Çinko Protoporfirin – Laboratuvar Tanı Bilimi – Laboratuvar Ödevleri – Lab Ödevleri – Kimya Mühendisliği – Kimya Ödev Yaptırma Ücretleri

Ödevcim'le ödevleriniz bir adım önde ... - 7 / 24 hizmet vermekteyiz... @@@ Süreli, online, quiz türü sınavlarda yardımcı olmuyoruz. Teklif etmeyin. - İşleriniz Ankara'da Billgatesweb şirketi güvencesiyle yapılmaktadır. 0 (312) 276 75 93 --- @ İletişim İçin Mail Gönderin bestessayhomework@gmail.com @ Ödev Hazırlama, Proje Hazırlama, Makale Hazırlama, Tez Hazırlama, Essay Hazırlama, Çeviri Hazırlama, Analiz Hazırlama, Sunum Hazırlama, Rapor Hazırlama, Çizim Hazırlama, Video Hazırlama, Reaction Paper Hazırlama, Review Paper Hazırlama, Proposal Hazırlama, Öneri Formu Hazırlama, Kod Hazırlama, Akademik Danışmanlık, Akademik Danışmanlık Merkezi, Ödev Danışmanlık, Proje Danışmanlık, Makale Danışmanlık, Tez Danışmanlık, Essay Danışmanlık, Çeviri Danışmanlık, Analiz Danışmanlık, Sunum Danışmanlık, Rapor Danışmanlık, Çizim Danışmanlık, Video Danışmanlık, Reaction Paper Danışmanlık, Review Paper Danışmanlık, Proposal Danışmanlık, Öneri Formu Danışmanlık, Kod Danışmanlık, Formasyon Danışmanlık, Tez Danışmanlık Ücreti, Ödev Yapımı, Proje Yapımı, Makale Yapımı, Tez Yapımı, Essay Yapımı, Essay Yazdırma, Essay Hazırlatma, Essay Hazırlama, Ödev Danışmanlığı, Ödev Yaptırma, Tez Yazdırma, Tez Merkezleri, İzmir Tez Merkezi, Ücretli Tez Danışmanlığı, Akademik Danışmanlık Muğla, Educase Danışmanlık, Proje Tez Danışmanlık, Tez Projesi Hazırlama, Tez Destek, İktisat ödev YAPTIRMA, Üniversite ödev yaptırma, Matlab ödev yaptırma, Parayla matlab ödevi yaptırma, Mühendislik ödev yaptırma, Makale YAZDIRMA siteleri, Parayla makale YAZDIRMA, Seo makale fiyatları, Sayfa başı yazı yazma ücreti, İngilizce makale yazdırma, Akademik makale YAZDIRMA, Makale Fiyatları 2022, Makale yazma, İşletme Ödev Yaptırma, Blog Yazdırma, Blog Yazdırmak İstiyorum

Çinko Protoporfirin – Laboratuvar Tanı Bilimi – Laboratuvar Ödevleri – Lab Ödevleri – Kimya Mühendisliği – Kimya Ödev Yaptırma Ücretleri

4 Haziran 2021 Eritrosit protoporfirin nedir Porfirin halkası Porfirin METABOLİZMASI Porfirin Nedir cilt Protoporfirin 9 nedir Protoporfirin nedir 0
Çinko Protoporfirin – Laboratuvar Tanı Bilimi – Laboratuvar Ödevleri – Lab Ödevleri – Kimya Mühendisliği – Kimya Ödev Yaptırma Ücretleri

Folat ve kobalamin eksikliğinin nedeninin araştırılması

Folat eksikliğine genellikle malabsorpsiyon veya yetersiz diyet alımı (veya hamilelikte olduğu gibi artan gereksinimle bunlardan birinin kombinasyonu) neden olur.

Takviye basittir ve bazı ülkelerde gıdalar rutin olarak ilave folat ile takviye edilir, ancak kobalamin eksikliği olan bir hastaya folat verilmesi kordun subakut kombine dejenerasyonuna neden olabileceğinden dikkatli olunması gerekir. Kobalamin eksikliğinin önemli bir nedeni, mide parietal hücrelerinin artık ileal kobalamin emilimi için gerekli olan intrinsik faktörü üretemediği pernisiyöz anemidir (PA).

Ön araştırma, gastrik parietal hücre antikorlarının ve intrinsik faktör antikorlarının değerlendirilmesini içerebilir. İlki, PA vakalarının %90’ında pozitiftir, ancak normal deneklerin %3-10’unda mevcut olduğu için durum için zayıf özgüllüğe sahiptir. İntrinsik faktör antikorları PA için oldukça spesifiktir ancak duyarlılıkları düşüktür.

IF’nin kobalamine bağlanmasını bloke eden ve IF-kobalamin kompleksinin terminal ileum tarafından alınmasını bloke eden iki tür intrinsik faktör antikoru vardır. Eski antikor rutin olarak ölçülen antikordur ve PA vakalarının %50’sinde bulunur.

Geçmişte, uygulanan kobalamini absorbe etme yeteneğini belirlemek ve bunun intrinsik faktör eksikliğinden (PA’da olduğu gibi) kaynaklanıp kaynaklanmadığını belirlemek için Schilling testi (ilave intrinsik faktör varlığında ve yokluğunda radyoaktif kobalamin absorpsiyonunun ölçülmesi) kullanılırdı. ) veya ileal hastalık gibi başka bir neden.

Kas içi enjeksiyon yoluyla uygulanan etiketsiz kobalamin ile önceden doygunluk, emilen tüm etiketli kobalaminlerin atılmasını sağlar. Schilling testi, radyoizotopların kullanımıyla ilgili problemler ve testin genel olarak uygun olmaması nedeniyle geçmişte olduğundan daha az kullanılmaktadır.

Protoporfirin nedir
Porfirin nedir
Eritrosit protoporfirin nedir
Porfirin sentezi
Porfirin METABOLİZMASI
Protoporfirin 9 nedir
Porfirin Nedir cilt
Porfirin halkası

PA vakalarının yaklaşık %80’inde, pariyetal hücrelerin hidroklorik asit üretememesi nedeniyle ilişkili aklorhidrinin bir sonucu olarak serum gastrin yükselmiştir, bu nedenle serum gastrin PA’nın araştırılmasında değerli olabilir.

İlginç bir şekilde, diyetteki doğal bağlayıcı proteinlerden diyetle alınan kobalamin (ve folatın) salıverilmemesi emilimi bozabileceğinden, mide asidinin yokluğu başlı başına önemlidir. Bu nedenle, doğal gıdalardan proteine ​​bağlı kobalamin emen bir hastada normal bir Schilling testi (serbest kobalamin emilimini ölçen) ortaya çıkabilir.

Pernisiyöz aneminin araştırılması için bir laboratuvar kademesi gösterilmiştir. Bu, Schilling testinin kullanılmasını önler, ancak bir dizi laboratuvarda, özellikle Birleşik Krallık’ta rutin olarak mevcut olmayan ölçümleri içerir.

Metilmalonik asit nadiren bulunur ve gastrin mevcut olmasına rağmen bu bağlamda çok az kullanılır. PA tedavisinde oral kobalamin takviyesi etkisiz olduğundan, kesin tanı önemlidir.

Demir

Demir, sadece hemoglobin sentezinde değil, moleküler oksijen kullanımında yer alan hem ve hem de içermeyen birçok metaloporoteinde rol oynayan önemli bir elementtir. Eksikliğinin en belirgin etkisi demir eksikliği anemisidir, ancak diğer metabolik süreçlere katılımından kaynaklanan daha ince değişiklikler olabilir.

Demirin Fe(II) ve Fe(III) olmak üzere iki temel oksidasyon durumunda bulunması ve bunun sonucunda bir elektron transferine katılabilme kolaylığı, onun önemli bir kullanıma sahip olan potansiyel bir oksijen serbest radikal kaynağı olmasına neden olur. konakçının bakterilere karşı savunmasında, ancak uygun konumlarıyla sınırlı değilse, konak dokularına oldukça zarar verir.

Böylece demirin emilimi ve taşınması, serbest demirin varlığından kaçınmak için sıkı bir şekilde kontrol edilir ve aşırı demir yüklenmesi koşullarının ciddi klinik sonuçları olur.

Demir eksikliği ve aşırı yükün laboratuvar önlemleri

Hemoglobinin kendisinden ayrı olarak, en sık kullanılan demir durumu laboratuvar ölçümleri, serum demiri ve demir bağlama kapasitesi, serum ferritin, kırmızı hücre çinko protoporfirin ve daha yakın zamanda serum transferrin reseptörü (TfR) konsantrasyonudur.

Serum demir ve demir bağlama kapasitesi

Serum demiri, demir durumunun en belirgin ölçüsüdür, ancak konsantrasyonu, bağlayıcı proteini olan transferrin konsantrasyonu da dahil olmak üzere bir dizi faktörden etkilenir.

Bu nedenle, ya proteinin doğrudan ölçümü ile ya da transferrin konsantrasyonuna eşdeğer olan serumun demir bağlama kapasitesinin kimyasal olarak değerlendirilmesi yoluyla serum demir konsantrasyonunun yorumlanmasında bir miktar transferrin ölçümü gereklidir.

Ferritin

Ferritin, 4500’e kadar demir atomu içerebilen ve çoğu vücut dokusunda bulunan mevcut demirin ana depolama formunu oluşturan bir çekirdeğin etrafındaki 24 protein alt biriminden oluşur. Denatüre formda, ferritin hemosiderin oluşturur. Plazmadaki ferritin konsantrasyonu, her bir “g/l serum ferritini yaklaşık 8 mg depo demirine eşdeğer olmak üzere, demir depolarının seviyesi ile doğrudan ilişkilidir.

Bununla birlikte, aynı zamanda, konsantrasyonu enfeksiyon, iltihaplanma ve maligniteye yanıt olarak artan bir akut faz proteinidir ve bu, inflamatuar hastalığı olan demir eksikliği olan bir hastada “normal” serum ferritin seviyeleri ile sonuçlanabilir.

Çinko Protoporfirin (ZPP)

Hemoglobin sentezinde, ferroketalaz enzimi, hem vermek üzere protoporfirin halka sistemine demir (II) sokar. Yeterli demirin yokluğunda çinko eklenir (yine enzimatik olarak) ve çinko protoporfirin ömrü boyunca kırmızı hücrede kalır.

Bu nedenle, basit demir eksikliği veya yeterli demir depolarının varlığında fonksiyonel bir demir eksikliği nedeniyle kemik iliğinde demir bulunmadığında ZPP konsantrasyonu artar. Bu son durum, kronik hastalık anemisi ile ilgilidir.

Bu nedenle ZPP’nin ölçümü, kemik iliğinde azalan demir mevcudiyetini belirleme özelliğine sahiptir, ancak her zaman demir depoları hakkında doğrudan bilgi vermez. Artan ZPP ayrıca hem sentezinde (kırmızı hücre yaşam süresi sırasına göre) uzun süredir devam eden sorunları yansıtır ve örneğin gastrointestinal kan kaybının neden olduğu hızlı başlangıçlı demir eksikliğinde normal olabilir. Nadiren yorumlayıcı bir problem olmasına rağmen, ZPP kurşun toksisitesinde de ortaya çıkar.

Serum transferrin reseptörü (TfR)

Kemik iliğindeki çekirdekli kırmızı hücreler, transferrin reseptörlerinin büyük çoğunluğunu taşır, ancak diğer hücrelerde hücrelerin demir gereksinimlerini yansıtan sayılarda bulunurlar. Hücre zarında yer alan bu reseptörler, demirini serbest bıraktıktan sonra hücre dışı sıvıya geri dönen transferini içselleştirir.

Transferrin reseptörü, 95 kDa moleküler kütleye sahip iki özdeş protein alt biriminden oluşur. TfR sentezi demir temini ile kontrol edilir, hücre demirle dolu olduğunda azalır.

TfR plazmada bulunur, transferrine bağlıdır ve plazma veya serumdaki konsantrasyonu, hücresel transferrin reseptörlerinin sayısını yansıtır ve demir depoları yeterli olduğu sürece bu, kemik iliğinde gelişen kırmızı hücrelerin sayısını yansıtır.

Demir eksikliği, hücresel reseptörlerdeki artışa paralel olarak serum TfR’sinde artışa neden olur. Artan serum TfR, bu nedenle, azalan demir mevcudiyetini veya artan eritropoezi veya her ikisini yansıtabilir.

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir