Çok Amaçlı Karar Verme (19) – ELEKTRİK YÖNTEMİ – Çok Amaçlı Karar Verme Nedir? – Çok Amaçlı Karar Verme Yöntemleri – Çok Amaçlı Karar Verme Analizi Yaptırma

Ödevcim'le ödevleriniz bir adım önde ... - 7 / 24 hizmet vermekteyiz... @@@ Süreli, online, quiz türü sınavlarda yardımcı olmuyoruz. Teklif etmeyin. - İşleriniz Ankara'da Billgatesweb şirketi güvencesiyle yapılmaktadır. 0 (312) 276 75 93 --- @ İletişim İçin Mail Gönderin bestessayhomework@gmail.com @ Ödev Hazırlama, Proje Hazırlama, Makale Hazırlama, Tez Hazırlama, Essay Hazırlama, Çeviri Hazırlama, Analiz Hazırlama, Sunum Hazırlama, Rapor Hazırlama, Çizim Hazırlama, Video Hazırlama, Reaction Paper Hazırlama, Review Paper Hazırlama, Proposal Hazırlama, Öneri Formu Hazırlama, Kod Hazırlama, Akademik Danışmanlık, Akademik Danışmanlık Merkezi, Ödev Danışmanlık, Proje Danışmanlık, Makale Danışmanlık, Tez Danışmanlık, Essay Danışmanlık, Çeviri Danışmanlık, Analiz Danışmanlık, Sunum Danışmanlık, Rapor Danışmanlık, Çizim Danışmanlık, Video Danışmanlık, Reaction Paper Danışmanlık, Review Paper Danışmanlık, Proposal Danışmanlık, Öneri Formu Danışmanlık, Kod Danışmanlık, Formasyon Danışmanlık, Tez Danışmanlık Ücreti, Ödev Yapımı, Proje Yapımı, Makale Yapımı, Tez Yapımı, Essay Yapımı, Essay Yazdırma, Essay Hazırlatma, Essay Hazırlama, Ödev Danışmanlığı, Ödev Yaptırma, Tez Yazdırma, Tez Merkezleri, İzmir Tez Merkezi, Ücretli Tez Danışmanlığı, Akademik Danışmanlık Muğla, Educase Danışmanlık, Proje Tez Danışmanlık, Tez Projesi Hazırlama, Tez Destek, İktisat ödev YAPTIRMA, Üniversite ödev yaptırma, Matlab ödev yaptırma, Parayla matlab ödevi yaptırma, Mühendislik ödev yaptırma, Makale YAZDIRMA siteleri, Parayla makale YAZDIRMA, Seo makale fiyatları, Sayfa başı yazı yazma ücreti, İngilizce makale yazdırma, Akademik makale YAZDIRMA, Makale Fiyatları 2022, Makale yazma, İşletme Ödev Yaptırma, Blog Yazdırma, Blog Yazdırmak İstiyorum

Çok Amaçlı Karar Verme (19) – ELEKTRİK YÖNTEMİ – Çok Amaçlı Karar Verme Nedir? – Çok Amaçlı Karar Verme Yöntemleri – Çok Amaçlı Karar Verme Analizi Yaptırma

14 Eylül 2020 Çok Amaçlı Karar Verme (19) – ELEKTRİK YÖNTEMİ – Çok Amaçlı Karar Verme Nedir? – Çok Amaçlı Karar Verme Yöntemleri – Çok Amaçlı Karar Verme Analizi Yaptırma ELEKTRİK  ELEKTRİK YÖNTEMİ Küresel bir konumlandırma sistemi Ödevcim Online 0
Çok Amaçlı Karar Verme (19) – ELEKTRİK YÖNTEMİ – Çok Amaçlı Karar Verme Nedir – Çok Amaçlı Karar Verme Yöntemleri – Çok Amaçlı Karar Verme Analizi Yaptırma

 

Ödevcim Online, Çok Amaçlı Karar Verme, Çok Amaçlı Karar Verme Nedir, Yöneylem Nedir, Çok Amaçlı Karar Verme Yöntemleri, Çok Amaçlı Karar Verme Analizi Yaptırma, Yöneylem Ödev Yaptırma, Çok Amaçlı Karar Verme Hesaplama, Çok Amaçlı Karar Verme Ödevi, Çok Amaçlı Karar Verme Ödevi Yaptırma, Çok Amaçlı Karar Verme Yaptırma aramalarınızın sonucu olarak burada. Tüm bölümlerde Çok Amaçlı Karar Verme Danışmanlık, Çok Amaçlı Karar Verme Yardım talepleriniz için akademikodevcim@gmail.com mail adresinden bize ulaşabilir veya sayfanın en altındaki formu doldurup size ulaşmamızı bekleyebilirsiniz.


ELEKTRİK YÖNTEMİ

Roy (1968) ve Benayoun ve ark. (1966) ilk olarak Eleme Et Seçimi Translating Reality (ELECTRE) yöntemini tanıtmak için geçiş ilişkileri kavramını kullandı. O zamandan beri, problem ifadesinin doğasına (bir çekirdek çözümü bulmak veya alternatiflerin sırasını sıralamak için), dikkate alınacak kriterlerin önem derecesine (doğru veya sahte) dayalı olarak çeşitli ELEKTRİK modelleri geliştirilmiştir.  (ağırlıklar, uyum indeksi, uyumsuzluk indeksi, veto etkisi)

ELEKTRİK 

ELEKTRİK I modeli ilk olarak Roy (1968) tarafından gerçek kriterlerin ve sınırlı geçiş ilişkilerinin verildiği bir durumda çekirdek çözümünü bulmak için geliştirildi. Yani, ELEKTRİK Alternatiflerin sıralamasını türetemem, ancak çekirdek setini çıkarıyorum. ELECTRE I’de nesneler arasındaki ilişkileri ölçmek için uyum indeksi ve uyumsuzluk indeksi adı verilen iki indeks kullanılır. Uyum indeksi için, C (a, b) a’nın ne kadar olduğunu en az b kadar iyi ölçer. Öte yandan, uyumsuzluk indeksi D (a, b), b’nin kesinlikle a’ya tercih edilme derecesini ölçer. ELEKTRİK I’deki uyum indeksi ve uyumsuzluk indeksi şu şekilde tanımlanabilir:

C (a, b) = ∑∑i∈Q (a, b) wi

Burada C (a, b) ve D (a, b) ∈ [0,1], gj (k) k. alternatif için j. özniteliğin tercih edilen puanlarını belirtirken, Q (a, b) için kriterler kümesini belirtir. burada a eşittir veya b’ye tercih edilir, R (a, b), b’nin kesinlikle a’ya tercih edildiği ve A tüm alternatifler kümesini temsil eden kriterler dizisidir.

A ve b alternatiflerini karşılaştırmak için, a ve b arasındaki ilişkiyi aşağıdaki kurallar olarak belirleyebiliriz:

Eğer C (a, b)> C * ve D (a, b) <D * ise a, b’yi aşar, aksi takdirde a, b’yi geçmez. Eğer C (b, a)> C * ve D (b, a)> D * ise b, a’dan üstündür, aksi takdirde b, a’yı geçmez.

Daha sonra, a ve b arasındaki geçiş oranı Tablo 6.1’e başvurarak türetilebilir.

Örnek :

Küresel bir konumlandırma sisteminin (GPS) montajı için çok özellikli bir karar probleminin dikkate alındığını varsayalım. Dört alternatif, dört kritere göre değerlendirilir: güvenilirlik, işlevsellik, hizmet ve doğruluk. Her bir alternatifin karşılık gelen tercih edilen derecelendirmeleri, gösterildiği gibi beş puanlık bir sıralama ölçeği ile tanımlanabilir:

Hiç Memnun Kalmadım (VD),

Memnun Kalmadım (D),

Memnun Kalmadım (U),

Memnun Kalmadım (S) ve

Çok Memnunum (VS), şeklinde derecelendirilebilir.

Denklem 6.1 ve 6.2’ye göre, uyum ve uyumsuzluk indisleri sırasıyla Tablo 6.3 ve 6.4’te gösterildiği gibi türetilebilir.

Daha sonra, C = 0.7 ve D = 0.7 ayarlanarak, Örnek 6.1 için geçiş ilişkileri Şekil 6.1’de gösterildiği gibi oluşturulabilir.

Şekil 6.1’e göre, Alternatif 1’in çekirdek çözümü olması gerektiği görülebilir. Ancak Alternatif 2 ve Alternatif 4 arasında hangisinin daha iyi olduğunu belirlemek zordur. ELECTRE I’in eksiklikleri açıktır. Birincisi, yalnızca çekirdek çözümünü bulabilir ve sıralamayı alternatifler arasında sıralayamaz. İkinci olarak, nihai sonuçlar oy barajına göre değiştiğinden, uygun barajın nasıl belirleneceği bilinmemektedir. Üçüncü olarak, çekirdek kümesi herhangi bir devre içeriyorsa, çekirdek kümesi benzersiz değildir ve çıkmayabilir.

ELEKTRİK II, Roy ve Bertier (1973) tarafından ELECTRE I’in alternatifler sıralaması üretememesinin üstesinden gelmek için önerildi. ELEKTRİK II, basitçe çekirdek setini bulmak yerine, güçlü ve zayıf geçiş ilişkilerini tanıtarak alternatifler sıralayabilir.

Ayrıca, a’nın b’ye tercih edildiği ek bir kısıtlama hem C (a, b)> C * hem de C (a, b) ≥ C (b, a) ‘yı karşılamalıdır. Bu kısıtlamanın çekirdek kümesindeki devreleri engellediği açıktır.

Burada θi, bir karar vericinin i’inci kriter için karar vericinin i’inci kritere gösterdiği dikkatin derecesini temsil etmek için kullandığı R derecesi parametresini belirtir. Denklem (6.9) ve (6.10) ‘dan 0 ≤ C (a, b) ≤ 1 ve 0 ≤ D (a, b) ≤ 1 olduğu görülebilir.

ELECTRE II’nin prosedürü aşağıdaki şekilde açıklanabilir. Güçlü geçiş ilişkisi için uyum ve uyumsuzluk eşiğini C +, D + ve C +> C− ve D + <D− olduğunda zayıf geçiş ilişkisi için C−, D− belirleyin. ELECTRE II’nin adımları aşağıdaki üç aşamaya ayrılabilir (Belton ve Stewart 2002).

İlk aşama: azalan sırayı belirleyin.

1. Ω tüm alternatifler olsun.
2. Ω ‘deki diğer alternatifler tarafından güçlü bir şekilde geride bırakılmayan baskın olmayan kümesi 􏰯 türetin.
3. 􏰯 ‘deki diğer alternatifler tarafından zayıf bir şekilde geride bırakılmayan 􏰯 ′ kümesini türeterek azalan sıralamanın birinci sınıfını belirleyin.
4. 􏰯 ′ ‘deki alternatifleri çıkarın ve tüm alternatifler sınıflandırılana kadar 3. adımı tekrarlayın.

İkinci aşama: artan sırayı belirleyin.

1. Ω tüm alternatifler olsun.
2. Ω ‘deki diğer alternatifleri kuvvetli bir şekilde geride bırakmayan hakim kümeyi 􏰰 türetin.
3. 􏰰’deki diğer alternatifleri zayıf bir şekilde geride bırakmayan 􏰰 􏰰 kümesini türeterek artan sıralamanın birinci sınıfını belirleyin.
4. 􏰰 ′ ‘deki alternatifleri çıkarın ve tüm alternatifler sınıflandırılana kadar 3. adımı tekrarlayın.

Üçüncü aşama: son sırayı belirleyin.

Azalan ve artan emirlerin kesişimini hesaba katarak, alternatiflerin son sırasını belirleyebiliriz.

Örnek :

Bir dizüstü bilgisayar satın almak için bir karar verme sorunu olduğunu varsayalım. Dört alternatiften birini seçmek için dört kriter, kalite, fiyat, işlev ve hizmet dikkate alınır. Her bir alternatife göre tercih edilen derecelendirmeler ve her kritere göre ağırlık, Tablo 6.5’te gösterildiği gibi verilmiştir.

Uyum ve uyumsuzluk endekslerini hesaplamak için, aşağıdaki miktarlar ilk olarak Denklem 6.6 ila 6.8’e göre türetilmelidir:

W+ (1,2)=0.3+0.3=0.6;
W+ (1,4)= 0.2+0.3+0.3= 0.8; W+ (2,3)=0.2+0.3=0.5;
W + (3,1) = 0.2;
W+ (3,4)=0.2;
W+ (4,2)=0.3;

W= (1,2)=0;
W = (2,1) = 0;
W= (2,4)=0;
W= (3,2)=0.2;
W = (4,1) = 0.2;
W= (4,3)= 0.2+0.3+0.3= 0.8.

W+ (1,3)=0.3+0.3=0.6;
W+ (2,1)=0.2+0.2=0.4;
W+ (2,4)=0.2+0.2+0.3=0.7; W+ (3,2)=0.3;
W + ( 4 , 1) = 0 0 ;
W+ (4,3)=0.

W= (1,4)=0.1;
W= (2,3)=0.2;
W = (3,1) = 0.2;
W= (3,4)=0.2+0.3+0.3=0.8; W= (4,2)=0;

Şimdi, C + = 0.7 ve C− = 0.6 güçlü ve zayıf uyum indeksleri ve D + = 0.5 ve D− = 0.7 güçlü ve zayıf uyumsuzluk indeksleri olsun. Ardından, azalan ve artan siparişler Tablo 6.8’de gösterildiği gibi türetilebilir.
Son olarak yukarıdaki emirlerin kesişimine göre aşağıdaki kısmi sıranın Tablo 6.9’daki gibi gösterilmesi gerektiği görülmektedir.

ELEKTRİK II, çekirdek çözümlerinin alt kümesi yerine alternatiflerin kısmi ön sırasını türeterek ELECTRE I’in uzantısı olarak kabul edilebilir. Sonraki bölümde ELECTRE III tanıtıldı. Uygunluğu ve uyumsuzluk indekslerini türetmek için “doğru” kriterleri kullanan ELECTRE I ve ELECTRE II’nin aksine, ELECTRE III alternatiflerin kısmi ön sırasını hesaplamak için sözde kriterler kullanır.


Ödevcim Online, Çok Amaçlı Karar Verme, Çok Amaçlı Karar Verme Nedir, Yöneylem Nedir, Çok Amaçlı Karar Verme Yöntemleri, Çok Amaçlı Karar Verme Analizi Yaptırma, Yöneylem Ödev Yaptırma, Çok Amaçlı Karar Verme Hesaplama, Çok Amaçlı Karar Verme Ödevi, Çok Amaçlı Karar Verme Ödevi Yaptırma, Çok Amaçlı Karar Verme Yaptırma aramalarınızın sonucu olarak burada. Tüm bölümlerde Çok Amaçlı Karar Verme Danışmanlık, Çok Amaçlı Karar Verme Yardım talepleriniz için akademikodevcim@gmail.com mail adresinden bize ulaşabilir veya sayfanın en altındaki formu doldurup size ulaşmamızı bekleyebilirsiniz.


 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir