Yeni Ekonomi Yorumu – Ekonomi Ödevleri – Ekonomi Ödev Hazırlatma – Ekonomi Alanında Tez Yazdırma – Ekonomi Ödev Yaptırma Fiyatları – Ekonomi Ödev Örnekleri – Ücretli Ekonomi Ödevi Yaptırma

Ödevcim'le ödevleriniz bir adım önde ... - 7 / 24 hizmet vermekteyiz... @@@ Süreli, online, quiz türü sınavlarda yardımcı olmuyoruz. Teklif etmeyin. - İşleriniz Ankara'da Billgatesweb şirketi güvencesiyle yapılmaktadır. 0 (312) 276 75 93 --- @ İletişim İçin Mail Gönderin bestessayhomework@gmail.com @ Ödev Hazırlama, Proje Hazırlama, Makale Hazırlama, Tez Hazırlama, Essay Hazırlama, Çeviri Hazırlama, Analiz Hazırlama, Sunum Hazırlama, Rapor Hazırlama, Çizim Hazırlama, Video Hazırlama, Reaction Paper Hazırlama, Review Paper Hazırlama, Proposal Hazırlama, Öneri Formu Hazırlama, Kod Hazırlama, Akademik Danışmanlık, Akademik Danışmanlık Merkezi, Ödev Danışmanlık, Proje Danışmanlık, Makale Danışmanlık, Tez Danışmanlık, Essay Danışmanlık, Çeviri Danışmanlık, Analiz Danışmanlık, Sunum Danışmanlık, Rapor Danışmanlık, Çizim Danışmanlık, Video Danışmanlık, Reaction Paper Danışmanlık, Review Paper Danışmanlık, Proposal Danışmanlık, Öneri Formu Danışmanlık, Kod Danışmanlık, Formasyon Danışmanlık, Tez Danışmanlık Ücreti, Ödev Yapımı, Proje Yapımı, Makale Yapımı, Tez Yapımı, Essay Yapımı, Essay Yazdırma, Essay Hazırlatma, Essay Hazırlama, Ödev Danışmanlığı, Ödev Yaptırma, Tez Yazdırma, Tez Merkezleri, İzmir Tez Merkezi, Ücretli Tez Danışmanlığı, Akademik Danışmanlık Muğla, Educase Danışmanlık, Proje Tez Danışmanlık, Tez Projesi Hazırlama, Tez Destek, İktisat ödev YAPTIRMA, Üniversite ödev yaptırma, Matlab ödev yaptırma, Parayla matlab ödevi yaptırma, Mühendislik ödev yaptırma, Makale YAZDIRMA siteleri, Parayla makale YAZDIRMA, Seo makale fiyatları, Sayfa başı yazı yazma ücreti, İngilizce makale yazdırma, Akademik makale YAZDIRMA, Makale Fiyatları 2022, Makale yazma, İşletme Ödev Yaptırma, Blog Yazdırma, Blog Yazdırmak İstiyorum

Yeni Ekonomi Yorumu – Ekonomi Ödevleri – Ekonomi Ödev Hazırlatma – Ekonomi Alanında Tez Yazdırma – Ekonomi Ödev Yaptırma Fiyatları – Ekonomi Ödev Örnekleri – Ücretli Ekonomi Ödevi Yaptırma

20 Eylül 2022 Ekonomi yorumları Ekonomi Yorumları Son Dakika Ekonomist yorumları 0
Matris Oluşturmak

Yeni Ekonomi Yorumu

Önceki bölümde gördüğümüz gibi, Yeni Ekonomi gerçekten de Doğu Asya için muazzam ekonomik fırsatlar sunuyor. Ne yazık ki, ne kadar büyük olursa olsun, yalnızca potansiyel faydalara odaklanmak bizi çoğu zaman gerçekçi olmayan beklentilere götürür.

Yeni Ekonomi ve Doğu Asya için de durum böyle. Yani, onun en güçlü savunucuları, BT devrimini, güneş altındaki her şeye – yoksulluk ve yetersiz beslenmeden savaş ve çatışmaya kadar – bir çözüm olarak lanse ediyor. Kuşkusuz, BT devrimi insanlık için büyük faydalar sağlayacaktır, ancak sınırlamaları konusunda da gerçekçi olmalıyız.

Bu bağlamda, BT’nin gerçek inananları, genellikle Hindistan’ı, yoksul bir ülkenin Sanayi Çağını nasıl atlayıp doğrudan Sanayi Sonrası Çağa geçebileceğinin bir örneği olarak gündeme getiriyor. Hindistan örneği özellikle Japonya ve NIE’ler dışındaki daha yoksul Doğu Asya ülkeleri için geçerlidir.

Hiç şüphe yok ki Hindistan, BT destekli arka ofis çalışmalarının yanı sıra yazılım ve müttefik hizmetleri ihraç etmede kendisi için iyi bir iş çıkardı ve ülke belirli nişlerde küresel bir güç merkezi haline geldi.

Bu nedenle, imalatta geleneksel uluslararası rekabet gücü eksikliğine rağmen, Hindistan’ın Yeni Ekonomi’nin teknolojik gelişmeleri sayesinde hizmetlerde bu tür bir rekabet gücünü elde etmeyi başardığını ve ülkenin bir sonraki kaplan olma yolunda olduğunu iddia etmek cazip gelebilir.

Keşke Yeni Ekonomi bu kadar güçlü olsaydı! Her şeyden önce, Hindistan her şekilde çok fakir bir ülke olmaya devam ediyor ve Hindistan’ın Hindu büyüme oranından yükselişinin sürdürülüp sürdürülmeyeceğini söylemek için henüz çok erken.

İkincisi, bazı eleştirmenlerin iddia ettiği gibi, BT devriminin son yıllarda Hindistan’ın gözle görülür şekilde daha iyi ekonomik performansı üzerinde yalnızca minimal bir etkisi olduğu doğru olmasa da, gelişmenin tamamını veya çoğunu ülkenin gelişen BT sektörüne atfetmek eşit derecede mantıksız olacaktır. 

Başka bir deyişle, BT’nin Hindistan ekonomisi üzerindeki etkisi, örneğin Infosys’in el değmemiş öncüllerinin çok ötesine uzanıyor, ancak hiçbir yerde tüm ekonomiyi daha yüksek bir düzeye taşıyacak kadar büyük değil. Üçüncüsü, Endonezya, Vietnam veya Filipinler gibi fakir Doğu Asya ülkeleri için, milyonlarca İngilizce konuşan ve bol miktarda mühendis ve diğer bilimsel personel kaynağı olan Hindistan’ın deneyimini tekrarlamak zor olabilir.

BT’den sıklıkla gerçekçi olmayan beklentiler oluşturan bir diğer önemli alan da yoksulluğun azaltılmasıdır. Doğu Asya mucizesinin en etkileyici başarılarından biri, bölge genelinde yoksulluk sınırının altında yaşayan nüfusun oranında kayda değer bir azalma oldu.

Bununla birlikte, yüz milyonlarca Doğu Asyalı, özellikle Japonya ve NIE’lerin dışında, hâlâ ezici bir yoksulluk içinde yaşıyor. Asya krizi, Endonezya ve Tayland gibi ülkelerde on yıllardır kazanılan ilerlemeyi geri alarak, işleri önemli ölçüde daha da kötüleştirdi.

BT’nin Doğu Asya’ya yoksullukla mücadelesinde yardımcı olmasının birkaç yolu vardır, ancak bunların tümü nihayetinde Yeni Ekonomi’nin özüyle, daha fazla bilginin daha düşük maliyetle elde edilmesiyle ilgilidir.

Genellikle bilgiye en zayıf erişimden muzdarip olan yoksullar (ve aslında bu onların yoksulluklarının büyük bir kaynağıdır), BT tarafından sağlanan daha fazla bilgi arzından en fazlasını elde etmeye hazırdır. Örneğin, BT, Doğu Asya’nın küçük çiftçilerine girdi ve çıktı fiyatları, hava durumu tahminleri ve geliri maksimize eden mahsul karışımı gibi değerli ve zamanında piyasa bilgilerine erişim sağlayabilir.


Ekonomi yorumları
Ekonomi Yorumları Son Dakika
Ekonomist yorumları
Ekonomi yorumları Twitter
Türkiye ekonomisi çöküyor
Dünya Ekonomi Haberleri
Ekonomi Haberleri Son dakika


BT ayrıca kırsal kesimdeki sağlık çalışanlarını eğiterek uzaktan eğitim ve sağlık hizmetlerine erişim yoluyla kırsal kesimdeki yoksulların eğitime erişimini iyileştirebilir. Her iki durumda da sonuç, daha yüksek verimlilik ve gelir olacaktır.

Bu önemlidir, çünkü tarım, açıkça görüldüğü gibi, birçok ülkede, özellikle de yoksul ülkelerde, ulusal ekonominin önemli bir parçası olmaya devam etmektedir. Ayrıca, tarımın işgücündeki payının tipik olarak GSYİH içindeki payından daha büyük olduğunu, bu da tarımsal üretkenliği artırmanın yoksulluğu azaltmak için çok önemli olduğu anlamına gelir.

Ancak, Doğu Asya’da yoksulluğun azaltılmasına katkıda bulunma potansiyeline rağmen, BT tek başına bu işi yapamaz. Örneğin, bilgiye daha fazla erişen küçük çiftçiler, kötü yollar ve depolama tesisleri nedeniyle ürünlerini pazarlara zamanında ulaştıramazlarsa, bu bilgileri iyi bir şekilde kullanamayacaklardır.

Veya, İnternet aracılığıyla yeni denizaşırı müşteriler bulan bir zanaatkar, ürünlerini teslim etme kabiliyetinin, yeterli liman ve havaalanlarının olmaması nedeniyle ciddi şekilde kısıtlandığını görecektir. Doğu Asya ekonomileri, iyi bir fiziksel altyapıya ve diğer gerekli tamamlayıcılara sahip olmadıkça, BT’nin yoksullukla mücadele aracı olarak vaadini gerçekleştiremeyeceklerdir.

Bu bizi daha temel bir noktaya getiriyor. BT’yi sıçramak, baypas etmek vb. için kullanma konusundaki tüm konuşmalar yalnızca hayali değildir; düpedüz tehlikelidir. Bu tür konuşmalar, Yeni Ekonomi’nin ekonomik büyümenin temel bileşenlerini hiç değiştirmediği gerçeğini gözden kaçırmamıza neden oluyor.

Az önce gördüğümüz gibi, Yeni Ekonomi’nin gelişi iyi fiziksel altyapıyı daha az değil daha çok önemli kılıyor. Ve böylece insan altyapısı ile ilgilidir.

Doğu Asya, ekonomik mucizesi sağlam makroekonomik politikaları, yabancı teknolojiye açıklığı, dışa dönük, ihracata yönelik bir kalkınma stratejisi, eğitime odaklanması ve hızlı birikimi sırasında kendisine iyi hizmet eden şeylere bağlı kalsa iyi olur. fiziksel sermayenin Yeni Ekonomi, ülkelerin sağlam ekonomik politikalardan sıçramasına izin vermeyecektir.

Aslında, BT’nin faydalarını en üst düzeye çıkaracak ve BT’nin ilk etapta tutunmasına izin verecek olan tam da bu tür politikalardır. Yani, iyi politikalar sadece Doğu Asya ülkelerinin BT’nin ekonomileri için potansiyel faydalarını fark etmelerini sağlamakla kalmayacak, aynı zamanda dijital çağa girişlerini de hızlandıracaktır.

Tabii ki, bu politikalar kendi iyiliği için arzu edilir, ancak Yeni Ekonomi’de faydaları daha da ileri gidecektir. Örneğin, eğitime yapılan yatırımlar daha yüksek getiri sağlar çünkü BT emek yoğun arka ofis hizmetlerinin ihracatını sağlar.

Aynı zamanda, çevreye yönelik güçlü bir politika, verimli bir telekom sektörü gibi BT için gerekli fiziksel altyapıya yerli ve yabancı yatırımları teşvik edecektir. Basit ama kullanışlı bir BT etkinleştirme politikasına özel bir örnek, bilgisayar donanımı ve yazılımı ithalatını serbestleştirmektir, bu da fiyatlarını keskin bir şekilde düşürecek ve böylece BT’nin yayılmasını hızlandıracaktır.

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir