İyonik Sıvıların Analitik Uygulamaları – Ayırma Teknolojisi – Katı Sıvı Ayırma Teknolojisi – Kimya Mühendisliği – Ayırma Teknolojisi Ödevleri – Kimya Mühendisliği Ödev Yaptırma – Kimya Ödev Yaptırma Ücretleri

Ödevcim'le ödevleriniz bir adım önde ... - 7 / 24 hizmet vermekteyiz... @@@ Süreli, online, quiz türü sınavlarda yardımcı olmuyoruz. Teklif etmeyin. - İşleriniz Ankara'da Billgatesweb şirketi güvencesiyle yapılmaktadır. 0 (312) 276 75 93 --- @ İletişim İçin Mail Gönderin bestessayhomework@gmail.com @ Ödev Hazırlama, Proje Hazırlama, Makale Hazırlama, Tez Hazırlama, Essay Hazırlama, Çeviri Hazırlama, Analiz Hazırlama, Sunum Hazırlama, Rapor Hazırlama, Çizim Hazırlama, Video Hazırlama, Reaction Paper Hazırlama, Review Paper Hazırlama, Proposal Hazırlama, Öneri Formu Hazırlama, Kod Hazırlama, Akademik Danışmanlık, Akademik Danışmanlık Merkezi, Ödev Danışmanlık, Proje Danışmanlık, Makale Danışmanlık, Tez Danışmanlık, Essay Danışmanlık, Çeviri Danışmanlık, Analiz Danışmanlık, Sunum Danışmanlık, Rapor Danışmanlık, Çizim Danışmanlık, Video Danışmanlık, Reaction Paper Danışmanlık, Review Paper Danışmanlık, Proposal Danışmanlık, Öneri Formu Danışmanlık, Kod Danışmanlık, Formasyon Danışmanlık, Tez Danışmanlık Ücreti, Ödev Yapımı, Proje Yapımı, Makale Yapımı, Tez Yapımı, Essay Yapımı, Essay Yazdırma, Essay Hazırlatma, Essay Hazırlama, Ödev Danışmanlığı, Ödev Yaptırma, Tez Yazdırma, Tez Merkezleri, İzmir Tez Merkezi, Ücretli Tez Danışmanlığı, Akademik Danışmanlık Muğla, Educase Danışmanlık, Proje Tez Danışmanlık, Tez Projesi Hazırlama, Tez Destek, İktisat ödev YAPTIRMA, Üniversite ödev yaptırma, Matlab ödev yaptırma, Parayla matlab ödevi yaptırma, Mühendislik ödev yaptırma, Makale YAZDIRMA siteleri, Parayla makale YAZDIRMA, Seo makale fiyatları, Sayfa başı yazı yazma ücreti, İngilizce makale yazdırma, Akademik makale YAZDIRMA, Makale Fiyatları 2022, Makale yazma, İşletme Ödev Yaptırma, Blog Yazdırma, Blog Yazdırmak İstiyorum

İyonik Sıvıların Analitik Uygulamaları – Ayırma Teknolojisi – Katı Sıvı Ayırma Teknolojisi – Kimya Mühendisliği – Ayırma Teknolojisi Ödevleri – Kimya Mühendisliği Ödev Yaptırma – Kimya Ödev Yaptırma Ücretleri

20 Aralık 2020 Analiz Uygulamaları Ayırma Teknolojisi (9) - Katı Sıvı Ayırma Teknolojisi – Kimya Mühendisliği – Ayırma Teknolojisi Ödevleri – Kimya Mühendisliği Ödev Yaptırma – Kimya Ödev Yaptırma Ücretleri Kantitatif analiz Basamakları Mobil uygulama analizi Nicel analiz Nedir 0
Kiral İyonik Sıvılar ile Hazırlayıcı Sıvı-Sıvı Ekstraksiyonları – Ayırma Teknolojisi – Katı Sıvı Ayırma Teknolojisi – Kimya Mühendisliği – Ayırma Teknolojisi Ödevleri – Kimya Mühendisliği Ödev Yaptırma – Kimya Ödev Yaptırma Ücretleri

Kromatografik ve Elektroforetik Ayırma Tekniklerinde

İyonik Sıvıların Analitik Uygulamaları

İyonik sıvıların (IL’ler) sentetik olarak bozulmaması, yapısal değişkenlikleri ve farklı organik bileşikler için etkileyici çözme yetenekleriyle birlikte (suda çözünürden suda çözünmeze, düşük yoğunluktan yüksek yoğunluğa vb.) kromatografik ve elektroforetik ayırma tekniklerinde muazzam ilgi çeken açık bir yaklaşımdır.

Aslında, IL’lerin çalışmaları, temel performans çalışmalarından eksiksiz analitik yöntemlerin geliştirilmesine kadar kromatografik ve elektroforetik yöntemlerde bir dizi konuyu kapsamaktadır.

Bu nedenle, yüksek performanslı sıvı kromatografisinde (HPLC) mobil fazların değiştiricileri olarak, temel analitlerin ayrılmasını iyileştirmek için mobil fazların katkı maddeleri olarak, yeni HPLC sabit fazlar olarak ve hatta HPLC’de sözde durağan fazlar olarak kullanılmıştır. bir misel sıvı kromatografisi (MLC) modunda iyonik sıvı bazlı yüzey aktif maddelerden yararlanma.

Ayrıca, ilgili tüm fazların sıvı bir yapıya sahip olduğu, mobil fazlar veya sabit fazlar olarak işlev gören karşı akım kromatografisinde (CCC) uygulamalar deneyimlediler. Gaz kromatografisinde (GC), IL’ler, geleneksel GC kolonlarında bir problem olan, polar ve polar olmayan bileşikleri aynı anda ayırma yetenekleriyle karakterize edilen yeni sabit fazlar geliştirmek için önemli bir uygulama deneyimlemiştir.

Ayrıca, kılcal elektroforezde (CE), kılcal bölge elektroforezinde (CZE) arka plan elektrolitleri olarak, misel oluşumunu sağlayan konsantrasyonlarda IL bazlı yüzey aktif maddeler kullanılıyorsa, misel elektrokinetik kromatografide (MEKC) sözde sabit fazlar olarak kullanılmıştır. diğerlerinin yanı sıra süpürme-MEKC veya miselden çözücü istiflemeye kadar IL bazlı yüzey aktif madde misellerinin kullanımına dayanan hat CE ön konsantrasyon teknikleri vardır.

İyonik sıvıların (IL’ler) sentetik ayarlanabilirliği, yapısal çok yönlülüğü ve etkileyici çözülmeleriyle birlikte (suda çözünürden suda çözünmeze, düşük yoğunluktan yüksek yoğunluğa, vb.) Sunabilen çok çeşitli ilgi çekici özellikler farklı organik bileşikler için yetenekler, bunların kromatografik ve elektroforetik ayırma tekniklerinde kullanımlarını muazzam ilgi çekici bir yaklaşım haline getirir.

Aslında, IL’lerin çalışmaları, temel performans çalışmalarından eksiksiz analitik yöntemlerin geliştirilmesine kadar kromatografik ve elektroforetik yöntemlerde bir dizi konuyu kapsamaktadır.

Bu nedenle, yüksek performanslı sıvı kromatografisinde (HPLC) mobil fazların değiştiricileri olarak, temel analitlerin ayrılmasını iyileştirmek için mobil fazların katkı maddeleri olarak, yeni HPLC sabit fazlar olarak ve hatta HPLC’de sözde sabit fazlar olarak kullanılmıştır. bir misel sıvı kromatografisi (MLC) modunda iyonik sıvı bazlı yüzey aktif maddeler kullanmak gerekir.

Ayrıca, ilgili tüm fazların sıvı bir yapıya sahip olduğu, mobil fazlar veya sabit fazlar olarak işlev gören karşı akım kromatografisinde (CCC) uygulamalar deneyimlediler. Gaz kromatografisinde (GC), IL’ler, geleneksel GC kolonlarında bir problem olan, polar ve polar olmayan bileşikleri aynı anda ayırma yetenekleriyle karakterize edilen yeni sabit fazlar geliştirmek için önemli bir uygulama deneyimlemiştir.

Ayrıca, kılcal elektroforezde (CE), kılcal bölge elektroforezinde (CZE) arka plan elektrolitleri olarak, misel oluşumunu sağlayan konsantrasyonlarda IL bazlı yüzey aktif maddeler kullanılıyorsa, misel elektrokinetik kromatografide (MEKC) sözde sabit fazlar olarak kullanılmıştır. – diğerleri arasında süpürme-MEKC veya miselden çözücü istiflemeye kadar IL bazlı yüzey aktif madde misellerinin kullanımına dayanan hat CE ön-konsantrasyon teknikleri.

Bu bölümde, IL’ler için en yaygın kısaltmalar kullanılacaktır. Örneğin, IL katyonunun alkil ikame edicileri, ilk olarak uzunluklarını (yani, oktil için C8, etil için C2, vinil için Vi veya metil için M), ardından imidazolyum için Im, pirolidinyum için Pyrr terimlerini gösterecek şekilde yazılacaktır ve Piridinyum için Py ve son olarak anyon ile (örneğin, heksaflorofosfat için –PF6, bromür için –Br, – klorür için –CF3SO3, triflorometansülfonat için –CF3SO3, tetrafloroborat için –BF4 ve bis (triflorometilsülfonil) için –NTf2). Im bazlı IL’ler durumunda, ilk olarak pozisyon 1’de bulunan ikame edici, ardından 3 numaralı pozisyondaki ikame edici yazılacaktır.

Mobil uygulama analizi
Mobil analiz nedir
Gravimetrik analiz
Analiz Uygulamaları
İsim analiz app
Appcase
Kantitatif analiz Basamakları
Nicel analiz Nedir

Yüksek Performanslı Sıvı Kromatografisinde (HPLC) IL’ler

Yüksek performanslı sıvı kromatografisi, analitlerin karmaşık ayrımlarını gerçekleştirmek için ana analitik araçlardan birini oluşturur. HPLC’de IL’ler, organik modifiye ediciler olarak, mobil faz katkı maddeleri olarak, sözde sabit fazlar olarak (IL bazlı yüzey aktif maddeler için) ve Şekil 9.1’de tarif edildiği gibi yeni sabit fazlar olarak kullanılmıştır. Açıkça, HPLC’nin tüm ana modlarında denenmişler, mobil faz katkı maddeleri olarak ve ayrıca yeni yüzeye sınırlı IL sabit fazlar (SCIL’ler) oluştururken özel başarı göstermişlerdir. Her uygulama modu aşağıdaki alt bölümlerde ayrıntılı olarak açıklanacaktır.

Organik Değiştiriciler olarak IL’ler

IL’ler, asetonitril, metanol veya tetrahidrofuran (THF) gibi kısmen geleneksel organik değiştiricileri ikame ederek, yüksek performanslı sıvı kromatografisinde (HPLC) organik modifiye ediciler olarak kullanılmıştır. Bu organik çözücüler ile karşılaştırıldığında, IL’ler önemli avantajlar sunarlar: ayarlanabilir bir viskoziteye sahiptirler ve spesifik IL doğasına bağlı olarak suyla veya uçucu olmayan çözücülerle karışabilirler.

Poole vd. farklı alkilamonyum bazlı IL’lerin kromatografik çözücüler olarak uygunluğunu, esas olarak fiziksel özelliklerini karakterize ederek inceleyen ilk kişilerdi. Test edilen IL grubu için ana sorun, yüksek viskoziteleriydi. Bu sorun, bu tür IL’leri diğer düşük viskoziteli çözücülerle (esas olarak asetonitril veya metanol) karıştırırken çözüldü.

IL’lerin HPLC’de organik modifiye ediciler olarak ilk pratik kullanımı Shetty ve arkadaşları tarafından gerçekleştirildi. ayrıca Poole’un grubundan [2]. Bu yazarlar, organik bileşiklerin ayrılması için geleneksel çözücüleri alkilamonyum nitrat ve tiyosiyanat bazlı IL’lerle birleştirdi. Bununla birlikte, düşük akış hızlarında çalışırken bile sistemin basıncı çok yüksekti.

O zamandan beri, çeşitli çalışmalar IL’leri HPLC’de organik değiştiriciler olarak kullandı, ancak tiyosiyanatlar yerine alkilamonyum formatları ve asetatlar kullandı.

Bununla birlikte, geleneksel organik değiştiricilere kıyasla IL’ler için daha yüksek basınçlar, ultraviyole saptamada daha az şeffaflık ve daha düşük verimlilikler elde edilmiştir. Nitekim IL’ler, HPLC’de şimdiye kadar organik modifiye ediciler olarak başarılı bir şekilde performans gösterememiştir. Ayrıca, IL’ler ile bildirilen uygulamalar tamamen geleneksel çözücülerin yerini almaz, çünkü HPLC sistemindeki basınçları azaltmak için hala bazı miktarlara ihtiyaç vardır.

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir