ÇOK KRİTERLİ KARAR VERMEYE GENEL BİR BAKIŞ (24) – DUYARLILIK ANALİZİ YAKLAŞIMI – Çok Amaçlı Karar Verme Nedir? – Çok Amaçlı Karar Verme Yöntemleri – Çok Amaçlı Karar Verme Analizi Yaptırma

Ödevcim'le ödevleriniz bir adım önde ... - 7 / 24 hizmet vermekteyiz... @@@ Süreli, online, quiz türü sınavlarda yardımcı olmuyoruz. Teklif etmeyin. - İşleriniz Ankara'da Billgatesweb şirketi güvencesiyle yapılmaktadır. 0 (312) 276 75 93 --- @ İletişim İçin Mail Gönderin bestessayhomework@gmail.com @ Ödev Hazırlama, Proje Hazırlama, Makale Hazırlama, Tez Hazırlama, Essay Hazırlama, Çeviri Hazırlama, Analiz Hazırlama, Sunum Hazırlama, Rapor Hazırlama, Çizim Hazırlama, Video Hazırlama, Reaction Paper Hazırlama, Review Paper Hazırlama, Proposal Hazırlama, Öneri Formu Hazırlama, Kod Hazırlama, Akademik Danışmanlık, Akademik Danışmanlık Merkezi, Ödev Danışmanlık, Proje Danışmanlık, Makale Danışmanlık, Tez Danışmanlık, Essay Danışmanlık, Çeviri Danışmanlık, Analiz Danışmanlık, Sunum Danışmanlık, Rapor Danışmanlık, Çizim Danışmanlık, Video Danışmanlık, Reaction Paper Danışmanlık, Review Paper Danışmanlık, Proposal Danışmanlık, Öneri Formu Danışmanlık, Kod Danışmanlık, Formasyon Danışmanlık, Tez Danışmanlık Ücreti, Ödev Yapımı, Proje Yapımı, Makale Yapımı, Tez Yapımı, Essay Yapımı, Essay Yazdırma, Essay Hazırlatma, Essay Hazırlama, Ödev Danışmanlığı, Ödev Yaptırma, Tez Yazdırma, Tez Merkezleri, İzmir Tez Merkezi, Ücretli Tez Danışmanlığı, Akademik Danışmanlık Muğla, Educase Danışmanlık, Proje Tez Danışmanlık, Tez Projesi Hazırlama, Tez Destek, İktisat ödev YAPTIRMA, Üniversite ödev yaptırma, Matlab ödev yaptırma, Parayla matlab ödevi yaptırma, Mühendislik ödev yaptırma, Makale YAZDIRMA siteleri, Parayla makale YAZDIRMA, Seo makale fiyatları, Sayfa başı yazı yazma ücreti, İngilizce makale yazdırma, Akademik makale YAZDIRMA, Makale Fiyatları 2022, Makale yazma, İşletme Ödev Yaptırma, Blog Yazdırma, Blog Yazdırmak İstiyorum

ÇOK KRİTERLİ KARAR VERMEYE GENEL BİR BAKIŞ (24) – DUYARLILIK ANALİZİ YAKLAŞIMI – Çok Amaçlı Karar Verme Nedir? – Çok Amaçlı Karar Verme Yöntemleri – Çok Amaçlı Karar Verme Analizi Yaptırma

8 Ekim 2020 ÇOK KRİTERLİ KARAR VERMEYE GENEL BİR BAKIŞ (24) – DUYARLILIK ANALİZİ YAKLAŞIMI – Çok Amaçlı Karar Verme Nedir? – Çok Amaçlı Karar Verme Yöntemleri – Çok Amaçlı Karar Verme Analizi Yaptırma İKİ ANA DUYARLILIK ANALİZİ PROBLEMİNİN AÇIKLAMASI karar kriterlerine atanan ağırlıklar kritiklik kavramı MCDM problemindeki en kritik kriter Ödevcim Online 0
Çok Amaçlı Karar Verme (47) – Biyoyakıtlar – Çok Amaçlı Karar Verme Nedir – Çok Amaçlı Karar Verme Yöntemleri – Çok Amaçlı Karar Verme Analizi Yaptırma

 

Ödevcim Online, Çok Amaçlı Karar Verme, Çok Amaçlı Karar Verme Nedir, Yöneylem Nedir, Çok Amaçlı Karar Verme Yöntemleri, Çok Amaçlı Karar Verme Analizi Yaptırma, Yöneylem Ödev Yaptırma, Çok Amaçlı Karar Verme Hesaplama, Çok Amaçlı Karar Verme Ödevi, Çok Amaçlı Karar Verme Ödevi Yaptırma, Çok Amaçlı Karar Verme Yaptırma aramalarınızın sonucu olarak burada. Tüm bölümlerde Çok Amaçlı Karar Verme Danışmanlık, Çok Amaçlı Karar Verme Yardım talepleriniz için akademikodevcim@gmail.com mail adresinden bize ulaşabilir veya sayfanın en altındaki formu doldurup size ulaşmamızı bekleyebilirsiniz.


MCDM YÖNTEMLERİ İÇİN DUYARLILIK ANALİZİ YAKLAŞIMI

RiosInsuainhisseminalbook [1990] tarafından açıklanan çok amaçlı karar vermede duyarlılık analizi için bir metodoloji. Tehdit tedavisi, karar vermede geleneksel Bayesci yaklaşımın sonuçlarını genişleten duyarlılık analizi için genel bir çerçeve sundu. Kısmi ve / veya şüpheli verileri kullanan durumlara vurgu yapılır.

Ayrıca, bu çalışma “düz maksimum ilkesinin” neden geçerli olmadığına dair bir analiz içermektedir.Ros Insua [1990] kitabı ayrıca SENSATO’nun açıklamasını da içermektedir; karar yardımcıları için bir duyarlılık analiz paketinin bir prototip kütüphanesi. Bölüm, verilerin stokastik olmadığını varsayar ve belirleyici bir ÇKKY ortamında karar kriterlerinin ağırlıkları ve alternatiflerin performans ölçüleri üzerindeki duyarlılık analizi konusuna odaklanır.

AHP kullanıldığında duyarlılık analizinde yeni bir gelişme Masuda’dan [1990] kaynaklanmaktadır. Bu çalışmada Masuda, karar matrisinin tüm vektörlerindeki değişikliklerin alternatiflerin sıralaması üzerindeki etkisini inceledi.

Bu yazar, çok seviyeli fahiyerarşi olarak değerlendirdi. Bununla birlikte, belirli bir problemin ayrı bir veri parçasındaki değişiklikler (yani, tek bir kriter ağırlığındaki değişiklikler veya belirli bir kriter açısından bir alternatifin performans değerindeki değişiklikler) üzerinde bir duyarlılık analizi gerçekleştirmek için bir prosedür sunmamıştır.

Bu bölümde de detaylı olarak açıklanan Sanchez, 1997], Masuda tarafından geliştirilenin tamamlayıcısıdır. Bu nedenle, bu iki yaklaşım birlikte kullanılabilir (çünkü önerilen yaklaşım, Masuda yaklaşımı bir seferde tek bir vektörü dikkate alırken bireysel yargılara odaklanabilir).

Ayrıca, [1994] ‘te Armacost ve Hosseini, tek seviyeli bir hiyerarşi AHP problemi için en kritik kriterin belirlenmesi için bir prosedür sundu. Çalışmaları, bir kriterin mevcut ağırlığındaki en küçük değişikliğin ne olması gerektiğini açıkça belirlemez, öyle ki alternatiflerin mevcut sıralaması değişecektir.

İlgili bir yorum olarak, burada AHP’ye dayanan Uzman Seçimi (http://expertchoice.com/) yazılım paketininelementarysensitivite analizi gerçekleştirdiği de belirtilmelidir. Kullanıcı, karar kriterlerinin ağırlıklarını grafiksel olarak değiştirme ve alternatiflerin sıralamalarının nasıl değişeceğini ekranda görme seçeneğine sahiptir.

Ancak, kriter duyarlılık analizi konusu sistematik olarak çalışılmamaktadır. Dahası, Uzman Seçimi, alternatiflerin performans ölçümlerindeki değişikliklerin etkilerini incelemek için herhangi bir yol sunmamaktadır (bu, bu bölümde önerilen metodolojinin bir parçasıdır).

Karar vermede, karar kriterlerine atanan ağırlıklar, kriterlerin gerçek önemini temsil etmeye çalışır. Kriterler nicel terimlerle ifade edilemediğinde (maliyet, ağırlık, hacim vb.), Bu kriterlerin önemini doğru bir şekilde ifade etmek zordur.

Yukarıdakine benzer bir durumda, karar verme süreci, kritik kriterleri tanımlayarak (resmi tanım daha sonra verilecektir) ve daha sonra bu kriterlerin ağırlıklarını daha doğru bir şekilde yeniden değerlendirerek önemli ölçüde iyileştirilebilir. Sezgisel inanç, en yüksek ağırlığa sahip ölçütün en kritik olanı olduğudur. Bu her zaman doğru olmayabilir ve bazı durumlarda en düşük ağırlığa sahip kriter en kritik kriter olabilir.

Karar verici, her bir kriterin ne kadar kritik olduğunu belirleyebilirse daha iyi kararlar verebilir. Diğer bir deyişle, alternatiflerin gerçek sıralamasının karar kriterlerinin mevcut ağırlıklarındaki değişikliklere ne kadar duyarlı olduğu. Bu nedenle, bu bölümde birbiriyle yakından ilişkili iki duyarlılık analizi problemini inceleyeceğiz. İlk problemde, kriterlerin ağırlıkları üzerinde bir duyarlılık analizi yaparak her bir kriterin ne kadar kritik olduğunu belirleriz.

Bu duyarlılık analizi yaklaşımı, kriterlerin mevcut ağırlıklarındaki en küçük değişikliğin ne olduğunu belirler ve alternatiflerin mevcut sıralamasını değiştirebilir. İkinci problemde, alternatiflerin çeşitli performans ölçütlerinin (bir seferde tek bir karar kriteri açısından) alternatiflerin sıralamasında ne kadar kritik olduğunu belirlemek için benzer bir kavram kullanıyoruz.

Bu bölüm aşağıdaki şekilde düzenlenmiştir. Bir sonraki bölüm [Triantaphyllou ve Sanchez, 1997] ‘de analiz edilen iki duyarlılık probleminin biçimsel tanımlarını sunmaktadır. İlgili kavramlar ve yöntemler, bazı gösterim örnekleri açısından ayrıca açıklanmaktadır. Bu hassasiyet sorunlarının içgörüsünü artırmak için bazı hesaplama deneyleri de yapıldı. Son olarak, son bölüm önerilen metodolojinin ana sonuçlarını sunmaktadır.

İKİ ANA DUYARLILIK ANALİZİ PROBLEMİNİN AÇIKLAMASI

Daha önce olduğu gibi, bu bölümde çalışılacak tipik MCDM problemi m alternatifler ve n karar kriterleri üzerinde tanımlanmıştır. Mevcut veriler, Bölüm 1’de tanımlandığı gibi aij ve Wj girişleriyle (i = 1,2,3, …, m ve) = 1, 2, 3, …, m) bir karar matrisi oluşturur. O halde, temel MCDM sorunu, en iyi alternatifin nasıl belirleneceği veya tüm alternatifler kümesinin nasıl sıralanacağıdır.

Tüm karar kriterleri aynı anda düşünüldüğünde Pi (i = 1, 2, 3, …, m için) alternatif Ai’nin nihai tercihini temsil etsin. Bölüm 2’de gösterildiği gibi, farklı karar yöntemleri, tercih değerlerinin hesaplanmasında farklı prosedürler uygular Pi ‘Bu bölümde, genellik kaybı olmaksızın varsayılacaktır (istenen sıralama, endekslerin basit bir şekilde yeniden düzenlenmesiyle elde edilebilir), m alternatifleri, aşağıdaki ilişki (sıralama) sağlanacak şekilde düzenlenmiştir (yani, ilk alternatif her zaman en iyi alternatiftir ve benzeri):

  • PI ~ P2 ~ P3 ••• ~ Pm ‘

Bu bölüm iki ana sorunu ele almaktadır. İlk büyük sorun, önceki tipik MCDM problemindeki en kritik kriterin nasıl belirleneceğidir. Sezgisel olarak, en kritik kriterin, en yüksek ağırlık Wj’ye karşılık gelen kriter olduğu düşünülebilir.

Ancak, bu kritiklik kavramı yanıltıcı olabilir. Bu bölümde en kritik kriter iki alternatif yolla tanımlanmıştır. İlk olarak ilgi, en iyi (en üstteki) alternatifin göstergesinin değişip değişmediğidir. İkinci tanımda ilgi, herhangi bir alternatifin sıralamasındaki değişiklikler üzerinedir. Bu tanımlar sonraki bölümde resmi olarak verilmektedir.

Önceki kritiklik kavramında, en küçük değişim terimi de iki farklı şekilde tanımlanabilir. İlk yol, en küçük değişikliği mutlak terimlerle tanımlamaktır. İkinci yol, göreceli terimlerdeki en küçük değişikliği tanımlamaktır.

Örneğin, C ve C2 ölçütlerinin sırasıyla w] = 0,30 ve w2 = 0,50 ağırlıkları olduğunu varsayalım. Ayrıca, ilk ağırlık w11 = 0.35 olduğunda, alternatiflerin mevcut sıralamasının değiştiğini varsayalım.

Benzer şekilde, ikinci ağırlık w12 = 0.57 olduğunda (ve w] 0.30’a eşit kaldığında), alternatiflerin mevcut sıralamasının değiştiğini varsayalım. Mutlak olarak, ilk kriter en kritik kriterdir. 

MCDM Yöntemleri: Karşılaştırmalı Bir Çalışma,  I = 0.05, C için karşılık gelen değişiklik: I w – W 12 22 0.07 olur. Yani, ilk kriter için kritik değişim, değişiklikler mutlak terimlerle hesaplandığında ikinci kriterden daha küçüktür.


Ödevcim Online, Çok Amaçlı Karar Verme, Çok Amaçlı Karar Verme Nedir, Yöneylem Nedir, Çok Amaçlı Karar Verme Yöntemleri, Çok Amaçlı Karar Verme Analizi Yaptırma, Yöneylem Ödev Yaptırma, Çok Amaçlı Karar Verme Hesaplama, Çok Amaçlı Karar Verme Ödevi, Çok Amaçlı Karar Verme Ödevi Yaptırma, Çok Amaçlı Karar Verme Yaptırma aramalarınızın sonucu olarak burada. Tüm bölümlerde Çok Amaçlı Karar Verme Danışmanlık, Çok Amaçlı Karar Verme Yardım talepleriniz için akademikodevcim@gmail.com mail adresinden bize ulaşabilir veya sayfanın en altındaki formu doldurup size ulaşmamızı bekleyebilirsiniz.


 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir