Değişkenin Aralığını Büyütme – Bilgisayar Bilimleri Ödevleri – Bilgisayar Bilimleri Ödev Hazırlatma – Bilgisayar Bilimleri Alanında Tez Yazdırma – Bilgisayar Bilimleri Ödev Yaptırma Fiyatları

Ödevcim'le ödevleriniz bir adım önde ... - 7 / 24 hizmet vermekteyiz... @@@ Süreli, online, quiz türü sınavlarda yardımcı olmuyoruz. Teklif etmeyin. - İşleriniz Ankara'da Billgatesweb şirketi güvencesiyle yapılmaktadır. 0 (312) 276 75 93 --- @ İletişim İçin Mail Gönderin bestessayhomework@gmail.com @ Ödev Hazırlama, Proje Hazırlama, Makale Hazırlama, Tez Hazırlama, Essay Hazırlama, Çeviri Hazırlama, Analiz Hazırlama, Sunum Hazırlama, Rapor Hazırlama, Çizim Hazırlama, Video Hazırlama, Reaction Paper Hazırlama, Review Paper Hazırlama, Proposal Hazırlama, Öneri Formu Hazırlama, Kod Hazırlama, Akademik Danışmanlık, Akademik Danışmanlık Merkezi, Ödev Danışmanlık, Proje Danışmanlık, Makale Danışmanlık, Tez Danışmanlık, Essay Danışmanlık, Çeviri Danışmanlık, Analiz Danışmanlık, Sunum Danışmanlık, Rapor Danışmanlık, Çizim Danışmanlık, Video Danışmanlık, Reaction Paper Danışmanlık, Review Paper Danışmanlık, Proposal Danışmanlık, Öneri Formu Danışmanlık, Kod Danışmanlık, Formasyon Danışmanlık, Tez Danışmanlık Ücreti, Ödev Yapımı, Proje Yapımı, Makale Yapımı, Tez Yapımı, Essay Yapımı, Essay Yazdırma, Essay Hazırlatma, Essay Hazırlama, Ödev Danışmanlığı, Ödev Yaptırma, Tez Yazdırma, Tez Merkezleri, İzmir Tez Merkezi, Ücretli Tez Danışmanlığı, Akademik Danışmanlık Muğla, Educase Danışmanlık, Proje Tez Danışmanlık, Tez Projesi Hazırlama, Tez Destek, İktisat ödev YAPTIRMA, Üniversite ödev yaptırma, Matlab ödev yaptırma, Parayla matlab ödevi yaptırma, Mühendislik ödev yaptırma, Makale YAZDIRMA siteleri, Parayla makale YAZDIRMA, Seo makale fiyatları, Sayfa başı yazı yazma ücreti, İngilizce makale yazdırma, Akademik makale YAZDIRMA, Makale Fiyatları 2022, Makale yazma, İşletme Ödev Yaptırma, Blog Yazdırma, Blog Yazdırmak İstiyorum

Değişkenin Aralığını Büyütme – Bilgisayar Bilimleri Ödevleri – Bilgisayar Bilimleri Ödev Hazırlatma – Bilgisayar Bilimleri Alanında Tez Yazdırma – Bilgisayar Bilimleri Ödev Yaptırma Fiyatları

12 Şubat 2023 Excel çalışma kitabı ilk açıldığında kaç sayfadır Hücreye bir AÇIKLAMA eklemek için hangi sekme kullanılır 0
Veri Sürümleri

Değişkenin Aralığını Büyütme

Bu bölüme doğrusal aramanın alternatif bir doğruluk kanıtıyla başlıyoruz. Aynı programın doğruluğunun farklı bir kanıtıdır. Bu ispatın çekiciliği, değişmezin karmaşık kısmının ortadan kalkmasıdır. Anahtar, temel bir rol oynayan bir nesne için bir isim, bu durumda b[i]’nin doğru olduğu en küçük indeksi tanıtmaktır. Tüm karmaşıklık bu isimde yoğunlaşmıştır. Bu dizin için k adını kullanalım. O zaman k’nin tatmin edici olmasını sağlarız.

Programın k’yi programda k kullanmadan j değişkeninde saklaması gerekiyor. Ancak ispatta k kullanabiliriz. Bulduğumuz değişmez, bu durumda, j = k koşulunu değişmeze zayıflatarak elde edilir.

Hangi j aralığını genişletir. Sınır fonksiyonu bf, k – j’dir. İşte kanıtı. Görünüşüne ve çok basit olmasına rağmen, değişmezden hiçbir şeyin atlanmadığını göstermek için tüm ayrıntılarıyla verilmiştir.

Daha sonra bu sorunun iki boyutlu bir versiyonunu yapıyoruz. Bu soruna Saddleback Search adı verildi. Verilen, a[O..m – 1,O•• n – 1] matrisinde oluşan x tamsayıdır.

Ayrıca, a’nın her satırının artan düzende ve her sütunun azalan düzende olduğu verilmiştir; yani, a[i,j] :: a[i,j+1] ve a.nd a[i,j] a[i+1,j], uygun i ve.j. a[i,j] = x’i sağlayan i ve j değişkenlerindeki değerleri depolamak için bir program oluşturun. x, bir.. içinde n defadan fazla meydana gelirse, hangi oluşumun seçildiği önemli değildir.

Bu sorunu, a’da x’in bazı oluşumlarının indeksleri için I ve J isimlerini vererek çözüyoruz; yani a[/, J] = x. Bu mutlaka i ve j değişkenlerinde depolanacak dizin çifti değildir, ancak bu özelliğe sahip bir çifttir. Açıkçası, i,j := 0,0 ataması P’yi oluşturmak için kullanılabilir. Daha sonra i,n’nin hangi koşul altında artırılabileceğini hesaplarız.

Dolayısıyla, a[i,j] > x -+ i := i + 1, P’yi koruyan korumalı bir komuttur. Simetri gereği, a[i,j] < x -+ j := j + 1, P’yi de korur. (Bakın; eşitsizlik neden farklı çıkıyor?) Bunu şimdi doğrulamış olduk.

P’yi kurar ve sürdürür. Döngünün sona ermesi üzerine hangi koşula sahibiz? İki koruyucunun olumsuzlanmasından a[i,j] = x elde ederiz, bu tam olarak peşinde olduğumuz önkoşuldur! Bu sonuç için değişmeze bile ihtiyacımız yok – bunun tek amacı, bağlı fonksiyonun sınırlı olduğunu göstermektir.

Dizide x birden çok kez geçiyorsa, sonlandırmanın ardından i = I 1\ j = J iddia edemeyiz. P ve I ve J’nin tanımından, i, j’nin nihai değerinin, x’in 0, 0’a en yakın oluşumu olduğu sonucuna varabiliriz. (Durumun neden böyle olduğunu anladığınızı kontrol edin.)

Eyer sırtı aramayla başa çıkmanın tamamen farklı bir yolu, x’in oluştuğu bir konumu adlandırmak değil, değişmezi korumaktır. Eşit derecede iyi çalışır, aynı programa yol açar, ancak daha uzun formüller gerektirir. Bazen bu tür bir formül kaçınılmazdır; aslında, bir sonraki bölümde inceleyeceğimiz bir tekniktir.


Excel çalışma kitabı ilk açıldığında kaç sayfadır
Excel maksimum satır sayısı arttırma
Hücreye bir AÇIKLAMA eklemek için hangi sekme kullanılır
Sütun genişliğini verileri tam sığdıracak boyuta getirmek için yapılması gereken
Excel’de Kaydet kısayolu
Multicollinearity
Bir Excel çalışma kitabı en fazla kaç sayfadan oluşabilir
Excelde satır sayısı toplama


i,j’yi 0,0’a başlatmayı seçtik ve hem i hem de j’yi artırdık. Bir matrisin dört uç noktası, dört köşesi olduğundan, bunlardan herhangi birinde başlayıp sonra “içe doğru çalışmanın” mümkün olup olmadığı merak edilebilir.

Cevap hayır: dördünün ikisinden başlamak mümkündür ve diğer ikisinden işe yaramaz. Nedenmiş? Her şey dizinin sıralamasına bağlıdır. Bu durumda, dizinin j’de artan ve i’de azalan olduğu verildi. O zaman böyle bir resim çizebiliriz.

Oynak çizgiler izometriktir, i , j konumunda yükseklik olarak a[i,j] alındığında sabit yükseklikteki çizgilerdir. (İzometri için teknik terim küvet halkalarıdır, ancak terim burada uygun değildir çünkü a matrisimizin monoton olduğunu varsaydık: halkalara izin verilmez.)

Eyer sırtında arama, bir izometrik yakınında bir yokuş boyunca yürüyüş olarak anlaşılabilir: mevcut yükseklik çok yüksek olduğunda, a[i,j] > x, adım aşağı, çok alçak olduğunda, a[i,j] < x, adım yukarı. Mevcut durumda, yukarı, j’nin bir artışı veya i’nin bir azalmasıdır; aşağı, i’nin artması veya j’nin azalmasıdır.

Sınır işlevi (veya eşdeğer olarak, başlangıç noktasının seçimi) her iki durumda da bize iki olası eylemden hangisinin seçileceğini söyler: bunlardan biri sınır işlevini azaltır (ihtiyacımız olan onE’dir) ve diğeri artırır. (adımlarımızın izini sürmeye karşılık gelir).

Eylem sürecini gösterir. Eyer sırtında arama tedmique, bir izometrik yakınında yürümeyi gerektirir; yani mevcut durumda sol alttan veya sağ üstten başlayıp karşı köşeye doğru gidiyor. İzometriklere dik olan bir yürüyüş yapılmaya çalışılırsa çalışmaz.

Sorun Boyutunu Azaltın

İçinde, verilen iki pozitif tam sayının en büyük ortak bölenini hesaplamak için Öklid’in algoritmasını verdik. Bu algoritmanın doğruluğunu nasıl kanıtlarız? Buradaki ana fikir, a ve b’nin en büyük ortak böleni gcd(a, b) aynı kalırken a ve b’nin değişmesidir. Bu özelliği ifade etmek için, a ve b değişkenlerinin başlangıç değerleri olan A ve B olmak üzere iki yardımcı sabiti tanıtıyoruz.

Program, ebob(A, B)’yi hesaplamak içindir. Değişmez Bu algoritmanın doğruluğunu nasıl kanıtlarız? Buradaki ana fikir, a ve b’nin en büyük ortak böleni gcd(a, b) aynı kalırken a ve b’nin değişmesidir. Bu özelliği ifade etmek için, a ve b değişkenlerinin başlangıç değerleri olan A ve B olmak üzere iki yardımcı sabiti tanıtıyoruz. Program, ebob(A, B)’yi hesaplamak içindir.

Döngünün sona ermesi üzerine a = gcd{A, B) sonucu, a = gcd { a , a ) özelliğiyle birlikte koruyucuların (birlikte a = b anlamına gelir) ve değişmezin olumsuzlanmasından çıkar.
Bu çözümün arkasındaki genel teknik, büyük problemin çözümleri ile küçültülmüş problem arasındaki basit ilişkiyi korurken problem boyutunu azaltmaktır.

İndirgeme, indirgenen problemin “önemsiz” bir çözümü olana kadar tekrar tekrar gerçekleştirilir. Bu durumda genel ve indirgenmiş problemlerin çözümleri eşittir; bazen ek bir değişken tarafından verilen başka bir nicelik eklememiz gerekir. Örnek olarak, bir dizinin öğelerini toplamayı düşünebilirsiniz. {Evet, bir sabiti bir değişkenle değiştirmek bu durumda da işe yarar.)

Gerekli toplamın, dizinin kuyruk kısmının, kon’dan itibaren olan kısmının toplamına 8 eklemekle aynı olduğunu ifade eder. Bağlı işlev N-k’dir ve programdır.

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir