – Elektrik Mühendisliği Ödev Yaptırma – Kimya Ödev Yaptırma Ücretleri

5 Nisan 2021 Neisseria gonorrhoeae Gram Neisseria gonorrhoeae kapsül Neisseria gonorrhoeae nedir Neisseria gonorrhoeae özellikleri Neisseria meningitidis hastalıgı 0
Mikrodiseksiyon – Laboratuvar Tanı Bilimi – Laboratuvar Ödevleri – Lab Ödevleri – Kimya Mühendisliği – Kimya Ödev Yaptırma Ücretleri

Belsoğukluğuna Neisseria gonorrhoeae neden olur; bir spiroket olan Treponema pallidum kaynaklı sifiliz; ve Chlamydia trachomatis nedenli klamidya enfeksiyonu. Neisseria gonorrhoeae özel laboratuar kültür ortamında yetiştirilebilir, ancak klamidya zorunlu hücre içi parazitlerdir (bir zamanlar kısmen bu nedenle virüs olarak kabul edilirler) ve izolasyon için özel laboratuar teknikleri gerektirir.

Treponema pallidum ise henüz herhangi bir laboratuar kültür sisteminde yetiştirilmemiştir ve sadece tavşan gibi belirli hayvanlarda yetiştirilmektedir.

Cinsel yolla bulaşan bu ajanların ait olduğu bakteri grupları, cinsel yolla bulaşmayan hastalıklarla bağlantılı diğer patojenik türleri, yani diğer giriş portalları yoluyla edinilen enfeksiyonları içerir.

Yine diğer Neisseria ve Treponema türleri, özellikle solunum yolu olmak üzere çeşitli mukoza zarı yüzeylerinin normal florasının sık üyeleri olan bazıları dahil olmak üzere, patojenik değildir.

DENEY : Neisseria

Neisseria cinsi, iki patojenik tür ve üst solunum yolunun normal florasında yaygın olarak bulunan birkaç tane daha içerir. Tıbbi açıdan önemli iki tür belsoğukluğu ajanı N. gonorrhoeae ve bakteriyel menenjit ajanı olan N. meningitidis’tir.

Tüm Neisseria mikroskobik morfolojide birbirinden ayırt edilemez gram negatif diplokoklardır. Patojenik türler zorunlu insan parazitleridir ve yapay medyadaki büyüme gereksinimlerinde oldukça titizdir. Birincil izolasyonda, 35 ° C’de inkübasyon sırasında daha yüksek düzeyde CO2 gerektirirler.

Üst solunum yolunun patojenik olmayan komensalleri zorlayıcı değildir ve basit besleyici ortamlarda kolayca büyür. Solunum florasının bir kısmı, örneğin N. subflava ve N. flavescens, sarı bir pigmente sahiptir, ancak çoğu Neisseria renksiz koloniler üretir. Tüm Neisseria oksidaz pozitiftir, bu da onları diğer cinslerden ayırmaya yardımcı olur, ancak birbirlerinden ayırmaz.

Biyokimyasal olarak Neisseria türleri, farklı karbonhidrat bozunma modelleri temelinde en kolay şekilde tanımlanır. İki patojenik tür de dahil olmak üzere birkaç Neisseria türünün kültürel farklılaşması Tablo 27.1-1’de gösterilmektedir.

Neisseria meningitidis
Neisseria gonorrhoeae kapsül
Neisseria nedir
Neisseria gonorrhoeae özellikleri
Neisseria gonorrhoeae nasıl bulaşır
Neisseria meningitidis hastalıgı
Neisseria gonorrhoeae nedir
Neisseria gonorrhoeae Gram

Son zamanlarda, N. gonorrhoeae’yi doğrudan hasta örneklerinde tespit etmek için nükleik asit prob testleri ve gen amplifikasyon testleri kullanıma sunulmuştur. Bu testler 2 ila 4 saat içinde tamamlanabilir ve böylece teşhis sonuçları numunenin alındığı gün kullanılabilir.

Organizmanın kültürde izolasyonu hala standart test olarak kabul edilir ve her zaman çocuklara yönelik şüpheli cinsel istismar gibi potansiyel tıbbi-yasal durumlarda kullanılır.

Belsoğukluğu genellikle genital sistemin akut, lokal bir enfeksiyonu olarak başlar. Erkekte üretra başlangıçta tutulur ve cerahatli bir akıntı çıkarır. Eksüda bir mikroskop lamı üzerine bulaştığında ve Gram boyandığında, bazıları hücre içi, gram-negatif diplokok içeren birçok polimorfonükleer hücre (fagositik beyaz kan hücreleri) içerdiği görülür.

Kadınlarda akut enfeksiyon genellikle rahim ağzında başlar. Dişilerden toplanan örneklerde sıklıkla çok daha fazla yabancı organizma bulunması dışında, eksüda yaymaları erkeklerde görülen hücre içi diplokokların aynısını gösterir. Gerçekten de vajinanın bol miktarda bulunan normal florası, dişilerden alınan smearlarda veya kültürlerde gonokokların (N. gonorrhoeae) varlığını maskeleyebilir. Çoğu kadın için ilk enfeksiyon asemptomatik olabilir.

Bunlarda gonokoklar simirlerde gösterilemez ve bu nedenle, kültür veya nükleik asit probları gibi diğer saptama teknikleri veya laboratuvar teşhisi için gen amplifikasyon testleri kullanılmalıdır. Asemptomatik enfeksiyon, enfekte erkeklerin daha küçük bir yüzdesinde de ortaya çıkar.

N. gonorrhoeae’nin kültürde veya bir prob veya gen amplifikasyon testi ile gösterilmesi, kesin enfeksiyon kanıtı sağlar. Kültür için, örnekler serviks, üretra, anal kanal veya boğazdan alınabilir ve kadınlarda hastalıktan şüphelenildiğinde bu bölgelerden bir veya daha fazlası kültür için alınmalıdır.

Üretral akıntısı olan erkek hastalar için, tipik gram-negatif hücre içi diplokokları ortaya çıkaran eksüdanın Gram ile boyanmış lekeleri, olasılıkla tanısal olarak kabul edilir ve kültürler genellikle alınmaz. Şekil 27.2, ABD Halk Sağlığı Servisi, Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezlerinin erkek ve kadınlardan alınan smear ve kültürlere ilişkin tavsiyelerini ana hatlarıyla belirtir ve bu yöntemlerle gonore teşhisini doğrulamak için gerekli tüm adımları belirtir.

Swab kültürleri alındığında, uygun bir agar besiyeri doğrudan swab ile inoküle edilmeli, kültür bir mum kavanozuna veya CO2 inkübatörüne yerleştirilmeli ve laboratuar incelemesine kadar 35 ° C’de inkübe edilmelidir. Hemoglobin ile zenginleştirilmiş ortam ve diğer büyüme faktörleri ortak kullanımdadır (modifiye edilmiş Thayer-Martin ve NYC ortamı örneklerdir).

Mukoza zarının normal florasını baskılamak ve bu ortamları gonokoklar için daha seçici hale getirmek için antimikrobiyal ajanlar eklenir. Uygun inkübasyonu takiben, N. gonorrhoeae’nin laboratuar tanımlaması Tablo 27.1-1’de gösterilen kriterlere göre yapılır.

Beynin meninkslerinin iltihabı olan menenjit, çeşitli mikrobiyal ajanlardan kaynaklanabilir. Bunların başında gram negatif bir diplokok olan Neisseria meningitidis gelmektedir. Bu organizmalar için olağan giriş kapısı üst solunum yoludur.

Bağışık bireyde zararsız bir şekilde kolonileşebilirler. Kendilerini lokalize edemeyen duyarlı konakçılara girdiklerinde, ya kan dolaşımına ve daha sonra derin dokulara yollarını bularak ya da farenks ve sinüslerin arkasındaki membranöz kemik yapıları yoluyla doğrudan uzanarak invaziv hastalığa neden olabilirler.

Meningokoklar (N. meningitidis) meninksler (beyni kaplayan ince zarlar) üzerinde lokalize olduklarında, merkezi sinir sisteminde geniş kapsamlı etkilere sahip olabilecek akut, cerahatli bir lokal enfeksiyona neden olurlar.

N. meningitidis enfeksiyonlarının laboratuar tanısı, organizmanın omurilik sıvısı, kan veya nazofarenks kültürlerinde geri kazanılması ve tablo 27.1-1’de belirtilen kriterlere göre tanımlanmasıyla yapılır.

Beyin omurilik sıvısında meningokokal antijeni tespit etmek için bir lateks aglütinasyon testi mevcuttur. Spinal tapa yapılmadan önce hasta antimikrobiyal tedavi görmedikçe, bu test sıvının Gram ile boyanmış smearına tercih edilmez.

Pratik durumlarda, patojenik Neisseria’nın (gonokoklar ve meningokoklar) insan vücudu dışındaki çevresel koşullara, özellikle sıcaklık ve atmosfere çok duyarlı olduğunu hatırlamak önemlidir.

(1) laboratuvara geçerken geciken, (2) 35 ° C’nin çok altındaki veya üzerindeki sıcaklıklarda tutulan, (3) normal flora ile yoğun bir şekilde kontamine olan veya (4) hemen verilmeyen örneklerde kolayca yok edilebilirler. (bir mum kavanozunda olduğu gibi).

Patojenik Neisseria için kültürlenecek tüm örnekler derhal ve doğrudan mikrobiyoloğa getirilmelidir. Örnek naklindeki gecikmelerin önlenemediği durumlarda, JEMBEC sisteminin kullanılması tavsiye edilir.

 

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir