Bankacılık Örgütleri – Ekonomi Ödevleri – Ekonomi Ödev Hazırlatma – Ekonomi Alanında Tez Yazdırma – Ekonomi Ödev Yaptırma Fiyatları – Ekonomi Ödev Örnekleri – Ücretli Ekonomi Ödevi Yaptırma

Ödevcim'le ödevleriniz bir adım önde ... - 7 / 24 hizmet vermekteyiz... @@@ Süreli, online, quiz türü sınavlarda yardımcı olmuyoruz. Teklif etmeyin. - İşleriniz Ankara'da Billgatesweb şirketi güvencesiyle yapılmaktadır. 0 (312) 276 75 93 --- @ İletişim İçin Mail Gönderin bestessayhomework@gmail.com @ Ödev Hazırlama, Proje Hazırlama, Makale Hazırlama, Tez Hazırlama, Essay Hazırlama, Çeviri Hazırlama, Analiz Hazırlama, Sunum Hazırlama, Rapor Hazırlama, Çizim Hazırlama, Video Hazırlama, Reaction Paper Hazırlama, Review Paper Hazırlama, Proposal Hazırlama, Öneri Formu Hazırlama, Kod Hazırlama, Akademik Danışmanlık, Akademik Danışmanlık Merkezi, Ödev Danışmanlık, Proje Danışmanlık, Makale Danışmanlık, Tez Danışmanlık, Essay Danışmanlık, Çeviri Danışmanlık, Analiz Danışmanlık, Sunum Danışmanlık, Rapor Danışmanlık, Çizim Danışmanlık, Video Danışmanlık, Reaction Paper Danışmanlık, Review Paper Danışmanlık, Proposal Danışmanlık, Öneri Formu Danışmanlık, Kod Danışmanlık, Formasyon Danışmanlık, Tez Danışmanlık Ücreti, Ödev Yapımı, Proje Yapımı, Makale Yapımı, Tez Yapımı, Essay Yapımı, Essay Yazdırma, Essay Hazırlatma, Essay Hazırlama, Ödev Danışmanlığı, Ödev Yaptırma, Tez Yazdırma, Tez Merkezleri, İzmir Tez Merkezi, Ücretli Tez Danışmanlığı, Akademik Danışmanlık Muğla, Educase Danışmanlık, Proje Tez Danışmanlık, Tez Projesi Hazırlama, Tez Destek, İktisat ödev YAPTIRMA, Üniversite ödev yaptırma, Matlab ödev yaptırma, Parayla matlab ödevi yaptırma, Mühendislik ödev yaptırma, Makale YAZDIRMA siteleri, Parayla makale YAZDIRMA, Seo makale fiyatları, Sayfa başı yazı yazma ücreti, İngilizce makale yazdırma, Akademik makale YAZDIRMA, Makale Fiyatları 2022, Makale yazma, İşletme Ödev Yaptırma, Blog Yazdırma, Blog Yazdırmak İstiyorum

Bankacılık Örgütleri – Ekonomi Ödevleri – Ekonomi Ödev Hazırlatma – Ekonomi Alanında Tez Yazdırma – Ekonomi Ödev Yaptırma Fiyatları – Ekonomi Ödev Örnekleri – Ücretli Ekonomi Ödevi Yaptırma

16 Eylül 2022 Bankalar listesi Özel bankalar Uluslararası bankalar Uluslararası bankalar hangileridir 0
Dengeli Kesim Esnekliği

Uluslararası Güney Afrika Bankacılık Örgütlerinin Yükselişi

Bu bölümde, Dunning’in eklektik yaklaşımı, Güney Afrika bankalarının uluslararası gelişimine bakmak için bir mercek olarak kullanılmaktadır. Sahiplik, Konum ve İçselleştirmeden kaynaklanan üç avantaj grubunu bir araya getiren eklektik yaklaşım, çok uluslu firmaların varlığını ve gelişimini araştırmak için yararlı bir çerçeve sağlar.

Sahipliğe özgü avantajlar, firmaya yabancı firmalara göre avantaj sağlayan markalar, teknoloji, bilgi tabanı, itibar, ölçek ekonomileri ve iç piyasa koşulları gibi firmanın benzersiz varlıklarını içerir.

Konumsal avantajlar, pazara özgü olanlar, kaynakların mevcudiyeti ve genel ekonomik ve politik ortam dahil olmak üzere denizaşırı konumların özellikleri ile ilgilidir.

Son olarak, içselleştirme avantajları, örneğin sözleşmeye dayalı mekanizmalar yoluyla benzersiz bilgiyi lisanslamak yerine, firma sınırları içinde mülkiyet avantajlarını güvence altına almaktan kaynaklanır, firma bu tür varlıkları firma içinde içselleştirerek daha büyük avantaj elde eder.

Başlangıçta imalat firmalarının faaliyetlerini analiz etmek için geliştirilen Dunning (1989), daha sonra yaklaşımı hizmet firmalarına uyguladı. Dunning’in eklektik yaklaşımının zayıf yönleri olsa da, bankalar dahil hizmet kuruluşlarının uluslararası gelişimini analiz etmek için faydalı bir çerçeve sağlar.

1800’lerin sonundan 1960’lara kadar olan dönemde Güney Afrika’ya yapılan muazzam yatırımlara rağmen, çoğu yabancı banka apartheid döneminde Güney Afrika ekonomisindeki yatırımlarını geri çekerek güçlü bir yerel bankacılık sektörünün gelişmesine neden oldu.

Bugün Güney Afrika bankacılık sistemi, ihtiyatlı bir düzenleyici ve yasal altyapı ve iyi muhasebe standartları ve açıklama uygulamaları ile iyi bir şekilde gelişmiştir. Güney Afrika’nın sömürge tarihi nedeniyle, kurumların çoğu, normalde gelişmekte olan bir pazarda yaygın olmayan Birinci Dünya yapılarına sahiptir. Hukuk sistemi olgunlaşmıştır, sözleşmeye dayalı haklar uygulanabilir ve alacaklı hakları iyi bilinmektedir.

Güney Afrika bankacılık sektörüne, aynı zamanda Afrika’nın en büyük bankaları olan birkaç büyük grup hakimdir. Bazı yabancı bankaların veya şubelerinin piyasada önemli bir paya sahip olduğu yeniden satış ve geri satın alma anlaşmaları dışında, bankacılık piyasasının çoğu bölümünü gölgede bırakırlar.

2000 yılında Güney Afrika, The Banker’ın 11,3 milyon ABD Doları tutarındaki toplam Tier 1 Sermayesinin %76.5’i ile ve ilk on banka arasında yedi Güney Afrika bankası ile The Banker’ın en iyi 100 Afrika bankası listesine hakimdi.

Apartheid döneminde Güney Afrika finans kurumları doğrudan komşu ülkelerde faaliyet gösteremese de, bugün Sahra Altı Afrika’nın finans sektörünün en önemli yatırımcıları haline geldiler. Güney Afrika bankalarının uluslararasılaşması için bir motivasyon, iç piyasada rekabetin artmasıdır.

1994 yılından bu yana en az 50 yabancı banka ülkeye giriş yaptı. İzolasyon sırasında beslenen kuşatma ekonomisinin çöküşü, yerel pazarlarda artan rekabet ve yurtiçinde koruyucu tarifelerin kaldırılması, en büyük yerel şirketleri yurtdışına bakmaya zorladı.

Bu nedenle, Güney Afrika bankaları, diğer Sahra Altı Afrika ülkeleri tarafından sunulan konum avantajlarından etkilenmektedir. Özellikle bu diğer Afrika ülkelerinde bankacılık piyasaları geliştikçe deneyim, büyüklük ve güç açısından sahip oldukları sahiplik avantajlarından faydalanabilirler.

Uluslararasılaşmanın altında yatan başka motivasyonlar da vardır. İlk olarak, bankaların çoğu yerel ekonomi içinde tamamen çeşitlendirilmiştir. 1990’ların ikinci yarısında, ortalama varlık getirisi, Güney Afrika bankacılık sisteminin olgunluğunu yansıtan diğer gelişmekte olan piyasalardaki kadar yüksek değildi.

Faiz marjları, bazı Doğu Avrupa ülkelerininkinden çok daha küçüktür ve birkaç yıldır aşağı yönlü bir trend izlemektedir. Kapsamlı şube ağları ve elektronik bankacılık altyapıları nedeniyle işletme maliyetleri yüksek kalmaktadır.


Commerzbank Türkiye anlaşmalı bankalar
Bankalar listesi
Özel bankalar
Eski banka isimleri
Uluslararası bankalar
Uluslararası bankalar hangileridir
Katılım bankaları
Amerikan Bankası Türkiye


Bu nedenle, büyümeyi ve karlılığı sürdürmek için uluslararasılaşma açısından coğrafi genişleme gereklidir. İkincisi, birçok bankanın ekonomi kapalıyken yatırım yapamayacakları büyük rezervleri var. Bu rezervler, bankaların diğer piyasalarda yararlanabileceği bir mülkiyet avantajı sağlar.

Üçüncüsü, Theobald, kıtada elde edilecek büyük karların finansal yatırımcılar için büyük bir cazibe olduğunu beyan ediyor. Bu nedenle, Güney Afrika bankalarını diğer Afrika ülkelerine yatırım yapmaya çeken konumsal avantajlar vardır. Dördüncüsü, kanıtlar bankaların sadece müşterilerini takip ettiğini gösteriyor.

Biracılık, madencilik, konaklama ve perakendecilik gibi sektörlerdeki Güney Afrikalı firmalar, ya şimdiye kadar erişilemeyen kaynaklar ya da Afrika’daki pazarlar arayışında, kapsam olarak uluslararası hale geliyor. İç pazardaki mevcut müşterilerle ilişkiler, müşteri firma yurtdışına taşındığında bankanın başka bir pazara girebileceği bir mülkiyet avantajı olarak görülebilir.

Bu durumda belirli ülkeler, mevcut müşterilerin varlığı nedeniyle konumsal avantajlara sahip olacaktır. Beşinci olarak, bankalar verimlilik ve ölçek ve kapsam ekonomileri arıyor olabilir. Burada verimlilik kazanımları, diğer ülkelerdeki daha ucuz kaynaklardan veya BİT ağları gibi mevcut kaynakların daha yoğun kullanımından kaynaklanabilir.

Son olarak, Afrika hükümetleri diğer Afrikalılarla, özellikle daha sofistike Güney Afrika bankalarıyla çalışmaya daha yatkındır. Afrika kimliği, Güney Afrika bankaları için başka bir mülkiyet avantajıdır. Aynı zamanda Güney Afrika bankaları için Afrika pazarlarının çekiciliği açısından da bir konum avantajıdır.

Bankalar gibi bilgi yoğun hizmet firmaları için sahiplik avantajının temel kaynakları maddi olmayan varlıklardır. Bu varlıkların geliştirilmesi zaman alır, ölçülmesi ve değerlendirilmesi zordur ve daha da önemlisi kırılgan ve korunması zordur.

Bunlar itibar, marka adı, teknik/uzmanlık bilgisi, müşteri bilgisi ve onlarla ilişkiler, hizmet firmasının bağlı kuruluş ağının küresel kapsamı, hizmet üretme metodolojileri, hizmetler için pazar bilgisi ve yönetim becerilerini içerir.

Bankalar için mülkiyet avantajları, rezervlerinin seviyesi kadar BİT ağlarının kullanımından da kaynaklanmaktadır. Bankanın büyüklüğünden kaynaklanan ölçek ekonomileri, uluslararası sermaye ve finansal piyasalara erişimde olduğu gibi, bir mülkiyet avantajı kaynağı sağlar.

Ayrıca, finansal kurumlar yenilikçi faaliyetlerden avantajlar elde edebilir. Bu tür bir avantaj, 1970’lerden beri teknolojinin finansal hizmetlerin sunumuna uygulanması ve 1980’lerden bu yana birçok ülkede sektörün deregülasyonu ile giderek daha önemli hale geldi. Bu tür yenilikçi faaliyetler, 1980’lerin ortalarından bu yana en önemli ürün yeniliği olan türevler de dahil olmak üzere birçok yeni finansal ürünün ortaya çıkmasına neden oldu.

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir