Çok Amaçlı Karar Verme (46) – Değerlendirme ve Grup Kararı Verme – Çok Amaçlı Karar Verme Nedir? – Çok Amaçlı Karar Verme Yöntemleri – Çok Amaçlı Karar Verme Analizi Yaptırma

Ödevcim'le ödevleriniz bir adım önde ... - 7 / 24 hizmet vermekteyiz... @@@ Süreli, online, quiz türü sınavlarda yardımcı olmuyoruz. Teklif etmeyin. - İşleriniz Ankara'da Billgatesweb şirketi güvencesiyle yapılmaktadır. 0 (312) 276 75 93 --- @ İletişim İçin Mail Gönderin bestessayhomework@gmail.com @ Ödev Hazırlama, Proje Hazırlama, Makale Hazırlama, Tez Hazırlama, Essay Hazırlama, Çeviri Hazırlama, Analiz Hazırlama, Sunum Hazırlama, Rapor Hazırlama, Çizim Hazırlama, Video Hazırlama, Reaction Paper Hazırlama, Review Paper Hazırlama, Proposal Hazırlama, Öneri Formu Hazırlama, Kod Hazırlama, Akademik Danışmanlık, Akademik Danışmanlık Merkezi, Ödev Danışmanlık, Proje Danışmanlık, Makale Danışmanlık, Tez Danışmanlık, Essay Danışmanlık, Çeviri Danışmanlık, Analiz Danışmanlık, Sunum Danışmanlık, Rapor Danışmanlık, Çizim Danışmanlık, Video Danışmanlık, Reaction Paper Danışmanlık, Review Paper Danışmanlık, Proposal Danışmanlık, Öneri Formu Danışmanlık, Kod Danışmanlık, Formasyon Danışmanlık, Tez Danışmanlık Ücreti, Ödev Yapımı, Proje Yapımı, Makale Yapımı, Tez Yapımı, Essay Yapımı, Essay Yazdırma, Essay Hazırlatma, Essay Hazırlama, Ödev Danışmanlığı, Ödev Yaptırma, Tez Yazdırma, Tez Merkezleri, İzmir Tez Merkezi, Ücretli Tez Danışmanlığı, Akademik Danışmanlık Muğla, Educase Danışmanlık, Proje Tez Danışmanlık, Tez Projesi Hazırlama, Tez Destek, İktisat ödev YAPTIRMA, Üniversite ödev yaptırma, Matlab ödev yaptırma, Parayla matlab ödevi yaptırma, Mühendislik ödev yaptırma, Makale YAZDIRMA siteleri, Parayla makale YAZDIRMA, Seo makale fiyatları, Sayfa başı yazı yazma ücreti, İngilizce makale yazdırma, Akademik makale YAZDIRMA, Makale Fiyatları 2022, Makale yazma, İşletme Ödev Yaptırma, Blog Yazdırma, Blog Yazdırmak İstiyorum

Çok Amaçlı Karar Verme (46) – Değerlendirme ve Grup Kararı Verme – Çok Amaçlı Karar Verme Nedir? – Çok Amaçlı Karar Verme Yöntemleri – Çok Amaçlı Karar Verme Analizi Yaptırma

25 Eylül 2020 Bir yakıt hücresi Çok Amaçlı Karar Verme (46) – Değerlendirme ve Grup Kararı Verme – Çok Amaçlı Karar Verme Nedir – Çok Amaçlı Karar Verme Yöntemleri – Çok Amaçlı Karar Verme Analizi Yaptırma Güneş Enerjisi Güneş Fotovoltaikleri Güneş fotovoltaiklerinin avantajları Ödevcim Online PROMETEE: Bir Uygulama Rüzgar Enerjisi Rüzgar enerjisi üzerine araştırmalar Yakıt Hücreleri 0
Çok Amaçlı Karar Verme (46) – Değerlendirme ve Grup Kararı Verme – Çok Amaçlı Karar Verme Nedir – Çok Amaçlı Karar Verme Yöntemleri – Çok Amaçlı Karar Verme Analizi Yaptırma

 

Ödevcim Online, Çok Amaçlı Karar Verme, Çok Amaçlı Karar Verme Nedir, Yöneylem Nedir, Çok Amaçlı Karar Verme Yöntemleri, Çok Amaçlı Karar Verme Analizi Yaptırma, Yöneylem Ödev Yaptırma, Çok Amaçlı Karar Verme Hesaplama, Çok Amaçlı Karar Verme Ödevi, Çok Amaçlı Karar Verme Ödevi Yaptırma, Çok Amaçlı Karar Verme Yaptırma aramalarınızın sonucu olarak burada. Tüm bölümlerde Çok Amaçlı Karar Verme Danışmanlık, Çok Amaçlı Karar Verme Yardım talepleriniz için akademikodevcim@gmail.com mail adresinden bize ulaşabilir veya sayfanın en altındaki formu doldurup size ulaşmamızı bekleyebilirsiniz.


PROMETEE: Bir Uygulama

Son yirmi yılda, Tayvan ekonomik yapısında ve hızlı endüstriyel gelişiminde önemli değişiklikler yaşadı. Enerji tüketimi, 1968’de 8.5 milyon kilolitre petrol eşdeğerinden (KLOE) 1988’de 44.9 milyon KLOE’ye, yıllık ortalama% 8.6 büyüme oranıyla artmıştır. Bu arada, yurt içinde üretilen enerjinin toplam enerji arzı içindeki payı 1968’de% 54 iken 1988’de% 8’e düşmüştür.

İthal enerjiye olan bu artan bağımlılık, özellikle ithal petrole olan bağımlılık neredeyse% 100’e ulaştığında, istikrarsız enerji kaynaklarına karşı savunmasızlığı artırır. Kıtlık, eşitsiz coğrafi dağılım ve zorunluluk, petrol arzını kartelleşmeye ve siyasallaştırmaya, yani petrol zengini ülkeler tarafından politik bir güç kaynağı olarak kullanılmasına maruz bıraktı.

Bu durum, son iki petrol krizinde belirgindi. Tayvan’daki ekonomik büyümeyi sürdürmek için, petrol arzının istikrarı sağlanmalıdır. Enerji tasarrufuna ek olarak, yeni enerji tedarik kaynaklarına ihtiyaç vardır.

Araştırılmakta olan yeni enerji sistemleri arasında güneş ısısı, güneş fotovoltaikleri, yakıt hücreleri, rüzgar, jeotermal, gelgit enerjisi, biyokütle ve hidrojendir. Bu potansiyel enerji kaynaklarının geliştirilmesi umut vericidir, çünkü bunların çoğu fosil yakıtlardan daha az çevre kirliliği üretir ve bazıları ticarileştirme için iyi bir potansiyel gösterir.

1980’de Tayvan’da Enerji Vakfının kurulması, burada yeni enerji sistemlerinin geliştirilmesinin başlangıcını işaret etti. Sınırlı mali kaynakların çeşitli yeni enerji gelişmelerine tahsis edilmesi, Ekonomik İşler Bakanlığı Enerji Komitesi’nin zorlu görevidir. Gelecekteki gelişmelerin belirsizlikleri göz önüne alındığında, her aday geliştirme projesi için her yıl öncelikler belirlemek çok önemlidir.

Bu bölümün amacı, bu öncelik belirleme görevine çok kriterli karar verme (MCDM) yöntemini uygulamaktır. Bu yöntemi kullanarak, olası gelişim için öncelikleri belirlemek üzere uzmanlık entegre edilir. Sonuçlar, karar vermesine yardımcı olması için Enerji Komitesine iletildi.

Yeni enerji gelişmeleri ve beklentiler, değerlendirme kriterlerinin belirlenmesi ve alternatiflerin geliştirilmesi için bir temel olarak gözden geçirilir.

Güneş Enerjisi

Tayvan bölgesinde emilen termal güneş enerjisi, yaklaşık 4,46 × 1016 KC (kilo kalori) veya 5 milyar KLOE (kiloiter petrol eşdeğeri) olup, bu da 1977’de Tayvan’daki toplam enerji tüketiminin yaklaşık 111 katına eşittir. – termal güneş enerjisi için tial yüksektir.

Yaklaşık on yıl önce, Tatung Teknoloji Enstitüsü ve Ulusal Tayvan Üniversitesi’ndeki Makine Mühendisliği Bölümleri ve China Oil Corporation’ın Rafineri Araştırma Merkezi güneş enerjisini araştırmaya başladı. Özel firmalar da güneş enerjili ısıtma ekipmanlarının tanıtımına başladı. 1981’de Endüstriyel Teknoloji Araştırma Enstitüsü’nde (ITRI) Enerji ve Maden Araştırma Teşkilatı’nın (EMRO) kurulmasından bu yana, küçük güneş enerjisi sistemi ve ısı kollektörü tasarımları geliştirilmeye ve test edilmeye başlandı.

Kullanımları hem evleri hem de fabrikaları kapsar. Teknolojik ilerlemeleri ve pazar genişlemesiyle, maliyetlerinin düşmesi ve geri ödeme sürelerinin sonunda 2-3 yıla ulaşması beklenmektedir. Geleneksel su ve doğalgazlı ısıtıcılara kıyasla güneş enerjili ısıtıcıların bazı önemli avantajları vardır. Bu ısıtıcılar için gelecekteki araştırma yönü, üretim maliyetlerini düşürmek, sistem tasarımını iyileştirmek ve uygulamalarını teşvik etmektir.

Güneş Fotovoltaikleri

Atom Enerjisi Komitesinin Nükleer Araştırma Enstitüsü, 1975 yılında küçük bir ölçekte güneş pilleri üzerine araştırmalara başladı. ITRI’de Enerji Araştırma Enstitüsü’nün kurulmasıyla, silikon olmayan güneş pilleri üzerinde ciddi araştırmalar başladı. Bu alandaki araştırma projeleri 1987 yılında ITRI’deki Malzeme Departmanına aktarılmıştır. Bazı araştırma ürünleri özel sektöre devredilmiştir.

Güneş fotovoltaiklerinin avantajları şunlardır:

(1) otomatik üretim,
(2) kirlilik yok,
(3) kolayca genişletilebilen ekipman ve
(4) iletim hatlarının olmaması.

Çünkü ekipman, enerji talebi sahasında kurulabilir. Dünyadaki hemen hemen her ülke bu potansiyel teknolojiye ilgi göstermiştir.

Şu anda, güneş pili bileşenlerinin yüksek maliyetleri nedeniyle, güneş fotovoltaiklerinin gelişimi özel uygulamalarla sınırlı kalmıştır. Kısa vadede, bir güneş pilinin fiyatı petrolden daha yüksektir. Bu nedenle, kristal olmayan bir güneş pilinin geliştirilmesi tüketici elektroniği ürünlerine odaklanmalıdır. Uzun vadede geliştirme, yüksek verimli pillere doğru kayacaktır.

Yakıt Hücreleri

Bir yakıt hücresi, bir anlamda yavaşlayan bir yanma reaksiyonu olarak çalışır. Hücre yapısı bir pilinkine benzer. Yakıt ve oksijen kullanarak elektrik akımı oluşturan cihazdır. Avantajları arasında yüksek verimlilik, düşük çevre kirliliği, kısa kurulum süresi, kojenerasyon için kullanılabilen atık ısı ve petrol için iyi değiştirme potansiyeli bulunmaktadır.

Yaygın olarak kullanılan dört yakıt hücresi türü vardır: fosforik asit yakıt hücresi (PAFC), erimiş karbonat yakıt hücresi (MCFC), katı oksit yakıt hücresi (SOFC) ve alkalin yakıt hücresi (AFC). Bunlar arasında PAFC teknolojisi, ticarileştirme açısından en umut verici olan ilk nesil yakıt hücrelerini üretmek için kullanılmıştır, ancak elektrik verimliliği en düşüktür. İkinci nesil yakıt hücresi olan MCFC’nin 1995 yılına kadar piyasada olması bekleniyor. Elektrik verimliliği% 45 ve yakıt kullanımı daha kapsamlı ve esnektir.

Üçüncü nesil yakıt hücresi SOFC’nin 2000 yılına kadar piyasada olması bekleniyor. Elektrik verimliliği% 50’ye ulaşabilir ve kullanılabilir yakıtlar çok daha yaygın olarak bulunur. AFC,% 60 ile en yüksek verimliliği sağlar; ancak kullanımı özel uygulamalarla sınırlıdır.

Yakıt pilleri, en umut verici elektrik üretim yöntemlerinden biri olarak kabul edilmektedir. Tayvan’ın 1990’dan sonra büyük miktarlarda LNG (Sıvılaştırılmış Doğal Gaz) ithal edeceği politikası göz önüne alındığında, ITRI’deki EMRO, yakın zamanda Tayvan’daki bir yakıt hücresi enerji santrali için bir fizibilite çalışması gerçekleştirdi. Bu çalışmanın yazarları, yakıt hücresi gelişimi için PAFC’ye birinci öncelik ve MCFC ikinci öncelik verilmesi gerektiği sonucuna varmışlardır.

Tayvan’da geleneksel elektrik santrallerinin yerini alacak bir yakıt hücresi enerji santralinin geliştirilmesini desteklemek için, Ekonomi Bakanlığı Enerji Komitesi, Tayvan’da yakıt hücresi teknolojisinin geliştirilmesi üzerine bir çalışma hazırlamak üzere ITRI ile sözleşme yaptı. Çalışma, 1989’dan 1992’ye kadar üç yıllık bir süre boyunca gerçekleştirildi.

Rüzgar Enerjisi

Rüzgar enerjisi üzerine araştırmalar 1965’ten beri Tayvan’da yapılmaktadır. İlk aşamalarda, Taiwan Power Corporation, Tamkang Üniversitesi, Academia Sinica, Ziraat Mühendisliği Araştırma Enstitüsü ve Tsing-Hua Üniversitesi bu araştırmada aktif olan ajanslardı. Şu anda, ITRI’deki EMRO, rüzgar enerjisi cihazları geliştirmek için anahtar enerji ajansıdır. 4 ve 40 kW’lık rüzgar enerjisi cihazları sanayiye aktarılmış ve 150 kW rüzgar enerjisi ekipmanları test edilmektedir.

Rüzgar enerjisi tüketmeyen doğal bir kaynaktır. Kullanımının en önemli avantajı, atmosferik kirliliğin olmamasıdır. Bununla birlikte, elektrik üretim maliyeti, geleneksel elektrik üretim yöntemlerinden daha fazladır. Sermaye ve üretim maliyetlerini düşürmek ve operasyonel verimliliği iyileştirmek için, gelecekteki araştırmalar düşük maliyetli ve pratik bir rüzgar enerjisi dönüşüm sisteminin geliştirilmesine odaklanmalıdır. Üretim ekipmanı başka ülkelere de ihraç edilebilir.


Ödevcim Online, Çok Amaçlı Karar Verme, Çok Amaçlı Karar Verme Nedir, Yöneylem Nedir, Çok Amaçlı Karar Verme Yöntemleri, Çok Amaçlı Karar Verme Analizi Yaptırma, Yöneylem Ödev Yaptırma, Çok Amaçlı Karar Verme Hesaplama, Çok Amaçlı Karar Verme Ödevi, Çok Amaçlı Karar Verme Ödevi Yaptırma, Çok Amaçlı Karar Verme Yaptırma aramalarınızın sonucu olarak burada. Tüm bölümlerde Çok Amaçlı Karar Verme Danışmanlık, Çok Amaçlı Karar Verme Yardım talepleriniz için akademikodevcim@gmail.com mail adresinden bize ulaşabilir veya sayfanın en altındaki formu doldurup size ulaşmamızı bekleyebilirsiniz.


 

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir