Çok Amaçlı Karar Verme (60) – ÖNERİLEN METODOLOJİSİNİN ANALİTİK PROSEDÜRÜ – Çok Amaçlı Karar Verme Nedir? – Çok Amaçlı Karar Verme Yöntemleri – Çok Amaçlı Karar Verme Analizi Yaptırma

Ödevcim'le ödevleriniz bir adım önde ... - 7 / 24 hizmet vermekteyiz... @@@ Süreli, online, quiz türü sınavlarda yardımcı olmuyoruz. Teklif etmeyin. - İşleriniz Ankara'da Billgatesweb şirketi güvencesiyle yapılmaktadır. 0 (312) 276 75 93 --- @ İletişim İçin Mail Gönderin bestessayhomework@gmail.com @ Ödev Hazırlama, Proje Hazırlama, Makale Hazırlama, Tez Hazırlama, Essay Hazırlama, Çeviri Hazırlama, Analiz Hazırlama, Sunum Hazırlama, Rapor Hazırlama, Çizim Hazırlama, Video Hazırlama, Reaction Paper Hazırlama, Review Paper Hazırlama, Proposal Hazırlama, Öneri Formu Hazırlama, Kod Hazırlama, Akademik Danışmanlık, Akademik Danışmanlık Merkezi, Ödev Danışmanlık, Proje Danışmanlık, Makale Danışmanlık, Tez Danışmanlık, Essay Danışmanlık, Çeviri Danışmanlık, Analiz Danışmanlık, Sunum Danışmanlık, Rapor Danışmanlık, Çizim Danışmanlık, Video Danışmanlık, Reaction Paper Danışmanlık, Review Paper Danışmanlık, Proposal Danışmanlık, Öneri Formu Danışmanlık, Kod Danışmanlık, Formasyon Danışmanlık, Tez Danışmanlık Ücreti, Ödev Yapımı, Proje Yapımı, Makale Yapımı, Tez Yapımı, Essay Yapımı, Essay Yazdırma, Essay Hazırlatma, Essay Hazırlama, Ödev Danışmanlığı, Ödev Yaptırma, Tez Yazdırma, Tez Merkezleri, İzmir Tez Merkezi, Ücretli Tez Danışmanlığı, Akademik Danışmanlık Muğla, Educase Danışmanlık, Proje Tez Danışmanlık, Tez Projesi Hazırlama, Tez Destek, İktisat ödev YAPTIRMA, Üniversite ödev yaptırma, Matlab ödev yaptırma, Parayla matlab ödevi yaptırma, Mühendislik ödev yaptırma, Makale YAZDIRMA siteleri, Parayla makale YAZDIRMA, Seo makale fiyatları, Sayfa başı yazı yazma ücreti, İngilizce makale yazdırma, Akademik makale YAZDIRMA, Makale Fiyatları 2022, Makale yazma, İşletme Ödev Yaptırma, Blog Yazdırma, Blog Yazdırmak İstiyorum

Çok Amaçlı Karar Verme (60) – ÖNERİLEN METODOLOJİSİNİN ANALİTİK PROSEDÜRÜ – Çok Amaçlı Karar Verme Nedir? – Çok Amaçlı Karar Verme Yöntemleri – Çok Amaçlı Karar Verme Analizi Yaptırma

6 Ekim 2020 Çok Amaçlı Karar Verme (60) – ÖNERİLEN METODOLOJİSİNİN ANALİTİK PROSEDÜRÜ – Çok Amaçlı Karar Verme Nedir? – Çok Amaçlı Karar Verme Yöntemleri – Çok Amaçlı Karar Verme Analizi Yaptırma Ödevcim Online Önerilen metodolojinin bir uygulamasının ampirik çalışması ÖNERİLEN METODOLOJİSİNİN ANALİTİK PROSEDÜRÜ PROPOZ METODOLOJİSİNİN UYGULANMASI 0
Çok Amaçlı Karar Verme (60) – ÖNERİLEN METODOLOJİSİNİN ANALİTİK PROSEDÜRÜ – Çok Amaçlı Karar Verme Nedir – Çok Amaçlı Karar Verme Yöntemleri – Çok Amaçlı Karar Verme Analizi Yaptırma

 

Ödevcim Online, Çok Amaçlı Karar Verme, Çok Amaçlı Karar Verme Nedir, Yöneylem Nedir, Çok Amaçlı Karar Verme Yöntemleri, Çok Amaçlı Karar Verme Analizi Yaptırma, Yöneylem Ödev Yaptırma, Çok Amaçlı Karar Verme Hesaplama, Çok Amaçlı Karar Verme Ödevi, Çok Amaçlı Karar Verme Ödevi Yaptırma, Çok Amaçlı Karar Verme Yaptırma aramalarınızın sonucu olarak burada. Tüm bölümlerde Çok Amaçlı Karar Verme Danışmanlık, Çok Amaçlı Karar Verme Yardım talepleriniz için akademikodevcim@gmail.com mail adresinden bize ulaşabilir veya sayfanın en altındaki formu doldurup size ulaşmamızı bekleyebilirsiniz.


Tanım 20.8

X söylem evreninin bulanık bir kümesi à dışbükey ise
μ􏰧 (λx + (1 − λ) x) ≥min (μ􏰧 (x), μ􏰧 (x)), ∀x∈ [x, x], A12A1A212 burada λ ∈ [0,1] olur.

Tanım 20.9
X söylem evreninin bulanık bir kümesi à normaldir, maxμA􏰧 (x) = 1 olur.

Tanım 20.10
Bulanık bir sayı Ñ, hem dışbükey hem de normal olan X söyleminin evrenindeki bulanık bir alt kümedir.

Tanım 20.11
X söyleminin evreninin bulanık kümesinin α-kesimi şu şekilde tanımlanır:

  • A = {x∈X | μ􏰧 (x) ≥α}, burada α ∈ [0,1]. olur

Tanım 20.12
􏰧A = {x∈X | μ􏰧 (x) ≥α},
Üçgen bir bulanık sayı Ñ, üçlü (a, b, c) olarak tanımlanabilir ve üyelik fonksiyonu μÑ (x)  tanımlanır: burada a, b ve c gerçek sayılardır ve a ≤ b ≤ c olur.

Tanım 20.13

  • N  (c – x) (c – b), 0,Dil değişkenleri, değerleri sayı değil, dilbilimsel terimler olan değişkenler olarak kullanılır (Zadeh 1975; von Altrock 1996). Dilsel terim yaklaşımı, karar vericilerin değerlendirmelerini ifade etmeleri için uygun bir yoldur. Dil değişkeni, nicel ifadelerde açıklanan durumlarla başa çıkmada çok kullanışlıdır. Dilsel değerler bulanık sayılarla temsil edilebilir. Özellikle, üçgen bulanık sayı yaygın olarak kullanılmaktadır.

Tanım 20.14
Üçgen bulanık sayının Ñ dereceli ortalama entegrasyon gösterimi (Chen ve Hsieh 1998; Chuo 2003) şu şekilde tanımlanır:
N􏰧 = 61 (bir + 4b + c).

Tanım 20.15
M ~ = (a1, b1, c1) ve Ñ = (a2, b2, c2) iki üçgen bulanık sayı olsun. Daha sonra toplama işleminin üçgen bulanık sayılar üzerindeki temsili (Chuo 2003) şu şekilde tanımlanır:

  • M⊕N = (a1 + a2 + 4b1 + 4b2 + c1 + c2).

 

ÖNERİLEN METODOLOJİSİNİN ANALİTİK PROSEDÜRÜ

DEMATEL yöntemi, daha iyi karar verme için yapısal bir değerlendirme modeli oluşturmanın oldukça pragmatik bir yoludur. Bulanık bir ortamda grup kararı verme için DEMATEL yönteminin pratikliğini daha da ileri götürmek için, önerilen metodolojimizin analitik prosedürü aşağıda açıklanmıştır.

Adım 1: Karar hedefinin belirlenmesi ve bir komite oluşturulması.
Karar verme, karar hedeflerini tanımlama, ilgili bilgileri toplama, mümkün olan en geniş alternatifleri üretme, avantajlar ve dezavantajlar için alternatifleri değerlendirme, en uygun alternatifi seçme ve karar hedeflerini sağlamak için sonuçları izleme sürecidir. elde edilir. Bu nedenle, ilk adım karar hedefini belirlemektir. Ayrıca, problem çözme için grup bilgisi toplamak için bir komite oluşturmak gereklidir.

Adım 2: Değerlendirme kriterlerinin geliştirilmesi ve bulanık dil ölçeğinin tasarlanması.

Bu adımda, değerlendirme için kriterler dizisi oluşturmak gereklidir. Bununla birlikte, değerlendirme kriterleri nedensel ilişkilerin doğasına sahiptir ve genellikle birçok karmaşık yönden oluşur. İlgili kriterleri neden grubu ve sonuç grubuna bölen yapısal bir model elde etmek için burada DEMATEL yöntemi kullanılmalıdır.

İnsan değerlendirmelerinin belirsizlikleriyle başa çıkmak için, “etki” dil değişkeni, pozitif üçgen bulanık sayılarla ifade edilen beş dil terimiyle (Li 1999), {Çok yüksek, Yüksek, Düşük, Çok düşük, Hayır} kullanılır (aij , bij, cij).

Adım 3: Karar vericilerin değerlendirmelerini edinmek ve bir araya getirmek.

C = {Ci | kriterleri arasındaki ilişkiyi ölçmek için i = 1, 2, …, n}, P uzmanlarından oluşan bir karar grubu, ölçütler arasındaki etki ve yönler açısından ikili karşılaştırma matrisi 􏰧􏰧􏰧 (Z 1, Z 2, …, Z P) setleri yapar. Bu değerlendirmelerin sonucunu toplamak için toplama işleminin temsiline dayanan Denklem 20.14’ü kullanabiliriz. Daha sonra, başlangıç ​​doğrudan ilişki matrisi Z = [Zij] n × n elde edilebilir, burada zij, i kriterinin j kriterini etkileme derecesi olarak gösterilir.

  • P 􏰧 1 􏰧 2 􏰧 P  n × yani;
    Z1 ⊕Z2 ⊕􏰩⊕ZP) =  (a1 + 4b1 + c1 + a2 + 4b2 + c2 + 􏰩 + aP + 4bP + cP)

Adım 4: Yapısal modelin oluşturulması ve analiz edilmesi.
Başlangıç ​​doğrudan ilişki matrisi Z temelinde, normalleştirilmiş doğrudan ilişki matrisi X, Denklem 20.1 ve 20.15 aracılığıyla elde edilebilir. Ardından, toplam ilişki matrisi T, Denklem 20.3 kullanılarak elde edilebilir. Tanımlar 20.5 ve 20.6’ya göre, bir nedensel diyagram, Denklem 20.4’ten 20.6’ya kadar elde edilebilir. Nedensel diyagram, “Önem” olarak adlandırılan yatay eksen (di + ri) ve “İlişki” olarak adlandırılan dikey eksen (di – ri) ile oluşturulur. Yatay eksen “Önem” ölçütün ne kadar önem taşıdığını gösterirken, dikey eksen “İlişki” ölçütü neden grubu ve sonuç grubuna bölebilir. Genelde di – ri ekseni artı olduğunda kriter neden grubuna aittir.

Aksi takdirde, di – ri ekseni eksi ise kriter etki grubuna aittir. Bu nedenle, nedensel diyagramlar, kriterlerin karmaşık nedensel ilişkilerini görünür bir yapısal modelde görselleştirebilir ve problem çözme için değerli bir içgörü sağlar. Ayrıca, bir nedensel diyagramın yardımıyla, neden ve sonuç kriterleri arasındaki farkı tanıyarak doğru kararlar verebiliriz.

PROPOZ METODOLOJİSİNİN UYGULANMASI

Herhangi bir entelektüel karar verirken, her bir kriterin önemini kavramak ve problemde oynadığı rolü netleştirmek gerekir. Önerdiğimiz metodolojimiz, sorunu tanımlayan belirli kriterler arasındaki ilişkileri belirleyip özetleyebilir, ayrıca belirsiz bir ortamda grup karar verme yoluyla karara varılması gerektiğinde bile kriterlerin önemini ve kendi aralarında etkileşimini görselleştirebilir. Önerilen metodolojinin yararlı ve geçerli olduğunu göstermek için, Tayvan’ın Hsin-Chu Bilim Tabanlı Endüstri Parkı’ndaki (HCSIP) yüksek teknoloji endüstrisinin ampirik bir çalışması sunulmuştur.

Önerilen metodolojinin bir uygulamasının ampirik çalışması

Şirket W, cirosu 120 milyon dolardan fazla olan Tayvanlı bir firmadır. Şirket, yarı iletken ürünler için gofret dökümhanesi hizmetlerinde uzmanlaşmış dünyanın önde gelen üreticilerinden biridir. Yeni teknolojinin ve küresel pazarın rekabetçi zorlukları nedeniyle, W Şirketi, insan sermayesini zenginleştirmek ve böylelikle rekabet avantajlarını ve pazar payını artırmak için daha güçlü bir insan kaynakları stratejisini yeniden tasarlamaya başladı.

Pek çok şirketin, rekabet avantajlarının kaynağı olarak insan sermayesine giderek daha fazla odaklanma eğilimi vardır. Bu nedenle W Şirketi, insan sermayesini güçlendirmek için yönetici yetkinlik modelleri geliştirmeyi amaçladı. Aşağıda, W Şirketinin, karar vermek için yapısal bir değerlendirme modeli oluşturmak için önerdiğimiz çözümü nasıl başarıyla kullandığı gösterilmektedir.


Ödevcim Online, Çok Amaçlı Karar Verme, Çok Amaçlı Karar Verme Nedir, Yöneylem Nedir, Çok Amaçlı Karar Verme Yöntemleri, Çok Amaçlı Karar Verme Analizi Yaptırma, Yöneylem Ödev Yaptırma, Çok Amaçlı Karar Verme Hesaplama, Çok Amaçlı Karar Verme Ödevi, Çok Amaçlı Karar Verme Ödevi Yaptırma, Çok Amaçlı Karar Verme Yaptırma aramalarınızın sonucu olarak burada. Tüm bölümlerde Çok Amaçlı Karar Verme Danışmanlık, Çok Amaçlı Karar Verme Yardım talepleriniz için akademikodevcim@gmail.com mail adresinden bize ulaşabilir veya sayfanın en altındaki formu doldurup size ulaşmamızı bekleyebilirsiniz.


 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir