İçerik – Laboratuvar Ödevleri –Tez danışmanlığı – Lab Ödevleri – Kimya Mühendisliği – Elektrik Mühendisliği Ödev Yaptırma – Kimya Ödev Yaptırma Ücretleri

Ödevcim'le ödevleriniz bir adım önde ... - 7 / 24 hizmet vermekteyiz... @@@ Süreli, online, quiz türü sınavlarda yardımcı olmuyoruz. Teklif etmeyin. - İşleriniz Ankara'da Billgatesweb şirketi güvencesiyle yapılmaktadır. 0 (312) 276 75 93 --- @ İletişim İçin Mail Gönderin bestessayhomework@gmail.com @ Ödev Hazırlama, Proje Hazırlama, Makale Hazırlama, Tez Hazırlama, Essay Hazırlama, Çeviri Hazırlama, Analiz Hazırlama, Sunum Hazırlama, Rapor Hazırlama, Çizim Hazırlama, Video Hazırlama, Reaction Paper Hazırlama, Review Paper Hazırlama, Proposal Hazırlama, Öneri Formu Hazırlama, Kod Hazırlama, Akademik Danışmanlık, Akademik Danışmanlık Merkezi, Ödev Danışmanlık, Proje Danışmanlık, Makale Danışmanlık, Tez Danışmanlık, Essay Danışmanlık, Çeviri Danışmanlık, Analiz Danışmanlık, Sunum Danışmanlık, Rapor Danışmanlık, Çizim Danışmanlık, Video Danışmanlık, Reaction Paper Danışmanlık, Review Paper Danışmanlık, Proposal Danışmanlık, Öneri Formu Danışmanlık, Kod Danışmanlık, Formasyon Danışmanlık, Tez Danışmanlık Ücreti, Ödev Yapımı, Proje Yapımı, Makale Yapımı, Tez Yapımı, Essay Yapımı, Essay Yazdırma, Essay Hazırlatma, Essay Hazırlama, Ödev Danışmanlığı, Ödev Yaptırma, Tez Yazdırma, Tez Merkezleri, İzmir Tez Merkezi, Ücretli Tez Danışmanlığı, Akademik Danışmanlık Muğla, Educase Danışmanlık, Proje Tez Danışmanlık, Tez Projesi Hazırlama, Tez Destek, İktisat ödev YAPTIRMA, Üniversite ödev yaptırma, Matlab ödev yaptırma, Parayla matlab ödevi yaptırma, Mühendislik ödev yaptırma, Makale YAZDIRMA siteleri, Parayla makale YAZDIRMA, Seo makale fiyatları, Sayfa başı yazı yazma ücreti, İngilizce makale yazdırma, Akademik makale YAZDIRMA, Makale Fiyatları 2022, Makale yazma, İşletme Ödev Yaptırma, Blog Yazdırma, Blog Yazdırmak İstiyorum

İçerik – Laboratuvar Ödevleri –Tez danışmanlığı – Lab Ödevleri – Kimya Mühendisliği – Elektrik Mühendisliği Ödev Yaptırma – Kimya Ödev Yaptırma Ücretleri

8 Mart 2021 Laboratuvar Teknolojisi programı Tıbbi Laboratuvar çeşitleri Tıbbi Laboratuvar dersleri Tıbbi Laboratuvar Teknikleri Bölümü 0
Atık Akışı – İş Sağlığı ve Güvenliği – İş Sağlığı ve Güvenliği Ödevleri – İş Sağlığı ve Güvenliği Tez Yaptırma – İSG – İş Sağlığı ve Güvenliği Tez Yaptırma Ücretleri

SOP dağıtımı bağlamında dikkat edilmesi gereken bir diğer nokta, bireysel işyerlerinde ihtiyaç duyulan kapsamın kapsamıdır. Her yerde tüm SÇP’lere ihtiyaç duyulmamaktadır: Hayvan odalarında fare kafesleri için yatakların değiştirilme şekli ve sıklığına ilişkin bir SÇP’ye ihtiyaç duyulacaktır, ancak analitik laboratuvarda uygulanabilirliği olmayacaktır; mikroskop bakımı ile ilgili bir SÇP, histopatoloji laboratuarında önemli olmakla birlikte, yalnızca tarım ekipmanının kulübesinde sahte ilgi alanı olacaktır.

Çok yakından ilişkili faaliyetler bile aynı SÇP’ler tarafından kapsanmayabilir ve bu nedenle bitişik test tesisleri bile kendi SOP koleksiyonlarının farklı yapılarına ihtiyaç duyabilir. Bu nedenle, GLP İlkeleri, ilgili test tesisinde “gerçekleştirilen faaliyetlerle ilgili” SOP’lerin mevcudiyetini açıkça talep etmektedir.

Bu nedenle, her bir çalışma yeri veya iş istasyonu, ilgili yerde gerçekleştirilen işe uygulanabilir SOP’lara erişime sahip olmalı, ancak kendi özel operasyonları ve faaliyetleriyle tamamen ilgisiz olan belgelerle yüklenmemeli veya bunlarla boğulmamalıdır.

Tıbbi Laboratuvar dersleri
Tıp Fakültesi laboratuvar dersleri
Laboratuvar Teknolojisi dersleri
Temel Laboratuvar Uygulamaları
Tıbbi Laboratuvar çeşitleri
Arel Üniversitesi Tıbbi Laboratuvar bölümü
Laboratuvar Teknolojisi programı
Tıbbi Laboratuvar Teknikleri Bölümü

Çevrimiçi SOP’lar

SOP’lar geleneksel olarak basılı kopya formunda sağlanırken, ciltler veya diğer toplama ekipmanlarında bir araya getirilirken, “kağıtsız ofis” in önemindeki artış kesinlikle SOP’lerin de olamaz mı sorusunu gündeme getirmiştir. yalnızca elektronik biçimde sağlanır.

Elektronik SÇP’lerin uygulanmasının avantajları olduğu kadar dezavantajları da vardır. SOP’lerin dağıtımının ve geri çağrılmasının çok daha kolay hale geleceği düşünülebilirdi, çünkü bu, önceki bölümde açıklanan farklı adımlardan geçmek zorunda kalmadan, yalnızca bazı merkezi bilgisayardaki bir tuşa basarak yapılabilirdi; ayrıca yeni veya revize edilmiş SÇP’ler için yorumlama aşaması elektronik iletişim araçlarıyla kısaltılabilir.

Bu, çeşitli adımlardan geçmek için daha az çaba gerekeceğinden, daha sık revizyon ve uyarlamaların ek avantajını sağlayabilir.

Ayrıca, SOP’lerin “kirli” alanlarda kullanılması, elektronik biçimde çevrimiçi olarak okunabildiklerinde veya e-kitaplarda, avuç içi üstlerinde veya diğer minyatür BT cihazlarında sunulduğunda daha kolay olabilir, çünkü hiçbir kağıt kirlenebileceği, buruşabileceği, yırtılabileceği ve okunaksız hale gelebileceği ve bu nedenle uzun vadede kullanılamaz hale gelebileceği çevresel koşullara ve etkilere maruz kalmak gerekir.

Elektronik SÇP’ler ayrıca renkli resimlerin kullanılmasıyla (çoğu durumda, genel dağıtım için düzinelerce kopya halinde basılması çok pahalı olur) veya hatta bazı karmaşık süreci gösteren animasyonlu veya video sekanslarının dahil edilmesiyle daha öğretici hale getirilebilir.

Öte yandan sorunlu alanlar da çok çeşitlidir. Örneğin, kağıt SOP’ların hala kullanılabileceği belirli çevresel koşullar altında bilgisayarlar kullanılamayabilir. Diğer sorunlar, belgelenmiş onay sorusuyla ilgili olabilir: Elektronik imzalar eskimekte olsa da (Coombes, 2000), bu soruna başka çözümler bulunması gerekebilir. Bu, gerekli tarih ve imzaları içeren ve daha sonra uygun şekilde arşivlenebilen bir orijinal kopyanın basılmasını veya bir “imza sayfası” nı yalnızca basılı kopya biçiminde kullanma olasılığını içerebilir.

Herhangi bir elektronik belgeden kendi basılı kopyalarını basmaya alışmış kişilerin alışkanlıklarından daha zor bir sorun alanı çıkarılabilir. Bu alışkanlık, etrafta dolaşan, herhangi bir yerde kayıtlı olmayan ve bu nedenle varlıkları Kalite Güvencesinin dikkatinden kaçabilen yasadışı SOP kopyalarına yol açabilir. “Resmi” SÇP’deki revizyonlar veya bu basılı kopyalarda yapılan değişiklikler fark edilmeyebilir ve muhtemelen çalışmanın bütünlüğünü etkileyebilir ve kesinlikle yeniden yapılandırılabilirliği tehlikeye atabilir.

Önceki bölümde tartışıldığı gibi, iki olasılık vardır: Ya basılı kopyaların yazdırılması tamamen yasaklanacak ya da bu kopyaların kullanımları açısından çok katı kurallara tabi tutulması gerekecektir. İlk durumda, personelin bu tür belgeleri basma imkanına sahip olmamasını sağlamak (yani bu belgelere “salt okunur” statüsü atamak) merkezi bilgi teknolojisi çalışanlarının görevi olacaktır, oysa ikincisi Çalışma Direktörü ve Kalite Güvencesinin, bu tür bireysel basılı kopyaların kontrolüne, bu şekilde yürütülen her çalışmanın ham verileriyle dosyalamalarına ve çalışmanın yürütülmesi ve sonucu üzerindeki etkilerinin değerlendirilmesine katılım sağlanır.

Ayrıca, elektronik SÇP’ler bağlamında gerçek kullanım için yalnızca geçerli SÇP’lerin mevcut olması gerekliliği, personel için yalnızca mevcut versiyona erişilebilmesi ve tüm geçersiz, geçersiz kılınmış veya tamamen terk edilmiş SÇP’lerin dosyaya taşınması gerektiği anlamına gelir. Geçmiş dosyanın bakımından sorumlu kuruluş olarak, bu dosyanın fiili bakımından sorumlu atanmış kişi (ler), Kalite Güvencesi ve BT yöneticisi olarak erişimin yönetimle sınırlı “tarihsel SOP’ler”.

Diğer sorunlar elektronik SÇP’lere özgü olmayabilir, ancak genel olarak elektronik sistemlerin sorunları ile ilgili olabilir. Bir kağıt SÇP’ye bir şey olursa, etrafta çok daha fazla kopyası vardır ve kaybolan veya yok edilen tek tek kopya kolaylıkla yeniden değiştirilebilir. Öte yandan, BT sisteminin merkezi sunucusundaki SOP dosyasına bir şey olursa, yedek kopyaların saklanmaması durumunda tüm SOP’ler geri alınamaz bir şekilde kaybolacaktır.

Bu nedenle, yedekleme ve felaket kurtarma sistemlerinin yürürlükte olması ve diğer BT uygulamalarında olduğu gibi ilgili doğrulama ve bakım konularının gözlemlenmesi gerekecektir. Bu nedenle, elektronik SOP’ları kullanma olasılığı, yalnızca gerekli BT altyapısının varlığının ve düzgün çalışmasının sağlanabildiği bir test tesisi tarafından da öngörülmelidir.

İçerik

Bir SÇP’nin “teknik olarak geçerli” olması gerektiği apaçık bir ön koşul olarak düşünülebilir. Böyle olmasaydı, “teknik olarak geçersiz” bir prosedür hükümleri altında üretilen verilerin kalitesi ve geçerliliği şüphesiz tehlikeye atılırdı. Bu nedenle, bu prosedürlerin içeriğine ve açıklamalarına da büyük önem verilmelidir.

Bu bölüm bağlamında, akla gelebilecek tüm SÇP’lerin özel içeriğine ilişkin ayrıntılı tavsiyelerde bulunmak kesinlikle mümkün değildir. Bunun yapılması için, muhtemelen bir SÇP tarafından yönetilecek prosedürlerin alanı çok fazla büyüktür. Bununla birlikte, herhangi bir “teknik olarak geçerli” SOP’nin oluşturulması için yardımcı olması gereken bir dizi genel görüş de sunulabilir.

 

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir