BİT ve Hizmet Sektörü – Ekonomi Ödevleri – Ekonomi Ödev Hazırlatma – Ekonomi Alanında Tez Yazdırma – Ekonomi Ödev Yaptırma Fiyatları – Ekonomi Ödev Örnekleri – Ücretli Ekonomi Ödevi Yaptırma

Ödevcim'le ödevleriniz bir adım önde ... - 7 / 24 hizmet vermekteyiz... @@@ Süreli, online, quiz türü sınavlarda yardımcı olmuyoruz. Teklif etmeyin. - İşleriniz Ankara'da Billgatesweb şirketi güvencesiyle yapılmaktadır. 0 (312) 276 75 93 --- @ İletişim İçin Mail Gönderin bestessayhomework@gmail.com @ Ödev Hazırlama, Proje Hazırlama, Makale Hazırlama, Tez Hazırlama, Essay Hazırlama, Çeviri Hazırlama, Analiz Hazırlama, Sunum Hazırlama, Rapor Hazırlama, Çizim Hazırlama, Video Hazırlama, Reaction Paper Hazırlama, Review Paper Hazırlama, Proposal Hazırlama, Öneri Formu Hazırlama, Kod Hazırlama, Akademik Danışmanlık, Akademik Danışmanlık Merkezi, Ödev Danışmanlık, Proje Danışmanlık, Makale Danışmanlık, Tez Danışmanlık, Essay Danışmanlık, Çeviri Danışmanlık, Analiz Danışmanlık, Sunum Danışmanlık, Rapor Danışmanlık, Çizim Danışmanlık, Video Danışmanlık, Reaction Paper Danışmanlık, Review Paper Danışmanlık, Proposal Danışmanlık, Öneri Formu Danışmanlık, Kod Danışmanlık, Formasyon Danışmanlık, Tez Danışmanlık Ücreti, Ödev Yapımı, Proje Yapımı, Makale Yapımı, Tez Yapımı, Essay Yapımı, Essay Yazdırma, Essay Hazırlatma, Essay Hazırlama, Ödev Danışmanlığı, Ödev Yaptırma, Tez Yazdırma, Tez Merkezleri, İzmir Tez Merkezi, Ücretli Tez Danışmanlığı, Akademik Danışmanlık Muğla, Educase Danışmanlık, Proje Tez Danışmanlık, Tez Projesi Hazırlama, Tez Destek, İktisat ödev YAPTIRMA, Üniversite ödev yaptırma, Matlab ödev yaptırma, Parayla matlab ödevi yaptırma, Mühendislik ödev yaptırma, Makale YAZDIRMA siteleri, Parayla makale YAZDIRMA, Seo makale fiyatları, Sayfa başı yazı yazma ücreti, İngilizce makale yazdırma, Akademik makale YAZDIRMA, Makale Fiyatları 2022, Makale yazma, İşletme Ödev Yaptırma, Blog Yazdırma, Blog Yazdırmak İstiyorum

BİT ve Hizmet Sektörü – Ekonomi Ödevleri – Ekonomi Ödev Hazırlatma – Ekonomi Alanında Tez Yazdırma – Ekonomi Ödev Yaptırma Fiyatları – Ekonomi Ödev Örnekleri – Ücretli Ekonomi Ödevi Yaptırma

16 Eylül 2022 Destekleyici hizmet nedir Hizmet PAZARLAMASI ve Yönetimi PDF Hizmet sınıflandırması 0
Özvektör Açılımları

BİT ve Hizmet Sektörü

Ekonomik küreselleşme, hizmet sektörünün uluslararasılaşmasını kolaylaştırdı ve BİT’teki gelişmeler, firmaların yeni uluslararası ticaret biçimleri yaratan yeni hizmetler sunmasını mümkün kıldı.

Hizmet endüstrileri, coğrafi olarak dağınık ekonomik faaliyetler arasında bağlantılar sağlar ve ülkeler arasında pazarların ve üretim faaliyetlerinin artan karşılıklı bağımlılığında önemli bir rol oynar. Teknoloji geliştikçe, hizmetlerde uluslararası ticaretin daha hızlı büyümesini teşvik ederek iletişim maliyetlerini daha da düşürür.

Hindistan gibi gelişmekte olan ülkeler için hizmetlerin uluslararasılaşması ve BİT sektörünün gelişmesi hem bir fırsat hem de bir zorluk sağlamıştır. Fırsat, potansiyel hizmet ihracatı ve hizmetle ilgili yabancı yatırımlar ve ticaret açısından olmuştur.

Zorluk, verimlilik ve rekabet gücünü etkileyen önemli bir faktör olan hizmet sektörü için uygun düzenleyici ortamların tasarlanması, BİT sektöründe gerekli yatırımların sağlanması ve eğitim sisteminin Bilgi Çağı gereksinimlerine uygun hale getirilmesidir.

Yakın zamana kadar ekonomistler, hizmet sektörünü, büyümesi birincil ve ikincil sektörlerin genişlemesinin bir yan ürünü olarak algılanan genel olarak ticarete konu olmayan faaliyetler olarak nitelendirdiler. Bilgi ve iletişim teknolojilerindeki gelişmelere bağlı olarak hizmet sektöründe yaşanan değişimler bu anlayışı değiştirmiş ve günümüzde hizmet sektörleri ekonomik büyümenin ön koşulu olarak görülmektedir.

Bu alandaki ana büyüme, profesyonel ve teknik hizmetler, gelişmiş sağlık hizmetleri, eğitim, bankacılık ve sigorta gibi bilgi yoğun hizmetlerin (KIS) hızlı genişlemesi olmuştur.

Hizmetlerin artan ticareti, bu değişikliklerin doğrudan bir sonucu olmuştur ve birçok gelişmekte olan ülke, BİT’lerin mümkün kıldığı çok uluslu şirketler (ÇUŞ’ler) tarafından hizmetlerin dış kaynak kullanımından yararlanmıştır.

Günümüzde hizmet sektörleri tüm dünyada BT’nin önemli yatırımcılarıdır ve yüksek gelir esnekliğine sahip KIS’ler hem gelişmiş hem de gelişmekte olan ekonomilerde büyümektedir. Teknolojik yenilik, hizmetlerin sağlanması için fırsatları genişletmiştir ve İnternet gibi elektronik ağlar, uzak bölgeler arasında ticaret için yeni olanaklar yaratmak için dinamik bir güçtür.

BİT’lerdeki teknolojik gelişmeler, teknoloji ürünler ve hizmetler arasındaki sınırları bulanıklaştırdığından, yalnızca hizmetlerin uluslararasılaşmasını değil, aynı zamanda imalat ve birincil endüstrilerin de uluslararasılaşmasını sağlıyor.


Üretim ve tüketimin eş zamanlı olması
Hizmet PAZARLAMASI ve Yönetimi PDF
Hizmet sınıflandırması
Hizmetlerin heterojen olması
Temel hizmet paketi
Ürün hizmet Tanımı
Destekleyici hizmet nedir
Hizmetin özelliklerinden biri değildir


Örneğin Amerika Birleşik Devletleri’nde imalat sektöründeki istihdamın yüzde 65 ila 75’i hizmete dayalı faaliyetlerle ilişkilendirilebilir. Düşen iletişim maliyetleriyle birlikte, hem hizmet hem de imalat endüstrilerinde uluslararası dış kaynak kullanımı potansiyeli arttı.

Veri girişi, gelir tablolarının analizi, bilgisayar yazılımlarının ve finansal ürünlerin geliştirilmesi gibi hizmet faaliyetleri çoğunlukla ihraç edilebilir hizmetlerdir. BİT’lerin hizmetlerin ticarete konu edilebilirliği üzerindeki etkisi yalnızca uluslararası pazarlarla sınırlı kalmamış, aynı zamanda hizmetlerin bölgeler içinde ve bölgeler arasında firmalardan nihai tüketicilere kadar genişlemesini kolaylaştırmıştır.

Eğitim ve sağlık hizmetleri gibi tüketici-sağlayıcı etkileşiminin çok yüksek olduğu hizmetler bile günümüzde BİT’te yüksek teknoloji kullanılarak sunulmaktadır. Bilgisayar aracılı teknolojideki ilerlemeler, sağlayıcı konumlarına taşınmadan uzaktan eğitim ve tele-tıpta faydaların etkin bir şekilde elde edilmesini mümkün kılmaktadır.

Ticari hizmet ticareti katlanarak büyüyor ve hizmetlerin uluslararasılaşmasıyla birlikte gelişmekte olan ülkelere DYY akışı küresel ticaret ve üretimden daha hızlı arttı. Hizmetler artık DYY’nin çok daha yüksek bir payını temsil ediyor.

Hizmetlere olan talep hala büyüme aşamasında olduğundan, doğrudan yabancı yatırım yoluyla hizmetlerin uluslararasılaşmasının devam etmesi ihtimali parlak. Gelişmekte olan ülkeler, teknik ve mesleki beceri ve know-how transferini elde etmenin bir yolu olarak hizmetlerde DYY’ye çekilmektedir.

Modern hizmet endüstrileri yüksek oranda BİT bağımlı olduğundan, insan ve finansal sermaye girdisine ihtiyaç duyarlar. Hindistan gibi gelişmekte olan ülkeler, BT tabanlı hizmetlerde karşılaştırmalı avantaj alanları oluşturuyor ve en güçlü yönlerinden biri, çok sayıda yüksek eğitimli ve düşük maliyetli BT uzmanına erişim sunabilme yeteneğidir.

Bu fenomen sadece ihracatı artırmakla kalmıyor, aynı zamanda yerli üreticilerin dünya pazarlarında daha verimli ve çeşitlendirilmiş hizmetlere erişmesine de yardımcı oluyor. Bu dışa dönük kalkınma stratejisinde verimli üretici hizmetleri giderek daha fazla önem kazanmaktadır.

Gelişmekte olan ülkeler, geleneksel hizmet ihracat alanlarının genişletilmesi için çok fazla alana sahiptir. Veri girişi, uluslararası dış kaynak kullanımına konu olan ilk hizmetlerden biridir. Yazılım programlama, uluslararası alanda giderek daha fazla ticareti yapılan bir başka faaliyettir.

Hindistan bu alanlarda büyük bir liderlik yaptı ve bir tahmin, Hindistan’ın özelleştirilmiş yazılımlar için uluslararası pazarın kabaca yüzde 12’sini ele geçirdiğini gösteriyor. Güçlü karşılaştırmalı üstünlüğe sahip bir başka alan da “arka ofis” hizmet faaliyetleridir.

Örneğin, birkaç ABD ve Birleşik Krallık merkezli sigorta ve muhasebe şirketi, artık talepleri işlemek için denizaşırı ülkelere gönderiyor. İmalatta, lojistik yönetimi, tasarım ve müşteri hizmetleri gibi hizmet faaliyetleri, uluslararası olarak dışarıdan tedarik edilmektedir.

Bu pazarların büyüklüğünü tam olarak tahmin etmek zor olabilir, ancak gelişmekte olan ülkeler açısından uzun vadede daha yüksek ihracat açısından potansiyel etki önemlidir. Bu önemli gelişmeler, geniş işgücüne ve modern bir teknoloji altyapısına sahip gelişmekte olan ülkelerin, BİT’lerin mümkün kıldığı değişen uluslararası üretim kalıplarından başarıyla yararlanabileceğini ortaya koymaktadır.

BT İhracat Senaryosu

Hindistan’dan yapılan BT ihracatının son on yılda büyümesi, hem gelişmiş hem de gelişmekte olan ekonomilerin büyük ilgisini çekti. Bu dikkat, BT sektöründen ekonominin geri kalanıyla olan bağlantıların ve yayılma faydalarının kapsamlı olduğunu gösteren çalışmalar tarafından teşvik edilmiştir. Yazılım İhracatının Hindistan Ekonomisine yaptığı katkı gösterilmiştir.

Hindistan ekonomisine yönelik Yazılım İhracatı tarafından temsil edilen döviz kazançlarının sürekli büyümesini göstermekte ve Hindistan ekonomisinin 1991’de uluslararası hizmetler sektörüne serbestleştirilmesinden sonra yapılan hızlı artışın altını çizmektedir.

BT sektörünün ihracata yönelik büyüme stratejisi ile ekonominin geri kalanıyla önemli yayılmalar ve bağlantı etkileri oluşturup oluşturmayacağı bu bölümün odak noktası değildir, ancak mevcut veriler temelinde bu pek olası görünmüyor.

Hindistan BT endüstrisi, ekonominin geri kalanıyla ihmal edilebilir bağlantılarla düşük seviyeli tasarım, kodlama ve bakım gibi faaliyetlere kilitlenmiş görünüyor. Bu faaliyetler esas olarak ihracat pazarı tarafından yönlendirildiğinden, bu sektörün büyümesi, pek çok ileri veya geri bağlantı olmaksızın genel ekonominin bir yerleşim bölgesi olmaya devam etmektedir.

Endüstrinin mekansal konumu açısından, yazılım geliştirme ve ihracatının yaklaşık yüzde 90’ı Bangalore, Mumbai, Delhi ve Chennai’nin dört büyük metropol alanıyla sınırlıdır ve Mansell’in ihracata yönelik BT büyümesinin bu büyümeyi yaratmış gibi görünmesine yol açar. 

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir