Çok Amaçlı Karar Verme (47) – Biyoyakıtlar – Çok Amaçlı Karar Verme Nedir? – Çok Amaçlı Karar Verme Yöntemleri – Çok Amaçlı Karar Verme Analizi Yaptırma

Ödevcim'le ödevleriniz bir adım önde ... - 7 / 24 hizmet vermekteyiz... @@@ Süreli, online, quiz türü sınavlarda yardımcı olmuyoruz. Teklif etmeyin. - İşleriniz Ankara'da Billgatesweb şirketi güvencesiyle yapılmaktadır. 0 (312) 276 75 93 --- @ İletişim İçin Mail Gönderin bestessayhomework@gmail.com @ Ödev Hazırlama, Proje Hazırlama, Makale Hazırlama, Tez Hazırlama, Essay Hazırlama, Çeviri Hazırlama, Analiz Hazırlama, Sunum Hazırlama, Rapor Hazırlama, Çizim Hazırlama, Video Hazırlama, Reaction Paper Hazırlama, Review Paper Hazırlama, Proposal Hazırlama, Öneri Formu Hazırlama, Kod Hazırlama, Akademik Danışmanlık, Akademik Danışmanlık Merkezi, Ödev Danışmanlık, Proje Danışmanlık, Makale Danışmanlık, Tez Danışmanlık, Essay Danışmanlık, Çeviri Danışmanlık, Analiz Danışmanlık, Sunum Danışmanlık, Rapor Danışmanlık, Çizim Danışmanlık, Video Danışmanlık, Reaction Paper Danışmanlık, Review Paper Danışmanlık, Proposal Danışmanlık, Öneri Formu Danışmanlık, Kod Danışmanlık, Formasyon Danışmanlık, Tez Danışmanlık Ücreti, Ödev Yapımı, Proje Yapımı, Makale Yapımı, Tez Yapımı, Essay Yapımı, Essay Yazdırma, Essay Hazırlatma, Essay Hazırlama, Ödev Danışmanlığı, Ödev Yaptırma, Tez Yazdırma, Tez Merkezleri, İzmir Tez Merkezi, Ücretli Tez Danışmanlığı, Akademik Danışmanlık Muğla, Educase Danışmanlık, Proje Tez Danışmanlık, Tez Projesi Hazırlama, Tez Destek, İktisat ödev YAPTIRMA, Üniversite ödev yaptırma, Matlab ödev yaptırma, Parayla matlab ödevi yaptırma, Mühendislik ödev yaptırma, Makale YAZDIRMA siteleri, Parayla makale YAZDIRMA, Seo makale fiyatları, Sayfa başı yazı yazma ücreti, İngilizce makale yazdırma, Akademik makale YAZDIRMA, Makale Fiyatları 2022, Makale yazma, İşletme Ödev Yaptırma, Blog Yazdırma, Blog Yazdırmak İstiyorum

Çok Amaçlı Karar Verme (47) – Biyoyakıtlar – Çok Amaçlı Karar Verme Nedir? – Çok Amaçlı Karar Verme Yöntemleri – Çok Amaçlı Karar Verme Analizi Yaptırma

25 Eylül 2020 Ahp Uygulaması Biyoyakıtlar Çok Amaçlı Karar Verme (47) – Biyoyakıtlar – Çok Amaçlı Karar Verme Nedir – Çok Amaçlı Karar Verme Yöntemleri – Çok Amaçlı Karar Verme Analizi Yaptırma Çok kriterli bir tercih indeksinin hesaplanması Genelleştirilmiş kriterler için bir tercih fonksiyonunun oluşturulması Hidrojen Enerjisi Jeotermal Enerji Kriter Ağırlıkları Kriterler Ödevcim Online Okyanus Enerjisi Promethee Uygulaması Yeni Enerji - Alternatiflerinin Değerlendirilmesi 0
Çok Amaçlı Karar Verme (47) – Biyoyakıtlar – Çok Amaçlı Karar Verme Nedir – Çok Amaçlı Karar Verme Yöntemleri – Çok Amaçlı Karar Verme Analizi Yaptırma

 

Ödevcim Online, Çok Amaçlı Karar Verme, Çok Amaçlı Karar Verme Nedir, Yöneylem Nedir, Çok Amaçlı Karar Verme Yöntemleri, Çok Amaçlı Karar Verme Analizi Yaptırma, Yöneylem Ödev Yaptırma, Çok Amaçlı Karar Verme Hesaplama, Çok Amaçlı Karar Verme Ödevi, Çok Amaçlı Karar Verme Ödevi Yaptırma, Çok Amaçlı Karar Verme Yaptırma aramalarınızın sonucu olarak burada. Tüm bölümlerde Çok Amaçlı Karar Verme Danışmanlık, Çok Amaçlı Karar Verme Yardım talepleriniz için akademikodevcim@gmail.com mail adresinden bize ulaşabilir veya sayfanın en altındaki formu doldurup size ulaşmamızı bekleyebilirsiniz.


Biyoyakıtlar

Kara, güneş ışığı, su ve karbondioksit ile üretilen biyokütle malzemeleri enerji kaynağı olarak birçok avantaj sunar. Doğrudan katı yakıtlar olarak yakılabilirler veya çok değerli gazlı veya sıvı yakıtlara dönüştürülebilirler. Üretilen toplayıcılara ve dönüştürücülere güvenmek yerine, biyokütle toplayıcıları tohumlar yayarak kullanılabilir. Bu kollektörler kendilerini güneşe doğru hizalarlar ve ayrıca güneş enerjisinin aralıklı doğasından kaynaklanan depolama sorununu çözerler. Biyokütle, yalnızca periyodik hasat gerektiren yenilenebilir bir enerji kaynağı sağlayabilir.

Tayvan’da biyoyakıtların geliştirilmesi, atık malzemelerin kullanımını vurguladı. Şu anda bu alanda önemli ilerlemeler kaydediliyor. Tayvan’da tarımsal atık üretimi oldukça fazladır. Tayvan’da endüstriyel atık su ve kentsel atık üretimi sonucu katı atık ve su kirliliği sorunları çok ciddidir. Bu nedenle, kirlilik sorunlarını çözerken atıklardan nasıl yararlanılacağını belirlemek Tayvan’daki biyoenerji araştırmalarının ana yönüdür. Gelecekteki gelişmeler, katı atıkların doğrudan yakılmasına ve oksitlenmiş atıkların bertarafına odaklanmalıdır.

Jeotermal Enerji

Tayvan’da jeotermal enerjinin gelişimi 1962’de başladı. Şu anda Chin-Sui ve Tu-Tsong enerji santralleri jeotermal enerji sağlıyor, ancak ekonomik değerleri düşük. Geliştirme fizibilitesini iyileştirmek için, enerji üretimi, su ısıtma ve gezi için çok amaçlı geliştirme çalışmaları sürdürülmektedir. Jeotermal gelişim için potansiyel alanlar Tu-Tsong, Gen-Cho ve Chin-Ren’dedir.

Hem Tu-Tsong hem de Gen-Cho’nun 1995 yılına kadar 10 MW elektrik üretim ekipmanına sahip olacağı tahmin edilmektedir. Sırasıyla 15 ve 12 MW elektrik üretim ekipmanına sahip olacak Chin-Sui ve Chin-Ren eklendiğinde, toplam jeotermal elektrik üretim kapasitesi 37 MW veya 57.6 KLOE’ye ulaşacaktır.

Mevcut jeotermal geliştirme sorunları, termal iletim, jeotermal kaynaklar ve çalışma akışkanları ile ilişkilidir. Diğer bir sorun, sıcak su teknolojisinin tanımlanması ve geliştirilmesidir.

Okyanus Enerjisi

Okyanus enerjisi temel olarak gelgit gücünü, dalga enerjisini ve okyanus termal enerjisini içerir. Okyanus termal enerji sistemleri, kapalı ve açık sistemler olarak sınıflandırılabilir. Kapalı bir sistem ticarileştirilecek ve açık bir sistem prototip testleri ve bilimsel araştırmalardan geçecek. Gelgit enerjisi ve dalga enerjisi için uygulama teknolojileri nispeten başarılı olmuştur ve pratik uygulama örnekleri mevcuttur.

Okyanus enerjisi yöntemleri arasında okyanus termal enerjisi ve dalga enerjisi, Tayvan için en umut verici güç üreten sistemlerdir.

Hidrojen Enerjisi

Yüksek verimli hidrojen, gelecek için ideal bir yakıttır. Japonya ve ABD’de, hidrojen üretim teknolojisi yüksek verimlilikle (% 90) geliştirilmiş ve arabalara deneysel olarak hidrojen uygulanmıştır. Bu arabalar 200 km’lik bir mesafe için 100 km / s hıza ulaşabilir. Hidrojen enerjisi geliştirmenin zorlukları arasında iletimi ve depolanması vardır.

Ayrıca, geliştirme maliyetleri yüksektir ve ticarileştirme fırsatları çok uzaktır. Teknoloji için, geliştirmenin zorluğunu, sistem işletim verimliliğini ve kapasiteyi genişletmenin zorluğunu yansıtan kriterler oluşturulur.

Sosyal konular; arz istikrarı, petrol enerjisinin yerini alma olasılığı, kullanımın popülerliği ve ilgili endüstriler üzerindeki etkidir. Çevresel kriterler arasında su kirliliği seviyeleri, hava kirliliği, toprak kirliliği ve doğal etki yer alır. Geliştirme maliyeti, üretim maliyeti, inşaat süresi ve yıllık çıktı gibi ekonomik kriterler oluşturulur.

Yeni enerji gelişmeleriyle ilişkili belirsizlikler nedeniyle, performans değerlendirmesinin ölçülmesi zordur. Bu zorluğun üstesinden gelmek için her bir kriter birden beşe kadar bir ölçekte ölçülür. Her kriter için ölçüm ölçeği Tablo 16.1’de gösterilmektedir.

Yeni Enerji – Alternatiflerinin Değerlendirilmesi

Alternatif yeni enerji gelişmeleri için öncelikleri değerlendirmek için bir grup karar yöntemi benimsenmiştir. Performansı değerlendirmek için 14 uzmanı davet ettik ve onları Enerji Komitesi’nden, Taipower şirketinden, Çin Petrol Şirketi’nden, ITRI Enerji Araştırma Enstitüsü’nden ve üniversiteden yeni enerji geliştirmedeki değerlendiriciler için 4 farklı uzmanlık ve arka plan grubuna ayırdık. Tayvan’ın özel bir bölgesi için her bir alternatifin analizini yaptı ve yöntemimizin uygun açıklaması için Tablo 16.1’de örnek olarak bir değerlendirme ölçeği kullandı. Değerlendirme yöntemi, Analitik Hiyerarşi Sürecine (AHP) ve Zenginleştirme Değerlendirmeleri için Tercih Sıralaması Organizasyon Yöntemlerine (PROMETHEE) dayanmaktadır. Değerlendirme süreci aşağıdaki paragraflarda açıklanmaktadır.

Ahp Uygulaması

AHP yöntemi, her bir kriter için ağırlık elde etmek için uygulanır. Her maddenin uzmanlar tarafından kolay karşılaştırılabilmesi için değerlendirmede ikili karşılaştırma kullanılmıştır. Tutarlılık testinde Saaty’nin tutarlılık oranının 0.1’den fazla olmaması önerisini takip ediyoruz. Değerlendirme sonuçları aşağıda gösterilmektedir.

Promethee Uygulaması

PROMETHEE değerlendirme yöntemleri (Brans ve diğerleri, 1984) dört varyasyondan oluşur. PROMETHEE II, karar vericilerin değerlendirme sonuçlarını kolayca gerçekleştirmelerine yardımcı olacak eksiksiz bir değerlendirme sıralaması sağlar. PROMETHEE II, bu bölümde kullanılan versiyondur.

PROMETHEE süreci aşağıdaki üç adımı kapsar:

1. Genelleştirilmiş kriterler için bir tercih fonksiyonunun oluşturulması:

Genelleştirilmiş kriterler;

 • H (d) = P (a, b), d = f (bir) −f (b) ≥0;
  P (b, a), d = f (bir) −f (b) ≤0,

P (a, b), alternatif a’nın alternatif b’ye göre tercih avantajını temsil ettiğinde (yani, a’nın b’ye tercih edildiği ölçülebilir kapsam), P (b, a), alternatif b’nin alternatif a’ya göre tercih avantajını temsil eder. ve f (a) ve f (b), sırasıyla alternatifler a ve b için değerlendirilen değerleri temsil eder. Daha büyük f (a) veya f (b) değerleri daha iyidir. Karar vericiler tarafından istenen bilgilerin elde edilmesi zor olduğundan, H (d) fonksiyonunu şu şekilde tanımladık:

Kriter Ağırlıkları

Kriterler

 • Geliştirme zorluğu
 • Sistemin operasyonel verimliliği
 • Kapasite genişletme zorluğu
 • Tedarik stabilitesi
 • Yağ enerjisini değiştirme imkanı
 • Kullanımın popülerliği
 • İlgili endüstriler üzerindeki etki
 • Su kirliliği etkisi
 • Hava kirliliği etkisi
 • Toprak kirliliği etkisi
 • Doğal etki
 • Geliştirme ücreti
 • Üretim maliyeti
 • İnşaat süresi
 • Yıllık üretim

2. Çok kriterli bir tercih indeksinin hesaplanması:

Burada, h kriterinin ağırlığı ve Ph (a, b), h kriteri altında alternatif a’nın alternatif b’ye göre üstünlüğünü gösterir. Değerlendirilen değerleri bir değerlendirme matrisine (Tablo 16.4) ve ayrıca Denklem 16.1 ve 16.2’ye dahil ederek Ph (a, b) ‘yi buluruz. Denklem 16.3’e kriter ağırlıklarını (Tablo 16.3) ekledikten sonra, π (a, b) elde ederiz. Sonuçlar Tablo 16.5 ila 16.8’de gösterilmektedir.
Ortaya çıkan çoklu kriter tercih indeksi değerlerinden ve şebeke akış konseptine göre hangi alternatiflerin daha üstün olduğunu belirleyebiliriz.


Ödevcim Online, Çok Amaçlı Karar Verme, Çok Amaçlı Karar Verme Nedir, Yöneylem Nedir, Çok Amaçlı Karar Verme Yöntemleri, Çok Amaçlı Karar Verme Analizi Yaptırma, Yöneylem Ödev Yaptırma, Çok Amaçlı Karar Verme Hesaplama, Çok Amaçlı Karar Verme Ödevi, Çok Amaçlı Karar Verme Ödevi Yaptırma, Çok Amaçlı Karar Verme Yaptırma aramalarınızın sonucu olarak burada. Tüm bölümlerde Çok Amaçlı Karar Verme Danışmanlık, Çok Amaçlı Karar Verme Yardım talepleriniz için akademikodevcim@gmail.com mail adresinden bize ulaşabilir veya sayfanın en altındaki formu doldurup size ulaşmamızı bekleyebilirsiniz.


 

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir