Çok Sektörlü Bir Ekonomi – Ekonomi Ödevleri – Ekonomi Ödev Hazırlatma – Ekonomi Alanında Tez Yazdırma – Ekonomi Ödev Yaptırma Fiyatları – Ekonomi Ödev Örnekleri – Ücretli Ekonomi Ödevi Yaptırma

Ödevcim'le ödevleriniz bir adım önde ... - 7 / 24 hizmet vermekteyiz... @@@ Süreli, online, quiz türü sınavlarda yardımcı olmuyoruz. Teklif etmeyin. - İşleriniz Ankara'da Billgatesweb şirketi güvencesiyle yapılmaktadır. 0 (312) 276 75 93 --- @ İletişim İçin Mail Gönderin bestessayhomework@gmail.com @ Ödev Hazırlama, Proje Hazırlama, Makale Hazırlama, Tez Hazırlama, Essay Hazırlama, Çeviri Hazırlama, Analiz Hazırlama, Sunum Hazırlama, Rapor Hazırlama, Çizim Hazırlama, Video Hazırlama, Reaction Paper Hazırlama, Review Paper Hazırlama, Proposal Hazırlama, Öneri Formu Hazırlama, Kod Hazırlama, Akademik Danışmanlık, Akademik Danışmanlık Merkezi, Ödev Danışmanlık, Proje Danışmanlık, Makale Danışmanlık, Tez Danışmanlık, Essay Danışmanlık, Çeviri Danışmanlık, Analiz Danışmanlık, Sunum Danışmanlık, Rapor Danışmanlık, Çizim Danışmanlık, Video Danışmanlık, Reaction Paper Danışmanlık, Review Paper Danışmanlık, Proposal Danışmanlık, Öneri Formu Danışmanlık, Kod Danışmanlık, Formasyon Danışmanlık, Tez Danışmanlık Ücreti, Ödev Yapımı, Proje Yapımı, Makale Yapımı, Tez Yapımı, Essay Yapımı, Essay Yazdırma, Essay Hazırlatma, Essay Hazırlama, Ödev Danışmanlığı, Ödev Yaptırma, Tez Yazdırma, Tez Merkezleri, İzmir Tez Merkezi, Ücretli Tez Danışmanlığı, Akademik Danışmanlık Muğla, Educase Danışmanlık, Proje Tez Danışmanlık, Tez Projesi Hazırlama, Tez Destek, İktisat ödev YAPTIRMA, Üniversite ödev yaptırma, Matlab ödev yaptırma, Parayla matlab ödevi yaptırma, Mühendislik ödev yaptırma, Makale YAZDIRMA siteleri, Parayla makale YAZDIRMA, Seo makale fiyatları, Sayfa başı yazı yazma ücreti, İngilizce makale yazdırma, Akademik makale YAZDIRMA, Makale Fiyatları 2022, Makale yazma, İşletme Ödev Yaptırma, Blog Yazdırma, Blog Yazdırmak İstiyorum

Çok Sektörlü Bir Ekonomi – Ekonomi Ödevleri – Ekonomi Ödev Hazırlatma – Ekonomi Alanında Tez Yazdırma – Ekonomi Ödev Yaptırma Fiyatları – Ekonomi Ödev Örnekleri – Ücretli Ekonomi Ödevi Yaptırma

2 Kasım 2022 Ekonomik ve Sosyal Göstergeler Makroekonomik göstergeler Nelerdir ? 0
Veri Sürümleri

Çok Sektörlü Bir Ekonomide İçsel Büyüme

Endojen büyümeye en az üç farklı yaklaşım vardır. İkisi, dışbükey olmayanları veya dışsallıkları veya her ikisini de içerir. Üçüncüsü, düzgün bir şekilde yorumlandığında, iki refah teoreminin geçerli olduğu dışbükey büyüme modellerine dayanır.

Bu son literatür dizisindeki modeller, üretimin birincil kaynaklarla sınırlı olmadığı ve dolayısıyla denge yollarının içsel büyüme gösterebileceği gerçeğiyle karakterize edilir. Sadelik adına, dengeleri Refah Ekonomisinin iki Temel Teoreminin koşullarını karşılayan modelleri “dışbükey modeller” olarak adlandırıyoruz ve bunları “sınırlı modeller” (uygulanabilir yolları doğal kaynakların mevcudiyeti ile sınırlı olanlar) olarak alt bölümlere ayırıyoruz ve ‘sınırsız modeller’ vardır.

Son on beş yılda, yeni büyüme teorisinde, özellikle de tüm üretimin tek başına olduğu varsayımına dayanan içsel büyüme yaklaşımında, açık tüketimli ve ‘malların yalnızca mallardan yapıldığı’1 bir üretim yönüne sahip modeller yaygın olarak kullanılmaktadır. faktörler tekrarlanabilir.

Literatürde sürdürülebilir büyümeyi mümkün kılmak için bulunan herhangi bir mekanizmanın, üretiminin (doğrudan veya dolaylı olarak) üretilemez faktörler gerektirmeyen bir sermaye malları “çekirdeği” olduğu varsayımını içerdiği iddia edilebilir. Aslında çoğu içsel büyüme modelinin indirgenmiş biçimi, tekrarlanabilir faktörlerde doğrusal veya asimptotik olarak doğrusaldır.

Sonuç olarak, içsel büyüme literatüründe, statik analiz esas olarak, bu bağlamda, durağan durumun dışbükey sınırlı modellerde oynadığı rolü yerine getiren ‘dengeli büyüme yolu’ kavramı etrafında toplanmıştır.

Büyüme ile ilgili literatürde bir veya iki sektörlü modelleri incelemek yaygındır. İstisnalar bazı dışbükey modellerdir. Sektörün sınırsız büyüme modellerine son dönemde katkılar sağlanmıştır.

FGS’de sürekli zaman içinde çok sektörlü bir ‘AK modeli’ inceledik. Optimal stratejiler için bir varoluş sonucu, bir dizi dualite sonucu ve modelin fiyat destekli durağan durumlarının tam bir sınıflandırmasını sağladık. Bunu yaparken bir takım varsayımlar kullandık.

‘AK’ modelini karakterize eden birincil kaynakların eksikliği ile bu varsayımları birleştirmenin bir sonucu, pozitif büyüme oranları (düşük iskonto oranları) için modelin benzersiz sabit durumundaki fiyatların yapısının tercihlere bağlıdır.

Dolayısıyla, tek sektörlü ‘AK’ modelindeki tercihlerden faiz oranının bağımsızlığı, FGS’de incelediğimiz çok sektörlü modele taşınmaktadır. Ancak negatif büyüme oranları (yani yüksek iskonto oranları) düşünüldüğünde bu sonuç doğrulanmamaktadır.

Tam tersine, birinde durağan durumdaki fiyatların önemli ölçüde iskonto oranına bağlı olduğu iki başka rejim öngördük. Bu, çok sayıda sektöre girişin, istikrar dikkate alınmasa bile tek sektörlü bir modelde görünmeyen sorunları beraberinde getirdiğini kanıtlamaktadır.

Bununla birlikte, FGS’deki çok sektörlü doğrusal büyüme modeli hala çok basit bir statik yapıya sahiptir ve bir ekonominin uzun vadeli büyüme oranının başlangıç ​​koşullarına bağlı olmadığını tahmin eder. Dolayısıyla, yol bağımlılığının doğrusal bir içsel büyüme çerçevesinde elde edilip edilemeyeceği veya bunu elde etmek için artan getirilerin ve/veya eksik rekabete dayalı piyasaların gerekli olup olmadığı merak edilebilir.

Bu yazıda, ‘AK’ modelinin kararlı durum kümesinin yapısının önemli ölçüde zenginleştirilebileceğini göstermek için FGS’de yapılan bazı varsayımların kaldırılmasını tartışacağız. Ayrıca, konveks sınırlandırılmamış modellerle ilgili çeşitli yorumlayıcı unsurlar sunuyoruz.


Temel Ekonomik Göstergeler
Türkiye makroekonomik Göstergeler
Ekonomik göstergeler ve YORUMLANMASI
Makroekonomik göstergeler Nelerdir
Türkiye Ekonomik verileri 2022
Ekonomik ve Sosyal Göstergeler
Ekonomik Göstergeler nelerdir
Güncel Ekonomik Veriler


FGS’de sunulan modelin çeşitli yapı taşları farklı kökenlere sahiptir. Özellikle, modelin üretim tarafı açık bir klasik tada sahiptir ve ücret maliyetlerinin bu şekilde dikkate alınmadığı için malların birbirinden üretildiği von Neumann modelinin üretim tarafına çok yakındır. çiftlik hayvanlarından daha fazla ayrı olarak kabul edilir.

Bu yapı, “sistemin doğal ve optimum organik genişleme oranı olarak görünen ve mevcut teknik üretim süreçlerine bağlı olan” uzun vadeli faiz oranının “teknolojik” teorisini ima eder.

Bununla birlikte model, temsili aracının optimal davranışının sistemin tasarruf oranını belirlediği Ramsey benzeri bir tercih yönüne de sahiptir. Temsili failin davranışının üretimin teknik koşullarını etkilemediği hipotezini sürdürdüğümüz için, rasyonel failimiz bir işçi olamaz, çünkü gerçek ücret hala “insanları çalışmaya ikna etmek için ne gerekiyorsa odur.

Bu nedenle, zamanlararası fayda işlevine sahip modelde düzgün bir şekilde ortaya çıkan şey, mülk sahibi sınıf tarafından tüketim sorunudur. Bununla birlikte, bu “temsili kapitalist” yorum altında bile, açık tüketimin getirilmesi, modelde uzun vadeli faiz oranını belirleyen güçler açısından bir gerilim yaratır.

Hem teknoloji ve maliyet arbitrajı hem de tercihler, uzun vadeli dengede hüküm süren büyüme oranı, kar oranı ve göreli fiyatların belirlenmesinde aynı fikirdedir.

Bununla birlikte, modelde, ‘mülkiyetten elde edilen gelirin bir kısmı tüketime harcansa ve tasarruf edilmese bile, faiz oranı mutlaka çok fazla etkilenmeyecektir: yine de yaklaşık olarak olabilir. mülkiyetten elde edilen tüm gelir tasarruf edilmiş olsaydı mümkün olabilecek en büyük genişleme oranına eşittir.

FGS’de kullanılan üretim çerçevesi, hem ortak üretimi hem de teknik seçimini hariç tutan ‘basit doğrusal üretim modeli’ olmasına rağmen, bu makalede sağlanan Sınıflandırma Teoreminde özetlediğimiz sonuçların tamamı yenidir.

Bunun nedeni, biz sürekli-zaman modelini incelerken, açık tüketimli çok sektörlü kapalı doğrusal üretim modellerinin incelenmesinin neredeyse yalnızca ayrık-zaman çerçevesiyle sınırlı kalmasıdır. Sonuç olarak, başlangıçtan ayrık zamanda kaçınılabilecek bazı komplikasyonlar ortaya çıkar.

Bu komplikasyonlar genellikle ortak üretim ve ayrıştırılabilirlik ile bağlantılıdır, ancak bir sürekli-zaman modelinde, sonsuz sayıda metadan (buharlaşma yoluyla amortisman) kaçınmak için sabit sermayenin resmileştirilme biçimiyle de bağlantılı olabilirler.

Makale aşağıdaki gibi düzenlenmiştir. Modeli genel bir formatta sunarken, FGS ile elde edilen sonuçları kısıtlayıcı bir ortamda sunuyoruz. Esas olarak 1960’larda ve 1970’lerde geliştirilen modelleriyle karşılaştırmaya ayrılmıştır.

Karşılaştırma temelinde kolayca elde edilmesi beklenen ve neyin daha fazla çaba gerektirmesi gerektiği, FGS tarafından elde edilen sonuçların uzantılarını netleştirir. Ayrıca, girdi matrisinin, ortak üretimin ve çoklu tüketim mallarının ayrıştırılabilirliğine izin vererek, bazı varsayımların gevşetilmesiyle bağlantılı analizdeki farklılıkların açıklığa kavuşturulmasına da ayrılmıştır. 

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir