Haemophilus – Laboratuvar Ödevleri –Tez danışmanlığı – Lab Ödevleri – Kimya Mühendisliği – Elektrik Mühendisliği Ödev Yaptırma – Kimya Ödev Yaptırma Ücretleri

Ödevcim'le ödevleriniz bir adım önde ... - 7 / 24 hizmet vermekteyiz... @@@ Süreli, online, quiz türü sınavlarda yardımcı olmuyoruz. Teklif etmeyin. - İşleriniz Ankara'da Billgatesweb şirketi güvencesiyle yapılmaktadır. 0 (312) 276 75 93 --- @ İletişim İçin Mail Gönderin bestessayhomework@gmail.com @ Ödev Hazırlama, Proje Hazırlama, Makale Hazırlama, Tez Hazırlama, Essay Hazırlama, Çeviri Hazırlama, Analiz Hazırlama, Sunum Hazırlama, Rapor Hazırlama, Çizim Hazırlama, Video Hazırlama, Reaction Paper Hazırlama, Review Paper Hazırlama, Proposal Hazırlama, Öneri Formu Hazırlama, Kod Hazırlama, Akademik Danışmanlık, Akademik Danışmanlık Merkezi, Ödev Danışmanlık, Proje Danışmanlık, Makale Danışmanlık, Tez Danışmanlık, Essay Danışmanlık, Çeviri Danışmanlık, Analiz Danışmanlık, Sunum Danışmanlık, Rapor Danışmanlık, Çizim Danışmanlık, Video Danışmanlık, Reaction Paper Danışmanlık, Review Paper Danışmanlık, Proposal Danışmanlık, Öneri Formu Danışmanlık, Kod Danışmanlık, Formasyon Danışmanlık, Tez Danışmanlık Ücreti, Ödev Yapımı, Proje Yapımı, Makale Yapımı, Tez Yapımı, Essay Yapımı, Essay Yazdırma, Essay Hazırlatma, Essay Hazırlama, Ödev Danışmanlığı, Ödev Yaptırma, Tez Yazdırma, Tez Merkezleri, İzmir Tez Merkezi, Ücretli Tez Danışmanlığı, Akademik Danışmanlık Muğla, Educase Danışmanlık, Proje Tez Danışmanlık, Tez Projesi Hazırlama, Tez Destek, İktisat ödev YAPTIRMA, Üniversite ödev yaptırma, Matlab ödev yaptırma, Parayla matlab ödevi yaptırma, Mühendislik ödev yaptırma, Makale YAZDIRMA siteleri, Parayla makale YAZDIRMA, Seo makale fiyatları, Sayfa başı yazı yazma ücreti, İngilizce makale yazdırma, Akademik makale YAZDIRMA, Makale Fiyatları 2022, Makale yazma, İşletme Ödev Yaptırma, Blog Yazdırma, Blog Yazdırmak İstiyorum

Haemophilus – Laboratuvar Ödevleri –Tez danışmanlığı – Lab Ödevleri – Kimya Mühendisliği – Elektrik Mühendisliği Ödev Yaptırma – Kimya Ödev Yaptırma Ücretleri

27 Mart 2021 Bordetella pertussis Haemophilus genus Haemophilus influenzae Haemophilus influenzae genome Haemophilus influenzae shape 0
Haemophilus – Laboratuvar Ödevleri –Tez danışmanlığı – Lab Ödevleri – Kimya Mühendisliği – Elektrik Mühendisliği Ödev Yaptırma – Kimya Ödev Yaptırma Ücretleri

Haemophilus, Corynebacteria ve Bordetella

Hemofili

Haemophilus cinsi bir dizi güç üreyen gram negatif basil içerir. Bunların çoğu üst solunum yollarının normal florası olarak bulunur. Haemophilus türleri üst solunum yollarının çeşitli yerlerinde ve vücudun başka yerlerinde enfeksiyonlara neden de olabilir. Laboratuvar teşhisi, enfeksiyon alanını uygun şekilde temsil eden klinik örneklerde bu organizmaların tanımlanmasıyla yapılır (boğaz sürüntüsü, sinüs drenajı, balgam, konjunktival sürüntü, omurilik sıvısı, kan veya diğerleri).

Hızlı, varsayımsal bilgi sağlamada, özellikle omurilik sıvısı veya gözden eksüda olmak üzere, numunenin doğrudan yayılması yararlı da olabilir. (Karma florası ile üst solunum yolundan materyal lekelerinin, organizmalar çok sayıda bulunmadığı sürece çok az değeri olabilir.)

Lateks antikor testleri, Haemophilus anti genini saptamak için doğrudan belirli hasta vücut sıvılarıyla da gerçekleştirilebilir. Etkili bir aşı 1990’ların başında yaygın bir şekilde kullanılmaya başlanıncaya kadar, en ciddi Haemophilus hastalığına H. influenzae serogrup b neden olmuştur (H. influenzae suşları, antijenik polikarit kapsülleri temelinde serogrup a – f’ye bölünmüştür).

Bu organizma günümüzde klinik laboratuvarda nadiren izole edilmektedir, ancak diğer Haemophilus türleri ve serogrup b dışındaki diğer Haemophilus türleri ve H. in-fluenzae serogruplarına ara sıra da rastlanmaktadır.

Haemophilus influenzae
Haemophilus nedir
Haemophilus aegyptius
Haemophilus genus
Haemophilus influenzae özellikleri
Haemophilus influenzae genome
Bordetella pertussis
Haemophilus influenzae shape

Zor üreyen Haemophilus organizmaları, özel olarak zenginleştirilmiş kültür ortamı ve mikroaerofilik inkübasyon koşulları gerektirir. “Chocolate” agar, klinik örneklerden Haemophilus’un birincil izolasyonu için de yaygın olarak kullanılır.

Bu besi yeri, sığır kırmızı kan hücrelerinden türetilen hemoglobinin yanı sıra diğer zenginleştirme büyüme faktörlerini içerir. Hemoglobin koyu kahverengi olduğundan, plakadaki de agar çikolata görünümündedir.

Bazı Haemophilus türleri, X ve V olarak adlandırılan iki özel büyüme faktörüne ihtiyaç duyar. Bazıları birine ihtiyaç duyar, ancak diğerine ihtiyaç duymaz. X faktörü, hemoglobinin ısıya dayanıklı bir türevi olan hemindir (çikolata agar içinde sağlanır) V faktörü, ısıya duyarlı bir koenzimdir (nikotinamid adenin dinükleotid veya NAD).

Maya ekstraktları V faktörü içerir ve Haemophilus için kullanılan çikolata agar veya diğer besiyerlerinin en uygun takviyelerinden biridir. Mayalar dışındaki organizmalar ayrıntılı V faktörü. Staphylococci, örneğin, bir agar plakası üzerinde büyürken, çevreleyen ortama NAD salgılar.

V faktörüne ihtiyaç duyan Haemophilus türleri, stafilokokların hemen çevresindeki bölgede büyüyebilir, ancak plakanın başka bir yerinde olmayabilir. Bağımlı organizmanın bu büyümesi “uydu” olarak da tanımlanır.

X ve V faktörleri, bu faktörleri içermeyen agar ortamına doğrudan dahil edilebilir veya alternatif olarak, X ve V faktörü eksik ortamın yüzeyine bastırılan filtre kağıdı disklerine emprenye edilebilirler. İkinci durumda, büyüme faktörleri, antimikrobiyal maddeler ile emprenye edilmiş disklerden difüzyona benzer bir şekilde de agar içine yayılır.

Amaç
Kültürde Haemophilus türlerini belirlemek için;

Malzemeler

Koyun kanlı agar plakası Çikolata agar plakası Besin agar plakası
X ve V diskler
Forseps
Haemophilus ID Dörtlü Plaka
Haemophilus influenzae ve Haemophilus parainfluenzae’nin çikolata agar plak kültürleri
Uyduyu gösteren gösteri kanlı agar ve besleyici agar plakaları

Prosedürler

1. Her Haemophilus türünün bir gram boyasını da yapın.
2. Bir koyun kanı plakasını ve bir çikolata agar plakasını işaretleme kaleminizle veya kurşun kaleminizle ikiye bölün. Bir yarısını H. influenzae olarak da etiketleyin
ve diğer yarısı H. parainfluenzae. Her plağın uygun tarafına H. influenzae’yi inoküle edin ve bu yarıda izolasyon için sürme yöntemi ile ekim yapın. Her plakanın diğer yarısında H. parainfluenzae ile tekrarlayın. Bu plakları bir mum kavanozunda veya CO2 inkübatöründe 35 ° C’de 24 saat de inkübe edin.
3. Besleyici agar plakasını kullanarak 2. adımı tekrarlayın, ancak her suşu yoğun şekilde inoküle edin ve plakanın yarısında birleşik gelişim için sürme yöntemi ile ekim yapın. Şimdi, ısıtılmış, soğutulmuş forseps kullanarak, H. influenzae ile izlenen agar yüzeyine bir X ve V diski yerleştirin ve H. parainfluenzae tarafında tekrarlayın. Her iki taraftaki iki disk birbirinden 1 inçten fazla aralıklarla yerleştirilmemeli ve çizgili alanda ortalanmalıdır (Sonuçlar altındaki diyagrama bakın, adım 3). Bu plakayı bir mum kavanozunda veya CO2 inkübatöründe 35 ° C’de 24 saat de inkübe edin.
4. Bir Haemophilus ID Quad Plakasının dört çeyreğini H. influenzae ile hafifçe ekin ve plağı organizmanın adıyla etiketleyin. H. parainfluenzae kültürünü kullanarak ikinci bir plaka ile tekrarlayın. Bu plakları bir mum kavanozunda veya CO2 inkübatöründe 35 ° C’de 24 saat inkübe edin.
5.Gösterge plakalarını inceleyin. H. influenza, plakanın bir yarısında, H.parainfluenzaeon diğer yarısında bir çizgi oluşturmuştur. Eklenen her kısmın merkezinde bir alanda bir Staphylococcus kültürünün bir aşısı yapıldı. Gözlemlerinizi açıklayın ve Sonuçlar, adım 5 altında kan ve besleyici agar plakalarının görünümü hakkındaki yorumunuzu da belirtin.

Sonuçlar
1. Gram olarak boyadığınız iki Haemophilus türünün mikroskobik morfolojisini, aralarında gözlemlediğiniz farklılıkları göstererek tanımlayın.

2. İki Haemophilus türünün Gram boyama görünümünü tanımlayan ve aralarında gözlemlediğiniz morfolojik farklılıkları gösteren aşağıdaki tabloyu tamamlayın. Her Haemophilus türünün koloni morfolojisini tanımlayın.

3. X ve V diskleri ile besleyici agar plakasında her Haemophilus türünün büyümesinin görünümünü çizin ve yorumlayın.

4. Quad Plate’deki her Haemophilus türünün büyümesinin görünümünü çizin ve yorumlayın.

5. Gösteri plakalarının görünümünü çizin ve yorumlayın.

Corynebacteria

Corynebacterium cinsi birçok türden oluşur, ancak Corynebacterium diphtheriae en önemli patojenik özelliklere sahiptir. C. diphtheriae, ciddi bir boğaz enfeksiyonu ve sistemik, toksik bir hastalık da olan difteri ajanıdır.

Boğazda kolonileşme fırsatı bulurlarsa, bu organizmanın virülan suşları yalnızca yerel dokuya zarar vermekle kalmaz (bir yalancı zar oluşumuna neden olur), aynı zamanda üretim yerinden vücuda yayılan güçlü bir ekzotoksin de üretirler. 

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir