İLAÇLARIN SAFLIK PROFİLİNDE CE – Farmasötik Analiz İçin Kapiller Elektroforez Yöntemleri – Ayırma Teknolojisi –FARMASÖTİK ANALİZ – Kimya Mühendisliği – Ayırma Teknolojisi Ödevleri – Kimya Mühendisliği Ödev Yaptırma – Kimya Ödev Yaptırma Ücretleri

Ödevcim'le ödevleriniz bir adım önde ... - 7 / 24 hizmet vermekteyiz... @@@ Süreli, online, quiz türü sınavlarda yardımcı olmuyoruz. Teklif etmeyin. - İşleriniz Ankara'da Billgatesweb şirketi güvencesiyle yapılmaktadır. 0 (312) 276 75 93 --- @ İletişim İçin Mail Gönderin bestessayhomework@gmail.com @ Ödev Hazırlama, Proje Hazırlama, Makale Hazırlama, Tez Hazırlama, Essay Hazırlama, Çeviri Hazırlama, Analiz Hazırlama, Sunum Hazırlama, Rapor Hazırlama, Çizim Hazırlama, Video Hazırlama, Reaction Paper Hazırlama, Review Paper Hazırlama, Proposal Hazırlama, Öneri Formu Hazırlama, Kod Hazırlama, Akademik Danışmanlık, Akademik Danışmanlık Merkezi, Ödev Danışmanlık, Proje Danışmanlık, Makale Danışmanlık, Tez Danışmanlık, Essay Danışmanlık, Çeviri Danışmanlık, Analiz Danışmanlık, Sunum Danışmanlık, Rapor Danışmanlık, Çizim Danışmanlık, Video Danışmanlık, Reaction Paper Danışmanlık, Review Paper Danışmanlık, Proposal Danışmanlık, Öneri Formu Danışmanlık, Kod Danışmanlık, Formasyon Danışmanlık, Tez Danışmanlık Ücreti, Ödev Yapımı, Proje Yapımı, Makale Yapımı, Tez Yapımı, Essay Yapımı, Essay Yazdırma, Essay Hazırlatma, Essay Hazırlama, Ödev Danışmanlığı, Ödev Yaptırma, Tez Yazdırma, Tez Merkezleri, İzmir Tez Merkezi, Ücretli Tez Danışmanlığı, Akademik Danışmanlık Muğla, Educase Danışmanlık, Proje Tez Danışmanlık, Tez Projesi Hazırlama, Tez Destek, İktisat ödev YAPTIRMA, Üniversite ödev yaptırma, Matlab ödev yaptırma, Parayla matlab ödevi yaptırma, Mühendislik ödev yaptırma, Makale YAZDIRMA siteleri, Parayla makale YAZDIRMA, Seo makale fiyatları, Sayfa başı yazı yazma ücreti, İngilizce makale yazdırma, Akademik makale YAZDIRMA, Makale Fiyatları 2022, Makale yazma, İşletme Ödev Yaptırma, Blog Yazdırma, Blog Yazdırmak İstiyorum

İLAÇLARIN SAFLIK PROFİLİNDE CE – Farmasötik Analiz İçin Kapiller Elektroforez Yöntemleri – Ayırma Teknolojisi –FARMASÖTİK ANALİZ – Kimya Mühendisliği – Ayırma Teknolojisi Ödevleri – Kimya Mühendisliği Ödev Yaptırma – Kimya Ödev Yaptırma Ücretleri

21 Ocak 2021 Eczane İlaç sorgulama Eşdeğer ilaç nedir İlaç Takip Sistemi Nasıl kullanılır İlacım hangi eczanede var Safsızlık nedir Veteriner İlaç Takip Sistemi 0
Tehlikeli Madde Yönetimi – İş Sağlığı ve Güvenliği – İş Sağlığı ve Güvenliği Ödevleri – İş Sağlığı ve Güvenliği Tez Yaptırma – İSG – İş Sağlığı ve Güvenliği Tez Yaptırma Ücretleri

İLAÇLARIN SAFLIK PROFİLİNDE CE

Bu bölüm, kirlilik profillemede kapiler elektroforezin olası uygulamalarını göstermektedir. Tekniğin yüksek tepe kapasitesi nedeniyle, ana ilaç bileşiğini genellikle çok ilgili bir kimyasal yapıya sahip olan olası safsızlıklarından ayırmak için son derece uygundur. Dahası, elde edilen yüksek verimlilikler ve düşük reaktif tüketimi, onu birçok ilaç analizi durumunda sıvı kromatografiye uygun bir alternatif haline getirir.

Düzenleyici otoriteler, halk sağlığı ve ilaç endüstrisi için safsızlık profillemesinin uygunluğuna kısa bir giriş yaptıktan sonra, ilaç safsızlık analizinde kullanılan çeşitli kılcal elektroforez modlarına dayalı bir genel bakış sunulmuştur. Kapiler bölge elektroforezi, susuz kapiler elektroforez, misel elektrokinetik kapiler kromatografi, mikroemülsiyon elektrokinetik kapiler kromatografi, kapiler jel elektroforezi ve kapiler elektrokromatografi uygulamaları ardışık olarak sunulmaktadır.

GİRİŞ

Bu bölüm, kapiler elektroforezin (CE) ilaçların safsızlık profillemesinde çok değerli bir analitik teknik olabileceğini vurgulamayı amaçlamaktadır. Dökme ilaç malzemelerinin her zaman olmasa da çoğu zaman çeşitli nitelikteki safsızlıkları içerdiği yaygın bir bilgidir. Bu bölüm esas olarak toplu ilaçlarda organik safsızlıkların belirlenmesine odaklanacaktır.

Hastaların sağlığını ve refahını sürekli olarak korumak için piyasadaki ilaçların kalitesini kontrol etmek çok önemlidir. Şu anda Uluslararası Uyum Konferansı (ICH) tarafından yayınlanan düzenleyici kılavuzlar, yeni sentezlenen bileşiklerdeki safsızlıkların belirli bir sınırdan yukarı doğru araştırılmasını talep etmektedir.1,2 2 g / gün’den daha düşük veya buna eşit bir günlük doz için, % 0,05 (m / m) ‘den bildirilecektir.

Kimyasal olarak% 0.10’dan (m / m) tanımlanmaları gerekir ve toksikolojik olarak% 0.15’ten (m / m) nitelendirilmeleri gerekir. Günlük doz 2 g / günü aştığında, bu sınırlar sırasıyla% 0,03, 0,05 ve 0,05’e (m / m) düşer. Bu göreli yüzdelere ulaşmak için iyi analitik ayırma tekniklerine ihtiyaç duyulacaktır.

Yukarıda belirtildiği gibi, bu düzenlemeler çoğunlukla yeni ilaç maddeleri için geçerlidir, ancak daha eski ilaçlar ve antibiyotikler gibi fermantasyon ürünleri gibi sentetik olmayan bileşikler için bile, nihai ilacı olabildiğince kapsamlı bir şekilde karakterize etmek yaygın bir uygulamadır. ICH kuralları, resmi monografiler düzenlenirken geniş çapta kabul edilir ve takip edilir. Güncel düzenleme sorunları hakkında daha fazla bilgi Bölüm 7’de bulunabilir.

İlaçlardaki safsızlıkların belirlenmesi önemli bir zorluktur çünkü safsızlık profilleri oldukça karmaşık olabilir. Ana ilaca oldukça benzer yapıdaki maddeler, genellikle, oldukça seçici bir ayırma sürecini gerektiren, dahil edilir.

Safsızlık profili, üretim yerinin, yani bileşiğin menşei fonksiyonunda değişebilir. Bu bağlamda, CE tam olarak uygun bir tekniktir çünkü bu analitik aracın yüksek tepe verimliliği bir avantaj ve güçtür.

Eşdeğer ilaç nedir
Aradığım İlaç hangi eczanede
Eczane İlaç sorgulama
İlacım hangi eczanede var
İlaç Takip Sistemi Nasıl kullanılır
Veteriner İlaç Takip Sistemi
İmpürite Nedir
Safsızlık nedir

Safsızlık profili oluşturmada, mümkün olduğunca çok sayıda ayrılmış zirveye ulaşmak önemlidir ve bu, yüksek verimliliklerle kolaylaştırılır. Uygulanabilecek çeşitli CE modları ve seçicilikleri de ayırma kabiliyetini geliştirir.

Safsızlık profillemesinde CE kullanılırken bazı zorluklarla karşılaşılabilir. Doğal bir dezavantaj, düşük optik yol uzunluğu nedeniyle bir UV detektörü kullanıldığında oldukça düşük hassasiyettir. Safsızlıkların belirlenmesinde bu, tespit edilmesi gereken düşük safsızlık konsantrasyonları nedeniyle özel dikkat gerektirir.

Ayrıca, bu düşük seviyelerde, genellikle CE’ye karşı örneğin sıvı kromatografi (LC) ile elde edilen daha düşük alan ve göç süresi tekrarlanabilirliği olumsuz bir rol oynayabilir. Çok küçük zirvelerden güzel UV spektrumları oluşturmak zor olduğundan, örneğin bir diyot dizi detektörü (DAD) kullanarak en yüksek saflığı kanıtlamak da zor olabilir. Bununla birlikte, en yüksek saflığın kanıtlanması, safsızlık profillemesinin yanı sıra stabilite çalışmalarının desteklenmesinde de önemlidir.

Safsızlıkların yapısal olarak belirlenmesine izin veren tekniklerle CE’nin hecelenmesi, bu kitabın Bölüm 18 “ Birleştirme CE ve Mikroçip Tabanlı Cihazlar ve Kütle Spektrometresi ” nin amacıdır, ancak CE’nin kütle spektrometrisine (CE / MS) bağlanma potansiyeli safsızlık profili başka bir yerde de tartışılmıştır.

Daha önce CE’nin ilaç analizinde faydalı olmasını sağlayan birkaç özel avantajı olduğu tartışılmıştı ve “Farmakope monograflarında CE yöntemlerine duyulan ihtiyaç”, Bölüm 11’de aynı yazar tarafından tartışılmıştır.

Safsızlık profili için CE yöntemlerinin geliştirilmesinde çeşitli stratejiler uygulanmıştır. Bunlar, tekniğe göre alt bölümlere ayrılmış, ilk önce kapiler bölge elektroforezi (CZE) uygulamaları ile birlikte aşağıdaki uygulamalarda daha ayrıntılı olarak tartışılmaktadır.

Safsızlık profillemesinde misel elektrokinetik kapiler kromatografi (MEKC), mikroemülsiyon elektrokinetik kapiler kromatografi (MEEKC), kapiler jel elektroforezi (CGE), kapiler elektrokromatografi (CEC) ve susuz kapiler elektroforezin (NACE) birçok uygulaması ortaya çıkmış ve bunlar açıklanmıştır.

Bu katkı, bu konuda var olan geniş literatüre kapsamlı bir genel bakış sağlamak anlamına gelmemektedir. Kiral bileşiklerin ilgili maddelerden ayrılması bölüm boyunca tartışılmaktadır. Küçük moleküllü farmasötiklerin CE üzerine yakın zamanda yapılan bir inceleme, bir bölümü ilaçla ilişkili safsızlıkların belirlenmesine ayırmaktadır. İlaçların safsızlık profillemesinin alaka düzeyine ilişkin bol miktarda ek arka plan bilgisi de referans 6’da bulunabilir.

SAFLIK PROFİLLENDİRMESİNDE CE UYGULAMALARINA

GENEL BAKIŞ

A.Kapiler Bölge Elektroforez

Bir ilacın ve ana safsızlıklarının ayrılması için yöntem geliştirmeye başladıktan sonra, CZE, basitliği ve çeşitli tespit modlarıyla uyumluluğu nedeniyle tercih edilir. Bu varyantla ilgili ayrıntılar Bölüm 2’de açıklanmaktadır. Tamamlayıcı seçiciliği tanıtmak için, arka plan elektrolitine (BGE) çeşitli katkı maddeleri kullanılabilir. Metanol ve asetonitril (ACN) gibi organik çözücüler, tamponun viskozitesini ve polaritesini değiştirerek seçiciliği ayarlamak için yaygın olarak tampon değiştirici olarak kullanılır.

Sonuç olarak, hem elektroozmotik akış (EOF) hem de analitlerin elektroforetik hareketliliği etkilenecektir. Örneğin borat veya siklodekstrinlerle (CD’ler) kompleksasyon, yakından ilişkili bileşikler arasındaki çözünürlüğü iyileştirmenin farklı bir yoludur. CZE’ye birkaç algılama modu bağlanabilir. Doğrudan UV tespiti, kılcal damarın sınırlı iç çapı ve buna eşlik eden kısa optik yol uzunluğunun neden olduğu nispeten düşük hassasiyetine rağmen, literatürde hala en bol olarak mevcuttur.

Dolaylı UV tespiti de kullanılır, ancak ayırma koşullarına katı gereklilikler getirir. Elektrokimyasal algılama (ECD), kolayca oksitlenen türleri izlemek için güçlü ve hassas bir tekniktir. Yine de, çalışma elektrodunu imal etmek için kullanılan malzeme seçimi, analitlerin belirlenmesi için kesin olarak önemlidir.

MS ile donatılmış CZE, tanımlama ve yapısal açıklama amaçları için yardımcı olabilir. Safsızlık profillemede bu farklı CZE stratejileri hakkında daha ayrıntılı bilgi aşağıdaki bölümlerde verilmektedir. Geniş bir bileşik yelpazesinin, CZE ile ayrılmaya yatkın olduğu görülebilir.

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir