Folat Tahlili – Laboratuvar Tanı Bilimi – Laboratuvar Ödevleri – Lab Ödevleri – Kimya Mühendisliği – Kimya Ödev Yaptırma Ücretleri

Ödevcim'le ödevleriniz bir adım önde ... - 7 / 24 hizmet vermekteyiz... @@@ Süreli, online, quiz türü sınavlarda yardımcı olmuyoruz. Teklif etmeyin. - İşleriniz Ankara'da Billgatesweb şirketi güvencesiyle yapılmaktadır. 0 (312) 276 75 93 --- @ İletişim İçin Mail Gönderin bestessayhomework@gmail.com @ Ödev Hazırlama, Proje Hazırlama, Makale Hazırlama, Tez Hazırlama, Essay Hazırlama, Çeviri Hazırlama, Analiz Hazırlama, Sunum Hazırlama, Rapor Hazırlama, Çizim Hazırlama, Video Hazırlama, Reaction Paper Hazırlama, Review Paper Hazırlama, Proposal Hazırlama, Öneri Formu Hazırlama, Kod Hazırlama, Akademik Danışmanlık, Akademik Danışmanlık Merkezi, Ödev Danışmanlık, Proje Danışmanlık, Makale Danışmanlık, Tez Danışmanlık, Essay Danışmanlık, Çeviri Danışmanlık, Analiz Danışmanlık, Sunum Danışmanlık, Rapor Danışmanlık, Çizim Danışmanlık, Video Danışmanlık, Reaction Paper Danışmanlık, Review Paper Danışmanlık, Proposal Danışmanlık, Öneri Formu Danışmanlık, Kod Danışmanlık, Formasyon Danışmanlık, Tez Danışmanlık Ücreti, Ödev Yapımı, Proje Yapımı, Makale Yapımı, Tez Yapımı, Essay Yapımı, Essay Yazdırma, Essay Hazırlatma, Essay Hazırlama, Ödev Danışmanlığı, Ödev Yaptırma, Tez Yazdırma, Tez Merkezleri, İzmir Tez Merkezi, Ücretli Tez Danışmanlığı, Akademik Danışmanlık Muğla, Educase Danışmanlık, Proje Tez Danışmanlık, Tez Projesi Hazırlama, Tez Destek, İktisat ödev YAPTIRMA, Üniversite ödev yaptırma, Matlab ödev yaptırma, Parayla matlab ödevi yaptırma, Mühendislik ödev yaptırma, Makale YAZDIRMA siteleri, Parayla makale YAZDIRMA, Seo makale fiyatları, Sayfa başı yazı yazma ücreti, İngilizce makale yazdırma, Akademik makale YAZDIRMA, Makale Fiyatları 2022, Makale yazma, İşletme Ödev Yaptırma, Blog Yazdırma, Blog Yazdırmak İstiyorum

Folat Tahlili – Laboratuvar Tanı Bilimi – Laboratuvar Ödevleri – Lab Ödevleri – Kimya Mühendisliği – Kimya Ödev Yaptırma Ücretleri

4 Haziran 2021 Doktorların önerdiği folik asit En iyi folik asit Folat yüksekliği Folik asit Hamilelikte folat yüksekliği 0
Laboratuvar Dışı Yarı Nicel Testler – Laboratuvar Tanı Bilimi – Laboratuvar Ödevleri – Lab Ödevleri – Kimya Mühendisliği – Kimya Ödev Yaptırma Ücretleri

Rekabetçi Protein Bağlama Deneyleri

Bu tahlillerin ilkesi, kobalamin açısından özetlenebilir ve  şematik olarak gösterilmektedir. Kobalamini güçlü ve spesifik olarak bağlayan bir protein, doğal kobalamin (örnek) ve etiketli bir kobalamin karışımına eklenir.

Bağlayıcı protein, vitamin ve etiketli analogundan önemli ölçüde daha düşük bir konsantrasyonda bulunur. Vitaminin doğal ve etiketli formları, bir denge periyodu sırasında protein üzerindeki sınırlı sayıda bağlanma bölgesi için rekabet eder.

Dengede, spesifik proteine ​​bağlı doğalın etiketli kobalaminin oranı, orijinal çözeltideki doğalın etiketli kobalaminin oranı ile yaklaşık olarak aynı olacaktır. Bağlı kobalamin daha sonra çözeltiden ayrılır ve bağlayıcı proteine ​​bağlanan etiketli kobalamin miktarı ölçülür.

Etiket, bir floresan türü veya bir enzim olabilir ve kemilüminesans gibi hassas ölçüm teknikleri kullanılabilir.

Sonucun standart bir eğri ile karşılaştırılması, orijinal numunedeki doğal kobalamin miktarının nicelleştirilmesine izin verir ve doğal ve etiketli kobalamin için bağlanma sabitinin tam olarak aynı olmayabileceği ve spesifik olmayan bağlanmanın diğer serum proteinleri ile de ortaya çıkar.

Bu sürecin ayrıntıları farklı analizörlere göre değişir, ancak ilke çoğu için ortaktır. Örnekteki kobalamin konsantrasyonu çok yüksek olduğunda, bağlayıcı proteine ​​bağlanan etiketli kobalamin miktarı sıfıra yaklaşır ve örnekteki kobalamin konsantrasyonu sıfır olduğunda etiketli kobalamin bağlanması maksimuma ulaşır.

İlk rekabetçi protein bağlama deneyleri, kobalamin etiketlemek için radyoizotopları kullandı, ancak bu tür tekniklerin otomatikleştirilmesindeki tehlikeler ve zorluklar, kullanımlarının azalmasına neden oldu.

Folat yüksekliği
Folat nedir
Folat eksikliği
Hamilelikte folat yüksekliği
Folat nedir kan tahlili
En iyi folik asit
Folik asit
Doktorların önerdiği folik asit

Kobalamin Tahlili

Vitamin, doğal bağlayıcı protein olan transkobalamin II’den sodyum hidroksit (pH 12.9) ile ayrılır. Potasyum siyanür, vitamini siyanokobalamin formuna dönüştürür. Daha önceki yöntemler daha düşük bir pH kullanıyordu ancak koalamini doğal bağlayıcı proteinlerinden salmak için karışımı kaynatmayı içeriyordu. Domuz iç faktörü (HIF), spesifik protein bağlayıcı olarak eklenir.

Testin belirli bir biçiminde, numuneden alınan serbest kobalamin, katı bir desteğe (plastik bir boncuk) bağlı olması nedeniyle “etiketli” olan kobalamin ile rekabet eder. Bu bileşenler, alkalin fosfataza (ALP-HIFAb) konjuge edilmiş bir HIF antikoru ile inkübe edilir. ALP-HIFAb, yalnızca HIF eklenmiş boncuklara sabitlenir.

Boncuklar, tüm fazla reaktiflerden arınmış olarak yıkanır ve bağlı alkalin fosfataz enzimi vasıtasıyla belirlenen bağlı HIF miktarı.

Numunede çok az kobalamin varsa, HIF’nin çoğu boncuklar üzerindeki kobalamine bağlanacaktır ve tersine, numunedeki kobalamin konsantrasyonu yüksekse, çok az HIF olacaktır ve dolayısıyla cisme çok az alkalin fosfataz bağlanacaktır. boncuk.

Olayların sırası biraz farklı olsa da, bu işlemin prensibi  şematik ile aynı olarak görülebilir.

Folat Tahlili

Folat, serumda veya kırmızı hücrelerde ölçülebilir. Kırmızı hücre folatı potansiyel olarak daha anlamlı bir ölçümdür, çünkü dolaşımdaki kırmızı hücrelerin oluştuğu süre boyunca folat mevcudiyetinin zaman ortalamalı bir görünümünü temsil ederken, serum folatı son diyet alımına çok bağlıdır.

Ayrıntılar farklı analitik sistemlerde önemli ölçüde değişse de, folat tahlillerinin ilkesi yukarıda açıklanan kobalamin ilkesine çok benzer. Rekabetçi tahlilde kullanılan spesifik bağlayıcı protein, laktoglobulindir (sütte bir folat bağlayıcısı).

Folatın bağlayıcı proteinlerden ayrılması yine sodyum hidroksit ile alkalinizasyon ile sağlanır. Folat serumda ve tam kanda ölçülürse, kırmızı hücre folatını belirlemek için hematokrit ile birlikte iki sonuç kullanılabilir.

Yöntem, analitik hatanın ilave niteliğinden dolayı serum folat ölçümünden daha kesin değildir. Genel olarak, üç ölçümü içeren bir analizin varyasyon katsayısı şu şekilde verilir:

  • CV 1⁄4pffiðCV2þCV2þCV2Þ t123

burada CVt, analizin genel varyasyon katsayısıdır ve CV1, CV2 ve CV3, ilgili bireysel analizlerin varyasyon katsayılarıdır, bu durumda serum folatı, tam kan folatı ve hematokrit. Tam kan hemolizatının daha karmaşık matrisi de enterferansa neden olabilir.

Bu nedenlerle, laboratuvarlar analiz daha az kesin olduğu için serum folatı veya sonuç daha anlamlı olduğu için kırmızı hücre folatı veya her ikisini birden ölçmeyi seçebilir.

Kobalamin gibi folatın da aralığın alt ucunda zayıf kesinliğe sahip olması ve ayrıca folat referans aralıklarının, özellikle ek folat alımı olan popülasyonlarda bazen uygun olmaması, tahlilin yorumlanmasını güçleştirmektedir. Folat için farklı analitik yöntemler farklı sapmalar gösterir ve laboratuvarlar yerel referans aralıklarını belirlemelidir.

Kobalamin ve folat durumunun alternatif ölçümleri

Bu vitaminlerin kandaki tahlilleri değerli bilgiler verse de, birçok faktör yanıltıcı sonuçlara neden olabilir. Kobalamin, miyeloproliferatif bozukluklarla yanlış bir şekilde arttırılabilir ve folat eksikliği, gebelik, bağlayıcı protein eksiklikleri ve miyelomatozis ile yanlış bir şekilde azaltılabilir.

Tek başına kobalamin eksikliği, hücre içi folat konsantrasyonlarını azaltabilir ve bu, düşük kırmızı hücre folatı ve düşük serum kobalamin ile ilişkili normal bir serum folatı ile sonuçlanabilir. Düşük normal aralıkta serum konsantrasyonları ile hafif vitamin eksikliğinden klinik olarak anlamlı sekellerin gelebileceğine dair kanıtlar da vardır.

Şekil 33.1, homosisteinin (HC) metionine dönüştürülmesinde kobalamin ve folatın rolünü göstermektedir. Tek başına kobalamin de metilmalonik asidin süksinik aside önemli dönüşümünde rol oynar. Bu nedenle, vitaminlerden birinin eksikliği, homosisteinin serum konsantrasyonlarında artışa neden olur ve izole kobalamin eksikliği, artmış serum seviyelerine ve metilmalonik asit (MMA) atılımına neden olur.

Bu iki maddenin, plazma HC ve idrar veya plazma MMA’nın ölçümü, böylece vitamin eksikliğini doğrulayabilir ve ikisinin karşılaştırılması, tek ve birleşik eksiklikleri ayırt edebilir ve genel olarak, tanısal testlerin özgüllüğünü iyileştirebilir, özellikle de sınırda düşük kobalamin veya folat olan vakalar.

Bu iki metabolitin yüksek konsantrasyonlarının, vitaminlerin ölçümlerinden açıkça görülmeden ve makrositoz kanıtı bulunmadan önce klinik olarak anlamlı vitamin eksikliğini tespit edebileceğine dair kanıtlar vardır.

Şu anda MMA ve HC’nin ölçümündeki analitik zorluklar, yaygın kullanımlarını engellemiştir, ancak birlikte, çok çeşitli durumlarda, ancak özellikle yaşlılarda yardımcı olabilecek, kobalamin ve folat durumunun işlevsel bir değerlendirmesi olasılığını barındırmaktadır. marjinal kobalamin eksikliğinin nispeten yaygın olduğu düşünülür.

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir