Bilgisayar Teknolojileri Ön Koşulları – Ekonomi Ödevleri – Ekonomi Ödev Hazırlatma – Ekonomi Alanında Tez Yazdırma – Ekonomi Ödev Yaptırma Fiyatları – Ekonomi Ödev Örnekleri – Ücretli Ekonomi Ödevi Yaptırma

Ödevcim'le ödevleriniz bir adım önde ... - 7 / 24 hizmet vermekteyiz... @@@ Süreli, online, quiz türü sınavlarda yardımcı olmuyoruz. Teklif etmeyin. - İşleriniz Ankara'da Billgatesweb şirketi güvencesiyle yapılmaktadır. 0 (312) 276 75 93 --- @ İletişim İçin Mail Gönderin bestessayhomework@gmail.com @ Ödev Hazırlama, Proje Hazırlama, Makale Hazırlama, Tez Hazırlama, Essay Hazırlama, Çeviri Hazırlama, Analiz Hazırlama, Sunum Hazırlama, Rapor Hazırlama, Çizim Hazırlama, Video Hazırlama, Reaction Paper Hazırlama, Review Paper Hazırlama, Proposal Hazırlama, Öneri Formu Hazırlama, Kod Hazırlama, Akademik Danışmanlık, Akademik Danışmanlık Merkezi, Ödev Danışmanlık, Proje Danışmanlık, Makale Danışmanlık, Tez Danışmanlık, Essay Danışmanlık, Çeviri Danışmanlık, Analiz Danışmanlık, Sunum Danışmanlık, Rapor Danışmanlık, Çizim Danışmanlık, Video Danışmanlık, Reaction Paper Danışmanlık, Review Paper Danışmanlık, Proposal Danışmanlık, Öneri Formu Danışmanlık, Kod Danışmanlık, Formasyon Danışmanlık, Tez Danışmanlık Ücreti, Ödev Yapımı, Proje Yapımı, Makale Yapımı, Tez Yapımı, Essay Yapımı, Essay Yazdırma, Essay Hazırlatma, Essay Hazırlama, Ödev Danışmanlığı, Ödev Yaptırma, Tez Yazdırma, Tez Merkezleri, İzmir Tez Merkezi, Ücretli Tez Danışmanlığı, Akademik Danışmanlık Muğla, Educase Danışmanlık, Proje Tez Danışmanlık, Tez Projesi Hazırlama, Tez Destek, İktisat ödev YAPTIRMA, Üniversite ödev yaptırma, Matlab ödev yaptırma, Parayla matlab ödevi yaptırma, Mühendislik ödev yaptırma, Makale YAZDIRMA siteleri, Parayla makale YAZDIRMA, Seo makale fiyatları, Sayfa başı yazı yazma ücreti, İngilizce makale yazdırma, Akademik makale YAZDIRMA, Makale Fiyatları 2022, Makale yazma, İşletme Ödev Yaptırma, Blog Yazdırma, Blog Yazdırmak İstiyorum

Bilgisayar Teknolojileri Ön Koşulları – Ekonomi Ödevleri – Ekonomi Ödev Hazırlatma – Ekonomi Alanında Tez Yazdırma – Ekonomi Ödev Yaptırma Fiyatları – Ekonomi Ödev Örnekleri – Ücretli Ekonomi Ödevi Yaptırma

20 Eylül 2022 Bilgisayar Teknolojisi ve programlama Bilgisayar Teknolojisi ve programlama Ne iş Yapar Bilgisayar Teknolojisi ve programlama Taban Puanları 0
Dijital Filigran

Bilgisayar Teknolojileri Ön Koşulları

BT’nin yapabileceklerinin net sınırları olduğu gibi, BT devriminin Doğu Asya’ya otomatik olarak ulaşmayacağını da hatırlamakta fayda var. Yani, Doğu Asya ekonomileri, Yeni Ekonominin önemli potansiyel faydalarından yararlanmak istiyorlarsa, bazı temel ön koşulları yerine getirmek için çok çalışmalılar.

Yeni Ekonominin Doğu Asya üzerindeki etkilerini tartışmak, ilk etapta tüm bölge ekonomilerinin bunu anlamlı bir şekilde deneyimleyip deneyimlemeyeceği kesin değilken, mantıklı değil. Bazı ülkeler, Yeni Ekonomi için uygun bir kolaylaştırıcı ortam yaratma konusunda diğerlerinden daha iyi durumda görünüyor.

Böyle bir ortam, her şeyden önce, Yeni Ekonominin temel donanımının bilgisayarların ve telekomünikasyona erişimin yaygın olarak kullanılabilirliğini ve düşük maliyetini gerektirir. Gördüğümüz gibi, bölge ülkeleri BT yayılımı ve dolayısıyla Yeni Ekonomiye hazırlık açısından büyük farklılıklar gösteriyor.

Bilişim devriminin ve Yeni Ekonominin temeli şüphesiz telekomünikasyon sektörüdür. Oldukça basit, verimli ve iyi işleyen bir telekom sektörüne sahip olmayan bir ülke, kendisini ortaya çıkan uluslararası dijital uçurumun yanlış ucunda bulacaktır.

BT’de telekomünikasyonun merkezi önemini yeterince vurgulayamıyoruz. Öyle ki, Yeni Ekonomide bilgi teknolojisi ve telekomünikasyon teknolojisinin yakınsamasını vurgulamak için BİT veya bilgi ve iletişim teknolojisi, jargonda giderek BT’nin yerini alıyor.

Daha zengin ülkelerde yaşayan bizler, uygun fiyatlı ve güvenilir telekom hizmetlerini hafife alma eğilimindeyiz, ancak ne yazık ki, daha fakir ülkelerde durum böyle değil.

Bu nedenle, Yeni Ekonomiye katılmak isteyen herhangi bir Doğu Asya ülkesi için telekomünikasyon liberalizasyonu hareket noktası olmalıdır. Yine, bu özellikle telekom hizmetlerine erişimin genellikle sınırlı olduğu bölgenin daha yoksul ülkeleri için geçerlidir. Mevcut kanıtların çoğu, liberalizasyonun telekom hizmetlerinin hem kalitesini hem de niceliğini artırma eğiliminde olduğunu ve aynı zamanda daha fazla yatırımı teşvik ettiğini gösteriyor.

Özel sektörün getirilmesi her zaman başarılı olmasa da, serbestleştirme genellikle özel sektör için daha büyük bir rol içerir. Verimliliği ve yeniliği teşvik etmek için, yalnızca kamunun yerini alan özel bir tekel yerine rekabeti teşvik eden sağlam bir düzenleyici çerçeve gereklidir.

Doğu Asya’da, başka yerlerde olduğu gibi, hükümetlerin liberalleşme konusundaki isteksizliği, kamu telekom tekellerinin önemli bir gelir kaynağı olması gerçeğine borçludur. Bununla birlikte, başlangıçta bir bütün olarak ekonomi için maliyetli olan bu tür dar görüşlülük, Yeni Ekonomi’de çok daha fazla olacaktır.

Telekomünikasyonun serbestleştirilmesi ihtiyacı özellikle bölgenin daha yoksul ülkelerinde acildir. Bunun nedeni, bir yanda Doğu Asya’nın daha zengin ekonomileri Japonya ve NIE’ler ile diğer yanda bölgenin geri kalanı arasında net bir dijital bölünme olduğunu açıkça göstermesidir.

İlki, Yeni Ekonomide hayatta kalmak ve gelişmek için ikincisinden çok daha donanımlıdır. Japonya’daki tüketiciler ve firmalar ve NIE’ler, erişimin çok daha sınırlı olduğu bölgenin geri kalanının aksine, telekom hizmetleri ve bilgisayarlar gibi BT donanımlarına genel olarak zaten iyi erişime sahiptir.

Telefon hatlarının ve bilgisayarların mevcudiyeti dışındaki BT yayılımı göstergeleri, bölgenin geri kalanının aksine Japonya ve NIE’ler arasında açık bir BT ayrımına işaret ediyor. Örneğin, 1998’de 1000 başına düşen İnternet ana bilgisayar sayısı ilkinde 13,1’e, ikincisinde ise sadece 0,39’a ulaştı. Benzer şekilde, 2001’de milyon başına güvenli sunucu sayısı ilkinde 65’e, ikincisinde ise sadece 1,4’e ulaştı.


Bilgisayar Teknolojisi ve programlama
Bilgisayar Teknolojisi ve programlama Taban Puanları
Bilgisayar Teknolojisi ve programlama Ne iş Yapar
Bilgisayar Teknolojileri Bölümü
Bilgisayar Teknolojisi Bölümü Nedir
Bilgisayar teknolojisi ve PROGRAMLAMA Açıköğretim
Bilgisayar Teknolojisi ve PROGRAMLAMA dersleri
Bilgisayar Teknolojisi ne iş yapar


Bölgenin daha zengin ve daha fakir ülkeleri arasındaki dijital uçurum, ekonomik faaliyetlerde BT’yi kullanmaya hazır olmaları konusunda açık sonuçlara sahiptir. E-ticaretin ekonomik verimliliği ve tüketici refahını teşvik etme potansiyeli, gerekli donanım yerinde olmadığı sürece gerçekleştirilemeyecektir. Bu hem B2B e-ticaret hem de B2C e-ticaret için geçerlidir. Örneğin, İnternet’e erişimi olmayan alıcılar, daha uygun ve daha az maliyetli olsa bile çevrimiçi satın alamazlar.

İki ülke grubu arasındaki bu uçurumu açıkça göstermektedir. Çevrimiçi alışveriş yapan nüfusun yüzdesinin yalnızca çevrimiçi alışveriş yapan İnternet kullanıcılarının yüzdesine değil, daha temel olarak toplam nüfusun İnternet kullanıcısı yüzdesine bağlı olduğuna dikkat edin.

Singapur ve Tayvan’daki çevrimiçi alışveriş yapanların düşük yüzdesi, bölgenin zengin ülkelerinde bile bir başka önemli noktayı göstermeye yardımcı oluyor: e-ticaretin olgunlaşmasına kadar kat etmesi gereken uzun bir yol var.

E-ticareti daha hevesli bir şekilde benimseyen Kore’de bile, B2B e-ticaret 2000 yılında 1,5 milyar ABD dolarından az veya toplam B2B ticaretin %2’sinden daha azına ulaştı. bu ülkelerde büyük ölçüde zaten mevcut olan şirketler ve tüketiciler, günlük ekonomik faaliyetlerinde henüz yaygın olarak kullanmadılar.

Bir yanda Japonya ve NIE’ler ve diğer yanda Doğu Asya’nın geri kalanı arasındaki BT donanımı açısından böyle bir eşitsizlik göz önüne alındığında, BT ile ilgili başarı öykülerinin çoğunun ilkinde yoğunlaşması şaşırtıcı değildir. Örneğin, Singapur’da BT endüstrisi yerel ekonominin ayrılmaz ve dinamik bir parçası haline geldi.

2002 yılına gelindiğinde, BT endüstrisinden elde edilen toplam yıllık gelir, GSYİH’nın yaklaşık beşte birini temsil eden yaklaşık 18 milyar ABD Dolarına ulaşmıştı. Bu gelirlerin bileşimini göstermektedir. Şekil 10’un ilginç bir özelliği, Singapur’da, Japonya ve diğer NIE’lerden daha fazla, yazılımın BT endüstrisinde de büyük bir rol oynamasıdır, bu nedenle donanım ve yazılım arasında kaba bir denge vardır.

Bilgisayarlar için ses kartları üretiminde uzmanlaşmış bir özel sektör şirketi olan Creative Technology, yazılım sektöründe Singapurlu başarısının en bilinen örneğidir. Aslında Creative Technology, ses kartlarında dünyanın önde gelen ve en çok tanınan markalarından biri haline geldi.

Bu başarı, özel sektörün Singapur ekonomisindeki sınırlı rolü göz önüne alındığında daha da dikkat çekicidir ve Yeni Ekonomide özel sektörün potansiyel olarak daha büyük bir rolüne işaret etmektedir. İhracat pazarı toplam gelirlerin %53’ünü, iç pazar ise %47’sini oluşturdu.

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir