ÇOK KRİTERLİ KARAR VERMEYE GENEL BİR BAKIŞ (25) – DUYARLILIK ANALİZİ YAKLAŞIMI – Çok Amaçlı Karar Verme Nedir? – Çok Amaçlı Karar Verme Yöntemleri – Çok Amaçlı Karar Verme Analizi Yaptırma

Ödevcim'le ödevleriniz bir adım önde ... - 7 / 24 hizmet vermekteyiz... @@@ Süreli, online, quiz türü sınavlarda yardımcı olmuyoruz. Teklif etmeyin. - İşleriniz Ankara'da Billgatesweb şirketi güvencesiyle yapılmaktadır. 0 (312) 276 75 93 --- @ İletişim İçin Mail Gönderin bestessayhomework@gmail.com @ Ödev Hazırlama, Proje Hazırlama, Makale Hazırlama, Tez Hazırlama, Essay Hazırlama, Çeviri Hazırlama, Analiz Hazırlama, Sunum Hazırlama, Rapor Hazırlama, Çizim Hazırlama, Video Hazırlama, Reaction Paper Hazırlama, Review Paper Hazırlama, Proposal Hazırlama, Öneri Formu Hazırlama, Kod Hazırlama, Akademik Danışmanlık, Akademik Danışmanlık Merkezi, Ödev Danışmanlık, Proje Danışmanlık, Makale Danışmanlık, Tez Danışmanlık, Essay Danışmanlık, Çeviri Danışmanlık, Analiz Danışmanlık, Sunum Danışmanlık, Rapor Danışmanlık, Çizim Danışmanlık, Video Danışmanlık, Reaction Paper Danışmanlık, Review Paper Danışmanlık, Proposal Danışmanlık, Öneri Formu Danışmanlık, Kod Danışmanlık, Formasyon Danışmanlık, Tez Danışmanlık Ücreti, Ödev Yapımı, Proje Yapımı, Makale Yapımı, Tez Yapımı, Essay Yapımı, Essay Yazdırma, Essay Hazırlatma, Essay Hazırlama, Ödev Danışmanlığı, Ödev Yaptırma, Tez Yazdırma, Tez Merkezleri, İzmir Tez Merkezi, Ücretli Tez Danışmanlığı, Akademik Danışmanlık Muğla, Educase Danışmanlık, Proje Tez Danışmanlık, Tez Projesi Hazırlama, Tez Destek, İktisat ödev YAPTIRMA, Üniversite ödev yaptırma, Matlab ödev yaptırma, Parayla matlab ödevi yaptırma, Mühendislik ödev yaptırma, Makale YAZDIRMA siteleri, Parayla makale YAZDIRMA, Seo makale fiyatları, Sayfa başı yazı yazma ücreti, İngilizce makale yazdırma, Akademik makale YAZDIRMA, Makale Fiyatları 2022, Makale yazma, İşletme Ödev Yaptırma, Blog Yazdırma, Blog Yazdırmak İstiyorum

ÇOK KRİTERLİ KARAR VERMEYE GENEL BİR BAKIŞ (25) – DUYARLILIK ANALİZİ YAKLAŞIMI – Çok Amaçlı Karar Verme Nedir? – Çok Amaçlı Karar Verme Yöntemleri – Çok Amaçlı Karar Verme Analizi Yaptırma

8 Ekim 2020 alternatiflerin sıralamasındaki değişiklikler ÇOK KRİTERLİ KARAR VERMEYE GENEL BİR BAKIŞ (25) – DUYARLILIK ANALİZİ YAKLAŞIMI – Çok Amaçlı Karar Verme Nedir? – Çok Amaçlı Karar Verme Yöntemleri – Çok Amaçlı Karar Verme Analizi Yaptırma EN KRİTİK KRİTERİN BELİRLENMESİ Tanımlamalar ve Terminoloji En Kritik Kriterlerin Belirlenmesinde Bazı Teorik Sonuçlar Ödevcim Online WSM veya AHP Yöntemini Kullanma 0
Çok Amaçlı Karar Verme (53) – Kurumsal İntranet Web Siteleri İçin Bulanık İntegral – Çok Amaçlı Karar Verme Nedir – Çok Amaçlı Karar Verme Yöntemleri – Çok Amaçlı Karar Verme Analizi Yaptırma

 

Ödevcim Online, Çok Amaçlı Karar Verme, Çok Amaçlı Karar Verme Nedir, Yöneylem Nedir, Çok Amaçlı Karar Verme Yöntemleri, Çok Amaçlı Karar Verme Analizi Yaptırma, Yöneylem Ödev Yaptırma, Çok Amaçlı Karar Verme Hesaplama, Çok Amaçlı Karar Verme Ödevi, Çok Amaçlı Karar Verme Ödevi Yaptırma, Çok Amaçlı Karar Verme Yaptırma aramalarınızın sonucu olarak burada. Tüm bölümlerde Çok Amaçlı Karar Verme Danışmanlık, Çok Amaçlı Karar Verme Yardım talepleriniz için akademikodevcim@gmail.com mail adresinden bize ulaşabilir veya sayfanın en altındaki formu doldurup size ulaşmamızı bekleyebilirsiniz.


Bununla birlikte, göreceli terimler düşünüldüğünde, önceki resim kendini tersine çevirir. Göreceli olarak, C] için ağırlıkların değişimi eşittir:  Iw] -WI] I x 100 / w] =% 16,67, C2 için karşılık gelen değişim: I 2 l2 2 I X 100 / w =% 14.00 olur.

Yani, ikinci kriter için göreceli değişim, ilk kriterinkinden daha küçüktür. Dolayısıyla, göreceli değişiklikler dikkate alındığında, en kritik kriter C2’dir 

Ayrıca alternatiflerin sıralamasındaki değişiklikler için aşağıdaki gibi iki farklı perspektiften bakılabileceği görülmektedir. Birincisi, mevcut verilerdeki bir değişikliğin herhangi iki alternatifin mevcut sıralamalarını tersine çevirmesine ne zaman yol açtığını görmek ilginizi çekebilir.

Ancak, yalnızca en iyi (en üst) alternatif değiştiğinde ilgilenilmesi de mümkündür. Örneğin, sorun tek bir boşluğu doldurmaksa, o zaman kişi bir dizi rakip aday arasından en iyi adayı (yani en iyi alternatifi) belirlemekle ilgilenir. Öte yandan, faiz bir bütçeyi bir dizi rekabet eden ihtiyaca dağıtmaksa, Pi değerlerinin kesin değerleri ilgi çekicidir.

Bu nedenle, toplam dört alternatif tanım düşünülebilir. Bunlar Mutlak Herhangi (AA), Mutlak Üst (AT), Herhangi Bir Yüzde (PA) ve Yüzde Üst (PT) olarak kodlanır. Ancak bu yaklaşım yanıltıcı olabilir. Sonuçta, 0.03 gibi bir değişiklik, birine orijinal değer verilmediği sürece pek bir şey ifade etmez.

Orijinal değer 0,08 veya 0,80’e eşitse 0,03’lük bir değişiklik çok farklıdır. Yani göreceli değişiklikleri kullanmak daha anlamlıdır. Bu nedenle, bu bölümde, göreceli (yüzde) değişikliklere vurgu yapılacaktır ve bu nedenle tüm gelişmeler göreceli değişikliklere dayanmaktadır.

Bununla birlikte, önerilen metodoloji ve daha sonra sunulan açıklayıcı sayısal örnekler, mutlak terimlerdeki değişikliklerin nasıl türetilebileceğini göstermektedir. Göreli terimlerdeki değişiklikleri türetmek için önce mutlak terimlerdeki değişikliklerin hesaplanması gerektiği fark edilebilir.

Yukarıdaki kritik değişim kavramı, hem en kritik kriteri (problem 1 olarak adlandıracağız) hem de en kritik aij performans ölçüsünü (problem 2 olarak adlandıracağımız) belirlemek için kullanılır. En kritik kriteri (veya aij performans ölçüsünü) belirlemenin bir uzantısı olarak, kritik değişiklik kavramı, her bir ölçütün ağırlık W i ve performans ölçüsü a i j’nin ne kadar kritik olduğunu belirlemek için kullanılır. Bu iki sorun sonraki bölümlerde daha ayrıntılı olarak incelenmektedir.

EN KRİTİK KRİTERİN BELİRLENMESİ

Tanımlamalar ve Terminoloji

İlk olarak, karar kriterlerinin mevcut ağırlıklarındaki değişiklikleri tanımlama durumunu ele alıyoruz (lütfen aşağıdaki işlemlerde bazı indekslerin, okuma netliğini artırmak için virgül “,” içerdiğine dikkat edin).

Tanım 8.1:
Ok, jJ (1 ~ i <j ~ m ve 1 ~ k ~ n için), Ck kriterinin mevcut ağırlığındaki minimum değişikliği, Aj ve Aj alternatiflerinin sıralaması tersine dönecek şekilde gösterelim.

Daha sonra Ofk, jJ’yi şu şekilde tanımlıyoruz:

  • Ofk .. = Ok “X lOO / Wk, herhangi 1 ~ i <j ~ m ve 1 ~ k ~ n olur.

Yani, Ofk, jJ parametresi göreceli terimlerdeki değişiklikleri ifade eder. Daha sonra gösterilecek (Teorem 8-1’de), belirli bir alternatif çifti ve bir karar kriteri için kritik değişikliğin değerinin gerçekleştirilemez olması mümkündür.

En kritik kriter, daha sonra iki olası yolla tanımlanır (lütfen hatırlayın ki ilişkilerden (8-1) alternatif A I her zaman en iyi alternatif olarak varsayılır). Bu iki tanımdan birincisi, kişi yalnızca en iyi alternatifteki değişikliklerle ilgilendiğinde, ikinci tanım  ise herhangi bir alternatifin sıralaması. IsI’nin mutlak değer işlevini temsil ettiğini hatırlayın.

Tanım 8-2:
Yüzde Üst (veya PT) kritik kriteri, en küçük Iffk’lJI (for1 ~ j ~ mand1 ~ k ~ n) değerine karşılık gelen kriterdir.

Tanım 8-3:
Yüzde-Herhangi (veya PAl kritik kriteri, en küçükIffk, j, jl (için1 ~ i <j ~ m ve 1 ~ k ~ n) değerine karşılık gelen kriterdir. Bir önceki bölümde belirtildiği gibi, bu bölümde göreceli değişikliklere karşılık gelen tanımları kabul ediyoruz. Bu nedenle, aşağıdaki iki tanım belirli bir karar kriterinin ne kadar kritik olduğunu ifade eder.

Tanım 8-4:
Kriter Cle’nin kritiklik derecesi • D I “olarak belirtilen, alternatiflerin mevcut sıralaması değişecek şekilde w’nin mevcut değerinin değişmesi gereken en küçük yüzde miktarıdır. Yani aşağıdaki ilişki doğrudur:

  • Di = min {IaLJI}, tüm n ~ k ~ l için. 1: 0: i <j: o: m

Tanım 8-5:
Sens (Ck) olarak belirtilen Cle • kriterinin duyarlılık katsayısı, kritiklik derecesinin tersidir. Yani, aşağıdaki ilişki doğrudur: sens (Ck) = -1, herhangi bir n ~ k ~ 1. Di olur.

Kritiklik derecesi mümkün değilse (yani, herhangi bir ağırlık değişikliğinde herhangi bir alternatif sırayı değiştirmek imkansızsa), duyarlılık katsayısı sıfıra eşit olacak şekilde ayarlanır.

Önceki iki Tanım 8-4 ve 8-5, herhangi bir alternatifin sıralamasındaki değişikliklere dayanmaktadır. Ancak, yalnızca en iyi (en üst) alternatifin sıralamasındaki değişikliklerle ilgilenilebilir. Örneğin, bir ev satın alma ile ilgili bir problemde, odak noktası en iyi evdir ve tüm alternatif evlerin sıralaması ikincil ilgi alanı olabilir.

Yukarıdakine benzer durumlarda, değişikliklerin yalnızca en iyi alternatifin sıralamasında tanımlandığı kritiklik derecesi ve duyarlılık katsayısı kavramlarının modifikasyonlarını kullanmak isteyebilir. Yukarıdaki tanımlardan, D Ik her zaman birden küçük veya eşit olduğu için, sens (Ck) değerinin her zaman birden büyük veya ona eşit olduğu (eşit olarak ayarlandığı durumlar hariç) gözlemlenebilir. yukarıda açıklandığı gibi sıfıra kadar).

En Kritik Kriterlerin Belirlenmesinde Bazı Teorik Sonuçlar

Durum : WSM veya AHP Yöntemini Kullanma

Bu durumda, bir karar vericinin WSM veya AHP yöntemini kullandığı ve yalnızca kriter C] ‘nin mevcut ağırlığını w] değiştirerek iki alternatif A] ve A2’nin mevcut sıralamasını değiştirmek istediği varsayılır. Şu anda, aşağıdaki ilişki doğrudur ((8-1 »: Pi ;; ::: P2 ‘de varsayıldığı gibi) Bu bölümün Ekinde, şu anki sıralamayı tersine çevirmek için gereken minimum miktar 0U2’ olduğu gösterilmiştir. iki alternatif A] ve A2, aşağıdaki ilişkiyi sağlamalıdır:

Bu gelişmelerde, w * i’nin bir taneye kadar toplanması için yeniden normalize edilmesi gerekli değildir.

Son iki ifadeden (8-3a) ve (8-3b), bazen OJ, J, 2 miktarının uygun bir değere sahip olmayabileceği görülebilir. Diğer bir deyişle, kriter C] ‘nin mevcut ağırlığında w] değişiklikler yaparak iki alternatif A] ve A2’nin mevcut sıralamasını tersine çevirmek imkansız olabilir. Bu durum, oranın değeri w’den büyük olduğunda ortaya çıkar.


Ödevcim Online, Çok Amaçlı Karar Verme, Çok Amaçlı Karar Verme Nedir, Yöneylem Nedir, Çok Amaçlı Karar Verme Yöntemleri, Çok Amaçlı Karar Verme Analizi Yaptırma, Yöneylem Ödev Yaptırma, Çok Amaçlı Karar Verme Hesaplama, Çok Amaçlı Karar Verme Ödevi, Çok Amaçlı Karar Verme Ödevi Yaptırma, Çok Amaçlı Karar Verme Yaptırma aramalarınızın sonucu olarak burada. Tüm bölümlerde Çok Amaçlı Karar Verme Danışmanlık, Çok Amaçlı Karar Verme Yardım talepleriniz için akademikodevcim@gmail.com mail adresinden bize ulaşabilir veya sayfanın en altındaki formu doldurup size ulaşmamızı bekleyebilirsiniz.


 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir