Ödeme Mekanizmaları – Ekonomi Ödevleri – Ekonomi Ödev Hazırlatma – Ekonomi Alanında Tez Yazdırma – Ekonomi Ödev Yaptırma Fiyatları – Ekonomi Ödev Örnekleri – Ücretli Ekonomi Ödevi Yaptırma

Ödevcim'le ödevleriniz bir adım önde ... - 7 / 24 hizmet vermekteyiz... @@@ Süreli, online, quiz türü sınavlarda yardımcı olmuyoruz. Teklif etmeyin. - İşleriniz Ankara'da Billgatesweb şirketi güvencesiyle yapılmaktadır. 0 (312) 276 75 93 --- @ İletişim İçin Mail Gönderin bestessayhomework@gmail.com @ Ödev Hazırlama, Proje Hazırlama, Makale Hazırlama, Tez Hazırlama, Essay Hazırlama, Çeviri Hazırlama, Analiz Hazırlama, Sunum Hazırlama, Rapor Hazırlama, Çizim Hazırlama, Video Hazırlama, Reaction Paper Hazırlama, Review Paper Hazırlama, Proposal Hazırlama, Öneri Formu Hazırlama, Kod Hazırlama, Akademik Danışmanlık, Akademik Danışmanlık Merkezi, Ödev Danışmanlık, Proje Danışmanlık, Makale Danışmanlık, Tez Danışmanlık, Essay Danışmanlık, Çeviri Danışmanlık, Analiz Danışmanlık, Sunum Danışmanlık, Rapor Danışmanlık, Çizim Danışmanlık, Video Danışmanlık, Reaction Paper Danışmanlık, Review Paper Danışmanlık, Proposal Danışmanlık, Öneri Formu Danışmanlık, Kod Danışmanlık, Formasyon Danışmanlık, Tez Danışmanlık Ücreti, Ödev Yapımı, Proje Yapımı, Makale Yapımı, Tez Yapımı, Essay Yapımı, Essay Yazdırma, Essay Hazırlatma, Essay Hazırlama, Ödev Danışmanlığı, Ödev Yaptırma, Tez Yazdırma, Tez Merkezleri, İzmir Tez Merkezi, Ücretli Tez Danışmanlığı, Akademik Danışmanlık Muğla, Educase Danışmanlık, Proje Tez Danışmanlık, Tez Projesi Hazırlama, Tez Destek, İktisat ödev YAPTIRMA, Üniversite ödev yaptırma, Matlab ödev yaptırma, Parayla matlab ödevi yaptırma, Mühendislik ödev yaptırma, Makale YAZDIRMA siteleri, Parayla makale YAZDIRMA, Seo makale fiyatları, Sayfa başı yazı yazma ücreti, İngilizce makale yazdırma, Akademik makale YAZDIRMA, Makale Fiyatları 2022, Makale yazma, İşletme Ödev Yaptırma, Blog Yazdırma, Blog Yazdırmak İstiyorum

Ödeme Mekanizmaları – Ekonomi Ödevleri – Ekonomi Ödev Hazırlatma – Ekonomi Alanında Tez Yazdırma – Ekonomi Ödev Yaptırma Fiyatları – Ekonomi Ödev Örnekleri – Ücretli Ekonomi Ödevi Yaptırma

19 Eylül 2022 Geri ödeme sistemi Nedir Hizmet başına ödeme yöntemi nedir Vaka başına ödeme yöntemi 0
Yerel Prob Cihazları

Ödeme Mekanizmaları

Çalışma gruplarına özgü olduğunu varsaydığımız ve daha önce belirlediğimiz gibi, kredi kartı eksikliği veya ödeme mekanizmalarındaki eksiklikler (bunun genel halk için büyük bir sorun olduğunu belirtmelerine rağmen) katılımcılarımız için bir sorun değildi.

(Örnek büyüklüğümüzün “erken benimseyenler” sınıflandırmasını destekleyen) başlıca engeller önem sırasına göre “İnternet güvenliği”, “çevrimiçi satın almalarla ilgili his ve dokunuş eksikliği”, “ürünleri iade etmedeki sorunlar, ” ve “seçim” (ürün genişliği).

Buna karşılık, CNNIC anketi, “İnternet güvenliği”, “uygunsuz ödeme yöntemi”, “ürünlerin kalitesi ve satıcının güvenilirliği”, “geç teslimat” ve “çekici fiyat” olarak ilk beş engeli belirledi.

Görülebileceği gibi, bizim bulgularımız ile CNNIC’in bulguları arasında, farklı çalışma demografisi ile açıklanabilecek bazı örtüşmeler ve bazı çelişkiler vardır.

Çalışma katılımcılarımız ayrıca yakın gelecekte Çin’de e-ticaretin tam olarak gelişmesini engelleyecek ve engel teşkil edecek bazı altyapı ve sosyal sorunları da belirledi.

En çok tanımlanan ve tekrar tekrar dile getirilen sorunlar arasında kredi kartlarının olmaması (Çin’de genel halk için mevcut olması) ve uygun ödeme araçları, yetersiz dağıtım lojistiği, makul büyüklükte uzmanlaşmış, güvenilir çevrimiçi tüccarların olmaması (çok sayıda küçük oyuncu) vardı. birçok darboğazla karşı karşıya kalması ve e-ticaret sistemlerini kurmak için gerekli kaynakların olmaması), kusurlu bir hukuk sistemi ve büyük ölçekli telekomünikasyon iletim kapasitesinin (geniş bant) eksikliğidir.

Ancak genel olarak, katılımcılar Çin’de BT için donanım/yazılım, hükümet ve endüstri desteğinin mevcudiyeti konusunda makul derecede olumluydu.

Büyük bir altyapı engeli olarak tanımlansa da, son yıllarda Çin’de teknolojiye erişim çarpıcı bir şekilde arttı ve 2002 yılında 10,3 milyon PC’nin satılacağı ve Çin’in ABD ve Japonya’dan sonra üçüncü büyük pazar haline geleceği tahmin ediliyor.

Çin’in 1,3 milyar insanının yaklaşık %30’u şu anda PC’leri alacak kadar zengin, bu da kabaca ABD nüfusuna eşit bir pazar büyüklüğüne tekabül ediyor. Evde web erişimi olan yaklaşık 57 milyon kişi ile evde İnternet kullanıcıları ve İnternet abonelikleri her ay % 5-6 oranında büyüyor.

Sadece üç ya da dört yıl içinde, nüfusun %25’i İnternet erişimine sahip olabilir ve bu da 250 milyondan fazla kişiye tercüme eder. Fiziksel dağılım da engellerden biri olarak belirlendi. Halihazırda, büyük şehirlerde faaliyet gösteren birden fazla özel kurye şirketi, Çin’in düzenli veya ekspres teslimat için düzinelerce tüccarla sözleşmesi olan posta hizmetiyle fiziksel dağıtım sağlıyor.


Hizmet başına ödeme yöntemi nedir
Vaka başına ödeme yöntemi
Geri ödeme sistemi Nedir
Sağlık hizmetlerinde geri ÖDEME YÖNTEMLERİ
Global bütçe nedir
Retrospektif ödeme yöntemleri
GERİ ÖDEME YÖNTEMLERİ
Geri ödeme süresi yöntemi


Fiziksel dağıtım için insan gücü bol ve nispeten ucuzdur ve yakın coğrafi alanlarda büyük ölçekli dağıtıma alternatif olarak etkili bir şekilde kullanılabilecek bisikletler, motorlu scooterlar ve küçük kamyonlar dahil olmak üzere birçok ucuz ulaşım modu vardır.

Sisteme daha fazla verimlilik (gruplandırılmış teslimatlar, verimli ulaşım modları, verimli yönlendirme sistemleri vb.) dahil edildiğinden, bu engel büyük bir sorun olmaktan çıkacaktır. Ne yazık ki, finansal altyapı (kredi kartları ve kredi bazlı işlem sistemleri) ile ilgili sorunlar, hükümet ve finans kurumları tarafından büyük bir önlem alınmasını gerektirmektedir.

Bu e-ticaret kısıtlamasının üstesinden gelmek için Çin hükümeti bankacılık reformlarını hızlandırmalı ve bankalar kendilerini genel halka ve ortalama tüketiciye daha fazla hizmet (kredi kartları ve kredi kartı ödeme takas sistemleri) sunmaya yönlendirmelidir.

Çin’de Tüketici E-Ticaret başlıklı raporunda BDA-China, Çin’in 150 milyonun üzerinde banka kartına sahip olduğunu öne sürerek bu yöndeki olumlu değişiklikleri destekleyen bazı kanıtlar sunuyor.

Ancak, bu kartlar çok az sayıda tüketicinin elindedir (çalışmamızda %70,12’sinin iki veya daha fazla kredi kartı vardır) ve bu nedenle mevcut kart sahipleri Çin’de geniş tabanlı e-ticareti sürdürecek kadar büyük olmayabilir. , genel nüfusun geniş kesimleri tarafından kullanılabilir.

Çin kültürünün BT ve e-ticaretin yayılmasını “destekleyip desteklemediği” sorulduğunda, çalışma grubumuz ezici bir çoğunlukla daha az olumluydu. Grup, Çin tüketici toplumunun tam olarak hazır olmadığını (teknolojiye ve site dışı işlemlere, çevrimiçi kültüre ve genel halkın genel gelişmişliğine olan güven eksikliği) ve e-ticaret için koşulların “olgunlaşmadığını” düşündü.

Görünmeyen satıcı ve tüketici arasında güvene dayalı bir ilişki (işlem güveni) gerektiren site dışı işlem sistemleri (e-ticaret, katalog satışları, posta siparişi sistemleri gibi) gelişmiş bir tüketici toplumu, özel yasal (tüketici koruma yasaları) gerektirir. ) ve finansal (tüketici kredi sistemleri ve bir ödeme mekanizması olarak kredi kartlarının sosyal kabulü) uygulamalardırı.

Devam eden tüketici koruma yasalarının eksikliği ve finansal kurumların yaygın ticari uygulamaları, borçla ilgili olumsuz çağrışımlara katkıda bulunmakta ve bunları geliştirmekte ve nakit bazlı işlem sistemlerini güçlendirmektedir.

Bu uygulamaların yokluğu, Çin toplumunun doğal sosyal ve politik özellikleriyle birleştiğinde, Çinli tüketicileri alaycı hale getirdi ve müşterinin ürünü görebileceği ve kontrol edebileceği ve satıcının herhangi bir belirsizlik veya tahsilat sorunu olmadan nakit olarak ödeme alabileceği ticaret sistemlerini güçlendirdi. kredi bazlı ödeme sistemlerine eşlik edebilir.

Ayrıca, Çinli tüketiciler ticareti sosyal bir aktivite olarak görüyor ve yerel ve fiziksel bir varlığı olan satıcılarla zamanla geliştirilen kişisel ilişkilere değer veriyor. Bu, e-ticaret sürecine/uygulamalarına çok aykırı bir tutumdur ve sonuç olarak, çevrimiçi işlemlerin (e-ticaretin ticari temelleri) kültürel kabulü çok daha uzun sürecek ve Çin toplumunda büyük dönüşümler gerektirecektir.

Benzer dönüşümler, ilk önce gerçek bir tüketim toplumu haline gelerek (ABD’de kırk yıldan fazla süren bir geçiş) ve daha sonra e-ticareti kabul ederek (ABD’de gerçekleşmekte olan bir geçiş) uzun zaman dilimleri boyunca diğer toplumlarda gerçekleşti.

Yıllarca bir tüketim toplumu olduktan ve genel halk arasında gelişen teknolojik karmaşıklıktan sonra bile (işte, okulda ve evde bilgisayarların çok yüksek düzeyde sızması ve nüfusun %55’inden fazlasının internete evden erişmesi), yalnızca 38 civarında ABD’deki İnternet kullanıcılarının yüzdesi, Net’ten oldukça veya çok sık ürün satın aldıklarını ve yüzde 55’i ara sıra satın aldıklarını söylüyor.

Bu büyük engellerin üstesinden gelmek için hem Çin bankalarının çalışma biçiminde hem de Çin toplumunun tüketim ve ticari faaliyete bakış biçimindeki temel değişikliklerin zaman içinde tesis edilmesi gerekiyor.

Bununla birlikte, Çin dış dünyaya açıldıkça ve dünya topluluğunun daha ayrılmaz bir parçası haline geldikçe (Çin’in DTÖ’ye girişi ve tam üyeliği, Pekin’deki 2008 Olimpiyatları ve Şanghay’daki 2010 Dünya Fuarı ile kanıtlanmıştır), bu tarihten itibaren değişiklikler gerçekleşecektir. 

 

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir