E-ticaret Satıcıları – Ekonomi Ödevleri – Ekonomi Ödev Hazırlatma – Ekonomi Alanında Tez Yazdırma – Ekonomi Ödev Yaptırma Fiyatları – Ekonomi Ödev Örnekleri – Ücretli Ekonomi Ödevi Yaptırma

Ödevcim'le ödevleriniz bir adım önde ... - 7 / 24 hizmet vermekteyiz... @@@ Süreli, online, quiz türü sınavlarda yardımcı olmuyoruz. Teklif etmeyin. - İşleriniz Ankara'da Billgatesweb şirketi güvencesiyle yapılmaktadır. 0 (312) 276 75 93 --- @ İletişim İçin Mail Gönderin bestessayhomework@gmail.com @ Ödev Hazırlama, Proje Hazırlama, Makale Hazırlama, Tez Hazırlama, Essay Hazırlama, Çeviri Hazırlama, Analiz Hazırlama, Sunum Hazırlama, Rapor Hazırlama, Çizim Hazırlama, Video Hazırlama, Reaction Paper Hazırlama, Review Paper Hazırlama, Proposal Hazırlama, Öneri Formu Hazırlama, Kod Hazırlama, Akademik Danışmanlık, Akademik Danışmanlık Merkezi, Ödev Danışmanlık, Proje Danışmanlık, Makale Danışmanlık, Tez Danışmanlık, Essay Danışmanlık, Çeviri Danışmanlık, Analiz Danışmanlık, Sunum Danışmanlık, Rapor Danışmanlık, Çizim Danışmanlık, Video Danışmanlık, Reaction Paper Danışmanlık, Review Paper Danışmanlık, Proposal Danışmanlık, Öneri Formu Danışmanlık, Kod Danışmanlık, Formasyon Danışmanlık, Tez Danışmanlık Ücreti, Ödev Yapımı, Proje Yapımı, Makale Yapımı, Tez Yapımı, Essay Yapımı, Essay Yazdırma, Essay Hazırlatma, Essay Hazırlama, Ödev Danışmanlığı, Ödev Yaptırma, Tez Yazdırma, Tez Merkezleri, İzmir Tez Merkezi, Ücretli Tez Danışmanlığı, Akademik Danışmanlık Muğla, Educase Danışmanlık, Proje Tez Danışmanlık, Tez Projesi Hazırlama, Tez Destek, İktisat ödev YAPTIRMA, Üniversite ödev yaptırma, Matlab ödev yaptırma, Parayla matlab ödevi yaptırma, Mühendislik ödev yaptırma, Makale YAZDIRMA siteleri, Parayla makale YAZDIRMA, Seo makale fiyatları, Sayfa başı yazı yazma ücreti, İngilizce makale yazdırma, Akademik makale YAZDIRMA, Makale Fiyatları 2022, Makale yazma, İşletme Ödev Yaptırma, Blog Yazdırma, Blog Yazdırmak İstiyorum

E-ticaret Satıcıları – Ekonomi Ödevleri – Ekonomi Ödev Hazırlatma – Ekonomi Alanında Tez Yazdırma – Ekonomi Ödev Yaptırma Fiyatları – Ekonomi Ödev Örnekleri – Ücretli Ekonomi Ödevi Yaptırma

19 Eylül 2022 e-ticaret paketleri fiyatları E-ticaret siteler E-ticaret sitesi satın al 0
Matris Oluşturmak

E-ticaret Satıcıları

ABD e-ticaret satıcıları, herhangi bir çevrimiçi satın alma talebini kabul etmeden önce kredi kartı bilgilerine ihtiyaç duyacak ve bu ödeme yöntemini sağlamak ve etkinleştirmek için altyapı (kredi kartı bilgilerini toplamak için güvenli sunucular) kuracaktır.

Bununla birlikte, Çin’de bu tür bir altyapının olmaması ve kişisel kredi kartlarının yaygın olarak bulunamaması, C.O.D, nakit ve posta havalesi (havale) gibi diğer ödeme yöntemlerini de kullanan işlem ödeme sistemlerini yarattı.

Bu altyapı eksikliği (ödeme sistemleri), Çinli işletmelerin çok cömert olmayan iade politikaları ve hakim toplumsal özelliklerle birleştiğinde, Çinli tüketicileri alaycı hale getirdi ve müşterinin ürünü görmesi ve kontrol etmesi ve satıcının yapması gereken ticaret sistemlerini güçlendirdi. Kredili ödeme sistemlerine eşlik edebilecek herhangi bir belirsizlik veya tahsilat sorunu yaşamadan nakit ödeme alın.

Çalışmamızın bulgularına bakıldığında, bu tutumların hala yaygın olduğunu ve Çin’de e-ticaretin geniş çapta yayılmasının önünde büyük bir engel olmaya devam edeceğini görmek kolaydır.

166 e-ticaret katılımcımız C.O.D. (%39,16) birincil ödeme yöntemi olarak, onu Nakit/Çek (%33,13) takip etmekte, üçüncü sırada (%19,28) Kredi Kartı ve Banka Havalesi (%8,43) yöntemi gelmektedir.

En son CNNIC araştırması, nakit ve elden ödeme (%33,1), çevrimiçi ödeme (%30,7) ve postane havalesi (%30,0) olarak ilk üç ödeme yöntemini gösteriyor. Hem bulgularımız (e-ticaret katılımcılarının yaklaşık %73’ü nakit olarak ödemiştir) hem de CNNIC’in bulguları (yaklaşık %63’ü nakit olarak ödenmiştir) Çin’i “nakit temelli bir toplum” olarak gözlemlememizi ve sınıflandırmamızı açıkça göstermekte ve desteklemektedir.

Bulgularımızın bir kısmı, toplumun baskın özellikleri olarak belirlediğimiz kültürel özellikleri doğrulasa da, satın alma türleriyle ilgili sorulara verilen yanıtlar, Çinli tüketicilerin ilişkilendirdiği diğer bazı özelliklerin aksine bulgular sundu.

Çevrimiçi olarak ne satın alındığını sorduğumuzda aldığımız yanıtlar, ABD’deki çevrimiçi müşteriler tarafından yapılan satın almalara ve en son CNNIC anketinin bulgularına benzer kategorilerdeydi.

Ankete katılanlarımız (166 e-ticaret katılımcısı), önceki 12 aylık dönemde toplam 379 işlemin gerçekleştiğini belirtti ve kitaplar en popüler öğe oldu (katılımcıların %34,83’ü kitap satın aldığını belirtti), ardından video-CD’ler (%26,39), ve seyahat (%15.57).

Karşılaştırıldığında, ABD’de kitaplar ve videolar en yaygın çevrimiçi satın alımlar olurken, bunları müzik CD’leri, giysiler veya aksesuarlar ve bilgisayar yazılımı veya donanımı takip ediyor.

CNNIC anketinde ilk beş çevrimiçi satın alma, her biri yaklaşık %19,5 oranında değişen kitap ve dergiler (%37,0), bilgisayar cihazları (%27,6) ve iletişim/A V ekipmanı/elektrikli cihazlar oldu.

Normal ve korsan kitapların ve video-CD’lerin yerel pazarlarda çok düşük fiyatlarla satıldığı bir ülkede, çevrimiçi kitap ve video-CD satın alma tercihlerinin yüksek olması şaşırtıcı bulgulardı.

Ne yazık ki, genel ve popüler inançlarla çelişen bu davranışın olası nedenlerini ve açıklamalarını belirlemek için yanıtlayıcılarımızın bu tercihi üzerinde daha fazla odaklanma fırsatımız olmadı.


e-ticaret paketleri fiyatları
E-ticaret siteleri
en ucuz e-ticaret paketleri
Hazır e-ticaret Paketleri
uygun fiyatlı e-ticaret sitesi
E-ticaret sitesi satın al
hazır e-ticaret sitesi ücretsiz
E-ticaret Nedir


Ayrıca e-ticaret kullanıcılarının online alışveriş yaparken yaşadıkları memnuniyet düzeyini belirlemek için sorular sorduk. Ölçeğimiz, yanıtları almak için her kategoriye herhangi bir sayı değeri atamadan “çok yetersiz”, “yetersiz”, “ortalama”, “yeterli” ve “çok tatmin edici” kategorilerini kullanmıştır.

Çin kültürünün en önemli özelliklerinden biri, açıkça tanımlanabilir bir pozisyon almakla karşılaştırıldığında, Çinlilerin alçakgönüllü davranması ve yolun ortasından geçmesi ve fikirlerini hafife almasıdır.

Ne yazık ki, yanıt verenlerimizin çoğu bu kültürel özelliği sergilediler ve yanıt olarak “ortalama”yı seçtiler, bu da Çin’de herhangi bir tür saha araştırması yapmak için karmaşık bir dizi koşulun gerekli olduğu gerçeğini pekiştirdi. Yine de, çevrimiçi satın alma deneyimleriyle ilgili açık bir “memnuniyet” veya “memnuniyetsizlik” sunan bazı yanıtlar aldık.

Bulgularımız, e-ticareti sık kullananların, en az sık kullananlara kıyasla daha fazla sayıda deneyimlerinden memnun olduklarını veya çok memnun olduklarını göstermektedir. Genel olarak, “memnun değil” ve “çok tatminsiz” yanıtları çok düşük frekanslarda seçilmiştir.

Bu bulguyu, kullanıcının teknolojiye yakınlığına ve artan kullanım yoluyla çevrimiçi işlem sürecinde daha fazla deneyime sahip olmasına bağlıyoruz. En az sıklıkta kullanıcılar dışında, son altı aydaki işlem deneyimleri, önceki altı aylık döneme göre daha tatmin ediciydi.

Satıcılar varlıklarında ve süreçlerinde değişiklikler yapmış olsalar da, bu gelişme büyük olasılıkla tekrarla gelen öğrenmenin sonucuydu. Benzer şekilde, Shenzhen Economics Daily, çevrimiçi alışveriş yapan İnternet kullanıcılarının oranının %31.67’ye yükseldiğini ve çevrimiçi deneyimden genel memnuniyetsizliğin %52.8’den %21.04’e düştüğünü bildirdi.

Shenzhen nüfusu, Çin’in en müreffeh şehirlerinden biri (kişi başına düşen gelirin en yüksek olduğu) ve en genç ortalama yaş nüfusuna sahip olduğu için çalışma nüfusumuza benzer özelliklere sahiptir.

Bir kez daha, bu özellikler Çin’deki diğer bölgelerin çoğundan önemli ölçüde farklıdır. CNNIC anketi (daha geniş bir coğrafi kapsama sahiptir) tarafından çevrimiçi işlem süreci/aktivitesinden memnuniyetle ilgili hiçbir veri sağlanmamıştır.

Kolaylık, hemen hemen eşit sıklıkta sonraki üç neden olarak fiyat, teslimat ve hız ile çevrimiçi bir işlem yapmak için en çok seçilen neden olarak belirlendi.

Çalışma katılımcılarımızın hepsinin çalışan yetişkinler olduğu göz önüne alındığında, çalışma grubu içinde en çok tercih edilen seçenek olarak “rahatlık” bulmak bir bakıma anlaşılabilir ve bu bulgu, çok sayıda e-ticaret katılımcısının çalıştığı ABD’deki benzer bulguları yansıtıyor.

Ancak, “fiyat”, “teslimat” ve “hız” arasında oldukça benzer tercih sıklıklarını görmek şaşırtıcı bir bulgu gibi görünebilir. Bunu, örneklem grubumuzun, çalışan yetişkinlerin, nispeten iyi kazançlı ve değerli mesleklerdeki kompozisyonuna dayanarak başka bir spesifik bulgu olarak açıklayabiliriz.

Çalışma grubumuzun özellikleri göz önüne alındığında, “teslimat” ve “hız”ın (meşgul profesyoneller tarafından tercih edilen farklı kolaylık türleri) “fiyat” (yüksek gelir seviyesi) kadar önemli olması şaşırtıcı değildir. Teslimatlar için 800 RMB’ye (100 USD) kadar olan alışverişler için %10’luk bir teslimat ücreti bile, bu miktarın üzerinde hiçbir ücret alınmaması, katılımcılarımız için, özellikle de COD için önemli bir endişe gibi görünmüyordu. 

100 RMB’den daha düşük siparişler için bile, en yaygın 5 RMB’lik teslimat ücreti (mağazada ancak bir kutu Coca Cola satın almaya yetecek kadar), Çin’deki çoğu şehir sakini tarafından kolayca karşılanabilir.

Çinli tüketicilerin satın almalarını yöneten kültürel temelli davranışları (özellikle satın alınan ürünü fiziksel olarak değerlendirme ihtiyacı) göz önüne alındığında, bu sistemin kabulünün ve ilgili maliyetlerin (teslimat ücreti) çalışma grubumuza özgü olmadığını ve benzer bir kabulün olacağını düşünüyoruz. genel halk arasında hakimdir.

Ayrıca ankete yapılandırılmamış yorumlar için bir bölüm ekledik ve e-ticaretin şu anda Çin’de çıkış yaptığı ve geleceği ile ilgili olumlu ve olumsuz yönleri ve kategorize etmeyi ve dahil etmeyi ihmal etmiş olabileceğimiz diğer konular hakkındaki algıları belirlemek için kısa görüşmeler gerçekleştirdik. 

Bu yorumlar bazı durumlarda ek bilgi sağladı ve diğerlerinde önceki yanıtları güçlendirdi ve diğer sorular aracılığıyla topladığımız verileri güçlendirdi.

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir