ÇOK KRİTERLİ KARAR VERMEYE GENEL BİR BAKIŞ (26) – WSM Vakası için Kapsamlı Bir Sayısal Örnek – Çok Amaçlı Karar Verme Nedir? – Çok Amaçlı Karar Verme Yöntemleri – Çok Amaçlı Karar Verme Analizi Yaptırma

Ödevcim'le ödevleriniz bir adım önde ... - 7 / 24 hizmet vermekteyiz... @@@ Süreli, online, quiz türü sınavlarda yardımcı olmuyoruz. Teklif etmeyin. - İşleriniz Ankara'da Billgatesweb şirketi güvencesiyle yapılmaktadır. 0 (312) 276 75 93 --- @ İletişim İçin Mail Gönderin bestessayhomework@gmail.com @ Ödev Hazırlama, Proje Hazırlama, Makale Hazırlama, Tez Hazırlama, Essay Hazırlama, Çeviri Hazırlama, Analiz Hazırlama, Sunum Hazırlama, Rapor Hazırlama, Çizim Hazırlama, Video Hazırlama, Reaction Paper Hazırlama, Review Paper Hazırlama, Proposal Hazırlama, Öneri Formu Hazırlama, Kod Hazırlama, Akademik Danışmanlık, Akademik Danışmanlık Merkezi, Ödev Danışmanlık, Proje Danışmanlık, Makale Danışmanlık, Tez Danışmanlık, Essay Danışmanlık, Çeviri Danışmanlık, Analiz Danışmanlık, Sunum Danışmanlık, Rapor Danışmanlık, Çizim Danışmanlık, Video Danışmanlık, Reaction Paper Danışmanlık, Review Paper Danışmanlık, Proposal Danışmanlık, Öneri Formu Danışmanlık, Kod Danışmanlık, Formasyon Danışmanlık, Tez Danışmanlık Ücreti, Ödev Yapımı, Proje Yapımı, Makale Yapımı, Tez Yapımı, Essay Yapımı, Essay Yazdırma, Essay Hazırlatma, Essay Hazırlama, Ödev Danışmanlığı, Ödev Yaptırma, Tez Yazdırma, Tez Merkezleri, İzmir Tez Merkezi, Ücretli Tez Danışmanlığı, Akademik Danışmanlık Muğla, Educase Danışmanlık, Proje Tez Danışmanlık, Tez Projesi Hazırlama, Tez Destek, İktisat ödev YAPTIRMA, Üniversite ödev yaptırma, Matlab ödev yaptırma, Parayla matlab ödevi yaptırma, Mühendislik ödev yaptırma, Makale YAZDIRMA siteleri, Parayla makale YAZDIRMA, Seo makale fiyatları, Sayfa başı yazı yazma ücreti, İngilizce makale yazdırma, Akademik makale YAZDIRMA, Makale Fiyatları 2022, Makale yazma, İşletme Ödev Yaptırma, Blog Yazdırma, Blog Yazdırmak İstiyorum

ÇOK KRİTERLİ KARAR VERMEYE GENEL BİR BAKIŞ (26) – WSM Vakası için Kapsamlı Bir Sayısal Örnek – Çok Amaçlı Karar Verme Nedir? – Çok Amaçlı Karar Verme Yöntemleri – Çok Amaçlı Karar Verme Analizi Yaptırma

8 Ekim 2020 bir karar verici mutlak değişikliklerde en kritik kriteri Durum (iz): WPM Yöntemini Kullanma eğer kişi en kritik kriteri Ödevcim Online Tüm olası kriter kombinasyonları WSM Vakası için Kapsamlı Bir Sayısal Örnek 0
Çok Amaçlı Karar Verme (36) – Vikor Yöntemi – Çok Amaçlı Karar Verme Nedir – Çok Amaçlı Karar Verme Yöntemleri – Çok Amaçlı Karar Verme Analizi Yaptırma

 

Ödevcim Online, Çok Amaçlı Karar Verme, Çok Amaçlı Karar Verme Nedir, Yöneylem Nedir, Çok Amaçlı Karar Verme Yöntemleri, Çok Amaçlı Karar Verme Analizi Yaptırma, Yöneylem Ödev Yaptırma, Çok Amaçlı Karar Verme Hesaplama, Çok Amaçlı Karar Verme Ödevi, Çok Amaçlı Karar Verme Ödevi Yaptırma, Çok Amaçlı Karar Verme Yaptırma aramalarınızın sonucu olarak burada. Tüm bölümlerde Çok Amaçlı Karar Verme Danışmanlık, Çok Amaçlı Karar Verme Yardım talepleriniz için akademikodevcim@gmail.com mail adresinden bize ulaşabilir veya sayfanın en altındaki formu doldurup size ulaşmamızı bekleyebilirsiniz.


Teorem 8-1:

WSM veya AHP yöntemi kullanıldığında, O / k miktarı. ;. j (jor 1 :::; i <j :::; m ve 1 :::; k :::; m), Ck kriterinin mevcut ağırlığı Wk ile değiştirilmelidir (normalleştirmeden sonra), böylece sıralaması alternatifler A; ve Aj tersine çevrilerek  de verilir.

Önceki değerlendirmelerden, alternatif A ise; alternatif Aj’ye hakim olur (yani, eğer aik ~ ajk, tüm k = 1, 2, …, n için) o zaman, alternatif Aj’yi alternatif A’dan daha çok tercih etmek imkansızdır; kriterlerin ağırlıklarını değiştirerek verilir.

Ayrıca, tüm () / k,;, j (jor 1 :::; i <j :::; m ve 1 :::; k :::; n) ile ilişkili miktarlar ise Ck kriteri sağlam bir kriterdir. mümkün değildir. Diğer bir deyişle, koşul (8-4b) tüm i, j = 1,2,3, …, m için ihlal edilirse, bazı Ck kriterleri için, bu kriterin ağırlığındaki herhangi bir değişiklik mevcut durumu etkilemez. alternatiflerden herhangi birinin sıralaması ve dolayısıyla bu kriter sağlam bir kriterdir ve sonuç olarak daha fazla değerlendirmeden çıkarılabilir (çünkü alternatiflerin sıralanmasında herhangi bir ayrımcı güç sağlamaz).

Bu nedenle, eğer kişi en kritik kriteri belirlemekle ilgileniyorsa, tüm olası {) / k,;, j (1 :::; i <j :::; m ve 1 :::; k :::; n) değerlerin hesaplanması gerekir. Burada n X (m (m-l)) / 2 gibi olası () / k,;, j miktarlarının olduğu gözlemlenebilir. Bu sorun, aşağıdaki kapsamlı sayısal örnekte daha ayrıntılı açıklanmaktadır.

WSM Vakası için Kapsamlı Bir Sayısal Örnek

Dört alternatif AI ‘Az, A3 ve A4 ve dört karar kriteri C1, Cz, C3 ve C4 üzerinde tanımlanan bir MCDM problemini düşünün. Aşağıdaki Tablo 8-1’in, WSM (veya bir hiyerarşik seviyeli AHP) yöntemi kullanıldığında karşılık gelen karar matrisi olduğunu varsayalım. WSM tarafından gerekli olmasa da (ancak AHP tarafından zorunlu kılınmasına rağmen) verilerin toplamı bire kadar normalleştirildiğine dikkat edin.

WSM’yi uygulamak istediğimizi varsayalım (AHP durumu aynıdır çünkü veriler zaten normalleştirilmiştir). Daha sonra, formül (2- 1) kullanılarak Bölüm 2.2.1’de, dört alternatifin nihai tercihleri ​​ve bunlara karşılık gelen sıralaması Tablo 8-2’de gösterildiği gibidir.

Bu nedenle, PI ~ P2 ~ P3 ~ P4 ilişkisi devam eder ve sonuç olarak en çok tercih edilen alternatif AI’dır ‘Şimdi dört kriterin ağırlıklarına göre C1 kriterinin en önemlisi olduğu gözlenebilir. Mevcut ağırlık WI ‘değerini değiştirmek için gerekli minimum değişiklik 0 /, / .3, böylece iki alternatif Al ve A3’ün mevcut sıralaması tersine çevrilir, Teorem 8-1’in ilişkisi (8-4a) kullanılarak bulunabilir. aşağıdaki gibidir:

Bu miktar -0.3807, WI’dan (= 0.3277) küçük olduğu için (8-4b) koşulunu karşılar. Bu nedenle, bu durum için ilk kriterin (normalleştirmeden önce) değiştirilmiş ağırlığı W * I şuna eşittir:

  • w * J = [0,3277 – (-0,3807)] = 0,7084.

Tüm olası kriter kombinasyonları ve alternatif çiftleri için yukarıdaki gibi çalışan Tablo 8-3 türetilmiştir. Daha sonra, Tablo 8-4 göreceli terimlerdeki değişiklikleri göstermektedir (yani, Teorem 8-1’deki ilişki (8- 4a) kullanılarak hesaplanan flk, i, j değerleri). Tablo 8-3’teki negatif değişimlerin artışları, pozitif değişimlerin ise düşüşleri gösterdiği görülmektedir. Ayrıca değişikliklerin (yüzdeler veya mutlak olarak) normalizasyondan önce verildiği fark edilebilir. Her iki tablodaki koyu renkli sayılar minimum kritik değişiklikleri gösterir (aşağıdaki paragraflarda açıklandığı gibi).

Yüzde Üst (PT) kritik kriteri, Tablo 8-4’te alternatif A ile ilişkili tüm satırların en küçük göreli değeri (yani en iyi alternatif) aranarak bulunabilir. Bu tür en küçük yüzde (yani,% 64.8818), Al ve A2 alternatiflerinin çifti dikkate alındığında, kriter C3’e karşılık gelir. Kriter C3 için mevcut ağırlığının% 64.8818 oranında azaltılması A2’yi en çok tercih edilen alternatif yapacak ve Al artık en iyi alternatif olmayacaktır.

Yüzde-Herhangi (PA) kritik kriteri Tablo 8-4’ün tamamındaki en küçük bağıl rlk, i, j değerine bakılarak bulunabilir. Bu kadar küçük değer {/ 3,2,3 =% 9,1099’dur ve (yine) C3 kriterine karşılık gelir. Bu nedenle, PA kritik kriteri C3’tür • Son olarak, burada en kritik kriterin her iki tanımının da bu sayısal örnekte aynı kriteri (yani kriter C3) göstermesinin bir tesadüf olduğuna dikkat edilmelidir.

Bu noktada, bir karar verici mutlak değişikliklerde en kritik kriteri tanımlamak isterse, o zaman önceki iki tanımın Yüzde Üst (PT) ve Yüzde-Herhangi (PA) kritik kriteri Mutlak Üst Sırasıyla (AT) ve Mutlak-Herhangi (AA) kritik kriteri. Tablo 8-3’ten, AT kriterinin C4 olduğu ve ayrıca tesadüfen AA kriterinin C4 olduğu kolayca doğrulanabilir (karşılık gelen minimum değişiklikler kalın harflerle gösterilmiştir). Daha sonra, Bölüm 8.3.3’te, bazı hesaplama sonuçları, en kritik kriterin çeşitli alternatif tanımlarının ne sıklıkla aynı kritere işaret edebileceğini göstermektedir.

Tanım 8-4 kullanıldığında, Tablo 8-4’ten dört kriterin kritiklik dereceleri şöyledir: VI = 1-19.13341 = 19.1334, V z = 48.7901, V3 = 9.1099 ve V 4 = 32.5317. Bu nedenle hassasiyet dört karar kriterinin katsayıları (Tanım 8-5’e göre): sens (CI) = 0.0523, sens (Cz) = 0.0205, sens (C3) = 0.1098 ve sens (C4) = 0.0307. Yani, en hassas karar kriteri C3’tür ve bunu sırasıyla CI, C4 ve Cz kriterleri takip eder.

Durum (iz): WPM Yöntemini Kullanma

Miktarı belirlemekle ilgilendiğimizi varsayalım (\ 1,2 WPM yöntemi kullanıldığında. Bölüm 2.2.2’deki (2-2) ilişkisine göre, aşağıdaki oran olduğunda alternatif Al’ın alternatif A2’den daha çok tercih edildiğini hatırlayın. Bu sonuç birden büyük veya eşit olacaktır.

Ayrıca, ilişki (8-1) ‘e göre, şu anda PI ~ P2 olduğu varsayılmaktadır • p / ve p / bu iki alternatifin yeni tercihlerini göstersin. Daha sonra, bu iki alternatifin sıralaması tersine çevrildiğinde, tercihler arasındaki ilişki şu hale gelir: p / <P / ‘Bu bölümün Ekinde 01,1,2 miktarının aşağıdaki koşulu sağlaması gerektiği de gösterilir:

Son ilişkinin sağ tarafı, alternatif A2, alternatif Al’den (maksimizasyon durumunda) daha fazla tercih edilecek şekilde kriter CI’nin mevcut ağırlığını WI değiştirmek için gereken minimum değişim değerini verir. Önceki bölümde olduğu gibi, bu miktarın (8-4b) koşulu karşılaması gerekir. Önceki düşünceler kolaylıkla genelleştirilebilir ve bu nedenle teoremin ispatına da yol açabilir.


Ödevcim Online, Çok Amaçlı Karar Verme, Çok Amaçlı Karar Verme Nedir, Yöneylem Nedir, Çok Amaçlı Karar Verme Yöntemleri, Çok Amaçlı Karar Verme Analizi Yaptırma, Yöneylem Ödev Yaptırma, Çok Amaçlı Karar Verme Hesaplama, Çok Amaçlı Karar Verme Ödevi, Çok Amaçlı Karar Verme Ödevi Yaptırma, Çok Amaçlı Karar Verme Yaptırma aramalarınızın sonucu olarak burada. Tüm bölümlerde Çok Amaçlı Karar Verme Danışmanlık, Çok Amaçlı Karar Verme Yardım talepleriniz için akademikodevcim@gmail.com mail adresinden bize ulaşabilir veya sayfanın en altındaki formu doldurup size ulaşmamızı bekleyebilirsiniz.


 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir