Çok Amaçlı Karar Verme (50) – Toplamsal Olmayan Ölçülerle Gri İlişki Modelinin Oluşturulması – Çok Amaçlı Karar Verme Nedir? – Çok Amaçlı Karar Verme Yöntemleri – Çok Amaçlı Karar Verme Analizi Yaptırma

Ödevcim'le ödevleriniz bir adım önde ... - 7 / 24 hizmet vermekteyiz... @@@ Süreli, online, quiz türü sınavlarda yardımcı olmuyoruz. Teklif etmeyin. - İşleriniz Ankara'da Billgatesweb şirketi güvencesiyle yapılmaktadır. 0 (312) 276 75 93 --- @ İletişim İçin Mail Gönderin bestessayhomework@gmail.com @ Ödev Hazırlama, Proje Hazırlama, Makale Hazırlama, Tez Hazırlama, Essay Hazırlama, Çeviri Hazırlama, Analiz Hazırlama, Sunum Hazırlama, Rapor Hazırlama, Çizim Hazırlama, Video Hazırlama, Reaction Paper Hazırlama, Review Paper Hazırlama, Proposal Hazırlama, Öneri Formu Hazırlama, Kod Hazırlama, Akademik Danışmanlık, Akademik Danışmanlık Merkezi, Ödev Danışmanlık, Proje Danışmanlık, Makale Danışmanlık, Tez Danışmanlık, Essay Danışmanlık, Çeviri Danışmanlık, Analiz Danışmanlık, Sunum Danışmanlık, Rapor Danışmanlık, Çizim Danışmanlık, Video Danışmanlık, Reaction Paper Danışmanlık, Review Paper Danışmanlık, Proposal Danışmanlık, Öneri Formu Danışmanlık, Kod Danışmanlık, Formasyon Danışmanlık, Tez Danışmanlık Ücreti, Ödev Yapımı, Proje Yapımı, Makale Yapımı, Tez Yapımı, Essay Yapımı, Essay Yazdırma, Essay Hazırlatma, Essay Hazırlama, Ödev Danışmanlığı, Ödev Yaptırma, Tez Yazdırma, Tez Merkezleri, İzmir Tez Merkezi, Ücretli Tez Danışmanlığı, Akademik Danışmanlık Muğla, Educase Danışmanlık, Proje Tez Danışmanlık, Tez Projesi Hazırlama, Tez Destek, İktisat ödev YAPTIRMA, Üniversite ödev yaptırma, Matlab ödev yaptırma, Parayla matlab ödevi yaptırma, Mühendislik ödev yaptırma, Makale YAZDIRMA siteleri, Parayla makale YAZDIRMA, Seo makale fiyatları, Sayfa başı yazı yazma ücreti, İngilizce makale yazdırma, Akademik makale YAZDIRMA, Makale Fiyatları 2022, Makale yazma, İşletme Ödev Yaptırma, Blog Yazdırma, Blog Yazdırmak İstiyorum

Çok Amaçlı Karar Verme (50) – Toplamsal Olmayan Ölçülerle Gri İlişki Modelinin Oluşturulması – Çok Amaçlı Karar Verme Nedir? – Çok Amaçlı Karar Verme Yöntemleri – Çok Amaçlı Karar Verme Analizi Yaptırma

25 Eylül 2020 Ampirik analiz: Tayvan'ın Junior College'larının Bir Vaka Çalışması Analiz İşlemleri Çoklu Kriter Değerlendirme Sistemlerini Oluşturmak İlgili Kriter İndeksleri Ödevcim Online Okul arazi alanı SORUN AÇIKLAMALARI Toplamsal Olmayan Ölçülerle Gri İlişki Modelinin Oluşturulması Varimax Döndürüldükten Sonra Faktör Analizi Sonuçları 0
Çok Amaçlı Karar Verme (50) – Toplamsal Olmayan Ölçülerle Gri İlişki Modelinin Oluşturulması – Çok Amaçlı Karar Verme Nedir – Çok Amaçlı Karar Verme Yöntemleri – Çok Amaçlı Karar Verme Analizi Yaptırma

 

Ödevcim Online, Çok Amaçlı Karar Verme, Çok Amaçlı Karar Verme Nedir, Yöneylem Nedir, Çok Amaçlı Karar Verme Yöntemleri, Çok Amaçlı Karar Verme Analizi Yaptırma, Yöneylem Ödev Yaptırma, Çok Amaçlı Karar Verme Hesaplama, Çok Amaçlı Karar Verme Ödevi, Çok Amaçlı Karar Verme Ödevi Yaptırma, Çok Amaçlı Karar Verme Yaptırma aramalarınızın sonucu olarak burada. Tüm bölümlerde Çok Amaçlı Karar Verme Danışmanlık, Çok Amaçlı Karar Verme Yardım talepleriniz için akademikodevcim@gmail.com mail adresinden bize ulaşabilir veya sayfanın en altındaki formu doldurup size ulaşmamızı bekleyebilirsiniz.


Toplamsal Olmayan Ölçülerle Gri İlişki Modelinin Oluşturulması

Hiyerarşik sistemi boyutlarının sayısını azaltarak basitleştirmek için, bu çalışma çeşitli avantajları nedeniyle faktör analizi ve küme analizi kullanmaktadır. Bu iki yöntem, orijinal veri yapısını daha az boyutla sunar; Doğası gereği çeşitli faktörlerden bağımsız olan ortak faktörlerin rafine edilmesine yardımcı olurlar ve geleneksel bir ilave değerlendirme yönteminin kullanımına izin verirler.

Bireysel ortak faktörler, karşılıklı olarak reaktif ve duygusal bazı faktörler içerdiğinden, bu çalışma, bu ortak faktörlere ilave olmayan hesaplamayı uygulamak için bulanık integral yöntemini kullanır ve bireysel ortak faktörlerin bileşik performans değerlerini elde eder. Bunu yaparak sistem özelliklerini daha az karakteristik faktörle tanımlayabilir ve faktörler arasındaki karşılıklı etkileri tam olarak dikkate alabiliriz.

Bireysel veri öğelerinin sistemin gelişimindeki durum değişikliğine nasıl katkıda bulunduğunu göstermek için, bu çalışma, tek tek veri öğelerinin göreli ağırlıklarını elde etmek için bir anket, çok kriterli karar verme yöntemi ve AHP tekniğini kullanır. Yukarıda listelenen gri ilişki modelinin 4. adımındaki prosedürleri kullanarak, ortak faktörlerin gri ilişkisinin derecelerini, eşit olmayan ağırlıklandırma konusunu eleştirel bir şekilde dikkate alarak ve ortak faktörlerin sisteme göreceli önemini gösterme konusunda güçlü bir isteklilikle hesaplıyoruz. Şekil 17.1’de, kısmi bulanık integral değerlendirme modelinin kavramsal diyagramını sunuyoruz.

Ampirik analiz: Tayvan’ın Junior College’larının Bir Vaka Çalışması

Önerilen modelin, kısmi bulanık integral çoklu kriter değerlendirme modelinin, toplamsal olmayan süper eklemeli ölçümlerin uygulanmasının daha ayrıntılı bir açıklamasını sunmak ve bunun fizibilitesini ve etkililiğini doğrulamak için bu çalışma, performans değerlerini incelemek için bir vaka çalışması kullanır. Tayvan’ın sekiz ortaokul kolejleri için bireysel değerlendirme kriterleri. Önerdiğimiz değerlendirme yöntemi ve analiz sonucu, eğitim yetkililerine seçkin yüksekokullarda daha iyi bir değerlendirme işi yapmaları için yenilikçi bakış açıları sağlar.

SORUN AÇIKLAMALARI

Tayvan Eğitim Bakanlığı (MOE), eğitim politikaları ve işgücü taleplerine göre, 1995 yılından bu yana, teknolojik enstitülerin statüsüne yükseltilmeye uygun olacak seçkin yüksekokulları seçmek için ilgili yetkileri yayınlamaktadır. Araştırma örnekleri olarak rasgele sekiz Tayvanlı genç kolejini seçtik ve yönetimsel verimliliklerini değerlendirdik. Verilerin mevcudiyeti ve bütünlüğü ile ilgili olarak, seçkin yüksekokulların seçiminde 12 parametre için objektif olarak veri topladık.

Bu parametreler; değerlendirme sonuçları, müfettişin sınav sonuçları, idari destek personeli, mali destek yeteneği, okul arazi alanı, kampüs inşa alanı, kütüphane tesisleri, araç tesisleri, genel fakülte, öğretim verimliliği, araştırma etkinliği ve hizmet verimliliğidir.

Çoklu Kriter Değerlendirme Sistemlerini Oluşturmak

Tayvan’daki yüksekokulun problem özellikleri ve mevcut sistemleri göz önüne alındığında, bu çalışma, birinci seviyedeki hedefi, ikinci seviyedeki boyutları içeren bütünsel bir “seçkin ortaokulların seçimi için değerlendirme hiyerarşi sistemi” oluşturmak için beyin fırtınası kullanır. Üçüncü seviyedeki kriterler ve kriterleri düşürmek için ölçme endeksleri de kullanılır.

İlgili Kriter İndeksleri

Milli Eğitim Bakanlığı’nın yetkileri şunları içerir: yönetim performansı, pratik araştırma başarısı, hem okul-endüstri işbirliği hem de sürekli eğitimin başarıları, idari performans, fakülte yapısı, eğitim ekipmanı ve okul arazisi ve binaları. Bu araştırmacılar, Eğitim Bakanlığı’nın “1997 Junior College Değerlendirme El Kitabı” ve “Teknolojik Enstitülere Yükseltilecek ve Junior College Programları Sunmasına İzin Verilecek Olağanüstü Ortaokulların Seçilmesine İlişkin Eğitim Bakanlığı Yönetmeliğine” dayanarak, bu araştırmacılar tarafından kullanılmıştır. altı boyut içeren çok kriterli bir değerlendirme sistemi tasarlamak için beyin fırtınası:

(1) okul verimliliği,
(2) okul yönetimi,
(3) okul arazisi ve kampüs binaları,
(4) tesisler
(5) fakülte ve
(6) öğretmenlerin çalışma verimliliği.

On iki kriter dahil edildi:

Değerlendirme Sonuçları (A1),
Müfettişin Sınav Sonuçları (A2),
İdari Destek İnsan Gücü (A3),
Finansal Destek Yeteneği (A4),
Okul Arazi Alanı (A5),
Kampüs Yapı Alanı (A6),
Kütüphane Olanakları (A7),
Enstrüman Tesisleri (A8),
Genel Fakülte (A9),
Öğretim Verimliliği (A10),
Araştırma Verimliliği (A11),
ve Hizmet Verimliliği (A12).

Bunun ötesinde, toplam 36 adet değerlendirme ölçütü vardı. Ayrıntılar sonraki yazılarda gösterilmektedir.

Analiz İşlemleri

Bu ampirik çalışmada kullanılan eklemeli olmayan ölçümlerle gri ilişkisel değerlendirme modelinin uygulanmasına yönelik analiz prosedürleri Ek 17.3’te gösterilmektedir.

Adım 1: Yöneten Parametrelerin Faktör Analizi.

Bu çalışma, geleneksel faktör analizini kullanır, değerlendirme kriterlerini yeniden gruplandırır ve böylece Tablo 17.1’de gösterildiği gibi bireysel kriterlerin faktör okumalarını da elde eder.

Adım 2: Kümeleme Analizi.

Değerlendirme kriterlerinin faktör okumalarını aldıktan sonra, bu çalışma bu değerlendirme kriterlerini dört bağımsız boyutta yeniden gruplandırmak için küme analizini kullanır. Şekil 17.2, Ek 17.1’deki değiştirilmiş değerlendirme hiyerarşi sistemini de göstermektedir.

tablo 17.1

Varimax Döndürüldükten Sonra Faktör Analizi Sonuçları

Okul arazi alanı
Kampüs inşaat alanı
Genel fakülte
Öğretim verimliliği
Finansal destek yeteneği
Araştırma verimliliği
Servis verimliliği
Değerlendirme sonucu
Müfettiş muayenesi
Sonuçlar
Yönetimsel destek
insan gücü
Kütüphane tesisleri
Enstrüman tesisleri
Özdeğer
Yorumlanan varyans
Birikmiş varyans

Adım 3: Ortak Faktörlerin Kısmi Bulanık İntegralinin Bileşik Değerlendirme Değerleri.

Ortak faktörlerin parametrelerinin (özniteliklerinin) faktörleri ve parametreleri arasındaki ilişkisel katsayıları gösteren faktör yükleri göreceli olarak yüksektir, bu da bu çalışmanın atanan araştırma sorularını ele almak için geleneksel ek ölçütleri kullanmasını da  imkansız kılar.

Sonuç olarak, bu çalışma, ortak faktörlerin kısmi bulanık integralinin, karşılıklı bağımlı olan bileşik değerlendirme değerlerini hesaplamak için toplamsal olmayan ölçümlerle birlikte Choquet integralini de kullanır. Parametrelerin bulanık ölçümlerini g (⋅) ve ortak faktörlerin parametre kombinasyonlarını elde etmek için, bu çalışma, ortaokul değerlendirme komitesi üyeleri, yüksekokul yönetimi veya eğitim uzmanları olan 22 görüşmeciye bir durum anketi  de uyguladı.

Bu 22 etkili anketin anket sonuçları Tablo 17.2’de gösterilmektedir. Bu çalışma daha sonra Tablo 17.3’te gösterildiği gibi ortak faktörlerin bulanık integralinin bileşik değerlendirme değerlerini hesaplamak için (C) ∫ fdg denklemini  de  aynı zamanda kullanır.


Ödevcim Online, Çok Amaçlı Karar Verme, Çok Amaçlı Karar Verme Nedir, Yöneylem Nedir, Çok Amaçlı Karar Verme Yöntemleri, Çok Amaçlı Karar Verme Analizi Yaptırma, Yöneylem Ödev Yaptırma, Çok Amaçlı Karar Verme Hesaplama, Çok Amaçlı Karar Verme Ödevi, Çok Amaçlı Karar Verme Ödevi Yaptırma, Çok Amaçlı Karar Verme Yaptırma aramalarınızın sonucu olarak burada. Tüm bölümlerde Çok Amaçlı Karar Verme Danışmanlık, Çok Amaçlı Karar Verme Yardım talepleriniz için akademikodevcim@gmail.com mail adresinden bize ulaşabilir veya sayfanın en altındaki formu doldurup size ulaşmamızı bekleyebilirsiniz.


Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir