Ayrışmalarda İyonik Sıvılar – Ayırma Teknolojisi – Katı Sıvı Ayırma Teknolojisi – Kimya Mühendisliği – Ayırma Teknolojisi Ödevleri – Kimya Mühendisliği Ödev Yaptırma – Kimya Ödev Yaptırma Ücretleri

Ödevcim'le ödevleriniz bir adım önde ... - 7 / 24 hizmet vermekteyiz... @@@ Süreli, online, quiz türü sınavlarda yardımcı olmuyoruz. Teklif etmeyin. - İşleriniz Ankara'da Billgatesweb şirketi güvencesiyle yapılmaktadır. 0 (312) 276 75 93 --- @ İletişim İçin Mail Gönderin bestessayhomework@gmail.com @ Ödev Hazırlama, Proje Hazırlama, Makale Hazırlama, Tez Hazırlama, Essay Hazırlama, Çeviri Hazırlama, Analiz Hazırlama, Sunum Hazırlama, Rapor Hazırlama, Çizim Hazırlama, Video Hazırlama, Reaction Paper Hazırlama, Review Paper Hazırlama, Proposal Hazırlama, Öneri Formu Hazırlama, Kod Hazırlama, Akademik Danışmanlık, Akademik Danışmanlık Merkezi, Ödev Danışmanlık, Proje Danışmanlık, Makale Danışmanlık, Tez Danışmanlık, Essay Danışmanlık, Çeviri Danışmanlık, Analiz Danışmanlık, Sunum Danışmanlık, Rapor Danışmanlık, Çizim Danışmanlık, Video Danışmanlık, Reaction Paper Danışmanlık, Review Paper Danışmanlık, Proposal Danışmanlık, Öneri Formu Danışmanlık, Kod Danışmanlık, Formasyon Danışmanlık, Tez Danışmanlık Ücreti, Ödev Yapımı, Proje Yapımı, Makale Yapımı, Tez Yapımı, Essay Yapımı, Essay Yazdırma, Essay Hazırlatma, Essay Hazırlama, Ödev Danışmanlığı, Ödev Yaptırma, Tez Yazdırma, Tez Merkezleri, İzmir Tez Merkezi, Ücretli Tez Danışmanlığı, Akademik Danışmanlık Muğla, Educase Danışmanlık, Proje Tez Danışmanlık, Tez Projesi Hazırlama, Tez Destek, İktisat ödev YAPTIRMA, Üniversite ödev yaptırma, Matlab ödev yaptırma, Parayla matlab ödevi yaptırma, Mühendislik ödev yaptırma, Makale YAZDIRMA siteleri, Parayla makale YAZDIRMA, Seo makale fiyatları, Sayfa başı yazı yazma ücreti, İngilizce makale yazdırma, Akademik makale YAZDIRMA, Makale Fiyatları 2022, Makale yazma, İşletme Ödev Yaptırma, Blog Yazdırma, Blog Yazdırmak İstiyorum

Ayrışmalarda İyonik Sıvılar – Ayırma Teknolojisi – Katı Sıvı Ayırma Teknolojisi – Kimya Mühendisliği – Ayırma Teknolojisi Ödevleri – Kimya Mühendisliği Ödev Yaptırma – Kimya Ödev Yaptırma Ücretleri

14 Aralık 2020 Ayırma Teknolojisi (15) - Katı Sıvı Ayırma Teknolojisi – Kimya Mühendisliği – Ayırma Teknolojisi Ödevleri – Kimya Mühendisliği Ödev Yaptırma – Kimya Ödev Yaptırma Ücretleri Biyolojik ayrışma Fiziksel ayrışma nedir Kayaçlarda kimyasal ayrışma Kimyasal ayrışma Kimyasal Çözünme 0
Ayrışmalarda İyonik Sıvılar – Ayırma Teknolojisi – Katı Sıvı Ayırma Teknolojisi – Kimya Mühendisliği – Ayırma Teknolojisi Ödevleri – Kimya Mühendisliği Ödev Yaptırma – Kimya Ödev Yaptırma Ücretleri

Ayrışmalarda İyonik Sıvılar

Genel anlamda iyonik sıvıların çok yönlülüğü, özellikle ayırma uygulamalarına aktarılabilir. Ayarlanabilirlikleri, karışımlardaki belirli maddelerle tercihli olarak etkileşime girme (veya etmeme) yeteneğinin özelleştirilmesine izin verir, böylece bunların çok çeşitli nitelikteki ayırmaları gerçekleştirmek için kullanılmasını sağlar.

İyonik sıvıların özelliklerinin, katyon ve anyonun mantıklı bir şekilde birleştirilmesiyle uygun hale getirilmesi olasılığı, yardımcı elemanlar olarak çözücüleri veya malzemeleri içeren birçok ayırma stratejisinde dikkate alınmalarına neden olmuştur. Ayırma alanında iyonik sıvıların önerildiği tüm uygulamaları gözden geçirmede kapsamlı olma niyetinde olmadan, bu bölüm iyonik sıvıların ayırma işlemlerinde oynayabileceği rollerin çeşitliliğini ve içinde geniş bir ayırma teknikleri kümesini vurgulamaya çalışacaktır. 

Ayrılıklar için iyonik sıvıların (bugünlerde anlayacağımız gibi) keşfine yönelik erken yaklaşımlar, birkaç on yıl öncesine dayanıyor ve bunların gaz-sıvı kromatografisinde desteklenen sabit fazlar olarak kullanımıyla ilgiliydi. Haumann’ın yakın tarihli bir yayını, bu ilk adımların bir özetini ve ilgili ilgili referansları içermektedir. Bu ilk çalışmalardan bu yana, iyonik sıvılar bu ve diğer birçok kromatografik, spektroskopik ve elektroforetik teknikte uygulanmak üzere ileri sürülmüştür ve aslında bu, şu anda canlı bir konudur.

Analitik kimya ayırmaları çerçevesi dışında, ayırmalar için ilk iyonik sıvı raporu 1998’de yayınlandı ve bunların sulu faz içeren sıvı-sıvı ekstraksiyon işlemlerinde uçucu organik çözücülerin ikameleri olarak kullanılmasını önerdi.

Sıvı-sıvı ekstraksiyonunun farklı uygulamalarında yeni çözücüler olarak iyonik sıvıların diğer kullanımları, örneğin aromatik ve alifatik hidrokarbonların ayrılması veya diğerlerinin yanı sıra metallerin ekstraksiyonunda izlenmiştir. Sıvı-sıvı ekstraksiyonuna ek olarak, geleneksel uçucu çözücülerin iyonik sıvılarla değiştirilmesine ilişkin benzer öneriler, gazların emilmesi veya özütleyici damıtma gibi çözücüleri kullanan diğer endüstriyel ayırma tekniklerine ulaşmıştır.

Halihazırda yapılandırılmış çözücü bazlı işlemlerde uçucu organik çözücülerin değiştirilmesinin ötesinde, iyonik sıvıların özel çözme kapasitesinin, çözücü olmayan işlemlerin temel ölçüt olduğu uygulamalar için yeni çözücü bazlı teknolojilere de yol açması ilginçtir. mevcut son teknoloji ile. Bu, örneğin, iyonik sıvılarla yakıtlardan sülfür bileşiklerinin seçici olarak çıkarılması durumudur.

Sıvı-sıvı ekstraksiyonlarında iyonik sıvıları içeren başka bir strateji, sulu bifazik sistemlerin üretimi için yardımcı çözücüler olarak kullanımlarına, biyomoleküllerin ve sulu bir ortam gerektiren diğer maddelerin ekstraksiyonu ve saflaştırılması için özel ilgi alanına dayanmaktadır.

Geniş anlamda, BASF tarafından 2002 yılında kurulan “BASILTM” olarak adlandırılan ilk özel endüstriyel ölçekli iyonik sıvı bazlı proses, bir ekstraksiyon prosesi için iyonik teknoloji örneği olarak düşünülmeye bile elverişli olacaktır. BASF, bu işlemi, reaktif aşamada HCl ile birlikte oluşan alkoksifenilfosfinlerin sentezi, ürün ve yan ürünü homojen bir sıvı fazda bir arada elde etmek için geliştirdi.

Kimyasal ayrışma
Kimyasal çözünme kimya
Kimyasal ayrışma Coğrafya
Fiziksel AYRIŞMA
Biyolojik ayrışma
Kimyasal Çözünme
Fiziksel ayrışma nedir
Kayaçlarda kimyasal ayrışma

Saflaştırılmış ürünü elde etmek için asidin gerekli uzaklaştırılması için, ayrı bir sıvı faz olarak iyonik sıvı 1-H-3-metilimidazolyum klorürü oluşturmak üzere HCl ile birleşen organik bileşik 1-metilimidazol ilave edilir.

Bu yenilikçi yaklaşım, önceki son teknoloji ile karşılaştırıldığında genel sentez sürecinin üretkenliğini muazzam bir şekilde geliştirdi. Homojen bir sıvı fazdan bir maddenin uzaklaştırılması için yerinde iyonik sıvının üretilmesiyle, Fesleğen işlemi, iyonik sıvı teknolojisinin ayırmalarda uygulama için benimseyebileceği yaklaşımların müthiş çok yönlülüğünün bir göstergesidir.

İyonik sıvıların son yıllarda etki yarattığı bir diğer ayırma alanı, biyokütlenin katı-sıvı ekstraksiyon (liç) yaklaşımıyla işlenmesidir. Bu alandaki çalışmalar çoğunlukla ya katma değerli bileşiklerin bitkilerden ekstraksiyonu ya da ana bileşen biyopolimerlerin geri kazanımı için lignoselülozik malzemelerin çözünmesi ve parçalanması ile ilgilidir.

Çözücü tek başına iyonik sıvı olabilir, ancak bitkiden katma değerli bileşiklerin ekstraksiyonu durumunda, iyonik sıvı ve moleküler çözücünün bir kombinasyonundan oluşan hibrit çözücüler sıklıkla kullanılmıştır. Uçucu çözünen maddelerle, ürünün ve çözücünün geri kazanımı, bir damıtma stratejisi ile mümkündür, ancak çoğu zaman ilgili çözücüler uçucu değildir.

İyonik sıvıların ihmal edilebilir buhar basıncı da göz önüne alındığında, istenen ürünün geri kazanımı ve çözücünün geri dönüşümü damıtmaya alternatifler gerektirir. Diğerlerinin yanı sıra, yaygın bir prosedür, çözücüleri çözeltiden çökeltmek için (moleküler) antisolventlerin kullanılmasını içerir, ancak bu, antisolventin iyonik sıvı ile karışımından damıtılarak ayrılması aşamasında önemli bir enerji cezası oluşturabilir. 

Uçucu olmayan iyonik sıvılardan uçucu olmayan çözünen maddelerin geri kazanılması sorununu ele alırken, süper kritik akışkanlar, özellikle süper kritik CO2 ile kombinasyon önerildi. Süper kritik sıvı ve iyonik sıvı, çözünen maddenin fazlar arasında bölüneceği (iyonik sıvının süper kritik sıvı fazına girmediği), ardından süper kritik sıvıyı dönüştürmek için basıncı azaltarak istenen ürünü kolayca izole edeceği iki fazlı bir sistem oluşturabilir.

Ne yazık ki bu strateji, tipik olarak süper kritik akışkanları içeren süreçlerle ilişkili yatırım ve işletme maliyetlerini ifade eder. Bununla birlikte, iyonik sıvıların diğer çözücülerle (yani süper kritik akışkanlar) kombinasyonunun daha sürdürülebilir süreçler geliştirmek için yeni teknolojilerin temeli olma potansiyeli ile paradigmatik bir örneğidir.

İyonik sıvıların katı desteklerle kombinasyon halinde kullanılması, iyonik sıvıların büyük ölçekli ayırma işlemlerine uygulanması çabalarında da mevcuttur. İyonik sıvıların birçok işlemde kullanımları için olumsuz özelliklerinden biri, tipik işlem sıcaklıklarında geleneksel moleküler çözücülerle karşılaştırıldığında nispeten yüksek viskoziteleridir. Bu sorunun üstesinden gelmenin bir yolu, yığın iyonik sıvı yerine desteklenen iyonik sıvı fazlarının (SILP’ler) kullanılmasından oluşur.

Bu SILP’ler, hem gaz fazında hem de sıvı fazda farklı yapıdaki ayırmalar için araştırılmış olup, özel bir durumda, PETRONAS’ta yakın zamanda uygulanan bir ölçek büyütme endüstriyel ayırma işleminde iyonik sıvıların başka bir paradigmatik uygulamasına olanak tanır.

Ayrıca, iyonik sıvıların özellikleri, çeşitli morfolojilere sahip zarlarda kullanımları için mükemmeldir. Desteklenen iyonik sıvı membranlar, jelleşmiş membranlar ve diğer morfolojik konfigürasyonlar, özellikle CO2 ayırma olmak üzere gaz karışımlarının ayrılması için araştırılmış ve daha az ölçüde, sıvı fazdaki ayırmalar için de bazı araştırmalar yapılmıştır.

 

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir