Çok Amaçlı Karar Verme (59) – Grup için DEMATEL Yönteminin Genişletilmesi – Çok Amaçlı Karar Verme Nedir? – Çok Amaçlı Karar Verme Yöntemleri – Çok Amaçlı Karar Verme Analizi Yaptırma

Ödevcim'le ödevleriniz bir adım önde ... - 7 / 24 hizmet vermekteyiz... @@@ Süreli, online, quiz türü sınavlarda yardımcı olmuyoruz. Teklif etmeyin. - İşleriniz Ankara'da Billgatesweb şirketi güvencesiyle yapılmaktadır. 0 (312) 276 75 93 --- @ İletişim İçin Mail Gönderin bestessayhomework@gmail.com @ Ödev Hazırlama, Proje Hazırlama, Makale Hazırlama, Tez Hazırlama, Essay Hazırlama, Çeviri Hazırlama, Analiz Hazırlama, Sunum Hazırlama, Rapor Hazırlama, Çizim Hazırlama, Video Hazırlama, Reaction Paper Hazırlama, Review Paper Hazırlama, Proposal Hazırlama, Öneri Formu Hazırlama, Kod Hazırlama, Akademik Danışmanlık, Akademik Danışmanlık Merkezi, Ödev Danışmanlık, Proje Danışmanlık, Makale Danışmanlık, Tez Danışmanlık, Essay Danışmanlık, Çeviri Danışmanlık, Analiz Danışmanlık, Sunum Danışmanlık, Rapor Danışmanlık, Çizim Danışmanlık, Video Danışmanlık, Reaction Paper Danışmanlık, Review Paper Danışmanlık, Proposal Danışmanlık, Öneri Formu Danışmanlık, Kod Danışmanlık, Formasyon Danışmanlık, Tez Danışmanlık Ücreti, Ödev Yapımı, Proje Yapımı, Makale Yapımı, Tez Yapımı, Essay Yapımı, Essay Yazdırma, Essay Hazırlatma, Essay Hazırlama, Ödev Danışmanlığı, Ödev Yaptırma, Tez Yazdırma, Tez Merkezleri, İzmir Tez Merkezi, Ücretli Tez Danışmanlığı, Akademik Danışmanlık Muğla, Educase Danışmanlık, Proje Tez Danışmanlık, Tez Projesi Hazırlama, Tez Destek, İktisat ödev YAPTIRMA, Üniversite ödev yaptırma, Matlab ödev yaptırma, Parayla matlab ödevi yaptırma, Mühendislik ödev yaptırma, Makale YAZDIRMA siteleri, Parayla makale YAZDIRMA, Seo makale fiyatları, Sayfa başı yazı yazma ücreti, İngilizce makale yazdırma, Akademik makale YAZDIRMA, Makale Fiyatları 2022, Makale yazma, İşletme Ödev Yaptırma, Blog Yazdırma, Blog Yazdırmak İstiyorum

Çok Amaçlı Karar Verme (59) – Grup için DEMATEL Yönteminin Genişletilmesi – Çok Amaçlı Karar Verme Nedir? – Çok Amaçlı Karar Verme Yöntemleri – Çok Amaçlı Karar Verme Analizi Yaptırma

5 Ekim 2020 Bulanık Grup Karar Verme Çok Amaçlı Karar Verme (59) – Grup için DEMATEL Yönteminin Genişletilmesi – Çok Amaçlı Karar Verme Nedir? – Çok Amaçlı Karar Verme Yöntemleri – Çok Amaçlı Karar Verme Analizi Yaptırma Normalleştirilmiş doğrudan ilişki matrisi Ödevcim Online Problem çözme için bir çözüm bulmak Satırların toplamı ve sütunların toplamı Toplam ilişki matrisi 0
Çok Amaçlı Karar Verme (59) – Grup için DEMATEL Yönteminin Genişletilmesi – Çok Amaçlı Karar Verme Nedir – Çok Amaçlı Karar Verme Yöntemleri – Çok Amaçlı Karar Verme Analizi Yaptırma

 

Ödevcim Online, Çok Amaçlı Karar Verme, Çok Amaçlı Karar Verme Nedir, Yöneylem Nedir, Çok Amaçlı Karar Verme Yöntemleri, Çok Amaçlı Karar Verme Analizi Yaptırma, Yöneylem Ödev Yaptırma, Çok Amaçlı Karar Verme Hesaplama, Çok Amaçlı Karar Verme Ödevi, Çok Amaçlı Karar Verme Ödevi Yaptırma, Çok Amaçlı Karar Verme Yaptırma aramalarınızın sonucu olarak burada. Tüm bölümlerde Çok Amaçlı Karar Verme Danışmanlık, Çok Amaçlı Karar Verme Yardım talepleriniz için akademikodevcim@gmail.com mail adresinden bize ulaşabilir veya sayfanın en altındaki formu doldurup size ulaşmamızı bekleyebilirsiniz.


Hem yorumlayıcı yapısal modelleme (ISM) hem de DEMATEL digraflara dayanmaktadır. Bir digraf, bir sistemin elemanları arasındaki bağlamsal bir ilişkiyi tasvir eder ve bu ilişkiye göre bir sistemin görünür bir yapısal modeline dönüştürülebilir (Warfield 1974). İkili veriler kullanılarak geliştirilen ISM’nin aksine, DEMATEL derecelendirme değerleri ile uygulanır. Bir ISM uygulamasının somut ürünü, hiyerarşi gibi çok seviyeli bir yapı olan “harita” olarak adlandırılan yapısal bir modeldir (Warfield 1977). Hiyerarşiler, birçok karmaşık sistem türünün incelenmesinde temeldir.

Buna karşılık, bir DEMATEL uygulamasının somut ürünü, alt sistemleri neden grubu ve sonuç grubuna ayırabilen bir “nedensel diyagram” olarak görünen yapısal bir modeldir. Özellikle, DEMATEL yalnızca alt sistemlerin yönlendirilmiş ilişkilerini göstermekle kalmaz, aynı zamanda alt sistemler arasındaki etkileşimlerin derecesini de netleştirebilir. Bu nedenle, karmaşık bir sistemi analiz etmeye doğru, alt sistemler arasındaki neden-sonuç ilişkisini yakalamak istiyorsak, DEMATEL görünüşe göre ISM’den daha yararlıdır.

Battelle Memorial Institute, DEMATEL yöntem projesini Cenevre Araştırma Merkezi aracılığıyla gerçekleştirdi. Orijinal DEMATEL, dünya toplumlarının parçalanmış ve uzlaşmaz fenomenlerini hedefliyordu ve entegre çözümler aradı. Son yıllarda, DEMATEL yöntemi Japonya’da çok popüler hale geldi, çünkü digraflarla karmaşık nedensel ilişkilerin yapısını görselleştirmek özellikle pragmatik. Digraph, bir rakamın etkinin gücünü temsil ettiği, sistemin unsurları arasındaki bağlamsal bir ilişkiyi gösterir. Böylelikle DEMATEL yöntemi, kriterlerin nedenleri ve etkileri arasındaki ilişkiyi sistemin anlaşılır bir yapısal modeline dönüştürebilir. DEMATEL yöntemini sorunsuz bir şekilde uygulamak için Hori ve Shimizu (1999) tarafından kullanılan versiyonu geliştirdik ve aşağıdaki gibi temel tanımları yaptık.

Tanım 20.1
İkili karşılaştırma ölçeğinde, 0, 1, 2 ve 3 puanlarının sırasıyla “Etki yok”, “Düşük etki”, “Yüksek etki” ve “Çok yüksek etki” yi temsil ettiği dört belirlenmiş seviye olabilir.

Tanım 20.2
İlk doğrudan ilişki matrisi z, kriterler arasındaki etki ve yönler açısından ikili karşılaştırmalarla elde edilen bir n × n matristir; burada zij, i kriterinin j kriterini etkileme derecesi olarak gösterilir.

Tanım 20.3
Normalleştirilmiş doğrudan ilişki matrisi X, tüm ana köşegen elemanların sıfıra eşit olduğu Denklem 20.1 ve 20.2 ile elde edilebilir.

Tanım 20.4
Toplam ilişki matrisi T, I’in özdeşlik matrisi olarak belirtildiği Denklem 20.3 kullanılarak elde edilebilir.
T = X (I − X) −1

Tanım 20.5
Satırların toplamı ve sütunların toplamı, Denklemler 20.4 ile 20.6 arasındaki toplam ilişki matrisi T içinde vektör d ve vektör r olarak ayrı ayrı gösterilir.

T = (tij) n × n, i, j = 1,2, …, n
d = (d1, …, di, …, dn),

Burada vektör d ve vektör r sırasıyla toplam ilişki matrisinden T sıralarının toplamını ve sütunların toplamını belirtir.

Tanım 20.6
Bir nedensel diyagram, (di + ri, di – ri) veri setini eşleyerek elde edilebilir, burada yatay eksen (di + ri) di’ye di eklenerek yapılır ve dikey eksen (di – ri) tarafından yapılır. ri’den di çıkarması yapılır.

Bulanık Grup Karar Verme

Problem çözme için bir çözüm bulmak amacıyla, grup karar verme (GDM) her organizasyon için önemlidir, çünkü GDM genellikle organizasyonel performansı etkileyen kararları etkiler. GDM, çeşitli deneyimlerden, fikirlerden, fikirlerden ve motivasyonlardan yararlanmanın bir yoludur. Geniş bir bilgi kaynağı yelpazesi için kendi algıları açısından öğrenmeyi kolaylaştırabilir ve ayrıca değişkenleri, sorunları ve hipotezleri belirlemede yardımcı olabilir. Özellikle, GDM, birden fazla bireyin tepkisine dayanan bir fikir birliğine varma sürecidir ve bu grup etkileşiminde haklı olan, fikir ve bilgi alışverişini kolaylaştırarak kabul edilebilir bir yargıya varılabilir.

Bununla birlikte, çoğu durumda, karar vermeye yönelik yargılar genellikle net değerlerle verilir, ancak net değerler durumsal belirsizliğin yetersiz bir yansımasıdır. Gerçek dünyada, hedefler, kısıtlamalar ve olası eylemler kesin olarak bilinmediğinden birçok karar belirsizlik içerir. Bulanık bir ortamda karar verirken, karar vermenin sonucu, belirsiz ve kesin olmayan öznel yargılardan büyük ölçüde etkilenir. Belirsizliğin kaynakları arasında kesin olmayan bilgiler, eksik bilgiler, elde edilemeyen bilgiler ve kısmi cehalet yer alır.

Bu tür kesin olmayan problemi çözmek için, bulanık küme teorisi ilk olarak Zadeh (1965) tarafından karar vermede belirsizliği temsil etmenin ve ele almanın matematiksel bir yolu olarak tanıtıldı. Bulanık küme teorisi, etkinliklerin veya ifadelerin tanımlarının kesin olmadığı problemleri çözmek için geliştirilmiştir. Bulanık mantık, insan muhakemesine benzeyen, kesin akıl yürütmeden ziyade yaklaşık mantığıdır. Bulanık mantıkta, 0 ile 1 arasındaki her sayı kısmi bir gerçeği gösterirken, net kümeler ikili mantığa karşılık gelir: 0 veya 1. Dolayısıyla, bulanık mantık, belirsiz veya kesin olmayan yargıları matematiksel olarak ifade edebilir ve işleyebilir.

Karar vericiler, geçmiş deneyimlerine ve bilgilerine dayalı değerlendirmeler yapma eğilimindedir ve ayrıca tahminleri genellikle belirsiz dilsel terimlerle ifade edilir. Karar verirken insan düşüncesi ve ifadesinin belirsizliğiyle başa çıkmak için bulanık küme teorisi çok yardımcı olur. Özellikle, dilbilimsel tahmin sürecindeki belirsizliklerin üstesinden gelmek için, bu dilbilimsel terimleri bulanık sayılara dönüştürmek daha iyidir. Bulanık kümelerin tanımına dayanarak, dilsel değişkenler kavramı, tipik olarak bir insan uzman tarafından benimsenen bir dili temsil etmek için tanıtıldı. Dilsel değişken, değerleri (yani dilsel değerler) doğal bir dilde kelime öbekleri veya cümleler biçiminde olan bir değişkendir (von Altrock 1996). Eksik bilgiden kaynaklanan belirsizliği ve insan yargılarındaki belirsizliği verimli bir şekilde çözmek için dil ölçeği kullanmak gerekir.

Bu nedenle, bulanık bir ortamdaki GDM sorunları, bulanık mantık kullanma ve bulanık GDM problemleriyle başa çıkmak için etkili bulanık toplama yöntemleri gerektirme ihtiyacı yaratmıştır. Aşağıda, bulanık mantığın bazı temel tanımlarını kısaca gözden geçireceğiz.

Tanım 20.7
Bulanık bir küme Ã, bir sıralı çiftler kümesi olan ve bir eşleme μÃ: X → [0,1] ‘i temsil eden bir üyelik fonksiyonu μà (x) ile karakterize edilen X söyleminin bir alt kümesidir. Bulanık küme à için μà (x) ‘in fonksiyon değeri, Ã’ deki x’in üyelik değeri olarak adlandırılır ve bu, x’in bulanık kümenin bir öğesi olduğu doğruluk derecesini temsil eder. Μà (x) ∈ [0,1] olduğu varsayılır, burada μà (x) = 1, x’in tamamen Ã’ya ait olduğunu gösterirken, μà (x) = 0, x’in bulanık kümeye ait olmadığını gösterir.

  • A = (x, μ􏰧 (x)), x∈X,
  • μà (x) üyelik işlevidir ve X = {x}, x öğelerinin bir koleksiyonunu temsil eder.

Ödevcim Online, Çok Amaçlı Karar Verme, Çok Amaçlı Karar Verme Nedir, Yöneylem Nedir, Çok Amaçlı Karar Verme Yöntemleri, Çok Amaçlı Karar Verme Analizi Yaptırma, Yöneylem Ödev Yaptırma, Çok Amaçlı Karar Verme Hesaplama, Çok Amaçlı Karar Verme Ödevi, Çok Amaçlı Karar Verme Ödevi Yaptırma, Çok Amaçlı Karar Verme Yaptırma aramalarınızın sonucu olarak burada. Tüm bölümlerde Çok Amaçlı Karar Verme Danışmanlık, Çok Amaçlı Karar Verme Yardım talepleriniz için akademikodevcim@gmail.com mail adresinden bize ulaşabilir veya sayfanın en altındaki formu doldurup size ulaşmamızı bekleyebilirsiniz.


 

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir