Çok Amaçlı Karar Verme (45) – Değerlendirme ve Grup Kararı Verme – Çok Amaçlı Karar Verme Nedir? – Çok Amaçlı Karar Verme Yöntemleri – Çok Amaçlı Karar Verme Analizi Yaptırma

Ödevcim'le ödevleriniz bir adım önde ... - 7 / 24 hizmet vermekteyiz... @@@ Süreli, online, quiz türü sınavlarda yardımcı olmuyoruz. Teklif etmeyin. - İşleriniz Ankara'da Billgatesweb şirketi güvencesiyle yapılmaktadır. 0 (312) 276 75 93 --- @ İletişim İçin Mail Gönderin bestessayhomework@gmail.com @ Ödev Hazırlama, Proje Hazırlama, Makale Hazırlama, Tez Hazırlama, Essay Hazırlama, Çeviri Hazırlama, Analiz Hazırlama, Sunum Hazırlama, Rapor Hazırlama, Çizim Hazırlama, Video Hazırlama, Reaction Paper Hazırlama, Review Paper Hazırlama, Proposal Hazırlama, Öneri Formu Hazırlama, Kod Hazırlama, Akademik Danışmanlık, Akademik Danışmanlık Merkezi, Ödev Danışmanlık, Proje Danışmanlık, Makale Danışmanlık, Tez Danışmanlık, Essay Danışmanlık, Çeviri Danışmanlık, Analiz Danışmanlık, Sunum Danışmanlık, Rapor Danışmanlık, Çizim Danışmanlık, Video Danışmanlık, Reaction Paper Danışmanlık, Review Paper Danışmanlık, Proposal Danışmanlık, Öneri Formu Danışmanlık, Kod Danışmanlık, Formasyon Danışmanlık, Tez Danışmanlık Ücreti, Ödev Yapımı, Proje Yapımı, Makale Yapımı, Tez Yapımı, Essay Yapımı, Essay Yazdırma, Essay Hazırlatma, Essay Hazırlama, Ödev Danışmanlığı, Ödev Yaptırma, Tez Yazdırma, Tez Merkezleri, İzmir Tez Merkezi, Ücretli Tez Danışmanlığı, Akademik Danışmanlık Muğla, Educase Danışmanlık, Proje Tez Danışmanlık, Tez Projesi Hazırlama, Tez Destek, İktisat ödev YAPTIRMA, Üniversite ödev yaptırma, Matlab ödev yaptırma, Parayla matlab ödevi yaptırma, Mühendislik ödev yaptırma, Makale YAZDIRMA siteleri, Parayla makale YAZDIRMA, Seo makale fiyatları, Sayfa başı yazı yazma ücreti, İngilizce makale yazdırma, Akademik makale YAZDIRMA, Makale Fiyatları 2022, Makale yazma, İşletme Ödev Yaptırma, Blog Yazdırma, Blog Yazdırmak İstiyorum

Çok Amaçlı Karar Verme (45) – Değerlendirme ve Grup Kararı Verme – Çok Amaçlı Karar Verme Nedir? – Çok Amaçlı Karar Verme Yöntemleri – Çok Amaçlı Karar Verme Analizi Yaptırma

25 Eylül 2020 Çok Amaçlı Karar Verme (45) – Değerlendirme ve Grup Kararı Verme – Çok Amaçlı Karar Verme Nedir? – Çok Amaçlı Karar Verme Yöntemleri – Çok Amaçlı Karar Verme Analizi Yaptırma ELECTRE III yöntemi ve Cook ve Seiford yönteminin uygulanması Hava Kirliliğinin İyileştirilmesi Ödevcim Online SONUÇLAR VE TANITIMLAR Toplam Yatırım Maliyeti Yeraltı Kablolarının Karmaşıklığı 0
Çok Amaçlı Karar Verme (45) – Değerlendirme ve Grup Kararı Verme – Çok Amaçlı Karar Verme Nedir – Çok Amaçlı Karar Verme Yöntemleri – Çok Amaçlı Karar Verme Analizi Yaptırma

 

Ödevcim Online, Çok Amaçlı Karar Verme, Çok Amaçlı Karar Verme Nedir, Yöneylem Nedir, Çok Amaçlı Karar Verme Yöntemleri, Çok Amaçlı Karar Verme Analizi Yaptırma, Yöneylem Ödev Yaptırma, Çok Amaçlı Karar Verme Hesaplama, Çok Amaçlı Karar Verme Ödevi, Çok Amaçlı Karar Verme Ödevi Yaptırma, Çok Amaçlı Karar Verme Yaptırma aramalarınızın sonucu olarak burada. Tüm bölümlerde Çok Amaçlı Karar Verme Danışmanlık, Çok Amaçlı Karar Verme Yardım talepleriniz için akademikodevcim@gmail.com mail adresinden bize ulaşabilir veya sayfanın en altındaki formu doldurup size ulaşmamızı bekleyebilirsiniz.


Toplam Yatırım Maliyeti

Toplam yatırım maliyeti; a bağlantısının birim kapasitesinin yatırım maliyetidir ve I, ağda iyileştirme gerektiren önerilen bağlantılar kümesidir.

Hava Kirliliğinin İyileştirilmesi

Hava kirliliğinin iyileştirilmesi, kullanıcı olmayan bir bakış açısıyla yapılır. Şu anda Taipei metropol bölgesinin çevresel kalite bilişinin araştırılmasına göre, hava kalitesi metropol sakinlerini en çok ilgilendiren çevresel niteliktir ve en yetersiz olarak değerlendirilmektedir.

Hükümet deneyleri, Taipei’deki hava kirliliği bileşiklerinden karbon monoksitin (CO) yaklaşık% 99’unun motorlu taşıt emisyonlarından kaynaklandığını göstermiştir. Hava kirletici maddeyi temsil etmek için CO kullanılıyorsa, toplam hava kirliliği miktarı (TP), tüm ağ için her bağlantıdaki tüm trafik akışının toplam emisyonu iken, hava kirliliğinin iyileştirilmesi toplam miktar arasındaki fark değerini ifade eder. 

Bu faktörlerden kirlilik emisyon miktarı sürüş mesafesi ile ilişkilidir ve birim sürüş mesafesinin kirlilik emisyon katsayısı sürüş hızı ile ilgilidir. Dolayısıyla sürüş hızı arttıkça kirlilik emisyon katsayısı azalmaktadır. Bu tür kanıtlar, seyahat mesafesinin ve trafik sıkışıklığının hava kirliliği üzerindeki etkilerini aşağıdaki gibi göstermektedir:

  • P = α + βV + γV2,

Pa, birim sürüş mesafesinin kirlilik emisyon katsayısıdır (kilometre başına gram, g / km); da a bağlantısının uzaklığıdır (kilometre, km); Va, bağlantı a’nın sürüş hızıdır; ve α, β ve γ, Pa ve Va arasındaki ilişkinin parametreleridir.

Yeraltı Kablolarının Karmaşıklığı

Taipei metropol bölgesindeki ortak boru menfezinin montajı hala inşaat takviminde, ancak birçok bölümün yer altı kablolarının dahil olması nedeniyle zorluklar var. Şebeke hareket alternatifleri için değerlendirme kriteri olarak araba şeridi genişliğinin kazı sınırları içindeki yer altı kablolarının karmaşıklığını dikkate almayı düşünüyoruz. İnşaat bölümlerinden gelen pratik yönetim tecrübesiyle, bir derecelendirme ölçeğinin biçimi (0-10) böylece bir ölçü olarak belirlenir; derecelendirme ne kadar küçükse, orantılı karmaşıklık o kadar küçüktür ve bu da inşaat işini kolaylaştırır.

Altı alternatif üzerinde dört değerlendirme kriterine göre oluşturulan değerlendirme matrisi  gösterilmektedir.

ELECTRE III yöntemi ve Cook ve Seiford yönteminin uygulanması

Bu bölümde, ulaştırma bürosundan, çevre koruma bürosundan ve akademik enstitülerden on dört akademisyen, altı ağın iyileştirme alternatiflerini değerlendirmek üzere bir karar alma grubu kurmaya davet edildi; daha sonra, AHP yönteminin yardımıyla (Ek’e bakınız) bu değerlendirme kriterleri, ikili karşılaştırmalı bir ankete dahil edilir ve ardından her bir kriterin ağırlığı, tutarlı onay ile birlikte karar vericiler tarafından verilir.

Tercih incelemesinin sonuçları (değerlendirme kriterlerinin ağırlıkları) gösterilmektedir. İşlemler aşağıdaki şekilde sonuçlandırılır. ELECTRE III ve Cook ile Seiford’un yöntemleri, alternatifleri değerlendirmek için kullanılır:

a. Çalışmamızda eşik değerler kavramı karar vericiler için net olmadığından, bu nedenle her bir eşik değerini aşağıdaki denklemlere göre belirlemeye karar verdik:

(i) her bir alternatifin diferansiyel değerlerini aynı kriter altında hesaplamak,

(ii ) Öndeki 1/5, 1/3, 1/2 diferansiyel değerlerden bu daha küçük diferansiyel değerleri seçin ve kayıtsızlık eşik değerini, tercih eşik değerini ve veto eşik değerini oluşturmak için ortalama değerlerini hesaplayın.

b. Bu eşik değerlere, uyum indeksine ve alternatiflerin değerlendirme değerinden türetilen uyumsuzluk indeksine dayanarak, güvenilirlik derecesini bulmak için bulanık teori kavramı kullanılır.

c. Alternatiflerin sıralaması, güvenilirlik derecesine göre yürütülür ve yönetim süreci, nihai olana doğru hem aşağı doğru damıtma hem de yukarı doğru damıtmanın bir kombinasyonudur.

d. Karar vericilerin ağ iyileştirme alternatiflerine yönelik tercihleri, önceki süreçlerden sonra edinilir; daha sonra Cook ve Seiford yöntemi, tüm karar vericilerin tercihlerini entegre etmek için kullanılır ve sonuçta Tablo 15.4’te gösterilen nihai bir fikir birliği sıralaması elde edilir.

Karar vericiler arasında ikinci ve altıncı alternatiflerin sıralaması diğerlerine göre tercih edilirken (bkz. Tablo 15.4), altıncı alternatif ise fikir birliği sıralamasında en çok tercih edilen alternatif olarak kendini göstermektedir. Bu nedenle, tercih edilen alternatif, diğer performans kriterlerine göre belirli asgari performans standartlarına tabi olarak toplam seyahat süresini veya toplam yatırım maliyetini en aza indirmektir.

Bir eşik değer kararlarının değerlendirme sonuçları üzerinde yaratabileceği etkiler nedeniyle, bir eşik değerini duyarlılık analizi ile değiştirmeye çalıştık. Sonuç olarak, alternatifler arasında daha yüksek derecede bir karşılaştırma ortaya çıkar; Eşik değeri düştükçe aralarında değişikliklere tanık olunur ve yalnızca en başta gelen ve takip eden alternatiflerin sıralaması bozulmadan kalır.

SONUÇLAR VE TANITIMLAR

Bu bölümde, bir metropol ağ iyileştirme problemi için çok amaçlı bir karar verme süreci önerilmektedir. Tasarım açısından, sürekli bir ağ tasarım modeli oluşturmak için çok amaçlı matematiksel programlama kullanılır. Değerlendirme açısından, çok kriterli karar verme, ayrı bir ağ iyileştirme problemini çözmek için kullanılır.

Ayrıca, pratik ağlardaki uygulamaların daha verimli olabilmesi için etkili bir sezgisel algoritma öneriyoruz. Bu arada, uygun alternatiflerden uzlaşmacı uzlaşmacı alternatifi değerlendirmek ve seçmek için grup karar verme sürecinden de yararlanılır. Çok amaçlı karar vermenin uygulanması, ağ iyileştirme sorunu için daha makul bir değerlendirme sağlar. Bu bölümde sunulan iyileştirme önerileri aşağıdaki gibidir:

1. Ağ tasarım modelindeki dışbükey olmayan özellik nedeniyle, çözüm bulmak zordur. Çoklu amaçların dikkate alınması sorunu karmaşıklaştırır. Tüm ağ iyileştirme problemini iki aşamaya ayırmaya çalışıyoruz: tasarım ve değerlendirme.

Sorun basitleştirilmiş olsa da, tam karar verme süreci genellikle her aşamadaki hedefin dinamik ve değişken olması gerektiğini düşünür. Bu nedenle, problemleri yakalamak ve problemin başlangıcında mantıksız koşullardan kaçınmak için amaçların / hedeflerin dikkate alınması önemlidir.

2. Toplumumuzda, farklı bakış açılarından birçok ihtiyaç maddesi, yol güvenliği, kamuoyu ve sosyal fayda gibi önemli faktörleri gösterir. Bunlara daha fazla düşünülürse, alınan kararlar pratik konularla daha iyi ilgili olacaktır.

3. Planlayıcılar ve karar vericiler arasındaki iletişim ve etkileşim önemlidir ve karar vermenin kalitesini etkileyebilir. Bu nedenle, karar vermenin etkili yardımcı yardımcılarının kombinasyonu, karar vericinin planlama önlemlerine ilişkin değişiklikleri daha iyi kontrol edebilmesi ve problemleri çözmek için etkileşimli çok amaçlı karar verme tekniklerinin kullanılabilmesi için gerekli hale gelmiştir.

4. Bu bölümde bir O-D matrisinin sabit olduğu ve pratik bir duruma karşılık gelmediği varsayılmaktadır. Çeşitli O-D seyahat talebi için NDP’ler hakkında daha fazla araştırma yapılması gerekecektir.


Ödevcim Online, Çok Amaçlı Karar Verme, Çok Amaçlı Karar Verme Nedir, Yöneylem Nedir, Çok Amaçlı Karar Verme Yöntemleri, Çok Amaçlı Karar Verme Analizi Yaptırma, Yöneylem Ödev Yaptırma, Çok Amaçlı Karar Verme Hesaplama, Çok Amaçlı Karar Verme Ödevi, Çok Amaçlı Karar Verme Ödevi Yaptırma, Çok Amaçlı Karar Verme Yaptırma aramalarınızın sonucu olarak burada. Tüm bölümlerde Çok Amaçlı Karar Verme Danışmanlık, Çok Amaçlı Karar Verme Yardım talepleriniz için akademikodevcim@gmail.com mail adresinden bize ulaşabilir veya sayfanın en altındaki formu doldurup size ulaşmamızı bekleyebilirsiniz.


 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir