Çok Amaçlı Karar Verme (48) – Biyoyakıtlar – Çok Amaçlı Karar Verme Nedir? – Çok Amaçlı Karar Verme Yöntemleri – Çok Amaçlı Karar Verme Analizi Yaptırma

Ödevcim'le ödevleriniz bir adım önde ... - 7 / 24 hizmet vermekteyiz... @@@ Süreli, online, quiz türü sınavlarda yardımcı olmuyoruz. Teklif etmeyin. - İşleriniz Ankara'da Billgatesweb şirketi güvencesiyle yapılmaktadır. 0 (312) 276 75 93 --- @ İletişim İçin Mail Gönderin bestessayhomework@gmail.com @ Ödev Hazırlama, Proje Hazırlama, Makale Hazırlama, Tez Hazırlama, Essay Hazırlama, Çeviri Hazırlama, Analiz Hazırlama, Sunum Hazırlama, Rapor Hazırlama, Çizim Hazırlama, Video Hazırlama, Reaction Paper Hazırlama, Review Paper Hazırlama, Proposal Hazırlama, Öneri Formu Hazırlama, Kod Hazırlama, Akademik Danışmanlık, Akademik Danışmanlık Merkezi, Ödev Danışmanlık, Proje Danışmanlık, Makale Danışmanlık, Tez Danışmanlık, Essay Danışmanlık, Çeviri Danışmanlık, Analiz Danışmanlık, Sunum Danışmanlık, Rapor Danışmanlık, Çizim Danışmanlık, Video Danışmanlık, Reaction Paper Danışmanlık, Review Paper Danışmanlık, Proposal Danışmanlık, Öneri Formu Danışmanlık, Kod Danışmanlık, Formasyon Danışmanlık, Tez Danışmanlık Ücreti, Ödev Yapımı, Proje Yapımı, Makale Yapımı, Tez Yapımı, Essay Yapımı, Essay Yazdırma, Essay Hazırlatma, Essay Hazırlama, Ödev Danışmanlığı, Ödev Yaptırma, Tez Yazdırma, Tez Merkezleri, İzmir Tez Merkezi, Ücretli Tez Danışmanlığı, Akademik Danışmanlık Muğla, Educase Danışmanlık, Proje Tez Danışmanlık, Tez Projesi Hazırlama, Tez Destek, İktisat ödev YAPTIRMA, Üniversite ödev yaptırma, Matlab ödev yaptırma, Parayla matlab ödevi yaptırma, Mühendislik ödev yaptırma, Makale YAZDIRMA siteleri, Parayla makale YAZDIRMA, Seo makale fiyatları, Sayfa başı yazı yazma ücreti, İngilizce makale yazdırma, Akademik makale YAZDIRMA, Makale Fiyatları 2022, Makale yazma, İşletme Ödev Yaptırma, Blog Yazdırma, Blog Yazdırmak İstiyorum

Çok Amaçlı Karar Verme (48) – Biyoyakıtlar – Çok Amaçlı Karar Verme Nedir? – Çok Amaçlı Karar Verme Yöntemleri – Çok Amaçlı Karar Verme Analizi Yaptırma

25 Eylül 2020 AHP'nin bağımsız kriter varsayımı Alternatiflerin sıralaması Bu çalışmanın iki amacı Bulanık İntegral ve Gri İlişkisi: Bir Uygulama Çok Amaçlı Karar Verme (48) – Biyoyakıtlar – Çok Amaçlı Karar Verme Nedir? – Çok Amaçlı Karar Verme Yöntemleri – Çok Amaçlı Karar Verme Analizi Yaptırma Değerlendirici 1 için çok kriterli tercih indeksleri ve üstünlük indeksleri Hem öğrenme ortamının hem de akademik performansın Ödevcim Online Önceki araştırmacıların çoğu analitik hiyerarşi sürecini yeni bir değerlendirme modeli 0
Çok Amaçlı Karar Verme (48) – Biyoyakıtlar – Çok Amaçlı Karar Verme Nedir – Çok Amaçlı Karar Verme Yöntemleri – Çok Amaçlı Karar Verme Analizi Yaptırma

 

Ödevcim Online, Çok Amaçlı Karar Verme, Çok Amaçlı Karar Verme Nedir, Yöneylem Nedir, Çok Amaçlı Karar Verme Yöntemleri, Çok Amaçlı Karar Verme Analizi Yaptırma, Yöneylem Ödev Yaptırma, Çok Amaçlı Karar Verme Hesaplama, Çok Amaçlı Karar Verme Ödevi, Çok Amaçlı Karar Verme Ödevi Yaptırma, Çok Amaçlı Karar Verme Yaptırma aramalarınızın sonucu olarak burada. Tüm bölümlerde Çok Amaçlı Karar Verme Danışmanlık, Çok Amaçlı Karar Verme Yardım talepleriniz için akademikodevcim@gmail.com mail adresinden bize ulaşabilir veya sayfanın en altındaki formu doldurup size ulaşmamızı bekleyebilirsiniz.


Akış şu şekilde tanımlanır:

Yeni enerji geliştirme alternatifleri için değerlendirme matrisi:

 • Geliştirme zorluğu
 • Sistemin operasyonel verimliliği
 • Kapasite genişletme zorluğu
 • Tedarik stabilitesi
 • Yağı değiştirme imkanı
 • Enerji
 • Kullanım popülerliği
 • İlgili endüstriler üzerindeki etki
 • Su kirliliği etkisi
 • Hava kirliliği etkisi
 • Toprak kirliliğinin etkisi
 • Doğal etki
 • Geliştirme maliyeti
 • Üretim maliyeti
 • İnşaat süresi Yıllık üretim

Değerlendirici 1 için çok kriterli tercih indeksleri ve üstünlük indeksleri

 • Güneş enerjisi
 • Güneş fotovoltaikleri
 • Yakıt hücreleri
 • Rüzgar enerjisi Biyoenerji
 • Jeotermal enerji
 • Okyanus enerjisi
 • Hidrojen enerjisi φ− (a)

 

 • φ (bir) = φ + (bir) −φ− ,

 

A, tüm alternatiflerin kümesidir ve a, b ∈A, φ + (a) alternatif a’nın diğer tüm alternatiflere üstünlüğü olduğunda, φ− (a) alternatif a’nın diğer tüm alternatiflere kıyasla daha düşük olmasıdır ve φ (a) alternatif a’nın nihai puanıdır. Denklem 16.4 – 16.6’ya π (a, b) eklendiğinde, Tablo 16.5 – 16.8’de verildiği gibi φ + (a), φ− (a) ve φ (a) elde ederiz.

3. Alternatiflerin sıralaması:

PROMETHEE II, alternatifleri aşağıdaki ilişkiye göre sıralar:

 • aPb ancak ve ancak  (iff) φ (a)> φ (b), aIb (iff) φ (a) = φ (b),

Burada aPb, a’nın b’ye tercih edildiği anlamına gelir ve aIb, alternatifler a ve b arasında hiçbir fark algılanmadığı anlamına gelir.

Tablo 16.5 – 16.8 ve Eşitlik 16.7’deki değerleri kullanarak, Tablo 16.9’da gösterilen alternatif enerji geliştirme biçimleri için dört değerlendiricinin sıralamasını elde ederiz.

Değerlendirmemiz, termal güneş enerjisi, yakıt hücreleri ve biyoenerji için dört uzman grup arasında tutarlı bir tercih olduğunu göstermektedir. Güneş fotovoltaikleri, rüzgar enerjisi ve jeotermal enerji puanları benzerdir (yani, sıralama sırası tutarlıdır). Okyanus enerjisi ve hidrojen enerjisi en altta sıralanır.

Alternatif yeni enerji gelişmeleri için ortaya çıkan öncelikler şu şekildedir:

(1) güneş termal enerjisi,

(2) güneş fotovoltaik, rüzgar enerjisi ve jeotermal enerji,

(3) yakıt hücreleri,

(4) biyoenerji ve

(5) okyanus enerjisi ve hidrojen enerjisi.

Sonuçlar

Tayvan ekonomisi büyümeye devam ettikçe enerji tüketiminin artması bekleniyor. En düşük potansiyel çevre kirliliği ile istikrarlı bir enerji tedarikinin nasıl sağlanacağını belirlemek, Tayvan için zorlu bir görevdir. Bununla birlikte, yeni bir enerji sisteminin geliştirilmesi birçok belirsizliği beraberinde getirir ve araştırma ve geliştirmeyi desteklemek için bol miktarda kaynak gerektirir. Bu bölümde, alternatif yeni enerji sistemleri için öncelikleri belirlemek için çok kriterli değerlendirme uyguladık. Sonuçlar güneş termal enerjisini geliştirme için birinci öncelik olarak sıraladı. Bu aynı zamanda değerlendirme paneline katılan tüm uzmanların da tercihiydi. Güneş fotovoltaikleri, rüzgar enerjisi ve jeotermal enerji, gelecekteki gelişmeler için ikinci önceliklere verildi.

Bulanık İntegral ve Gri İlişkisi: Bir Uygulama

Yirminci yüzyılın ikinci yarısında, örneğin Almanya, Japonya, Kore, Singapur, Tayvan ve Amerika Birleşik Devletleri gibi bazı ulusların önde gelen endüstrileri, tarımdan üretime, hizmet endüstrilerine ve daha sonra bilgiye dayalı yüksek teknoloji bilgi endüstrileri. Bu evrimin her aşamasında, Tayvan’ın teknolojik ve mesleki eğitim sistemi, yapılandırmasını yeniden düzenleyerek ve eğitim programlarını yeniden tasarlayarak ulusal kalkınma hedefleriyle iyi başa çıkmıştır. Böylelikle işgücüne, bu insan kaynakları taleplerini yerine getirmek için doğru zamanlamayla, uygun nitelik ve nicelikte işçi sağladı. Bu arka plan, ulusal kalkınma için sağlam bir temel sağlar.

Hem öğrenme ortamının hem de akademik performansın iyileştirilmesi, halkın okulları için iki ana geleneksel talebidir. Büyük miktarlarda ilgili bilginin ortaya çıkması ve küresel pazardaki rekabetin acil baskısı nedeniyle, bütünsel “okul verimliliği” kavramı geliştirilmiştir (DeRoche 1987; Fidler ve Bowles 1989; Reynolds ve Cuttance 1992). Okul verimliliği kavramı, her bir okulun problem çözme yeterliliğini ve öğretim verimliliğinin iyileştirilmesini vurgular (David 1989; White 1989; Cheng 1993).

Örneğin, Morris ve Young (1976), okul yönetiminin, eğitim tüketicilerinin endişelerini gidermek için kabul edilebilir eğitim üretkenliği istatistikleri sunma konusunda yoğun baskı taşıdığını gözlemlemişlerdir. Kritik ve nesnel değerlendirmelerin bazı güçlü yönleri vardır: okullaşma üretimini deneysel olarak inceler, daha fazla iyileştirme için doğru geri bildirimleri sıralar ve okul verimliliğinin açık ve objektif performans kriterlerini belirtirler. Bununla birlikte, farklı teorik temeller, araştırma metodolojileri, değerlendirme modelleri ve yorumlar nedeniyle okul verimliliğinin ortak olarak kabul edilen tanımına ulaşılamamıştır.

Bu gibi durumlarda, yeni bir değerlendirme modelinin veya araştırma makalesinin sunulması zor bir iştir (Fitz-Gibbon 1994). İlgili profesyoneller, bir değerlendirme aracının tasarımını ve kriterlerinin formülasyonunu araştırma ve geliştirme çabalarını hak eden önemli bir alan olarak görürler. Daha iyi okul verimliliğini geliştirmek için, eğitim performansını denetlemek için daha uygun bir izleme sisteminin geliştirilmesine acilen ihtiyaç olduğuna inanılmaktadır (Fitz-Gibbon 1994).

Bu çalışmanın iki amacı, Tayvan’ın teknolojik ve mesleki eğitim sisteminin kalite iyileştirmesinin iyileştirilmesinin yanı sıra teknolojik enstitülere yükseltme için seçkin okulları belirlemek için daha etkili bir değerlendirme modeli önermektir.

Bu geleneksel tedaviler için, çok kriterli karar verme yönteminin uygulanması iki ana prosedürü içerir:

(1) Doğası gereği sübjektif olan nispi ağırlıkların bireysel değerlendirme kriterlerinin hesaplanması ve
(2) alternatif okulların sınıflandırılması.

Önceki araştırmacıların çoğu analitik hiyerarşi sürecini (AHP) (Saaty 1977), değerlendirme örnekleminin (alternatif bir okul) performans değerlerinin çarpanlarını toplayan toplamsal yaklaşım aracılığıyla değerlendirme kriterlerinin bu spesifik ağırlıklarını hesaplamak için kullanmıştır ve her kriter için ilgili ağırlıkları. Katkı maddesi yaklaşımının uygulanması, tüm özelliklerin bağımsız olduğu varsayımına dayanmaktadır.

Ancak bu nitelikler aslında tamamen bağımsız değildir. Bağımsız ölçüt varsayımının dezavantajlarını ortadan kaldırmak için Sugeno (1974), genel bulanık ölçüler getiren bulanık integral teorisini sundu ve böylelikle AHP’nin bağımsız kriter varsayımıyla başa çıkması için daha fazla esneklik sağladı. Bir değerlendirmenin uygulama aşamasında, araştırmacılar değerlendirme kriterleri arasında açık bir bağımlılık kazanamazlarsa, hiyerarşik bir değerlendirme kriterleri sistemini yeniden oluşturmak için bu bağımlı kriterler için bulanık integrali bölümlere ayırabilirler.


Ödevcim Online, Çok Amaçlı Karar Verme, Çok Amaçlı Karar Verme Nedir, Yöneylem Nedir, Çok Amaçlı Karar Verme Yöntemleri, Çok Amaçlı Karar Verme Analizi Yaptırma, Yöneylem Ödev Yaptırma, Çok Amaçlı Karar Verme Hesaplama, Çok Amaçlı Karar Verme Ödevi, Çok Amaçlı Karar Verme Ödevi Yaptırma, Çok Amaçlı Karar Verme Yaptırma aramalarınızın sonucu olarak burada. Tüm bölümlerde Çok Amaçlı Karar Verme Danışmanlık, Çok Amaçlı Karar Verme Yardım talepleriniz için akademikodevcim@gmail.com mail adresinden bize ulaşabilir veya sayfanın en altındaki formu doldurup size ulaşmamızı bekleyebilirsiniz.


 

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir