Analoji – Laboratuvar Ödevleri –Tez danışmanlığı – Lab Ödevleri – Kimya Mühendisliği – Elektrik Mühendisliği Ödev Yaptırma – Kimya Ödev Yaptırma Ücretleri

Ödevcim'le ödevleriniz bir adım önde ... - 7 / 24 hizmet vermekteyiz... @@@ Süreli, online, quiz türü sınavlarda yardımcı olmuyoruz. Teklif etmeyin. - İşleriniz Ankara'da Billgatesweb şirketi güvencesiyle yapılmaktadır. 0 (312) 276 75 93 --- @ İletişim İçin Mail Gönderin bestessayhomework@gmail.com @ Ödev Hazırlama, Proje Hazırlama, Makale Hazırlama, Tez Hazırlama, Essay Hazırlama, Çeviri Hazırlama, Analiz Hazırlama, Sunum Hazırlama, Rapor Hazırlama, Çizim Hazırlama, Video Hazırlama, Reaction Paper Hazırlama, Review Paper Hazırlama, Proposal Hazırlama, Öneri Formu Hazırlama, Kod Hazırlama, Akademik Danışmanlık, Akademik Danışmanlık Merkezi, Ödev Danışmanlık, Proje Danışmanlık, Makale Danışmanlık, Tez Danışmanlık, Essay Danışmanlık, Çeviri Danışmanlık, Analiz Danışmanlık, Sunum Danışmanlık, Rapor Danışmanlık, Çizim Danışmanlık, Video Danışmanlık, Reaction Paper Danışmanlık, Review Paper Danışmanlık, Proposal Danışmanlık, Öneri Formu Danışmanlık, Kod Danışmanlık, Formasyon Danışmanlık, Tez Danışmanlık Ücreti, Ödev Yapımı, Proje Yapımı, Makale Yapımı, Tez Yapımı, Essay Yapımı, Essay Yazdırma, Essay Hazırlatma, Essay Hazırlama, Ödev Danışmanlığı, Ödev Yaptırma, Tez Yazdırma, Tez Merkezleri, İzmir Tez Merkezi, Ücretli Tez Danışmanlığı, Akademik Danışmanlık Muğla, Educase Danışmanlık, Proje Tez Danışmanlık, Tez Projesi Hazırlama, Tez Destek, İktisat ödev YAPTIRMA, Üniversite ödev yaptırma, Matlab ödev yaptırma, Parayla matlab ödevi yaptırma, Mühendislik ödev yaptırma, Makale YAZDIRMA siteleri, Parayla makale YAZDIRMA, Seo makale fiyatları, Sayfa başı yazı yazma ücreti, İngilizce makale yazdırma, Akademik makale YAZDIRMA, Makale Fiyatları 2022, Makale yazma, İşletme Ödev Yaptırma, Blog Yazdırma, Blog Yazdırmak İstiyorum

Analoji – Laboratuvar Ödevleri –Tez danışmanlığı – Lab Ödevleri – Kimya Mühendisliği – Elektrik Mühendisliği Ödev Yaptırma – Kimya Ödev Yaptırma Ücretleri

8 Mart 2021 Analoji benzetim örnekleri Analoji Nedir örnek Felsefede analoji nedir Hikayeleştirilmiş analoji örnekleri Sembolik analoji 0
Kodlama Çalışmaları – Meta-Analiz Ödevleri – Meta-Analiz Alanında Tez Yaptırma – Meta-Analiz Tez Yaptırma Ücretleri

Analoji

SÇP içeriklerinin gerekli unsurlarının biraz daha ayrıntılı bir açıklamasına geçmeden önce, ilk olarak genel bir konu tartışılmalıdır. Bu sorun, SOP’lerin organizasyonu ile ilgili olarak gerekli veya istenen detay seviyesi sorusuyla bağlantılıdır.

Bu bağlamda iki yol öngörülebilir: Ya her bir faaliyet bir SÇP’de tam olarak tanımlanabilir veya benzer faaliyetlerin genel bir açıklaması tek bir SÇP’de birleştirilebilir.

Bu sorun, teknik ekipman için SÇP’ler düşünüldüğünde en belirgin hale gelir; burada ya bir tür alet için bir genel SÇP yayınlayabilir ya da bu türden her bir aygıt parçası için özel SÇP’ler yazabilirsiniz. Analoji, bir çalışma planı ile çalışmaya özgü uzantıları olan kısa süreli çalışmalar için “genel çalışma planı” arasında kurulabilir.

Bu iki olasılık için en belirgin örnek olarak, terazilerdeki SOP’larla başa çıkmanın farklı yolları, bunların bakımı ve kalibrasyonu gösterilebilir: Bir yandan, bir testteki her bir terazi için belirli SÇP’ler yayınlamak kesinlikle mümkündür. tesis. Terazilerin her birinin kullanımı, bakımı ve kalibrasyonu için farklı SOP’ların olabileceği bile düşünülebilirdi.

İlgili terazinin yanına yalnızca gerçekten doğru SÇP’nin konulacağına dair hiçbir soru olmadığından ve bu özel aletle kullanılacak prosedürler hakkında yanlış anlaşılma olamayacağından, bu olasılığın belirli avantajları olduğu düşünülebilir.

Hikayeleştirilmiş analoji örnekleri
Analoji ne demek
Analoji Nedir örnek
Analoji tekniği
Analoji TDK
Felsefede analoji nedir
Analoji benzetim örnekleri
Sembolik analoji

Öte yandan, büyük bir test tesisi çok sayıda terazi ile donatılabilir ve bunların büyük bir kısmı aynı yapı ve tipte olabilir. SOP’lar bu dengeleri ayrı ayrı ele alacak olsalardı, sayılarındaki enflasyon, özellikle bu SOP’ların olası revizyonları açısından, kaçınılmaz olarak kontrol kaybına yol açacaktır.

Farklı laboratuvarlarda farklı zaman noktalarında kendilerine yapılan çeşitli revizyonları takip etmek imkansız değilse de zorlaşacak ve sonuç olarak aynı anda farklı yerlerde farklı prosedürler uygulanabilecektir. Ayrıca, çok benzer başlıklara ve aynı uygulama alanlarına sahip çok sayıda SÇP nedeniyle SÇP’lerin genel listesinin araştırılması zor olacaktır.

Öte yandan, genel olarak bakiyelerle ilgilenecek tek bir SOP oluşturulabilir. Bu durumda, SÇP sadece aletlerin kullanımı, kalibrasyonu ve bakımı için prosedürleri genel terimlerle tarif etmekle kalmaz, aynı zamanda özel terazi tipleri veya modelleri ile gözlemlenecek daha özel noktalar özel bölümlerde açıklanabilir.

Ayrıca, SÇP, türler ve konumlar hakkında gerekli tüm bilgilerle birlikte uygulandığı tüm dengelerin bir listesini içermelidir. Bu şekilde, bir SÇP, bir test tesisinde her türden teraziyle bağlantılı tüm faaliyetleri kapsayabilir.

“Ayrıntı seviyeleri” sorunuyla başa çıkmanın bu iki yolu da kesinlikle bir olasılıklar sürekliliğindeki aşırılıklar olarak kabul edilmelidir ve yine test tesisi yönetiminin sorumluluğu üzerinde kılavuzlar yayınlamak olabilir. ilerlemek için tercih edilen yöndür. Ama şimdi bu bölümün asıl konusuna, SOP’nin içeriğine dönelim.

Temel olarak, bir SÇP, başlık, sürüm numarası, yazar ve tüm onay tarihleri ​​ve imzalar gibi daha idari bölümlerin yanı sıra iki mantıksal bölüm içermelidir: Birincisi, SÇP’nin nedenini veya amacını sağlamalıdır. ikincisi düzenlenecek faaliyeti tanımlamalıdır. Bu tavsiye basit görünse de, ona uymak o kadar kolay değildir, çünkü yukarıda değinilen soru, bu faaliyetlerin ne düzeyde detaylandırılması gerektiği hemen ortaya çıkmaktadır.

GLP İlkeleri, SÇP’lere dahil edilecek ayrıntı miktarı konusunda sessizdir, ancak “personelin gerçekleştirecekleri işlevleri açıkça anlamasını” ve “teknik olarak geçerli Standart İşletim Prosedürlerinin … “SÇP’nin eğitimli laboratuvar personelinin sadece anlayacağı değil, aynı zamanda burada açıklanan görevleri tek tip bir şekilde yerine getirebileceği şekilde yeterince ayrıntılı olması gerektiği şeklinde okunmalıdır.

Bu nedenle, gerçekleştirilecek tüm önemli adımlar, bu faaliyetlerin performansının net bir şekilde yeniden yapılandırılmasına izin verecek şekilde açıklanmalıdır. Ancak bu amaca ulaşmak farklı yaklaşımlar gerektirebilir.

Bir yandan, özellikle test tesisinde veya belirli bir çalışma türü için geliştirilmiş olan karmaşık bir faaliyet veya prosedür için çok ayrıntılı bir kılavuz oluşturmak önemli olacaktır. Öte yandan, oldukça rutin nitelikteki daha genel faaliyetler için, açıklamanın sadece izlenecek adımların bir sıralanmasından daha kapsamlı olması gerekmez.

“Kalibrasyon” konusunu bu ayrımların gösterilebileceği güzel bir örnek olarak değerlendirebiliriz. Terazinin kalibrasyonu, terazi üzerine doğru kalibrasyon ağırlığının yerleştirilmesinden ve belirtilen ilgili değerin okunmasından fazlasını içeremez.

Böylece, ilgili SOP oldukça basit tutulabilir. Biyolojik bir matriste test öğesinin kantitatif tespiti için bir HPLC aparatının kalibrasyonu, bununla birlikte, daha karmaşık ve hassas manipülasyonları içerecektir, böylece tüm prosedürün çok daha ayrıntılı bir açıklaması kesinlikle tavsiye edilebilir olmalıdır.

Faaliyetlerin tanımında, SÇP’lerin taslaklarının hazırlanmasında sıklıkla gözden kaçan bir başka husus daha vardır. Çoğu durumda, SÇP, kesin bir sonuç üreten bir faaliyet içerdiği için bir prosedürü tamamen basit bir şekilde tanımlayabilir. Ancak diğer durumlarda durum farklıdır, çünkü prosedür, bir seçimin yapılmasının gerekeceği bir “ya / ya da” durumuyla sonuçlanır.

Bu özellikle, sonuçları spesifikasyonlarının içinde veya dışında olabilen aletlerin kalibrasyonları için geçerlidir. Bu tür SÇP’lerin yalnızca enstrümanı kalibre etmek için gerçek prosedürü tanımlamaması, aynı zamanda iki ek noktada tam olarak tavsiyede bulunmaları son derece önemlidir:

  • 1) Beklenen kalibrasyon değerinden kabul edilebilir sapma büyüklüğü ve
  • 2) Kalibrasyon kabul edilemez bir değerle sonuçlanırsa atılması gereken adımlar.

Başka bir örnek olarak, bir dizi biyolojik veya fiziko-kimyasal parametrenin ölçümü, eğer ilk okumalardan elde edilen sonuçlar bunların geçerliliği hakkında şüpheye yol açıyorsa, ölçümlerin tekrarlanmasının geleneksel olduğu yerlerde verilebilir. Yukarıda açıklananla aynı ruhla, ölçümlerin tekrarına ilişkin kararlar, ilgili SÇP’lerde tam olarak açıklanması gereken açık kriterlere dayanmalıdır.

Bu ölçüm tekrarları problemi ile bağlantılı olarak, orijinal ve tekrar tespitlerinde elde edilen farklı değerlerden hangisinin daha sonra nihai hesaplamalarda kullanılması veya son olarak rapor edilmesi gerektiği sorusu ortaya çıkar.

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir