Florada Streptokoklar – Laboratuvar Ödevleri –Tez danışmanlığı – Lab Ödevleri – Kimya Mühendisliği – Elektrik Mühendisliği Ödev Yaptırma – Kimya Ödev Yaptırma Ücretleri

Ödevcim'le ödevleriniz bir adım önde ... - 7 / 24 hizmet vermekteyiz... @@@ Süreli, online, quiz türü sınavlarda yardımcı olmuyoruz. Teklif etmeyin. - İşleriniz Ankara'da Billgatesweb şirketi güvencesiyle yapılmaktadır. 0 (312) 276 75 93 --- @ İletişim İçin Mail Gönderin bestessayhomework@gmail.com @ Ödev Hazırlama, Proje Hazırlama, Makale Hazırlama, Tez Hazırlama, Essay Hazırlama, Çeviri Hazırlama, Analiz Hazırlama, Sunum Hazırlama, Rapor Hazırlama, Çizim Hazırlama, Video Hazırlama, Reaction Paper Hazırlama, Review Paper Hazırlama, Proposal Hazırlama, Öneri Formu Hazırlama, Kod Hazırlama, Akademik Danışmanlık, Akademik Danışmanlık Merkezi, Ödev Danışmanlık, Proje Danışmanlık, Makale Danışmanlık, Tez Danışmanlık, Essay Danışmanlık, Çeviri Danışmanlık, Analiz Danışmanlık, Sunum Danışmanlık, Rapor Danışmanlık, Çizim Danışmanlık, Video Danışmanlık, Reaction Paper Danışmanlık, Review Paper Danışmanlık, Proposal Danışmanlık, Öneri Formu Danışmanlık, Kod Danışmanlık, Formasyon Danışmanlık, Tez Danışmanlık Ücreti, Ödev Yapımı, Proje Yapımı, Makale Yapımı, Tez Yapımı, Essay Yapımı, Essay Yazdırma, Essay Hazırlatma, Essay Hazırlama, Ödev Danışmanlığı, Ödev Yaptırma, Tez Yazdırma, Tez Merkezleri, İzmir Tez Merkezi, Ücretli Tez Danışmanlığı, Akademik Danışmanlık Muğla, Educase Danışmanlık, Proje Tez Danışmanlık, Tez Projesi Hazırlama, Tez Destek, İktisat ödev YAPTIRMA, Üniversite ödev yaptırma, Matlab ödev yaptırma, Parayla matlab ödevi yaptırma, Mühendislik ödev yaptırma, Makale YAZDIRMA siteleri, Parayla makale YAZDIRMA, Seo makale fiyatları, Sayfa başı yazı yazma ücreti, İngilizce makale yazdırma, Akademik makale YAZDIRMA, Makale Fiyatları 2022, Makale yazma, İşletme Ödev Yaptırma, Blog Yazdırma, Blog Yazdırmak İstiyorum

Florada Streptokoklar – Laboratuvar Ödevleri –Tez danışmanlığı – Lab Ödevleri – Kimya Mühendisliği – Elektrik Mühendisliği Ödev Yaptırma – Kimya Ödev Yaptırma Ücretleri

27 Mart 2021 Streptococcus pneumoniae özellikleri Streptokok alt sınıflar Streptokoklar pdf 0
Mikroskopi Türleri – Laboratuvar Tanı Bilimi – Laboratuvar Ödevleri – Lab Ödevleri – Kimya Mühendisliği – Kimya Ödev Yaptırma Ücretleri

Enterokoklar daha önce grup D streptokoklar olarak biliniyordu çünkü hücre duvarlarında grup D antikoru ile serolojik testlerde reaksiyona giren karakteristik bir antijene sahiplerdi.

Streptokoklardan farklı olarak, enterokoklar yüksek konsantrasyonlu bir tuz çorbasında (% 6,5 sodyum klorür içerir) büyüyebilir, safraya dirençlidir ve kompleks bir karbonhidrat olan eskülini hidrolize edebilir. Son iki özellik, safra eskülin agar adı verilen enterokoklar için seçici ve diferansiyel bir ortamda kullanılır.

Safra streptokokal büyümeyi inhibe eder ancak enterokok büyümesini inhibe etmez. Enterokoklar eskülini hidrolize ettiğinde, besiyerinde siyah bir pigment oluşur. Pigment, eskülin parçalanma ürünlerinin besiyerinde de bulunan bir demir tuzu ile reaksiyonundan kaynaklanır.

Bu test genellikle 4 saat içinde pozitif hale gelir, böylece hızlı bir tanımlama yapılabilir. Bir kültür plakasında büyüyen enterokok kolonileriyle gerçekleştirilen daha da hızlı bir test, PYR testidir. Bu test, enterokoklar tarafından üretilen ancak diğer gram pozitif kokların çoğunda olmayan bir enzim olan pirolidonilamidazı saptar (önemli bir istisna, aynı zamanda pirolidonilamidaz üreten ve PYR testinde pozitif olan grup A beta-hemolitik Streptokok’tur). Bu enzimin substratı disklere emprenye edilir ve hidrolizi basit bir disk yöntemi ile tespit edilir.

Amaç
Kültürde enterokokları tanımlamak için;

Materyaller
% 6,5 sodyum klorür sıvıları Safra-eskülin agar plakası
PYR diskleri ve geliştirici reaktifi
Enterococcus faecalis ve bir grup B Streptococcus’un kanlı agar plak kültürleri

Prosedürler

1. Enterococcus’un kanlı agar plak kültürünü inceleyin. Koloniler B grubu Streptococcus’unkilere benziyor mu? Organizmaların bir Gram boyasını yapın.
2. İki sodyum klorür et suyunu hafifçe inoküle edin, her biri her bir plakadan bir koloni porsiyonuyla birlikte. Onları aşıladıktan sonra et suyu bulanık olmamalıdır; aksi takdirde, inkübasyon sırasında organizmanın büyüyüp büyümediğini belirleyemezsiniz.
3. Et suyunu 35 ° C’de 24 saat inkübe edin.
4. İkiye bölmek için safra eskülin plakasının altını işaretleyin.
5. Enterococcus’u safra eskülin agar plağının bir yarısına ve diğer yarısına grup B Streptococcus’a sürme yöntemi ile ekin.
Plakayı 35 ° C’de inkübe edin ve laboratuvardan ayrılmadan hemen önce (yeniden inkübe etmeyi unutmayın) ve sonra tekrar inceleyin.
6. Forseps ile, PYR substratı (L-pirolidonil-beta-naftilamid) ile emprenye edilmiş bir filtre kağıdı diskini bir şişe diske ekleyin. Diski bir cam mikroskop lamı yüzeyine veya boş bir petri kabına yerleştirin. Diski su basmamaya dikkat ederek küçük bir damla musluk veya damıtılmış su ile diski nemlendirin.
7. Sterilize edilmiş inokülasyon özenizle, birkaç enterokok kolonisi alın ve bunları diskin yüzeyine sürün. Herhangi bir kan agarı kazmamaya dikkat edin. Aşılama döngüsünü yeniden sterilize edin.
8. İki dakika sonra, diskin yüzeyine geliştirici reaktifinden bir damla ekleyin. Bir dakika içinde kırmızı bir renk oluşuyor test pozitiftir.
9. Grup B Streptococcus kültürü ile 6’dan 8’e kadar olan adımları tekrarlayın.
10. 24 saat sonra, tuzlu suları gelişimin varlığı veya yokluğu (bulanıklık) açısından inceleyin. İnoküle edilmiş, inkübe edilmiş brothları inoküle edilmemiş broth tüpüyle karşılaştırın.
11. Safra-eskülin plağını inceleyin ve her iki yarıdaki besiyerinin rengini not edin.

Streptokok alt sınıflar
Beta hemolitik streptokoklar
Viridans streptokoklar
Streptococcus pneumoniae özellikleri
Alfa hemoliz
Streptococcus pyogenes
Streptokoklar pdf
Streptococcus pyogenes Hastalıkları

Sonuçlar

Her organizma için, laboratuar oturumunun sonunda ([] 4 saatten az veya buna eşit) ve 24 saatte eskülin hidroliz reaksiyonunun (siyah pigment oluşumu) sonuçlarını (veya) kaydedin.

2. Gözlemlerinizi aşağıdaki tabloya kaydedin.

Normal Florada Streptokoklar

Amaç
Boğazın normal florasını incelemek için

Malzemeler
Koyun kanlı agar plakası Steril eküvyon

Steril dil bastırıcı Opsiyonel:
Şüpheli “strep” boğaz hastasından simüle edilmiş swab boğaz sürüntüsünden A grubu streptokokal antijenin tespiti ve doğrulanması için kit yer alır.

Prosedürler

1. Şekil 21.4, bir boğaz kültürü toplamak için doğru yöntemi göstermektedir. Dilin dışarıda tutulduğuna ve boğaz swabının farinksin arka duvarına hafifçe dokunduğuna dikkat edin.
2. Eğitmen yöntemi gösterecektir. Dikkatlice gözlemleyin.
3. Şimdi, iş arkadaşınızdan boğaz kültürünü alın. “Hasta”, boğazın arkasını ve takarken swabın konumunu görebileceğiniz şekilde konumlandırılmış ışıklandırmalıdır. Eküvyonu takarken veya çıkarırken başka dokulara dokunmamaya dikkat ederek boğazın arka zarlarını nazikçe ve hızlı bir şekilde silin.
4. Eküvyonu bir kenara yakın küçük bir alan üzerinde yuvarlayarak kanlı agar plağını inoküle edin. İzole koloniler elde etmek için plağı inokülasyon özesi ile sürme yöntemi ile ekin.
5. Eküvyon ve dil bastırıcısını bir dezenfektan kabına atın.
6. Sterilize edilmiş özenizle, swabın yuvarlandığı alanda agarda birkaç bıçak yapın. Plakayı 35 ° C’de 24 saat inkübe edin.
7. Grup mevcutsa, “hastanızdan” birkaç saniye bekleyin (adım 3). Üreticinin talimatlarını dikkatle izleyerek “hasta” swabınızı ve “strep” boğaz hastasından simüle edilmiş swabı test edin.

Sonuçlar

1. Streptococcal antijen saptama testi gerçekleştirildiyse sonuçları kaydedin. “Strep” boğaz hastası (veya) kullandığınız test bir ÇED testiyse aşağıdakileri tamamlayın.

  • Pozitif testin rengi
    Negatif testin rengi

2. İnkübe edilmiş kültür plakasını dikkatlice inceleyin. Kaç farklı türden koloni ayırt edebilirsiniz? Aşağıdaki tabloda her bir koloni tipini açıklayın.
3. Plakayı iyi bir ışığa karşı tutun. Hemolitik koloni görüyor musunuz? Tabloda kaydedilen her koloni tarafından gösterilen hemoliz türünü belirtin.
4. Her türden bir koloniden bir Gram boyama yapın ve sonuçları tabloya kaydedin.
5. Tabloya her bir koloninin kesin tanımlamasını ve tanımlamayı tamamlamak için gereken ek testleri girin.
6. “Hastanızın boğazı kültürü, karantina testi sonucunu doğruladı mı?

Sorular

1. Streptococci ve pneumococci’nin mikroskobik morfolojisini Gram boyama ile görüldüğü gibi ayırt edin.
2. S. pneumoniae tarafından hangi tür hemoliz üretilir?
3. Pnömoni, diğer streptokoklardan, buemolitik özellikleriyle ayırt edildi mi?
4. Söndürme reaksiyonu nedir?
5. Bakteriyel bir kapsül enfeksiyonda nasıl bir rol oynar?
6. Streptococci yetiştirmek için ne tür kültür ortamı, atmosferik koşullar ve inkübasyon koşulları en iyisidir?
7. Kanlı agar neden farklı bir besiyeri olarak kabul edilir?
8. Bir mum kavanozunun işlevi nedir?
9. Alfa hemolitik, beta hemolitik ve hemolitik olmayan streptokokların ürettiği hemolizi tanımlayın.
10. İnsanlar için en patojenik olan streptokoklar tarafından hangi tip hemoliz gösterilir?
11. Lateks aglütinasyon testinin prensibini açıklayın.
12. Boğazın normal florasında bulunan en az üç bakteri türünü adlandırın.
13. Üst solunum yolunun normal florası insan konakçı için zararlı mı? Açıklamak.
14. Normal flora konakçıya faydalı mı? Açıklayın.
15. Bir boğaz kültürü toplarken, eküvyonun ağızdaki diğer yüzeylere dokunmaması neden önemlidir?
16. Bakteriyel pnömoninin laboratuar teşhisinde hangi numuneler değerlidir? Neden? Tükürük ve balgam arasındaki farkı açıklayın.
17. Bir balgam örneğinin doğrudan Gram boyaması, pnömonili bir hasta için tedavi seçiminde doktor için herhangi bir acil değer taşır mı? 
18. Antimikrobiyal tedavinin vücudun normal florası üzerinde herhangi bir etkisi var mı? 
19. VRE’nin önemi nedir?

 

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir