BT’yi Destekleyen Tedbirler – Ekonomi Ödevleri – Ekonomi Ödev Hazırlatma – Ekonomi Alanında Tez Yazdırma – Ekonomi Ödev Yaptırma Fiyatları – Ekonomi Ödev Örnekleri – Ücretli Ekonomi Ödevi Yaptırma

Ödevcim'le ödevleriniz bir adım önde ... - 7 / 24 hizmet vermekteyiz... @@@ Süreli, online, quiz türü sınavlarda yardımcı olmuyoruz. Teklif etmeyin. - İşleriniz Ankara'da Billgatesweb şirketi güvencesiyle yapılmaktadır. 0 (312) 276 75 93 --- @ İletişim İçin Mail Gönderin bestessayhomework@gmail.com @ Ödev Hazırlama, Proje Hazırlama, Makale Hazırlama, Tez Hazırlama, Essay Hazırlama, Çeviri Hazırlama, Analiz Hazırlama, Sunum Hazırlama, Rapor Hazırlama, Çizim Hazırlama, Video Hazırlama, Reaction Paper Hazırlama, Review Paper Hazırlama, Proposal Hazırlama, Öneri Formu Hazırlama, Kod Hazırlama, Akademik Danışmanlık, Akademik Danışmanlık Merkezi, Ödev Danışmanlık, Proje Danışmanlık, Makale Danışmanlık, Tez Danışmanlık, Essay Danışmanlık, Çeviri Danışmanlık, Analiz Danışmanlık, Sunum Danışmanlık, Rapor Danışmanlık, Çizim Danışmanlık, Video Danışmanlık, Reaction Paper Danışmanlık, Review Paper Danışmanlık, Proposal Danışmanlık, Öneri Formu Danışmanlık, Kod Danışmanlık, Formasyon Danışmanlık, Tez Danışmanlık Ücreti, Ödev Yapımı, Proje Yapımı, Makale Yapımı, Tez Yapımı, Essay Yapımı, Essay Yazdırma, Essay Hazırlatma, Essay Hazırlama, Ödev Danışmanlığı, Ödev Yaptırma, Tez Yazdırma, Tez Merkezleri, İzmir Tez Merkezi, Ücretli Tez Danışmanlığı, Akademik Danışmanlık Muğla, Educase Danışmanlık, Proje Tez Danışmanlık, Tez Projesi Hazırlama, Tez Destek, İktisat ödev YAPTIRMA, Üniversite ödev yaptırma, Matlab ödev yaptırma, Parayla matlab ödevi yaptırma, Mühendislik ödev yaptırma, Makale YAZDIRMA siteleri, Parayla makale YAZDIRMA, Seo makale fiyatları, Sayfa başı yazı yazma ücreti, İngilizce makale yazdırma, Akademik makale YAZDIRMA, Makale Fiyatları 2022, Makale yazma, İşletme Ödev Yaptırma, Blog Yazdırma, Blog Yazdırmak İstiyorum

BT’yi Destekleyen Tedbirler – Ekonomi Ödevleri – Ekonomi Ödev Hazırlatma – Ekonomi Alanında Tez Yazdırma – Ekonomi Ödev Yaptırma Fiyatları – Ekonomi Ödev Örnekleri – Ücretli Ekonomi Ödevi Yaptırma

16 Eylül 2022 Bilgi Güvenliği Politikası örnekleri BT denetim Sertifikası Bt denetimi Nedir 0
 Pertürbasyon Teorisi

BT’yi Destekleyen Tedbirler

Yazılım geliştirme endüstrisinin teşvik edilmesinin önemi, Hindistan’da Elektronik Departmanı tarafından uzun süredir kabul edilmekte ve uygun destekleyici politikalar 1972’de uygulanmaktaydı. 1982’de DoE, yazılım ihracatını teşvik politikalarına odaklanmaya başlamıştı ve 1984 Bilgisayar Politikası, kilit alanlarda kurumsal ve politika desteğine duyulan ihtiyacın altını çizerek endüstriye daha fazla itici güç verdi.

1984’ten sonra bilgisayar endüstrisinin hızlanan büyümesi, ithalat politikalarının rasyonelleştirilmesi ve ek ihracat teşviki için çağrılar da yarattı.

Bunun bir sonucu olarak, 1986’da yazılımı özellikle ihracatın teşviki için kilit alanlardan biri olarak tanımlayan ve hem iç hem de ihracat pazarları için yazılım geliştirmeye yönelik entegre bir yaklaşımın önemini vurgulayan yeni bir politika açıklandı.

Bu politikanın şu ana hedefleri vardı:

• Kuantum sıçraması yapmak ve uluslararası yazılım pazarlarında önemli bir pay elde etmek için yazılım ihracatını teşvik etmek;
• Ulusal yazılım endüstrisinin hem iç hem de ihracat pazarları için entegre gelişimini teşvik etmek;
• Yazılım endüstrisinin daha hızlı büyümesine izin vererek mevcut prosedürleri basitleştirmek;
• Hindistan’da ulusal yazılım endüstrisi için güçlü bir temel oluşturmak;
• Bilgisayarın bir karar verme aracı olarak kullanımını teşvik etmek, iş verimliliğini artırmak ve bilgisayarlaşmanın ekonomiye uzun vadeli faydalarını sağlamak için uygun uygulamaları teşvik etmek.

Bu hedeflere ulaşmak için yazılım firmalarına çeşitli ticari teşvikler de sağlanmıştır. Bu önlemler arasında vergi tatilleri, yazılım ihracatında gelir vergisi muafiyeti ve ihracat endüstrileri için kullanılan donanım ve yazılımın sübvansiyonlu ve gümrüksüz ithalatını da içeriyordu.

1991’de Hindistan hükümeti, bir piyasa liberalizasyonu ve ekonomik reform programı ile ekonomiyi açmaya da başladı. O zamanlar Hindistan hükümetinin BT endüstrisine ilişkin değerlendirmesi, Hindistan’ın yazılım ihracat pazarında karşılaştırmalı bir üstünlüğe sahip olduğu, ancak donanım sektöründe de olmadığı yönündeydi.

Bu değerlendirmenin ardından, hükümet bilinçli olarak yazılım ihracatına öncelik vermiş ve bu stratejiyi desteklemek için yabancı şirketler için giriş engellerinin kaldırılması, yabancı teknoloji transferlerindeki kısıtlamaların kaldırılması, özel sektörün politika yapımına katılımı, öz sermaye ve risk sermayesi yoluyla finansman sağlanması, daha hızlı ve daha ucuz veri iletişim olanakları için reformlar ve vergi ve tarifelerin rasyonelleştirilmesi de gerekir.

Bu önlemlere ek olarak, Hindistan hükümeti, entegre bir İletişim ve Bilgi Teknolojileri Bakanlığı’nın kurulması da dahil olmak üzere bir dizi kurumsal reform gerçekleştirdi. Bu reformdan kaynaklanan önemli bir gelişme, yazılım ihracatı için gerekli altyapıyı sağlamak üzere Yazılım Teknoloji Parklarının (STP) kurulmasıydı.

Bu yazının yazıldığı sırada Hindistan’da ülke genelinde 18 STP var ve bunlar ihracatta önemli bir rol oynuyor. STP’lere kayıtlı toplam birim sayısı 1991’de 164’ten 1999’da 5.582’ye yükseldi ve tüm Hindistan BT İhracatının yaklaşık yüzde 68’ini de oluşturdu.

Bu STP’lerdeki tesisler, diğerlerinin yanı sıra, bireysel firmaların erişiminin ötesinde olan modern bilgisayarlar ve iletişim ağlarını içerir. Haziran 2000’de, küçük ve orta ölçekli Hintli firmaların ABD’ye yazılım ihracatını kolaylaştırmak için Silikon Vadisi’nde bir iş destek merkezi ve bir Hindistan Bilgi Teknolojisi Merkezi’nden oluşan yeni bir STP kuruldu.


Bt denetimi Nedir
BT denetim Sertifikası
BT Denetimi Eğitimi
Bilgi Güvenliği Politikası
BT Denetim Rehberi
Bilgi Güvenliği Politikası örnekleri
btk.gov.tr şikayet
Bilgi Güvenliği Politikaları Kılavuzu


Merkez ayrıca ABD ve Hindistan BİT yazılım ve hizmet şirketleri arasındaki ortaklığı teşvik etmek için ABD finans kurumlarına, risk sermayedarlarına ve uzmanlaşmış ticaret organlarına erişim sağlayarak iş ilişkilerini de geliştirir.

Yukarıda bahsedilen politikaların ve STP’lerin başarısı, BİT ihracatında kayda değer bir yatırım artışına yol açtı. Sektörün büyümesi işgücünün büyümesini geride bırakarak nihai işgücü kısıtlamalarına da yol açtı.

Geleneksel olarak BİT ve yazılım profesyonellerinin ana kaynağı, Hindistan Teknoloji Enstitüleri (IIT’ler), Endüstriyel Eğitim Enstitüleri (ITI’ler) ve mühendislik kolejleri gibi Hint kamu sektörü eğitim kurumlarının yanı sıra C- gibi ek kamu sektörü kurumlarından geliyordu. DAC ve CMC, Ltd. bilgisayar personelini eğitmekle de uğraşmaktadır.

1980’lerin başında artan nitelikli BT sektörü işgücü talebi ile Hükümet, BT eğitimine özel yatırıma izin verdi. Bugün, birçok kurs sunan franchise ağları aracılığıyla ülke genelinde eğitim merkezleri işleten özel şirketler de var.

Bu enstitüler öncelikle orta ve düşük vasıflı işgücü talebini karşılamaktadır. Buna ek olarak, akademisyenlerin girdileriyle BT’de mükemmelliği sağlamak için yedi Hindistan Bilgi Teknolojileri Enstitüsü (IIIT) kuruldu.

Mevcut tahminler, 1999’da 67.785 profesyonele BT eğitimi veren 1.832’den fazla eğitim kurumu olduğunu göstermektedir. Mevcut işgücü havuzunun dökümü, sektörle ilgili üç ana ödülün, B.Tech’lerin, diplomaların ve ITI sertifikalarının sahiplerinin Hindistan’daki toplam BT işgücünün yaklaşık yüzde 70’ini oluşturduğunu da gösteriyor.

BT sektörü için altyapı ve işgücü havuzunun geliştirilmesinin yanı sıra, Hindistan hükümeti, 1957’de kurulan Hindistan Telif Hakkı Yasası’na bilgisayar yazılımı telif hakkının korunmasını dahil ederek yazılım korsanlığı sorununu çözmek için önlemler aldı. Sanayiyi teşvik eden bir devlet söz konusudur.

Hindistan’ın bu sektördeki karşılaştırmalı üstünlüğüne katkıda bulunan diğer faktörler, yüksek vasıflı İngilizce konuşan işgücünün mevcudiyeti ve ayrıca Hindistan ile ABD gibi büyük ihracat pazarları arasındaki zaman farkı da olmuştur.

Son on yılda Hindistan BT sektörünün, uluslararası rekabet avantajı ve güvenilirliğini geliştirmek için birlikte etkin bir şekilde çalışan birçok aktörden oluşan ulusal bir inovasyon sisteminden büyük ölçüde yararlandığı da açıktır.

Bu başarılı strateji, döviz kazançları için BİT yazılım ve hizmet sektörünün tanıtımına yönelik odaklı bir devlet geliştirme stratejisinin sonucu da olmuştur. Bu ihracata yönelik strateji, şimdiye kadar, artan verimlilik, üretkenlik ve yerel endüstrilere ve hizmetlere rekabet gücü gibi genel olarak ekonomiye BİT yayılımının önemini de gözden kaçırdı.

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir