Çok Amaçlı Karar Verme (61) – ÖNERİLEN METODOLOJİSİNİN ANALİTİK PROSEDÜRÜ – Çok Amaçlı Karar Verme Nedir? – Çok Amaçlı Karar Verme Yöntemleri – Çok Amaçlı Karar Verme Analizi Yaptırma

Ödevcim'le ödevleriniz bir adım önde ... - 7 / 24 hizmet vermekteyiz... @@@ Süreli, online, quiz türü sınavlarda yardımcı olmuyoruz. Teklif etmeyin. - İşleriniz Ankara'da Billgatesweb şirketi güvencesiyle yapılmaktadır. 0 (312) 276 75 93 --- @ İletişim İçin Mail Gönderin bestessayhomework@gmail.com @ Ödev Hazırlama, Proje Hazırlama, Makale Hazırlama, Tez Hazırlama, Essay Hazırlama, Çeviri Hazırlama, Analiz Hazırlama, Sunum Hazırlama, Rapor Hazırlama, Çizim Hazırlama, Video Hazırlama, Reaction Paper Hazırlama, Review Paper Hazırlama, Proposal Hazırlama, Öneri Formu Hazırlama, Kod Hazırlama, Akademik Danışmanlık, Akademik Danışmanlık Merkezi, Ödev Danışmanlık, Proje Danışmanlık, Makale Danışmanlık, Tez Danışmanlık, Essay Danışmanlık, Çeviri Danışmanlık, Analiz Danışmanlık, Sunum Danışmanlık, Rapor Danışmanlık, Çizim Danışmanlık, Video Danışmanlık, Reaction Paper Danışmanlık, Review Paper Danışmanlık, Proposal Danışmanlık, Öneri Formu Danışmanlık, Kod Danışmanlık, Formasyon Danışmanlık, Tez Danışmanlık Ücreti, Ödev Yapımı, Proje Yapımı, Makale Yapımı, Tez Yapımı, Essay Yapımı, Essay Yazdırma, Essay Hazırlatma, Essay Hazırlama, Ödev Danışmanlığı, Ödev Yaptırma, Tez Yazdırma, Tez Merkezleri, İzmir Tez Merkezi, Ücretli Tez Danışmanlığı, Akademik Danışmanlık Muğla, Educase Danışmanlık, Proje Tez Danışmanlık, Tez Projesi Hazırlama, Tez Destek, İktisat ödev YAPTIRMA, Üniversite ödev yaptırma, Matlab ödev yaptırma, Parayla matlab ödevi yaptırma, Mühendislik ödev yaptırma, Makale YAZDIRMA siteleri, Parayla makale YAZDIRMA, Seo makale fiyatları, Sayfa başı yazı yazma ücreti, İngilizce makale yazdırma, Akademik makale YAZDIRMA, Makale Fiyatları 2022, Makale yazma, İşletme Ödev Yaptırma, Blog Yazdırma, Blog Yazdırmak İstiyorum

Çok Amaçlı Karar Verme (61) – ÖNERİLEN METODOLOJİSİNİN ANALİTİK PROSEDÜRÜ – Çok Amaçlı Karar Verme Nedir? – Çok Amaçlı Karar Verme Yöntemleri – Çok Amaçlı Karar Verme Analizi Yaptırma

6 Ekim 2020 Çok Amaçlı Karar Verme (61) – ÖNERİLEN METODOLOJİSİNİN ANALİTİK PROSEDÜRÜ – Çok Amaçlı Karar Verme Nedir? – Çok Amaçlı Karar Verme Yöntemleri – Çok Amaçlı Karar Verme Analizi Yaptırma Değerlendirme kriterlerinin geliştirilmesi Herhangi bir iş problemi Karar hedefinin belirlenmesi Karar vericilerin değerlendirmeleri Ödevcim Online Yapısal modelin oluşturulması ve analiz edilmesi 0
Çok Amaçlı Karar Verme (61) – ÖNERİLEN METODOLOJİSİNİN ANALİTİK PROSEDÜRÜ – Çok Amaçlı Karar Verme Nedir – Çok Amaçlı Karar Verme Yöntemleri – Çok Amaçlı Karar Verme Analizi Yaptırma

 

Ödevcim Online, Çok Amaçlı Karar Verme, Çok Amaçlı Karar Verme Nedir, Yöneylem Nedir, Çok Amaçlı Karar Verme Yöntemleri, Çok Amaçlı Karar Verme Analizi Yaptırma, Yöneylem Ödev Yaptırma, Çok Amaçlı Karar Verme Hesaplama, Çok Amaçlı Karar Verme Ödevi, Çok Amaçlı Karar Verme Ödevi Yaptırma, Çok Amaçlı Karar Verme Yaptırma aramalarınızın sonucu olarak burada. Tüm bölümlerde Çok Amaçlı Karar Verme Danışmanlık, Çok Amaçlı Karar Verme Yardım talepleriniz için akademikodevcim@gmail.com mail adresinden bize ulaşabilir veya sayfanın en altındaki formu doldurup size ulaşmamızı bekleyebilirsiniz.


Adım 1: Karar hedefinin belirlenmesi ve bir komite oluşturulması.

Bir yönetici yetkinlik modeli oluştururken, üç ana aşama vardır: değerlendirme için yapısal bir model oluşturmak; kriterlerin göreceli önceliği açısından yargılarda bulunmak; ve uygun bir modeli gerçekleştirmek için öncelikleri sentezler. Burada, W şirketinin karar amacı, değerlendirme için yapısal bir model oluşturmaktı. Ayrıca, genel müdür ve birkaç departman yöneticisi dahil olmak üzere yedi üyeden oluşan bir yönetici yeterlilik modeli komitesi kurdular.

Adım 2: Değerlendirme kriterlerinin geliştirilmesi ve bulanık dil ölçeğinin tasarlanması.

Karar hedefleri belirlendikten sonra yapısal bir model oluşturabilmek için ilgili kriterlerin toplanması gerekmektedir. Komite, Spencer ve Spencer’ın (1993) genel yönetici yetkinlik modelinden on bir kriter benimsedi ve değerlendirme yapmak için bulanık bir dil ölçeği (Tablo 20.1) kullanmaya karar verdi. Bu on bir kriter şunları içeriyordu: Etki ve Etki (C1), Başarı Odaklılık (C2), Takım Çalışması ve İşbirliği (C3), Analitik Düşünme (C4), Girişim (C5), Başkalarını Geliştirme (C6), Özgüven (C7), Yönlendirme (C8), Bilgi Arama (C9), Takım Liderliği (C10) ve Kavramsal Düşünme (C11).

Adım 3: Karar vericilerin değerlendirmelerini edinmek ve bir araya getirmek.

Bu kriterler arasındaki ilişkiler komite tarafından bulanık dil ölçeği kullanılarak ölçüldüğünde, her bir değerlendirmeden elde edilen veriler elde edilebilir. Örneğin genel müdürün değerlendirme verileri Tablo 20.2’de gösterilmektedir. Daha sonra, bu değerlendirme verilerini toplamak için Denklem 20.14 kullanılarak, ilk doğrudan ilişki matrisi (Tablo 20.3) üretildi.

Adım 4: Yapısal modelin oluşturulması ve analiz edilmesi.

İlk doğrudan ilişki matrisine dayanarak, normalleştirilmiş doğrudan ilişki matrisi (Tablo 20.4), Denklem 20.1 ve 20.15 ile elde edildi. Daha sonra, toplam ilişki matrisi (Tablo 20.5) Denklem 20.3 kullanılarak elde edildi. Daha sonra, 20.4 ila 20.6 arasındaki Denklemler kullanılarak, nedensel diyagram (Şekil 20.2), bir (D + R, D – R) veri setini eşleyerek elde edilebilir. Nedensel diyagrama bakıldığında, değerlendirme kriterlerinin görsel olarak C2, C4, C5, C7 ve C9 olmak üzere neden grubuna ayrıldığı, etki grubunun ise C1, C3, C6, C8 gibi kriterlerden oluştuğu açıktır. C10 ve C11. Nedensel diyagramdan, derin kararlar vermek için değerli ipuçları elde edilir.

Örneğin, Şirket, etki grubu kriterleri açısından yüksek bir performans seviyesine ulaşmak isteseydi, grup kriterlerinin nedenini kontrol etmek ve çok dikkat etmek gerekecektir. Neden grubu içinde, Başarı Yönelimi (C2) ve Kendine Güven (C7) kriterleri, yönetici yeterliliğini artırmak için nispeten önemlidir. Buna karşılık, Diğerlerini Geliştirme (C6), etki grubu kriterlerinin en kolay iyileştirilenidir. Ayrıca, bu iki neden ve sonuç grubu, optimum çözümü seçmek için AHP yöntemi (Saaty 1980) gibi bir MCDM modelinde sırasıyla neden kriteri ve sonuç kriteri kümeleri olarak hizmet etmek için kullanılabilir.

Tartışmalar

Herhangi bir iş problemini çözerken, grup karar verme, makul bir karara varmak için grup bilgisini toplamanın ve sentezlemenin çok önemli bir yoludur. Dahası, sorunlar karmaşık olduğunda ve birden çok kriter olduğunda, MCDM yöntemleri özellikle olumlu kararlar almak için gereklidir. Bununla birlikte, karar vermede insan yargısı genellikle kesin değil, belirsizdir. Kararların kalitesinin iyileştirilebilmesi için bu tür belirsiz yargılarla nasıl başa çıkılacağı önemli bir konudur.

Bu sorunla ilgili olarak, bulanık mantık, belirsiz veya kesin olmayan yargıları matematiksel olarak ifade etmenin ve ele almanın kabul edilebilir bir yoludur. Bir diğer önemli konu, kriterlerin göreceli önceliğine ilişkin yargıda bulunmadan önce değerlendirme için yapısal bir modelin nasıl oluşturulacağıdır. Bu olmadan, MCDM yöntemleri çalışmayabilir. Bu endişenin ışığında, DEMATEL yöntemi, alt sistemlerin siparişleri açık olmadığında karar vermenin değerlendirilmesi için yapısal bir model oluşturmanın son derece yararlı bir yoludur.

Özellikle bulanık bir ortamda yapısal bir model oluşturmak için grup kararı vermeyi gerektiren bir problemle uğraşırken, DEMATEL yöntemini bulanık mantıkla genişleten bir metodoloji sadece değerli değil, aynı zamanda vazgeçilmezdir. Ampirik çalışma sayesinde, önerilen metodolojimizin yararlı ve geçerli olduğu açıktır. Önerilen metodoloji kapsamlıdır ve her türlü benzer soruna uygulanabilir. Özellikle, toplama işleminin üçgen bulanık sayılar üzerinde temsiline dayanan etkili bir toplama yöntemi kullanıyoruz, böylece analitik prosedürde bulanıklaştırma çabasından tasarruf edilebilir.

Ayrıca, önerilen metodolojimiz, kriter sayısı oldukça fazla olsa bile, değerlendirme kriterlerini yenilerini ekleyerek zenginleştirmenin istendiği durumlar için çok uygundur. Örneğin, AHP gibi bir MCDM yöntemi kullanılırken, değerlendirme kriterlerinin aynı düzey veya küme içinde yediden dokuza kadar bir sayı ile sınırlandırılması önerilir (Saaty 1996; Salomon ve Montevechi 2001). Bu sınıra uyulmazsa, karar kalitesi düşerken karar zorluğu artar ve bu da yöntemi bu kullanıma uygun hale getirmez. Neyse ki, DEMATEL yöntemi, ilgili kriterleri iki gruba ayırabilen grafik teorisine dayanmaktadır: neden ve sonuç ve kriterler arasındaki nedensel ilişkileri görsel olarak sergilemek. Yani DEMATEL yöntemi, AHP yöntemini doğrudan kullanmak uygun olmadığında, yani değerlendirme kriterleri sayı olarak yediden dokuza kadar çıktığında kullanışlıdır.

Sonuçlar

Yapısal modellemenin amacı, alt sistemlerin birbirini nasıl etkilediğini ve etkilendiğini göstermektir. Bir digraf, sistemin unsurları arasındaki bağlamsal ilişkileri tasvir eder ve bu ilişkilere göre sistemin görünür bir yapısal modeline dönüştürülebilir. Bir tür yapısal modelleme yaklaşımı olarak, DEMATEL yöntemi, yalnızca kriterlerin nedensel ilişkisini bir nedensel diyagramla görselleştirmek için çalışmayan, aynı zamanda ilgili kriterleri neden grubu ve sonuç grubuna bölen digraflara dayanmaktadır. Nedensel bir diyagram aracılığıyla dikkatimiz, nedensel ilişki içinde en fazla kaldıracı sağlayan kriterlere odaklanır. Bir problemi anlama, kavramsallaştırma ve temsil etme dahil olmak üzere bu uzmanlıklarla, alt sistemler arasındaki neden-sonuç ilişkisini yakalamaya çalışırsak, DEMATEL yönteminin ISM yönteminden daha yararlı olduğu ortaya çıkacaktır.

Bununla birlikte, pratikte, karar vericiler, elverişli bir problem çözme yönteminin bulanık ortamlarda grup kararlarını idare edebileceğini umarlar. Bu nedenle, DEMATEL yöntemini bulanık bir ortamda çok kriterli bir grup karar verme problemini çözmeye uygun hale getirmek için, hem dil değişkenlerini hem de bulanık bir toplama yöntemini uygulayarak DEMATEL yöntemini genişleten bir metodoloji geliştirdik. Önerilen metodolojimizi kullanarak, kriterlerin etkileşimleri görünür bir yapısal modele dönüştürülebilir, bu da bir problemin karmaşıklığını yakalamayı kolaylaştırır ve böylece derin kararlar alınabilir.

Gelecekteki araştırmalar için, olası bir yön, daha tatmin edici bir bulanık toplama yöntemini araştırmak olabilir. Bir diğeri, optimum alternatifleri seçmek için AHP yöntemi gibi bir MCDM yöntemini dahil ederek önerilen çözümümüzü genişletmek olabilir.


Ödevcim Online, Çok Amaçlı Karar Verme, Çok Amaçlı Karar Verme Nedir, Yöneylem Nedir, Çok Amaçlı Karar Verme Yöntemleri, Çok Amaçlı Karar Verme Analizi Yaptırma, Yöneylem Ödev Yaptırma, Çok Amaçlı Karar Verme Hesaplama, Çok Amaçlı Karar Verme Ödevi, Çok Amaçlı Karar Verme Ödevi Yaptırma, Çok Amaçlı Karar Verme Yaptırma aramalarınızın sonucu olarak burada. Tüm bölümlerde Çok Amaçlı Karar Verme Danışmanlık, Çok Amaçlı Karar Verme Yardım talepleriniz için akademikodevcim@gmail.com mail adresinden bize ulaşabilir veya sayfanın en altındaki formu doldurup size ulaşmamızı bekleyebilirsiniz.


 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir