Çok Amaçlı Karar Verme (17) – PROMETHEE Yöntemi – Çok Amaçlı Karar Verme Nedir? – Çok Amaçlı Karar Verme Yöntemleri – Çok Amaçlı Karar Verme Analizi Yaptırma

Ödevcim'le ödevleriniz bir adım önde ... - 7 / 24 hizmet vermekteyiz... @@@ Süreli, online, quiz türü sınavlarda yardımcı olmuyoruz. Teklif etmeyin. - İşleriniz Ankara'da Billgatesweb şirketi güvencesiyle yapılmaktadır. 0 (312) 276 75 93 --- @ İletişim İçin Mail Gönderin bestessayhomework@gmail.com @ Ödev Hazırlama, Proje Hazırlama, Makale Hazırlama, Tez Hazırlama, Essay Hazırlama, Çeviri Hazırlama, Analiz Hazırlama, Sunum Hazırlama, Rapor Hazırlama, Çizim Hazırlama, Video Hazırlama, Reaction Paper Hazırlama, Review Paper Hazırlama, Proposal Hazırlama, Öneri Formu Hazırlama, Kod Hazırlama, Akademik Danışmanlık, Akademik Danışmanlık Merkezi, Ödev Danışmanlık, Proje Danışmanlık, Makale Danışmanlık, Tez Danışmanlık, Essay Danışmanlık, Çeviri Danışmanlık, Analiz Danışmanlık, Sunum Danışmanlık, Rapor Danışmanlık, Çizim Danışmanlık, Video Danışmanlık, Reaction Paper Danışmanlık, Review Paper Danışmanlık, Proposal Danışmanlık, Öneri Formu Danışmanlık, Kod Danışmanlık, Formasyon Danışmanlık, Tez Danışmanlık Ücreti, Ödev Yapımı, Proje Yapımı, Makale Yapımı, Tez Yapımı, Essay Yapımı, Essay Yazdırma, Essay Hazırlatma, Essay Hazırlama, Ödev Danışmanlığı, Ödev Yaptırma, Tez Yazdırma, Tez Merkezleri, İzmir Tez Merkezi, Ücretli Tez Danışmanlığı, Akademik Danışmanlık Muğla, Educase Danışmanlık, Proje Tez Danışmanlık, Tez Projesi Hazırlama, Tez Destek, İktisat ödev YAPTIRMA, Üniversite ödev yaptırma, Matlab ödev yaptırma, Parayla matlab ödevi yaptırma, Mühendislik ödev yaptırma, Makale YAZDIRMA siteleri, Parayla makale YAZDIRMA, Seo makale fiyatları, Sayfa başı yazı yazma ücreti, İngilizce makale yazdırma, Akademik makale YAZDIRMA, Makale Fiyatları 2022, Makale yazma, İşletme Ödev Yaptırma, Blog Yazdırma, Blog Yazdırmak İstiyorum

Çok Amaçlı Karar Verme (17) – PROMETHEE Yöntemi – Çok Amaçlı Karar Verme Nedir? – Çok Amaçlı Karar Verme Yöntemleri – Çok Amaçlı Karar Verme Analizi Yaptırma

14 Eylül 2020 Çok Amaçlı Karar Verme (17) – PROMETHEE Yöntemi – Çok Amaçlı Karar Verme Nedir? – Çok Amaçlı Karar Verme Yöntemleri – Çok Amaçlı Karar Verme Analizi Yaptırma Elektre IV Kanonik hakimiyet Ödevcim Online Promethee Metodu Kavramı PROMETHEE Yöntemi Yarı-baskınlık 0
Çok Amaçlı Karar Verme (17) – PROMETHEE Yöntemi – Çok Amaçlı Karar Verme Nedir – Çok Amaçlı Karar Verme Yöntemleri – Çok Amaçlı Karar Verme Analizi Yaptırma

 

Ödevcim Online, Çok Amaçlı Karar Verme, Çok Amaçlı Karar Verme Nedir, Yöneylem Nedir, Çok Amaçlı Karar Verme Yöntemleri, Çok Amaçlı Karar Verme Analizi Yaptırma, Yöneylem Ödev Yaptırma, Çok Amaçlı Karar Verme Hesaplama, Çok Amaçlı Karar Verme Ödevi, Çok Amaçlı Karar Verme Ödevi Yaptırma, Çok Amaçlı Karar Verme Yaptırma aramalarınızın sonucu olarak burada. Tüm bölümlerde Çok Amaçlı Karar Verme Danışmanlık, Çok Amaçlı Karar Verme Yardım talepleriniz için akademikodevcim@gmail.com mail adresinden bize ulaşabilir veya sayfanın en altındaki formu doldurup size ulaşmamızı bekleyebilirsiniz.


Elektre IV

Roy ve Bouyssou (1983) ELECTRE III prosedürünü basitleştirmek için ELECTRE IV’ü önerdi. ELECTRE III ve ELECTRE IV arasındaki temel fark, ELECTRE IV’ün, pratikte ölçülmesi zor olabilecek kriterlerin ağırlıklarını ifade eden herhangi bir ağırlık getirmemesidir. Ancak bu, kriterlerin ağırlıklarının eşit kabul edildiği anlamına gelmez. Bu nedenle, ELECTRE III’te olduğu gibi sözde kriterler kullanılır.

ELECTRE’de beş geçiş ilişkisi tanımlanmıştır (Roy ve Bouyssou 1993):

1. Yarı-baskınlık

Çift (b, a) yarı-baskınlık ilişkisini ancak ve ancak aşağıdaki durumlarda doğrular:
• Her ölçüt için b, a’ya tercih edilir veya ilgisizdir ve
• a’nın performansının b’ninkinden daha iyi olduğu kriter sayısı (a’nın b’ye kayıtsız kalması), sayısından kesinlikle daha düşükse
b’nin performansının a’nınkinden daha iyi olduğu kriterler.

2. Kanonik hakimiyet

Çift (b, a) kanonik egemenlik ilişkisini ancak ve ancak aşağıdaki durumlarda doğrular:
• Kriter olmaması için, a kesinlikle b’ye tercih edilir
• a’nın zayıf olarak b’ye tercih edildiği kriter sayısı, b’nin kesinlikle a’ya tercih edildiği kriterlerin sayısına eşit veya daha düşükse ve
• a’nın performansının b’ninkinden daha iyi olduğu kriterlerin sayısı, b’nin performansının a’nınkinden daha iyi olduğu kriterlerin sayısından kesinlikle düşükse.

3. Sözde baskınlık

Çift (b, a) sözde baskınlığın ilişkisini ancak ve ancak aşağıdaki durumlarda doğrular:
• Kriter olmaması için, a kesinlikle b’ye tercih edilir ve
• a’nın zayıf bir şekilde b’ye tercih edildiği kriter sayısı, b’nin kesinlikle veya zayıf olarak a’ya tercih edildiği kriterlerin sayısına eşit veya daha düşükse.

4. Alt hakimiyet

(B, a) çifti, alt-baskınlık ilişkisini, ancak ve ancak hiçbir kriter yoksa, a’nın kesinlikle b’ye tercih edilmesi durumunda doğrular.

5. Veto hakimiyeti

Çift (b, a) veto hakimiyeti ilişkisini ancak ve ancak aşağıdaki durumlarda doğrular:
• Ya hiçbir kriter için, a kesinlikle b’ye tercih edilir ya da
• A, yalnızca bir kriter için b yerine kesinlikle tercih edilir, ancak bu kriter, a’nın b ile geçişini veto etmez ve dahası, kriterlerin en az yarısı için kesinlikle a yerine b tercih edilir.

Kısmi ön sipariş, ELECTRE III’te olduğu gibi gerçekleştirilir, ancak yalnızca iki geçiş düzeyi olması gerçeğiyle daha basit hale getirilir.

Örnek :

Bir dizüstü bilgisayar satın almak için bir karar verme sorunu olduğunu varsayalım. Altı seçenekten birini seçmek için beş kriter, kalite, fiyat, işlev, hizmet ve görünüm dikkate alınır. Her bir alternatif için tercih edilen derecelendirmeler ve her kritere göre ağırlık, Tablo 6.13’te gösterildiği gibi verilmiştir. Bu örnekte, karar vericiden kriterler için ağırlıkların miktarını belirlemesini istemediğimize dikkat edin.

Basit olması için, kayıtsız eşiği ikiye, tercih eşiğini üçe ayarladık ve veto işlevini ve sözde baskınlığı devre dışı bıraktık; Azalan ve artan emirleri Tablo 6.14’te gösterildiği gibi hesaplayabiliriz.

Daha sonra, Tablo 6.15’te gösterildiği gibi, ELECTRE VI sıralama adımlarına göre nihai siparişler alınabilir.

Tablo 6.15’ten, Alternatif 1 ve Alternatif 6’nın en iyi seçenekler olduğu ve Alternatif 4’ün en kötüsü olduğu sonucuna varabiliriz. Birçok ELECTRE modeli geliştirilmiş olsa da, araştırmacılar pratikte FMADM problemleriyle uğraşırken genellikle ELECTRE III veya IV’ü seçerler. Ayrıca Roy (1991), araştırmacıların pratik karar verme bağlamlarında en uygun olanı seçmelerine yardımcı olan ELECTRE yöntemlerinin özelliklerini özetlemektedir.

PROMETHEE Yöntemi

Brans vd. (1984, 1985), MADM problemlerini çözmek için PROMETHEE (Zenginleştirme Değerlendirmeleri için Tercih Sıralaması Organizasyon Yöntemleri) adı verilen yeni bir geçiş yöntemleri ailesini ele almaktadır. Bu yöntemler, kriter kavramının genelleştirilmesine dayanmaktadır. Bu dönemde, ilk önce bulanık geçiş ilişkisinin temel bir kavramı ele alınır ve birbirlerindeki farklı ilişki derecelerine alternatifler için ikili karşılaştırma ölçüleriyle her bir kritere yerleştirilir. Bu farklı ilişki dereceleri daha sonra sınırlı bir uygulanabilir çözümler kümesi üzerinde kısmi bir ön sipariş (PROMETHEE I), tam bir ön sipariş PROMETHEE II) veya bir aralık siparişi (PROMETHEE III) oluşturmak için kullanılır. PROMETHEE IV olarak adlandırılan başka bir yöntem, uygulanabilir çözüm setinin sürekli olduğu durum için tanıtıldı. Bu sonuçlar, sayısal bir uygulamada gösterildiği gibi karar verici tarafından kolayca anlaşılabilir.

Promethee Metodu Kavramı

Çok özellikli bir karar verme probleminin şu şekilde temsil edilmesine de izin verin:

Max {g1 (ai), g2 (ai), …, gj (ai), …, gn (ai) | ai ∈A},

burada A = {ai | i = 1,2, …, m} olası eylemler (veya alternatifler) kümesidir ve g = {gj | j = 1,2, …, n} bir dizi dikkate alınan kriterdir; gj (ai), j. kritere göre ai eyleminin performansını temsil eder.

Belirli bir alternatif çifti için, a ve b, j = 1,2, …, n için gj (a) ≥ gj (b) ‘ye sahipse ve en az bir eşitsizlik katı ise, o zaman a b’ye hakim olur. Brans ve ark. (1984), PROMETHEE yöntemleri, hakimiyet düzenini zenginleştirmeyi içeren geçiş yöntemlerine de aittir.

Üç aşama içerirler:

1. Genelleştirilmiş kriterlerin oluşturulması
2. A üzerinde bir geçiş ilişkisinin belirlenmesi
3. Bir cevap vermek için bu ilişkinin değerlendirilmesi 

İlk aşamada, bir tercih fonksiyonu dikkate alınarak her bir ölçüt gj ile genelleştirilmiş bir ölçüt ilişkilendirilir. İkinci aşamada, karar vericilerin tercihini temsil eden değerli bir geçiş ilişkisi de elde etmek için çok kriterli bir tercih indeksi tanımlanır. Geçiş ilişkilerinin değerlendirilmesi de , her eylem için bir çıkış ve giren akış dikkate alınarak elde edilir.

Promethee i, ii, iii, iv

Brans vd. ilk olarak A’nın sonlu bir olası alternatifler kümesi olduğunu varsayar. A için kısmi bir ön sipariş (PROMETHEE I) veya tam bir ön sipariş (PROMETHEE II) ilk önce karar vericiye önerilebilir. PROMETHEE III, kayıtsızlığı vurgulayan bir aralık sırası sağlar; PROMETHEE IV, sürekli olası alternatiflerle de ilgilenir.


Ödevcim Online, Çok Amaçlı Karar Verme, Çok Amaçlı Karar Verme Nedir, Yöneylem Nedir, Çok Amaçlı Karar Verme Yöntemleri, Çok Amaçlı Karar Verme Analizi Yaptırma, Yöneylem Ödev Yaptırma, Çok Amaçlı Karar Verme Hesaplama, Çok Amaçlı Karar Verme Ödevi, Çok Amaçlı Karar Verme Ödevi Yaptırma, Çok Amaçlı Karar Verme Yaptırma aramalarınızın sonucu olarak burada. Tüm bölümlerde Çok Amaçlı Karar Verme Danışmanlık, Çok Amaçlı Karar Verme Yardım talepleriniz için akademikodevcim@gmail.com mail adresinden bize ulaşabilir veya sayfanın en altındaki formu doldurup size ulaşmamızı bekleyebilirsiniz.


 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir