Ekstraktif Damıtma – Ayırma Teknolojisi – Katı Sıvı Ayırma Teknolojisi – Kimya Mühendisliği – Ayırma Teknolojisi Ödevleri – Kimya Mühendisliği Ödev Yaptırma – Kimya Ödev Yaptırma Ücretleri

Ödevcim'le ödevleriniz bir adım önde ... - 7 / 24 hizmet vermekteyiz... @@@ Süreli, online, quiz türü sınavlarda yardımcı olmuyoruz. Teklif etmeyin. - İşleriniz Ankara'da Billgatesweb şirketi güvencesiyle yapılmaktadır. 0 (312) 276 75 93 --- @ İletişim İçin Mail Gönderin bestessayhomework@gmail.com @ Ödev Hazırlama, Proje Hazırlama, Makale Hazırlama, Tez Hazırlama, Essay Hazırlama, Çeviri Hazırlama, Analiz Hazırlama, Sunum Hazırlama, Rapor Hazırlama, Çizim Hazırlama, Video Hazırlama, Reaction Paper Hazırlama, Review Paper Hazırlama, Proposal Hazırlama, Öneri Formu Hazırlama, Kod Hazırlama, Akademik Danışmanlık, Akademik Danışmanlık Merkezi, Ödev Danışmanlık, Proje Danışmanlık, Makale Danışmanlık, Tez Danışmanlık, Essay Danışmanlık, Çeviri Danışmanlık, Analiz Danışmanlık, Sunum Danışmanlık, Rapor Danışmanlık, Çizim Danışmanlık, Video Danışmanlık, Reaction Paper Danışmanlık, Review Paper Danışmanlık, Proposal Danışmanlık, Öneri Formu Danışmanlık, Kod Danışmanlık, Formasyon Danışmanlık, Tez Danışmanlık Ücreti, Ödev Yapımı, Proje Yapımı, Makale Yapımı, Tez Yapımı, Essay Yapımı, Essay Yazdırma, Essay Hazırlatma, Essay Hazırlama, Ödev Danışmanlığı, Ödev Yaptırma, Tez Yazdırma, Tez Merkezleri, İzmir Tez Merkezi, Ücretli Tez Danışmanlığı, Akademik Danışmanlık Muğla, Educase Danışmanlık, Proje Tez Danışmanlık, Tez Projesi Hazırlama, Tez Destek, İktisat ödev YAPTIRMA, Üniversite ödev yaptırma, Matlab ödev yaptırma, Parayla matlab ödevi yaptırma, Mühendislik ödev yaptırma, Makale YAZDIRMA siteleri, Parayla makale YAZDIRMA, Seo makale fiyatları, Sayfa başı yazı yazma ücreti, İngilizce makale yazdırma, Akademik makale YAZDIRMA, Makale Fiyatları 2022, Makale yazma, İşletme Ödev Yaptırma, Blog Yazdırma, Blog Yazdırmak İstiyorum

Ekstraktif Damıtma – Ayırma Teknolojisi – Katı Sıvı Ayırma Teknolojisi – Kimya Mühendisliği – Ayırma Teknolojisi Ödevleri – Kimya Mühendisliği Ödev Yaptırma – Kimya Ödev Yaptırma Ücretleri

14 Aralık 2020 Adi damıtma Nedir Ayırma Teknolojisi (10) - Katı Sıvı Ayırma Teknolojisi – Kimya Mühendisliği – Ayırma Teknolojisi Ödevleri – Kimya Mühendisliği Ödev Yaptırma – Kimya Ödev Yaptırma Ücretleri Ayrımsal damıtma DÜZENEĞİ Ayrımsal damıtma örnekleri Basit damıtma ayrımsal damıtma farkı Basit damıtma örnekleri Soğuk damıtma nedir 0
Ekstraktif Damıtma – Ayırma Teknolojisi – Katı Sıvı Ayırma Teknolojisi – Kimya Mühendisliği – Ayırma Teknolojisi Ödevleri – Kimya Mühendisliği Ödev Yaptırma – Kimya Ödev Yaptırma Ücretleri

Özetle, çok çeşitli cephelerde olasılıklar ve gelişmeler göz önüne alındığında, ayırma işlemlerinin birçok farklı yoldan iyonik sıvılardan yararlanabileceği söylenebilir. Konsolide teknolojilerdeki diğer maddelerin değiştirilmesiyle veya alternatif teknolojilerin geliştirilmesiyle iyonik sıvılar kademeli olarak ayırma alanında varlık kazanmış ve buna bağlı olarak bazı iyonik sıvı teknolojisi süreçleri endüstride gerçek uygulamaya geçiş yapmıştır.

Ayırma için iyonik sıvılara olan ilginin artması, genel olarak iyonik sıvı alanının büyümesini taklit etti, son on buçuk yılda etkileyici bir artışla, Şekil 1.2’de sayı tahminiyle gösterildiği gibi bu özel konu hakkında her yıl yayınlanan araştırma makalelerinin İyonik sıvıların muazzam çeşitlilikteki dünyası arasında, bunların ayırma uygulamaları, her yıl yayınlanan toplam araştırma makalelerinin yaklaşık üçte birini temsil eden ilgili bir bölüm olmuştur (ve muhtemelen olmaya da devam edecektir).

Daha İyi Ayırma İşlemleri için İyonik Sıvılar

Şimdiye kadar elde edilen deneyim, iyonik sıvıların gelişmiş ayırma süreçleri teknolojisinin temeli olabileceğinin bir kanıtıdır ve aynı zamanda bize bu tür iyileştirmeleri gerçekleştirmede başarılı olma yollarının daha iyi bir şekilde tasarlanmasına yönelik değerli bilgiler sağlar. Bu arka planla, iyonik sıvıların çok yönlülüğü ve ayarlanabilirliği, yararlanılması gereken temel özelliklerdir ve bu çekici madde ailesinin hemen hemen her ayrılma probleminin özel koşullarına uyum sağlamasına olanak tanır.

İyonik sıvıların ayırma alanında bizim için yapabileceklerinin sınırlaması, belki de sadece kendi düşüncemize meydan okuma ve istenen hedeflere ulaşmak için özelliklerinin çoğunu alma kapasitemizle sınırlıdır. Bu bağlamda, bu yazı dizisi, iyonik sıvıların gerçek potansiyellerini ve bunların belirli özelliklerini, farklı birim işlemlerle desteklenen bir dizi farklı endüstriyel ayırma işleminde yoğunlaştırmayı amaçlamaktadır.

İyonik sıvıların önemli bir katkı sağlayabileceği tüm (çok sayıda) alan ve uygulamanın kapsamlı bir kapsamı olmayı amaçlamadan, bu kitap okuyucuya iyonik sıvıların daha iyi ayrılık arayışında oynayabileceği rollerin geniş perspektifini sağlayacaktır. Gelişmiş teknoloji harikası teknolojilerden alternatif teknolojik temellere sahip yeni geliştirilmiş süreçlere uzanan gelecek için süreçler.

Sonunda iyonik sıvılar, ayırma alanında çalışan bilim adamlarının ve mühendislerin hedeflerine ulaşmak için kullanabilecekleri bir araç daha olacak. Uygun bir araç olmayabilir veya diğer araçlar istediğimiz şey için daha uygun olabilir, ancak buna mantıklı bir şekilde karar verebilmemiz için önce iyonik sıvıları ve olanaklarını iyi tanımamız gerekir. Umarım bu kitap, iyonik sıvıların gelecekteki ayırma süreçlerimize sunabileceği faydayı optimize etmeye katkıda bulunarak bu yönde yardımcı olacaktır.

Basit damıtma örnekleri
Ayrımsal damıtma örnekleri
Basit damıtma ayrımsal damıtma farkı
Fraksiyonlu destilasyon
Damıtma nedir kaça ayrılır
Soğuk damıtma nedir
Adi damıtma Nedir
Ayrımsal damıtma DÜZENEĞİ

İyonik Sıvılar ile Ekstraktif Damıtma: Pilot Tesis Deneyleri ve Kavramsal Proses Tasarımı

İyonik sıvılar (IL’ler), azeotropik / yakın kaynama karışımlarını seçici olarak ayırma yeteneklerinden dolayı ekstraktif damıtma (ED) gibi ayırma işlemlerinde geleneksel çözücülerin yerini alabilir. Dört vaka incelemesi seçildi: etanol / su (1-etil-3-metilimidazolyum disiyanamid, [emim] [N (CN) 2] ve etilen glikol, EG), 1-heksen / n-heksan (uygun IL bulunamadı) , metilsiklo-heksan / toluen (1-heksil-3-metilimidazolyum tetrasiyanoborat, [hmim] [B (CN) 4] ve N-metil-2-pirolidon, NMP) ve etilbenzen / stiren (4-metil-N- butilpiridinyum tetrafloroborat, [4-mebupy] [BF4] ve sülfolan). Pilot tesis deneyleri, ED için geliştirilen modellerin deneysel sonuçları iyi tanımlayabileceğini kanıtladı.

Üç örnek olay incelemesinin ED için kavramsal süreçler tasarlanmıştır. [Emim] [N (CN) 2] ile etanol / su işlemi, uygun ısı entegrasyonunun uygulanması koşuluyla, enerji gereksinimlerini EG ile işleme kıyasla% 16 azaltmıştır. [Hmim] [B (CN) 4] ile metilsikloheksan (MCH) / toluen işlemi, ısı entegrasyonlu NMP ile geleneksel prosese göre ısı entegrasyonuyla yaklaşık% 50 daha az enerji gerektirdi.

IL [4-mebupy] [BF4], sülfolan ile özütlemeli damıtmaya göre% 5 daha düşük olan etilbenzen / stiren işlemi için geleneksel damıtma (% 43,2) ile karşılaştırıldığında enerji gereksinimini en çok azaltmıştır. Bununla birlikte, sermaye harcamaları sülfolan işleminden yaklaşık% 23 daha yüksekti. Toplam yıllık maliyetlerden, incelenen tüm ED işlemlerinin yüksek saflıkta stiren elde etmek için mevcut damıtma sürecinden daha iyi performans gösterdiği, ancak IL’lerin sülfolandan daha iyi performans göstermediği sonucuna varılabilir.

Bu dört örneğin genel sonucu, sadece bazı özel durumlarda IL’lerin ekstraktif damıtma işleminde geleneksel çözücülerden daha avantajlı bir şekilde uygulanabileceğidir. ED için temel performans noktaları, solvent geri kazanımı ve ısı entegrasyonunun yanında yüksek seçicilik ve yüksek kapasitedir.

Kimyasal ayırma tarihinde, geleneksel damıtma diğer tüm tekniklerin birleşiminden daha fazla ticari işlemde uygulanmıştır. Bu iyi bilinen işlem, kimyasal bileşiklerin uçuculuğundaki farktan yararlanır ve çeşitli karışımları ayırmak için uygundur.

Bununla birlikte, sıradan fraksiyonel damıtma ile ayırma için tüm sıvı karışımları uygulanamaz. Örneğin, düşük nispi uçuculukta karışımların (azeotropik karışımlar dahil) sıradan damıtma ile ayrılması zordur veya ekonomik olarak mümkün değildir. Etilbenzen ve stirenin ayrılmasında, örneğin, reaksiyona girmemiş etilbenzeni stirenden ayırmak için genellikle 5-20 kPa basınç aralığında derin vakum damıtma kullanılır ve stirenin polimerizasyonunu sınırlandırmak için vakum uygulanır.

Etilbenzenin stirenden damıtılması, düşük bağıl uçuculuk, 1.3-1.4 nedeniyle tipik bir stiren tesisinin damıtma bölümünde toplam enerji kullanımının% 75-80’ini oluşturur. Ekstraktif damıtma, hem sermaye hem de işletme giderlerinde dramatik bir azalmaya yol açabilir.

Ekstraktif damıtma diğer ayırma teknolojilerine göre çeşitli avantajlara sahiptir: Polarite ve kaynama noktası farkı gibi iki anahtar değişken kullanılarak geleneksel bir damıtma işlemi gibi çalıştırılır ve çözücü geri kazanım işlemi dışında ürünleri saflaştırmak için ek adımlar gerektirmez. Şekil 2.1, geleneksel bir ekstraktif damıtma işlemini göstermektedir.

Geleneksel damıtma ile ayrılamayan kimyasalları elde etmenin en kullanışlı yollarından biri, seçici çözücüler kullanmaktır. Farklı kimyasal yapılara sahip bir bileşen karışımının ideal olmayışından yararlanırlar. Ekstraktif damıtma, azeotropik, yakın kaynama ve düşük bağıl uçuculuk karışımlarını ayırmak için kimya ve petrokimya endüstrilerinde yaygın olarak kullanılmaktadır.

Ekstraktif damıtma işleminde, karışım içindeki farklı kimyasal yapıdaki bileşenler ile etkileşime girmek için ek bir çözücü kullanılır. Çözücüler olarak iyonik sıvılar, hem organik çözücülerin hem de tuzların avantajlarını birleştirir: bileşenlerden birinin görece uçuculuğunu arttırmak ve katı bir tuzun dezavantajları olmaksızın tuzlama etkisiyle çözücü-besleme (S / F) oranını azaltmak gerekir.

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir