Çok Amaçlı Karar Verme (49) – Biyoyakıtlar – Çok Amaçlı Karar Verme Nedir? – Çok Amaçlı Karar Verme Yöntemleri – Çok Amaçlı Karar Verme Analizi Yaptırma

Ödevcim'le ödevleriniz bir adım önde ... - 7 / 24 hizmet vermekteyiz... @@@ Süreli, online, quiz türü sınavlarda yardımcı olmuyoruz. Teklif etmeyin. - İşleriniz Ankara'da Billgatesweb şirketi güvencesiyle yapılmaktadır. 0 (312) 276 75 93 --- @ İletişim İçin Mail Gönderin bestessayhomework@gmail.com @ Ödev Hazırlama, Proje Hazırlama, Makale Hazırlama, Tez Hazırlama, Essay Hazırlama, Çeviri Hazırlama, Analiz Hazırlama, Sunum Hazırlama, Rapor Hazırlama, Çizim Hazırlama, Video Hazırlama, Reaction Paper Hazırlama, Review Paper Hazırlama, Proposal Hazırlama, Öneri Formu Hazırlama, Kod Hazırlama, Akademik Danışmanlık, Akademik Danışmanlık Merkezi, Ödev Danışmanlık, Proje Danışmanlık, Makale Danışmanlık, Tez Danışmanlık, Essay Danışmanlık, Çeviri Danışmanlık, Analiz Danışmanlık, Sunum Danışmanlık, Rapor Danışmanlık, Çizim Danışmanlık, Video Danışmanlık, Reaction Paper Danışmanlık, Review Paper Danışmanlık, Proposal Danışmanlık, Öneri Formu Danışmanlık, Kod Danışmanlık, Formasyon Danışmanlık, Tez Danışmanlık Ücreti, Ödev Yapımı, Proje Yapımı, Makale Yapımı, Tez Yapımı, Essay Yapımı, Essay Yazdırma, Essay Hazırlatma, Essay Hazırlama, Ödev Danışmanlığı, Ödev Yaptırma, Tez Yazdırma, Tez Merkezleri, İzmir Tez Merkezi, Ücretli Tez Danışmanlığı, Akademik Danışmanlık Muğla, Educase Danışmanlık, Proje Tez Danışmanlık, Tez Projesi Hazırlama, Tez Destek, İktisat ödev YAPTIRMA, Üniversite ödev yaptırma, Matlab ödev yaptırma, Parayla matlab ödevi yaptırma, Mühendislik ödev yaptırma, Makale YAZDIRMA siteleri, Parayla makale YAZDIRMA, Seo makale fiyatları, Sayfa başı yazı yazma ücreti, İngilizce makale yazdırma, Akademik makale YAZDIRMA, Makale Fiyatları 2022, Makale yazma, İşletme Ödev Yaptırma, Blog Yazdırma, Blog Yazdırmak İstiyorum

Çok Amaçlı Karar Verme (49) – Biyoyakıtlar – Çok Amaçlı Karar Verme Nedir? – Çok Amaçlı Karar Verme Yöntemleri – Çok Amaçlı Karar Verme Analizi Yaptırma

25 Eylül 2020 AKTİF OLMAYAN TİP Bulanık Çoklu Kriter Değerlendirmesi Bulanık İntegrale Göre Çoklu Kriter Değerlendirmesi Çok Amaçlı Karar Verme (49) – Biyoyakıtlar – Çok Amaçlı Karar Verme Nedir – Çok Amaçlı Karar Verme Yöntemleri – Çok Amaçlı Karar Verme Analizi Yaptırma değerlendirme kriterlerinin ağırlıkları Gri İlişki Modelinin Çoklu Kriter Değerlendirmesi Ödevcim Online 0
Çok Amaçlı Karar Verme (49) – Biyoyakıtlar – Çok Amaçlı Karar Verme Nedir – Çok Amaçlı Karar Verme Yöntemleri – Çok Amaçlı Karar Verme Analizi Yaptırma

 

Ödevcim Online, Çok Amaçlı Karar Verme, Çok Amaçlı Karar Verme Nedir, Yöneylem Nedir, Çok Amaçlı Karar Verme Yöntemleri, Çok Amaçlı Karar Verme Analizi Yaptırma, Yöneylem Ödev Yaptırma, Çok Amaçlı Karar Verme Hesaplama, Çok Amaçlı Karar Verme Ödevi, Çok Amaçlı Karar Verme Ödevi Yaptırma, Çok Amaçlı Karar Verme Yaptırma aramalarınızın sonucu olarak burada. Tüm bölümlerde Çok Amaçlı Karar Verme Danışmanlık, Çok Amaçlı Karar Verme Yardım talepleriniz için akademikodevcim@gmail.com mail adresinden bize ulaşabilir veya sayfanın en altındaki formu doldurup size ulaşmamızı bekleyebilirsiniz.


Karar vericiler, değerlendirme kriterlerinin ağırlıklarını belirlediklerinde, fazladan insan gücü ve daha yüksek maliyetle birlikte büyük miktarda bilgi gerektiren kriterler arasındaki ilişkilerin net bir resmini edinmeleri gerekir.

Bu yükü azaltmak için iki olası strateji vardır:

(1) Değerlendirme kriterlerinin sayısını azaltarak değerlendirme hiyerarşik sisteminin basitleştirilmesi. Bununla birlikte, pratik durumlarda, araştırmacıların değerlendirme kriterlerinin sayısını önemli ölçüde azaltmaları halinde tatmin edici bir değerlendirme yapmaları çok zor olacaktır;

(2) Chen, Wang ve Tzeng’in (2000) önerdiği gibi, ihtiyaç duyulan bilgi miktarının makul bir dereceye kadar azaltılması. Bu yaklaşım, bazı teknik sorunları olmasına rağmen, araştırılacak bilgi miktarını azaltmada yardımcı olur.

Bu mevcut çalışma, okul özniteliklerini yeniden gruplandırmak, kısmi bir hiyerarşik sistemi yeniden yapılandırmak ve böylece çok ölçütlü değerlendirme için bulanık integralin uygulanmasını mümkün kılmak için çok değişkenli analizin faktör analizini ve küme analizini kullanan daha dengeli ve uygulanabilir bir problem çözme yaklaşımı önermektedir. gri bir ilişki modeli için. Bu şekilde, ilgili öznitelikler arasındaki bilgi miktarı bulanık integral kullanılarak azaltılabilir.

Önerdiğimiz modelin fizibilitesini doğrulamak için, bu çalışma, bu seçkin yüksekokulların parametreleri arasındaki ilişkiyi ve bireysel parametrelerin etkilerini objektif ve makul bir şekilde analiz eden Tayvan’ın teknolojik ve mesleki kurumlarının bir vaka çalışmasını sunmaktadır.

Analiz sonuçları, önerilen modelin aşağıdaki güçlü yönlere sahip olduğunu göstermektedir:

  • 1. Seçkin yüksekokulları değerlendirmek için daha karakteristik olan faktörleri tanımlar;
  • 2. Seçkin yüksekokulları etkileyen parametreler, yani nitelikler son derece karmaşıktır ve karşılıklı olarak bağımsız değildir; bu, parametrelerin bu etkili özelliklerinin ele alınması için eklemeli olmayan önlemlerin kullanımını daha makul ve uygun pratik davranışa uygun hale getirir.
  • 3. Gri ilişki modelinin ürettiği sıralama düzenleri sayesinde, seçkin yüksekokulların örgütsel davranışlarının daha net bir resmini elde edebiliriz;
  • 4. Önerdiğimiz model, gri ilişki modellerinin nicel analiz kapasitesini güçlendirerek onları daha genelleştirilmiş ve pratik davranışa uygun hale getirir.

AKTİF OLMAYAN TİP

Bulanık Çoklu Kriter Değerlendirmesi

Bu bölümde, özellikle tamamen bağımsız olmayan özniteliklere sahip araştırma problemlerini ele almaya yönelik, eklemeli olmayan türden bulanık çok ölçütlü bir değerlendirme yöntemi sunuyoruz.

İlk olarak, bazı bağımlı nitelikleri içeren bağımsız ortak faktörleri elemek için faktör analizi ve kümeleme analizi kullanıyoruz.

İkinci olarak, bu bağımsız ortak faktörleri, her bir ortak faktörün bileşik performans değerini elde etmek için toplamasız (yani süper eklemeli) tipte bulanık integral ile entegre ederiz. Üçüncüsü, her bir ortak faktörün sistem üzerinde farklı derecelerde bir etki yaratabileceğini göz önünde bulundurarak, kaynak verileri ikili karşılaştırma anket anketinden gelen her bir ortak faktörün nispi ağırlığını tahmin etmek için bir AHP kullanırız.

Son olarak, verimlilik okumalarını elde etmek için gri ilişki yaklaşımını kullanıyoruz. Gri ilişki modelinin çok ölçütlü değerlendirmesi için bulanık integralin her iki kavramını da kısaca tartışacağız.

Bulanık İntegrale Göre Çoklu Kriter Değerlendirmesi

Bu çalışma, bir bileşik değerlendirme için çalışmak üzere bulanık integrali kullanır, çünkü bu yaklaşım, bağımsız öznitelik varsayımından bağımsızdır ve tamamıyla bağımsız özniteliklere sahip toplamsal olmayan veya doğrusal olmayan problemlere uygulanabilir. Bu tür değerlendirme için bulanık integralin kullanılmasının geleneksel tedavilerden daha uygun olduğuna inanıyoruz çünkü değerlendiriciler bazen öznel olarak, nesnel olarak olmasalar da niteliklerin bağımsız olduğunu düşünebilirler.

Öznitelikler bağımsız olsun ya da olmasın, geleneksel çok ölçütlü bileşik değerlendirme yöntemi teorik olarak katkı maddesi kavramına dayanmaktadır; bu, birden çok özniteliğe sahip bir sistemde bir bileşik değerlendirmenin uygulanmasının, her ikisinin de basit ağırlıklarını toplayan bir katkı türü hesaplamasıyla gerçekleştirildiği anlamına gelir. Bunlar bireysel niteliklerin katkıları ve ilgili etkinlik değerleridir.

Aslında bu pratik problemlerde, nitelikleri tamamen bağımsızdır ve bu da eklemeli yaklaşımı uygulanamaz hale getirir. Bu nedenle, yeni bir hiyerarşik değerlendirme kriteri sistemi oluşturmak ve yeni hesaplamak için Sugeno (1974) ve Sugeno ve Kwon (1995) tarafından önerilen bulanık integral yöntemini kullanmak için bu ilişkisel kriterlere kısmi tip bulanık integral uygulamaya ilgili değerlendirme kriterlerinin bileşik performans değerlerine ihtiyaç vardır. 

Gri İlişki Modelinin Çoklu Kriter Değerlendirmesi

Deng (1982) ‘de sunulan gri sistem teorisi, ilişkilerin sistematik analizi ve belirsizlik ve eksik veriler içeren bir sistemin model inşası için güçlü bir yaklaşımdır. Ayrıca, özellikler arasındaki ilişkileri incelemek ve bir sistemin özellikleri arasındaki ilişkilerin daha net bir resmini elde etmeye yardımcı olmak için tahmin ve karar verme metodolojilerini kullanır. Gri sistem teorisinin ana kavramları, gri oluşturma, gri ilişki modeli, gri tahmin modeli, gri programlama ve gri kontrolü içerir.

Bir değerlendirme yöntemi olan gri ilişki modelinin birkaç temel işlevi vardır: Hedef sistemin bireysel öznitelikleri arasındaki ilişkileri belirlemek, bir sistemin operasyonel hedeflerini büyük ölçüde etkileyecek önemli öznitelikleri taramak ve etkin gelişimini artırmak. bir sistem. Özellikle bir sistemin gelişiminin değişen koşullarını inceleyen, nicel tanımlama ve karşılaştırma için bir değerlendirme yöntemidir.

Aksine, geleneksel değerlendirme yöntemlerinin iki ana kusuru vardır. İlk olarak, doğrusal, potansiyel ve / veya log olasılık dağılımları olması gereken çok sayıda örnek gerektiren matematiksel istatistiksel teknikler kullanırlar; ve ikincisi, araştırmacıların bazı istatistikleri yanlışlıkla ortadan kaldırdıklarında kutupsal hatalar yapmaları kolaydır.

Geleneksel değerlendirme yöntemleriyle karşılaştırıldığında, gri ilişki modelinin aşağıda listelenen bazı güçlü yönleri vardır :

(1) Hesaplamalar çaba tasarrufu sağlar ve daha az teknik gerektirir;
(2) Numune sayısı özel sınırlamalar içermez;
(3) İstatistikleri, klasik olasılık dağılım kurallarından muaftır;
(4) İlişkilerin nicel sonuçları, niteliksel emsalleriyle çelişmeyecektir;
(5) Yeniden yapılandırılmış model, işlevsiz tipin sıralı bir modelidir ve dağıtılmış istatistiklerin işlenmesinde etkili bir araçtır. Bu çalışmada değerlendirme için gri ilişki modeli kullanılmıştır (Tzeng ve Tsaur 1994; Mon, Tzeng ve Lu 1995).


Ödevcim Online, Çok Amaçlı Karar Verme, Çok Amaçlı Karar Verme Nedir, Yöneylem Nedir, Çok Amaçlı Karar Verme Yöntemleri, Çok Amaçlı Karar Verme Analizi Yaptırma, Yöneylem Ödev Yaptırma, Çok Amaçlı Karar Verme Hesaplama, Çok Amaçlı Karar Verme Ödevi, Çok Amaçlı Karar Verme Ödevi Yaptırma, Çok Amaçlı Karar Verme Yaptırma aramalarınızın sonucu olarak burada. Tüm bölümlerde Çok Amaçlı Karar Verme Danışmanlık, Çok Amaçlı Karar Verme Yardım talepleriniz için akademikodevcim@gmail.com mail adresinden bize ulaşabilir veya sayfanın en altındaki formu doldurup size ulaşmamızı bekleyebilirsiniz.


 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir