Bankacılık Hizmetlerinin Sunumu – Ekonomi Ödevleri – Ekonomi Ödev Hazırlatma – Ekonomi Alanında Tez Yazdırma – Ekonomi Ödev Yaptırma Fiyatları – Ekonomi Ödev Örnekleri – Ücretli Ekonomi Ödevi Yaptırma

Ödevcim'le ödevleriniz bir adım önde ... - 7 / 24 hizmet vermekteyiz... @@@ Süreli, online, quiz türü sınavlarda yardımcı olmuyoruz. Teklif etmeyin. - İşleriniz Ankara'da Billgatesweb şirketi güvencesiyle yapılmaktadır. 0 (312) 276 75 93 --- @ İletişim İçin Mail Gönderin bestessayhomework@gmail.com @ Ödev Hazırlama, Proje Hazırlama, Makale Hazırlama, Tez Hazırlama, Essay Hazırlama, Çeviri Hazırlama, Analiz Hazırlama, Sunum Hazırlama, Rapor Hazırlama, Çizim Hazırlama, Video Hazırlama, Reaction Paper Hazırlama, Review Paper Hazırlama, Proposal Hazırlama, Öneri Formu Hazırlama, Kod Hazırlama, Akademik Danışmanlık, Akademik Danışmanlık Merkezi, Ödev Danışmanlık, Proje Danışmanlık, Makale Danışmanlık, Tez Danışmanlık, Essay Danışmanlık, Çeviri Danışmanlık, Analiz Danışmanlık, Sunum Danışmanlık, Rapor Danışmanlık, Çizim Danışmanlık, Video Danışmanlık, Reaction Paper Danışmanlık, Review Paper Danışmanlık, Proposal Danışmanlık, Öneri Formu Danışmanlık, Kod Danışmanlık, Formasyon Danışmanlık, Tez Danışmanlık Ücreti, Ödev Yapımı, Proje Yapımı, Makale Yapımı, Tez Yapımı, Essay Yapımı, Essay Yazdırma, Essay Hazırlatma, Essay Hazırlama, Ödev Danışmanlığı, Ödev Yaptırma, Tez Yazdırma, Tez Merkezleri, İzmir Tez Merkezi, Ücretli Tez Danışmanlığı, Akademik Danışmanlık Muğla, Educase Danışmanlık, Proje Tez Danışmanlık, Tez Projesi Hazırlama, Tez Destek, İktisat ödev YAPTIRMA, Üniversite ödev yaptırma, Matlab ödev yaptırma, Parayla matlab ödevi yaptırma, Mühendislik ödev yaptırma, Makale YAZDIRMA siteleri, Parayla makale YAZDIRMA, Seo makale fiyatları, Sayfa başı yazı yazma ücreti, İngilizce makale yazdırma, Akademik makale YAZDIRMA, Makale Fiyatları 2022, Makale yazma, İşletme Ödev Yaptırma, Blog Yazdırma, Blog Yazdırmak İstiyorum

Bankacılık Hizmetlerinin Sunumu – Ekonomi Ödevleri – Ekonomi Ödev Hazırlatma – Ekonomi Alanında Tez Yazdırma – Ekonomi Ödev Yaptırma Fiyatları – Ekonomi Ödev Örnekleri – Ücretli Ekonomi Ödevi Yaptırma

16 Eylül 2022 BANKACILIK ürün ve hizmetler BANKACILIK ürün ve Hizmetleri Temel BANKACILIK hizmetleri 0
Düşük İletkenlikler

Mülkiyet Avantajları

Mülkiyet avantajları da çok uluslu firmaların ev ortamından kaynaklanmaktadır. Güney Afrika bankaları için bu ortam, etkin düzenleyici ve yasal yapılar, üstün bir telekomünikasyon altyapısı ve teknolojik olarak ilerici bir ortam dahil olmak üzere iyi gelişmiş bir bankacılık sistemini içermektedir.

Bu ortam, Güney Afrika bankalarına diğer Afrika ülkelerinin bankalarında bulunmayan avantajlar sağlıyor. Güney Afrika bankacılık sektörünün gücü, büyüklüğü ve olgunluğu, sektörün kendi iç piyasalarındaki tarihsel gelişiminden kaynaklanan bir mülkiyet avantajı gibi görünmektedir.

Güney Afrika bankaları kendi iç pazarlarında daha sonra diğer Afrika pazarlarına sunabilecekleri üstün finansal hizmetler geliştirebilmektedir. Bu tür hizmetler, hizmet kalitesini ve tedarik verimliliğini artıran ileri teknolojilerin geliştirilmesini ve kullanılmasını içerir.

Ek olarak, Güney Afrika bankalarının Afrika’da faaliyet gösterme bilgi ve deneyimine sahip olmaları, Afrika dışı bankalara kıyasla onlara önemli bir avantaj sağlıyor. Bir anlamda, Güney Afrika bankaları, diğer Afrika pazarlarında bankacılık hizmetlerinin sunumunda ilk harekete geçenler olma fırsatına sahiptir.

Yukarıda özetlenen Güney Afrika bankalarının uluslararasılaşmasını yönlendiren güçler, uluslararasılaşmanın doğasının büyük ölçüde pazar odaklı olduğunu göstermektedir. Ayrıca, psişik mesafe, Güney Afrika bankalarının yer seçimini etkileyen bir faktördür.

Güney Afrika bankaları, diğer Afrika ülkelerine yatırım yaparak, sosyal, kültürel, politik ve ekonomik gelişmelerinin bankaların iç piyasasıyla benzerlikler taşıması bakımından psikolojik olarak yakın pazarlara giriyorlar.

Afrika ülkelerinde mevcut olan zayıf teknolojik altyapılar birçok zorluk yaratsa da, Güney Afrika bankalarına teknolojik uzmanlıklarından yararlanma fırsatı veren bir konum avantajı da sağlıyor.

Çok uluslu bankalar genellikle, tamamına veya çoğunluğuna sahip olunan yan kuruluşlar aracılığıyla denizaşırı genişlemeyi tercih ederler. Bu genişleme biçimi, bankaların mülkiyet avantajlarını firma sınırları içinde içselleştirerek kontrol etmelerini sağlar. Güney Afrika bankaları, uluslararası genişlemeyi sağlamak için iki strateji benimsemiştir.

Birincisi, Afrika bankalarındaki kontrol hisselerini satın almak. İkincisi, kârlılığı artıran ve işi merkeze geri yönlendiren bir azınlık hissesi almaktır. Afrika bankaları, özellikle istikrarsız ortamlarda önemli olan kontrolü sürdürmek için, mümkün olduğunda, mülkiyete özgü avantajları içselleştirmeyi seçmektedir.

Tamamına veya çoğunluğuna sahip olunan yan kuruluşların kurulması, resmi sözleşmeler ve fikri mülkiyet hakları yoluyla tam olarak korunamayan maddi olmayan duran varlıkların kontrolünü kolaylaştırır. Bu, birçok Afrika ülkesinde olduğu gibi, özellikle düzenleyici ve yasal sistemlerin yetersiz gelişmiş olduğu yerlerde önemlidir.

Ayrıca, bankacılık firmalarının sahiplik avantajlarının bilgi yoğun doğası, bu tür varlıkların piyasada değiş tokuşunu caydırmaktadır. Piyasa değişimi yoluyla bilgi aktarımı, bilgi ekonomisini inceleyen araştırmacılar tarafından keşfedilenler de dahil olmak üzere bir takım zorluklar sunar.

Maddi olmayan duran varlıklar üzerindeki kontrol, ortak bilgi sistemlerinin kullanılmasıyla sağlanan bağımsız ortakların yoğun bir şekilde izlenmesi yoluyla giderek daha kolay hale getirilebilmektedir. Birçok sektörde, bu tür gelişmeler ağ bağlantılı işletmelerin evrimine yol açmaktadır.

Açıkça, uluslararası düzeyde aktif bankalar, uluslararası bilgi sistemlerinin izleme kapasitelerinden yararlanmaktadır. Bununla birlikte, mülkiyet yoluyla kontrol bu sektörde önemini korumaktadır.


Temel BANKACILIK hizmetleri
BANKACILIK ürün ve Hizmetleri
BANKACILIK Ürünleri
BANKACILIK ürün ve hizmetleri PDF
Bankaların Bilgi Sistemleri ve Elektronik BANKACILIK Hizmetleri Hakkında YÖNETMELİK
Bireysel BANKACILIK Ürünleri
Elektronik BANKACILIK yönetmeliği
Beğenmeli banka hizmetleri


Dijital Teknolojiler ve Bankacılık Hizmetlerinin Sunumu

Dijital teknolojilerin finansal hizmetlerin üretimine ve sunumuna uygulanması, bankacılık sektörünü temelden etkilemiştir. Dicken’ın belirttiği gibi, “bilgi, finansal hizmetlerin hem süreci hem de ürünüdür” (orijinal vurgu).

Tüm finansal işlemlerin birincil özü, bilginin toplanması, analizi ve yayılmasıdır. Bu nedenle bankacılık sektörü, BİT’in benimsenmesiyle birlikte önemli bir organizasyonel değişim yaşamıştır.

Bankacılık hizmetlerinin bilgi yoğunluğu göz önüne alındığında, çok uluslu bankacılık kuruluşları tarafından bilgi sistemlerinin etkin kullanımı önemli bir rekabet avantajı kaynağı olabilir.

Ulusal ve uluslararası bankalararası işlemler büyük ölçüde bilgi akışını içerir. Sonuç olarak, BİT’teki gelişmeler, bu tür işlemlerin gerçekleştirilme hızını ve verimliliğini değiştirmiştir. Örneğin, 1977’den önce, bankalar arasındaki uluslararası hesap mutabakatı, büyük ölçüde, her bankanın kendi prosedürlerine sahip olduğu posta veya teleks yoluyla gerçekleştiriliyordu.

Bu işlemlerin hızını artırmak için banka grupları, SWIFT (Worldwide Interbank Financial Telecommunications) gibi standart telekomünikasyon ağları oluşturmak için bir araya geldi. SWIFT, 1970’lerde finansal hizmet firmaları tarafından geliştirilen bir dizi özel veri ağından biriydi.

1990’larda İnternetin yükselişi, veri ağları ve elektronik ödeme sistemleri için yeni fırsatlar sundu. Açık bir ağ altyapısı olarak İnternet, ağı özel altyapıdan ayırır.

Ayrıca, şifreleme teknolojisi ile genel ağlarda son derece güvenli ortamlar oluşturulabilir. Bu nedenle, bankalar, bir dizi yeni elektronik finansal hizmetin sağlanmasında küresel erişim geliştirmek için dahili tescilli veri ağlarını ve mevcut bankalararası ağlarını desteklemek için İnternet’ten yararlanabilirler.

Örneğin internet bankacılığı, bir dizi perakende ve toptan bankacılık hizmetini içerir. Hem bireysel hem de kurumsal müşterileri kapsayan, banka havaleleri, ödemeler ve takaslar, belgesel tahsilatlar ve krediler, kurumsal ve hane halkı kredileri, kart işi ve diğer faaliyetleri içerir.

UNCT AD’ye göre Sahra Altı Afrika, Güney Afrika dışında internet bankacılığında en ciddi geri kalmış bölgedir. Afrika kıtasının, dünyanın diğer bölgeleriyle karşılaştırıldığında, zayıf gelişmiş bir BİT altyapısına sahip olduğu düşünülürse, bu şaşırtıcı değildir.

Gelişmekte olan ülkelerde İnternet bankacılığının ve e-ticaretin benimsenmesi için büyük bir sorun, evrensel erişimin olmamasıdır. Gelişmiş ve gelişmekte olan ülke grupları arasında iletişime erişimi karşılaştırır.

Erişimdeki bu eşitsizlik, hem gelişmiş hem de gelişmekte olan ülkelerde sıklıkla tekrarlanan bir bölünme olan küresel dijital bölünme olarak adlandırılır. Polikanov ve Abramova’nın (2003) Afrika ve BİT incelemelerinde belirttiği gibi, telekomünikasyona ve internete erişimi genişletmek için RASCOM ve Africa One dahil olmak üzere bir dizi girişim vardır.

Telekomünikasyon alanında, RASCOM projesi Afrika’ya bölgesel bir uydu iletişim sistemi sağlamayı amaçlıyor. 1992 yılında başlatılmış olmasına rağmen, bu proje henüz önemli bir ilerleme kaydetmemiştir.

Africa One, kıtayı çevreleyen, Afrika devletlerini birbirine ve küresel İnternet omurgasına bağlayacak bir denizaltı fiber optik kablo inşa etmeyi amaçlıyor. 2002 yılında, Batı Afrika’yı Güney Afrika üzerinden Asya’ya bağlayan Africa One’ın ilk aşaması açıldı.

Bu tür girişimlere rağmen Afrika, İnternet kullanıcı sayısında Ortadoğu dışında dünyanın diğer bölgelerinin ciddi şekilde gerisinde kalmaktadır.

NUA çevrimiçi anketlerine göre, Eylül 2002’de dünya çapında yaklaşık 605.60 milyon İnternet kullanıcısı vardı ve bunlar şu şekilde dağıtıldı: Kuzey Amerika %30.16; Avrupa %31.52; Asya/Pasifik %30.92; Latin Amerika %5,51; Orta Doğu %0,85; ve Afrika % 1.04, çoğu kullanıcı Güney Afrika’dadır.

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir