Bordetella – Laboratuvar Ödevleri –Tez danışmanlığı – Lab Ödevleri – Kimya Mühendisliği – Elektrik Mühendisliği Ödev Yaptırma – Kimya Ödev Yaptırma Ücretleri

Ödevcim'le ödevleriniz bir adım önde ... - 7 / 24 hizmet vermekteyiz... @@@ Süreli, online, quiz türü sınavlarda yardımcı olmuyoruz. Teklif etmeyin. - İşleriniz Ankara'da Billgatesweb şirketi güvencesiyle yapılmaktadır. 0 (312) 276 75 93 --- @ İletişim İçin Mail Gönderin bestessayhomework@gmail.com @ Ödev Hazırlama, Proje Hazırlama, Makale Hazırlama, Tez Hazırlama, Essay Hazırlama, Çeviri Hazırlama, Analiz Hazırlama, Sunum Hazırlama, Rapor Hazırlama, Çizim Hazırlama, Video Hazırlama, Reaction Paper Hazırlama, Review Paper Hazırlama, Proposal Hazırlama, Öneri Formu Hazırlama, Kod Hazırlama, Akademik Danışmanlık, Akademik Danışmanlık Merkezi, Ödev Danışmanlık, Proje Danışmanlık, Makale Danışmanlık, Tez Danışmanlık, Essay Danışmanlık, Çeviri Danışmanlık, Analiz Danışmanlık, Sunum Danışmanlık, Rapor Danışmanlık, Çizim Danışmanlık, Video Danışmanlık, Reaction Paper Danışmanlık, Review Paper Danışmanlık, Proposal Danışmanlık, Öneri Formu Danışmanlık, Kod Danışmanlık, Formasyon Danışmanlık, Tez Danışmanlık Ücreti, Ödev Yapımı, Proje Yapımı, Makale Yapımı, Tez Yapımı, Essay Yapımı, Essay Yazdırma, Essay Hazırlatma, Essay Hazırlama, Ödev Danışmanlığı, Ödev Yaptırma, Tez Yazdırma, Tez Merkezleri, İzmir Tez Merkezi, Ücretli Tez Danışmanlığı, Akademik Danışmanlık Muğla, Educase Danışmanlık, Proje Tez Danışmanlık, Tez Projesi Hazırlama, Tez Destek, İktisat ödev YAPTIRMA, Üniversite ödev yaptırma, Matlab ödev yaptırma, Parayla matlab ödevi yaptırma, Mühendislik ödev yaptırma, Makale YAZDIRMA siteleri, Parayla makale YAZDIRMA, Seo makale fiyatları, Sayfa başı yazı yazma ücreti, İngilizce makale yazdırma, Akademik makale YAZDIRMA, Makale Fiyatları 2022, Makale yazma, İşletme Ödev Yaptırma, Blog Yazdırma, Blog Yazdırmak İstiyorum

Bordetella – Laboratuvar Ödevleri –Tez danışmanlığı – Lab Ödevleri – Kimya Mühendisliği – Elektrik Mühendisliği Ödev Yaptırma – Kimya Ödev Yaptırma Ücretleri

27 Mart 2021 Bordetella pertussis besiyeri Bordetella pertussis nedir Bordetella pertussis toksinleri Bordetella pertussis Wikipedia 0
Sitopatik Etkiler – Laboratuvar Tanı Bilimi – Laboratuvar Ödevleri – Lab Ödevleri – Kimya Mühendisliği – Kimya Ödev Yaptırma Ücretleri

Corynebacteria

Toksin miyokard, adrenal korteks veya diğer hayati organların hücrelerine ulaştığında çok zararlı etkileri vardır. Toksinin sistemik etkisi, hemen tanınmayan ve tedavi edilmeyen difteri hastalarında birincil ölüm nedenidir. Nadir durumlarda, boğazdan çok deri etkilenir, ancak tüm toksik hastalık belirtileri aynıdır. Hastalık, difteri toksoid ile aktif bağışıklığın sürdürülmesiyle kontrol edilir (saflaştırılmış toksin, artık toksik olmayacak, ancak immünojenik kalacak şekilde muamele edilmiştir).

Boğazda gelişen difteri enfeksiyonunun erken klinik ve laboratuvarda tanınması kritik öneme sahiptir çünkü hastanın iyileşmesi için antitoksin (toksini nötralize eden antikor) ve uygun bir antimikrobiyal ajan ile acil tedavi gereklidir.

Laboratuvarda mikrobiyolog, C. diphtheriae’yi normal floranın zararsız üyeleri olan ancak genellikle boğaz örneklerinde bulunan diğer korinebakterilerden ayırt etmelidir. Laboratuvar raporu klinik kararlar için çok önemli olduğundan, tanımlama mümkün olduğu kadar hızlı yapılmalıdır.

Bağışıklık fonksiyonu azalmış hastalarda (bağışıklığı baskılanmış hastalar olarak adlandırılır), C. diphtheriae dışındaki korinebakteriler, bakteremi ve pnömoni üretmek için zayıflamış konağı istila ederek hastalığa neden olabilir. Amerika Birleşik Devletleri’nde yaygın aşılamaya rağmen, ara sıra ara sıra hem faringeal hem de deri difteri salgınları meydana gelmektedir.

1990’larda, eski Sovyetler Birliği’nde, özellikle çocukken aşılanmamış yetişkinler arasında 150.000’den fazla vaka ve 5.200 ölüm rapor edildi.

Corynebacteria, stafilokoklar gibi vücudumuzda yaygın olarak dağılan gram pozitif, hareketsiz, gözeneksiz basillerdir. Patojenik olmayan türler genellikle difteroidler olarak adlandırılır çünkü mikroskobik morfolojileri C. diphtheriae’ye benzer. Bu çubuklar genellikle düzensiz olarak boyanan (metakromatik oldukları söylenir) ve organizmalara boncuklu veya yumrulu bir görünüm veren granüller içerir.

Bordetella pertussis
Boğmaca
Bordetella bronchiseptica
Bordetella pertussis toksinleri
Bordetella pertussis nedir
Bordetella pertussis besiyeri
Bordetella köpek
Bordetella pertussis Wikipedia

Çiftler veya küçük gruplar karakteristik olarak Çin harflerine veya Vs ve Ys gibi görünen desenlere girer. Genellikle, C. diphtheriae, karşılaştırıldığında genellikle kısa ve kalın olan difteroidlerden daha uzun, daha ince ve görünüşte daha boncukludur. Boğaz smearını incelerken bu ayrımın yapılması çok zor olabilir ve doğru teşhis için güvenilemez.

Kültürde korinebakteriler çok titiz değildir. Besleyici ortamda aerobik olarak iyi büyürler. Difteri şüphesi olduğunda, boğaz sürüntüleri için kullanılan birincil izolasyon besiyerleri, C. diphtheriae için seçici ve farklı olanları ve ayrıca kanlı agarı içerir. Loeffler serum besiyeri, eküvyonun doğrudan aşılanması ve laboratuvara taşınması için yaygın olarak kullanılır.

Bu, tüplü eğimli olarak hazırlanmış, besleyici sıvı içeren sıkı bir pıhtılaşmış serum ortamıdır. Normal boğaz florası organizmalarının çoğu, Loeffler besiyerinde gelişmez, bu yüzden biraz seçicidir. Ek olarak, C. diphtheriae bu besiyerinde büyüdüğünde, mikroskobik morfolojisi karakteristiktir.

Metilen mavisi lekeli bir leke, ince, kulüp şeklindeki basilleri ve kırmızımsı-mor metakromatik granülleri ortaya çıkarır. Bu görünüm, hızlı bir difteri teşhisine yol açabilir. Potasyum tellüritin eklendiği kanlı agar, C. diphtheriae’nin birincil izolasyonu için iyi bir seçici ve diferansiyel besiyeri oluşturur.

Tellürit yalnızca diğer birçok boğaz florasını baskılamakla kalmaz, aynı zamanda C. diphtheriae tarafından metabolize edilerek kolonyal büyümesinin kararmasıyla sonuçlanır. Böylece organizma, agar besiyerinde üreyebilen diğerlerinden farklıdır.

İlk bataryada kanlı agar kullanılması, korinebakterilerin yanı sıra mevcut olabilecek diğer patojenik bakteri türlerinin geri kazanılmasını sağlar ve hemolitik olanları ayırt eder.

C. diphtheriae’nin diğer korinebakterilerden biyokimyasal farklılaşması, karbonhidrat fermantasyonlarına dayanır. Toksin üretiminin gösterilmesi, bir C. diphtheriae suşunun tanımlanmasının raporlanmasında önemlidir, çünkü tüm suşlar toksik değildir.

Virülans, yani toksigenisite testleri, deney hayvanlarında (tavşanlar veya kobaylar) veya bir in vitro yöntemle (Elek testi) yapılır. Elek testinde, besiyerinde büyüyen C. diphtheriae suşlarının ürettiği toksini saptamak için antitoksin şeritleri agar plakalarına yerleştirilir.

Virülans testleri bu alıştırmaya dahil edilmese de, egzersiz için atıfta bulunulan referans materyalini okuyarak bu prosedürlere ve bunların amaçlarına aşina olmalısınız.

Amaç
Korinebakterileri yaymalarda ve kültürlerde tanımlamak için;

Malzemeler

Kanlı agar plakası
Kan tellürit plakası
Tüplü fenol kırmızı glikoz suyu
Tüplü fenol kırmızısı maltoz suyu
Tüplü fenol kırmızı sükroz suyu
C. diphtheriae’nin Gram ve metilen mavisi ile boyanmış lekeleri
Loeffler’in Corynebacterium xerosis ve Corynebacterium pseudodiphtheriticum Nutrient agar eğik Escherichia coli kültürü eğik kültürleri

Prosedürler

1. Corynebacterium kültürlerinin birinden bir Gram boyama ve bir metilen mavisi lekesi (bkz. Alıştırma 4) hazırlayın. Bunları okuyun ve gözlemlerinizi Sonuçlar altında kaydederek C. diphtheriae’nin Gram ve metilen mavisi lekeli smear ile karşılaştırın.
2. Kanlı agar plağını Corynebacterium kültürlerinden biriyle inoküle edin. İzolasyon için seri testler yapın.
3. Kan tellürit plakasını işaretleyicinizle iki parçaya bölün. Plakanın bir tarafını bir Corynebacterium ile aşılayın E. coli ile diğer tarafa bakın.
4.C.kseroz kültürünü, üç karbonhidrat tohumunun her birine aşılayın. C.kültürü ile tekrarlayın.
5. Tüm plaka ve tüp kültürlerini 35 ° C’de 24 saat inkübe edin.
6. Kültürlerinizi inceleyin ve gözlemlerinizi kaydedin.

Sonuçlar
1. Korinebakterilerin mikroskobik morfolojisini gösterin.
2. Bir Corynebacterium türünün kanlı agar üzerindeki görünümünü tanımlayın.
3. E. coliandofaCorynebacterium türlerininkloodtelluriteagar üzerindeki görünümünü tanımlayın.

Bordetella

Bordetella pertussis boğmacanın etiyolojik ajanıdır. Bu çok titiz organizma en iyi özel ortamlarda büyür. En yaygın iki tanesi gliserin, patates ve% 30 defibrine koyun kanı ile zenginleştirilmiş Bordet-Gengou (BG) agar ve kömür agar, defibrine at kanı ve antimikrobiyalden oluşan Regan-Lowe (RL) agardır. Normal solunum florasının büyümesini engelleyen ajanlar için geçerlidir.

Kömür, agarda bulunabilecek toksik maddeleri adsorbe etmek için mevcuttur. Görünür koloniler, mikroaerofilik atmosferde yalnızca üç ila beş gün inkübasyondan sonra üretilir. KŞ ortamında, koloniler yükselir, yuvarlanır ve parlar (cıva damlacıkları veya ikiye bölünmüş bir inciye benzer) ve genellikle puslu bir hemoliz bölgesine sahiptir. RL besiyerinde koloniler yuvarlak, kubbeli, parlaktır ve birlikte hafifçe uzanabilir.

B. pertussis, bir zamanlar sınıflandırıldığı Haemophilus türlerine benzeyen gram negatif bir basildir. Boğmacadan şüphelenildiğinde, laboratuar teşhisi için en iyi örnek nazofaringeal sürüntüdür, ancak ek olarak boğaz sürüntüleri de kullanılabilir.

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir