Dijital Teknolojiler ve Bankacılık – Ekonomi Ödevleri – Ekonomi Ödev Hazırlatma – Ekonomi Alanında Tez Yazdırma – Ekonomi Ödev Yaptırma Fiyatları – Ekonomi Ödev Örnekleri – Ücretli Ekonomi Ödevi Yaptırma

Ödevcim'le ödevleriniz bir adım önde ... - 7 / 24 hizmet vermekteyiz... @@@ Süreli, online, quiz türü sınavlarda yardımcı olmuyoruz. Teklif etmeyin. - İşleriniz Ankara'da Billgatesweb şirketi güvencesiyle yapılmaktadır. 0 (312) 276 75 93 --- @ İletişim İçin Mail Gönderin bestessayhomework@gmail.com @ Ödev Hazırlama, Proje Hazırlama, Makale Hazırlama, Tez Hazırlama, Essay Hazırlama, Çeviri Hazırlama, Analiz Hazırlama, Sunum Hazırlama, Rapor Hazırlama, Çizim Hazırlama, Video Hazırlama, Reaction Paper Hazırlama, Review Paper Hazırlama, Proposal Hazırlama, Öneri Formu Hazırlama, Kod Hazırlama, Akademik Danışmanlık, Akademik Danışmanlık Merkezi, Ödev Danışmanlık, Proje Danışmanlık, Makale Danışmanlık, Tez Danışmanlık, Essay Danışmanlık, Çeviri Danışmanlık, Analiz Danışmanlık, Sunum Danışmanlık, Rapor Danışmanlık, Çizim Danışmanlık, Video Danışmanlık, Reaction Paper Danışmanlık, Review Paper Danışmanlık, Proposal Danışmanlık, Öneri Formu Danışmanlık, Kod Danışmanlık, Formasyon Danışmanlık, Tez Danışmanlık Ücreti, Ödev Yapımı, Proje Yapımı, Makale Yapımı, Tez Yapımı, Essay Yapımı, Essay Yazdırma, Essay Hazırlatma, Essay Hazırlama, Ödev Danışmanlığı, Ödev Yaptırma, Tez Yazdırma, Tez Merkezleri, İzmir Tez Merkezi, Ücretli Tez Danışmanlığı, Akademik Danışmanlık Muğla, Educase Danışmanlık, Proje Tez Danışmanlık, Tez Projesi Hazırlama, Tez Destek, İktisat ödev YAPTIRMA, Üniversite ödev yaptırma, Matlab ödev yaptırma, Parayla matlab ödevi yaptırma, Mühendislik ödev yaptırma, Makale YAZDIRMA siteleri, Parayla makale YAZDIRMA, Seo makale fiyatları, Sayfa başı yazı yazma ücreti, İngilizce makale yazdırma, Akademik makale YAZDIRMA, Makale Fiyatları 2022, Makale yazma, İşletme Ödev Yaptırma, Blog Yazdırma, Blog Yazdırmak İstiyorum

Dijital Teknolojiler ve Bankacılık – Ekonomi Ödevleri – Ekonomi Ödev Hazırlatma – Ekonomi Alanında Tez Yazdırma – Ekonomi Ödev Yaptırma Fiyatları – Ekonomi Ödev Örnekleri – Ücretli Ekonomi Ödevi Yaptırma

16 Eylül 2022 Dijital BANKACILIK Dijital BANKACILIK Nedir Dijital bankalar 0
Matris Oluşturmak

Dijital Teknolojiler ve Güney Afrika Bankalarının Sınır Ötesi Genişlemesi

Finans sektörü ekonominin merkezindedir. Bu nedenle, ekonomiler büyüdükçe finansal sektörlerini yapmak için ekonomik faaliyet finanse edilmelidir. Gerçekten de, son 30 yılda ekonomik, politik ve teknolojik ortamda meydana gelen gelişmeler, finansal sektör faaliyetinin bir bütün olarak ekonomi üzerindeki etkisini yoğunlaştırmıştır.

Örneğin, mevcut çağda, finansal piyasa entegrasyonu, devam eden küreselleşme sürecinin önemli bir yönüdür. 1970’lerden bu yana artan rekabet yoğunluğu, finansal piyasaların kuralsızlaştırılması ve finansal hizmetlerin uluslararasılaşmasıyla birlikte sektörde dijital teknolojilerin uygulanmasını yönlendirdi.

Özellikle Bilgi ve İletişim Teknolojileri (BİT) alanındaki yenilikler, özellikle finansal hizmetlerin üretilme ve sunulma hızı açısından sektörü temelden etkilemiştir. Ancak, finansal piyasaların kuralsızlaştırılmasıyla birleşen dijital teknolojilerin etkisi, New York, Londra ve Tokyo gibi küresel şehirlerde finansal hizmet faaliyetlerinin artan bir şekilde yoğunlaşmasına neden oldu.

Sonuç olarak, örneğin 1998’de 1,500 milyar ABD dolarına ulaşan günlük döviz piyasası cirosu da dahil olmak üzere, dünya çapında dolaşan muazzam sermaye akışları, Güney Afrika da dahil olmak üzere Afrika’nın gelişmekte olan ülkelerini büyük ölçüde atlamaktadır.

Bununla birlikte, dijital teknolojiler, hem sermayenin mevcudiyeti ve maliyeti, hem de hizmetlere tüketici erişimi ve hizmet sağlayıcıların örgütsel gelişimi açısından bu ülkelerdeki finansal hizmetler sektörlerini etkilemektedir.

Dijital teknolojiler küresel finans piyasaları üzerinde önemli bir etkiye sahipken, bu bölüm Afrika’nın gelişmekte olan ülkelerinde ve özellikle Güney’in uluslararası kalkınmasında finansal hizmet kuruluşlarının genişlemesinde BİT’lerin etkisi ve rolüne odaklanmaktadır. 

Liberal ekonomi politikalarının benimsenmesinden ve devlete ait şirketlerin birçok Afrika ülkesi tarafından özelleştirilmesinden kaynaklanan fırsatlardan yararlanmak için, Güney Afrika bankacılık kuruluşları uluslararası ağlarını kıta boyunca genişletmeye çalıştılar.

Bu bölümün amacı, Güney Afrika bankacılık kuruluşlarının bu sınır ötesi genişlemesini kolaylaştırmada dijital teknolojilerin rolünü araştırmaktır. 1970’lerden bu yana BİT’in yükselişi ve özellikle 1990’ların ortalarından itibaren İnternet’in büyümesi, ekonomik faaliyetin organizasyonunu etkilemiştir.

Bankacılık sektörü, BİT’in benimsenmesinden kaynaklanan önemli bir organizasyonel değişim yaşamıştır. Ancak, Afrika’da faaliyet gösteren finans sektörü kuruluşları için belirli zorluklar mevcuttur.

Örneğin, dünyanın diğer bölgeleriyle karşılaştırıldığında Afrika, zayıf gelişmiş bir BİT altyapısına sahiptir. Buna rağmen, burada Güney Afrika bankacılık kuruluşlarının komşu ülkelere yayılmalarında BİT kullanımından önemli avantajlar elde ettikleri tartışılmaktadır.


Dijital bankalar
türkiye’deki dijital bankalar
Dijital BANKACILIK
Dijital Bankacılık Yönetmeliği
Yeni nesil dijital BANKACILIK
Dijital BANKACILIK Nedir
Dijital BANKACILIK trendleri
Dijital bankalar Hangileri


Güney Afrika bankacılık kuruluşlarının sınır ötesi genişlemesinde dijital teknolojilerin öneminin araştırılması yoluyla bu bölüm, bu tür kuruluşların karşı karşıya olduğu fırsat ve zorlukları vurgulamaktadır.

Bu fasıl, bankacılık sektöründe Afrika içi doğrudan yabancı yatırımın anlaşılmasına katkıda bulunacaktır. Ayrıca, bu bölüm, gelişmekte olan ülkelerin çok uluslu kuruluşları tarafından BİT kullanımını inceleyerek, gelişmekte olan ülkelerde ortaya çıkan dijital ekonominin anlaşılmasına katkıda bulunacaktır.

Bu bölüm, ekonomik aktivitenin teşvik edilmesinde BİT’lerin rolünü takdir etmek isteyen gelişmekte olan ülkelerdeki politika yapıcılar, akademik araştırmacılar ve işletme yöneticilerinin ilgisini çekecektir.

Güney Afrika bankacılık kuruluşlarının sınır ötesi genişlemesinde dijital teknolojilerin kullanımı, ilgili literatür ve kanıtların gözden geçirilmesi yoluyla incelenmektedir. Güney Afrika bankalarının sınır ötesi genişlemesini detaylandıran bir dizi vaka çalışması, Afrika bankacılık kuruluşlarının uluslararasılaşmasında ICT’nin rolünü araştırmak için kullanılacaktır.

Firmanın uluslararası gelişimini analiz etmek için en yaygın kullanılan çerçevelerden biri olan Dunning’in eklektik yaklaşımı, BİT kullanımının Güney Afrika bankalarına avantaj sağladığı argümanını destekleyen kanıtları değerlendirmek için bir mekanizma olarak uygulanmaktadır. bankacılık hizmetlerinin sınır ötesi sunumunda bölgesel rakipleri.

Bu analiz kapsamında BİT, hem mülkiyete özgü bir iç kapasite, hem de uluslararası genişlemenin coğrafi yapısını etkileyen konuma özgü bir faktör olarak ve sınır ötesi bankacılık ağlarının içselleştirilmesinin bir kolaylaştırıcısı olarak araştırılmaktadır.

Bölüm, özellikle Güney Afrika’ya odaklanan Afrika’daki bankacılığın bir incelemesiyle başlamaktadır. Bunu, Güney Afrika bankacılık organizasyonunun uluslararasılaşmasının bir analizi izlemektedir.

Hizmetlerin sunumunda ve bankacılık ağlarının organizasyonunda dijital teknolojilerin kullanımı, Güney Afrika bankacılık organizasyon ağlarındaki rolleri araştırılmadan önce araştırılır.

Son olarak, Güney Afrika bankalarının uluslararası gelişiminde dijital teknolojilerin rolü ve bu bankaların Afrika’da bankacılık hizmetleri tedarikinde liderlik konumunu sürdürme çabalarında karşılaştıkları zorluklar hakkında sonuçlar çıkarılmaktadır.

Afrika’da Bankacılık

Afrika’nın sömürgeleştirilmesi, Birleşik Krallık, Fransa, Almanya ve Belçika gibi ülkelerin 1880 ile 1914 yılları arasında kıtada önemli finansal ağlar kurmasına izin verdi.

Bu finansal ağlar genellikle kendi ekonomilerindeki yerel bankacılık kurumlarıyla bağlantılıydı ve ticarete ve nispeten gelişmemiş sermaye piyasalarına odaklandı. En eski yerli Afrika bankaları 1920’lerde kuruldu.

Başlangıçta başarısızlıkla boğuşmasına rağmen, yerli bankalar 1940’larda ve 1950’lerde daha üretken hale geldi. 1950’den itibaren yerli bankacılık sektörü daha fazla istikrar yaşadı ve özellikle 1960’larda önemini artırmaya devam etti. İkinci Dünya Savaşı, Afrika’daki Avrupa hakimiyeti döneminin sonu oldu.

Bağımsızlığa yönelik hareketler, kapsamlı düzenleyici değişiklikleri, yerli bankaların hızlanan yükselişini ve mülkiyetin yerelleştirilmesi için baskıları beraberinde getiren milliyetçi duyguların büyümesiyle sonuçlandı.

Buna rağmen, İngiliz bankaları özellikle Güney yarım kürede yerli bankacılık sistemlerindeki önemli konumlarını korudular. Örneğin, Güney ve Orta Afrika’da 1971’de İngiliz bankaları pazar payının %50’sinden fazlasına sahipken, Güney Afrika’da yerel mevduatların %73’ü hala iki İngiliz bankası Standard ve Barclays’e aitti.

Kıta genelinde bankacılık yapılarında görülen radikal değişikliklere rağmen, sömürge bankaları bugün etkilerini koruyor ve Standard Chartered bank ve Barclays gibi büyük kurumların önemli sayıda yan kuruluşu hâlâ hakim durumda.

Bununla birlikte, yerli Afrika bankaları, Tier 11 sermaye ve varlıklar açısından küçük kalsalar da, karmaşıklıklarını artırmaya ve rollerini genişletmeye devam ediyor. The Banker’a göre, 2001 yılında en büyük 100 Sahra-altı bankası (Güney Afrika hariç) toplam aktifleri 29.6 milyar ABD Doları ve vergi öncesi karı 888 milyon ABD Doları olarak birleştirdi ve bu da dünya sahnesinde orta büyüklükte bir banka anlamına geliyor. 

 

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir