Araştırmaların Katkısı – Ekonomi Ödevleri – Ekonomi Ödev Hazırlatma – Ekonomi Alanında Tez Yazdırma – Ekonomi Ödev Yaptırma Fiyatları – Ekonomi Ödev Örnekleri – Ücretli Ekonomi Ödevi Yaptırma

Ödevcim'le ödevleriniz bir adım önde ... - 7 / 24 hizmet vermekteyiz... @@@ Süreli, online, quiz türü sınavlarda yardımcı olmuyoruz. Teklif etmeyin. - İşleriniz Ankara'da Billgatesweb şirketi güvencesiyle yapılmaktadır. 0 (312) 276 75 93 --- @ İletişim İçin Mail Gönderin bestessayhomework@gmail.com @ Ödev Hazırlama, Proje Hazırlama, Makale Hazırlama, Tez Hazırlama, Essay Hazırlama, Çeviri Hazırlama, Analiz Hazırlama, Sunum Hazırlama, Rapor Hazırlama, Çizim Hazırlama, Video Hazırlama, Reaction Paper Hazırlama, Review Paper Hazırlama, Proposal Hazırlama, Öneri Formu Hazırlama, Kod Hazırlama, Akademik Danışmanlık, Akademik Danışmanlık Merkezi, Ödev Danışmanlık, Proje Danışmanlık, Makale Danışmanlık, Tez Danışmanlık, Essay Danışmanlık, Çeviri Danışmanlık, Analiz Danışmanlık, Sunum Danışmanlık, Rapor Danışmanlık, Çizim Danışmanlık, Video Danışmanlık, Reaction Paper Danışmanlık, Review Paper Danışmanlık, Proposal Danışmanlık, Öneri Formu Danışmanlık, Kod Danışmanlık, Formasyon Danışmanlık, Tez Danışmanlık Ücreti, Ödev Yapımı, Proje Yapımı, Makale Yapımı, Tez Yapımı, Essay Yapımı, Essay Yazdırma, Essay Hazırlatma, Essay Hazırlama, Ödev Danışmanlığı, Ödev Yaptırma, Tez Yazdırma, Tez Merkezleri, İzmir Tez Merkezi, Ücretli Tez Danışmanlığı, Akademik Danışmanlık Muğla, Educase Danışmanlık, Proje Tez Danışmanlık, Tez Projesi Hazırlama, Tez Destek, İktisat ödev YAPTIRMA, Üniversite ödev yaptırma, Matlab ödev yaptırma, Parayla matlab ödevi yaptırma, Mühendislik ödev yaptırma, Makale YAZDIRMA siteleri, Parayla makale YAZDIRMA, Seo makale fiyatları, Sayfa başı yazı yazma ücreti, İngilizce makale yazdırma, Akademik makale YAZDIRMA, Makale Fiyatları 2022, Makale yazma, İşletme Ödev Yaptırma, Blog Yazdırma, Blog Yazdırmak İstiyorum

Araştırmaların Katkısı – Ekonomi Ödevleri – Ekonomi Ödev Hazırlatma – Ekonomi Alanında Tez Yazdırma – Ekonomi Ödev Yaptırma Fiyatları – Ekonomi Ödev Örnekleri – Ücretli Ekonomi Ödevi Yaptırma

6 Eylül 2022 Araştırma Yöntemleri Bilimsel araştırma Nedir Bilimsel araştırmanın amacı ve önemi 0
 Pertürbasyon Teorisi

Araştırmaların Araştırmacılara ve Eğitmenlere Katkısı

Şimdiye kadar, yazılım korsanlığının ekonomisine ilişkin literatür, çeşitli yönlere dağılmış ve hatta bazen birkaç çelişkili sonuç vermiştir. Bu bölüm, bu dağınık literatüre bir düzen getirir ve bir araştırma gündemini diğerine bağlar. Bazı sonuçların neden diğer sonuçlarla çeliştiğini açıklar. 

Bunu yaparken, çalışma yazılım korsanlığı literatüründe ortaya çıkan bazı önemli konuların derinlemesine bir analizini sağlar. Bu bölümün hem akademik bir araştırmacı hem de yazılım korsanlığının ekonomisi üzerine bir ders vermeyi planlayan eğitmenler için faydalı bir rehber olacağına inanıyoruz. Yazılım korsanlığı konusundaki diğer okumalar kaynakçada listelenmiştir.

Yöneticiler ve Girişimciler için İş Amacı

Ayrıca, bu çalışmanın yazılım endüstrisinde yer alan iş pratisyenlerine bazı yeni bilgiler vereceğine inanıyoruz. Yazılım korsanlığı sektöre her yıl milyarlarca dolara mal oluyor. Dolayısıyla geleneksel akıl, endüstriyi kurtarmak için ne pahasına olursa olsun korsanlığı durdurmayı önerir.

Ancak aynı zamanda yasal yazılım ürünleri, gelişmekte olan dünyadaki ortalama yazılım kullanıcılarının satın alma kapasitesinin neredeyse ötesindedir. Dolayısıyla korsanlık bu bölgelerde tek çıkış yolu olmaya devam ediyor. Yazılım ürünlerinin gelişmekte olan bir ülke pazarlarında kolay bulunmasının, yazılım ürünlerinin bilgi birikimini ve kullanımını arttırdığı da bir gerçektir.

Bu da yazılım şirketlerinin ürünlerini bu pazarlarda daha başarılı bir şekilde satmalarına yardımcı olur. Senaryo böyle olduğunda, sektördeki yönetici ve girişimcilerin karlı olduğu kadar uygulanabilir yenilikçi iş stratejileri geliştirmeleri de önemlidir. Bu çalışmanın, bu tür iş stratejilerini formüle etmelerine yardımcı olacağına inanıyoruz.

Bir diğer konu da, günümüz iş dünyasında e-ticaret ve e-ticaretin giderek ön plana çıkması ve yazılım sektörünün davranışlarının onları da derinden etkileyeceğini söylemeye gerek yok.

Yöneticiler ve girişimciler, karlı iş çözümleri bulmak için bu etkiyi ayrıntılı olarak anlamaya çalışacaklardır. Bu bölümde yapılan analiz, yazılım endüstrisi davranışının ve endüstri büyümesinin aslında zaman içinde e-iş ve e-ticareti nasıl etkileyeceğini görmek için iyi bir başlangıç ​​noktası olacaktır.

Bu bölümde, tüketici ağı dışsallığının varlığının genel olarak her durumda korsanlığın ana nedeni olarak kabul edilemeyeceğini savunduk. Ağ dışsallığının orijinal üretici tarafından korsanlığa izin verilmesinin olası bir nedeni olup olmayacağının pazar yapısına, talep ortamına ve rekabetin doğasına bağlı olduğu gerçeğini vurguluyoruz.

Ayrıca yazılım korsanlığı konusundaki politika önerilerinin çok karmaşık olabileceğini ve çoğu durumda genel refah üzerindeki etkisinin belirsiz olduğunu tespit ediyoruz. Kesin olmayan bir politika tavsiyesinin şu olduğuna inanıyoruz: hükümetin korsanlığa karşı yasaları uygulama teşviki, yerel yazılım endüstrisinin boyutuyla birlikte artıyor.


Araştırma Yöntemleri
Bilimsel Araştırma Yöntemleri
Bilimsel araştırma bölümleri
Bilimsel araştırma aşamaları
Bilimsel araştırma Nedir
Problem durumu nedir
Bilimsel araştırmanın amacı ve önemi
Araştırma Yöntem ve Teknikleri


Başka bir deyişle, bu, küçük ve gelişmekte olan yerli yazılım endüstrileri için sınırlı korsanlığa izin vermenin, kullanım ve teknik bilgi açısından yerli yazılım pazarının hızlı bir şekilde gelişmesi için sağlam bir ivme kazandırdığı anlamına gelir. Bunu kolaylaştırmak için sektörün kritik bir pazar büyüklüğüne ulaşması kesinlikle şarttır.

Ancak bu duruş genellikle yerli yazılım endüstrisi nispeten geliştikçe değişir. Ardından, yeni yenilikleri teşvik etmek ve sektörün istikrarlı büyümesini sürdürmek için güçlü bir telif hakkı koruma yasası hayati önem taşımaktadır.

Açıkça görülüyor ki, korsanlığın kısa vadede olumlu sosyal etkileri olabilir, yeter ki bir piyasa çöküşüne neden olmasın. Uzun vadede korsanlık, yazılım satıcıları tarafından yeni ürünlerin potansiyel olarak geliştirilmesini sınırladığı için kesinlikle zararlıdır.

Son olarak, bu bölümde anlattığımız modellerde bazı sınırlamalar olduğunu belirtmek isteriz. Korsanlığı durdurmanın orijinal firma için her zaman masrafsız olduğunu varsaydık, ancak gerçekte durum böyle olmayabilir. Aslında çoğu durumda masrafsız bir işlem değildir.

Korsanlığı durdurmak veya en azından korsanın faaliyetlerini sınırlamak için orijinal geliştiricinin maliyetli bir şey yapması gerekir. Örneğin, korsanlığı durdurmak için orijinal firma korsanlık pazarını izlemek için bir operasyon kurmak isteyebilir.

Şimdi bu, korsanı kontrol etmek için orijinal firma tarafından üstlenilmesi gereken kesinlikle maliyetli bir operasyon. Genel olarak, izleme korsanlığın korsana maliyetini de yükseltir çünkü esas olarak korsan yakalanırsa bir tür ceza ödemesi gerekir. Korsanın bir kopya üretme maliyetinin, orijinal geliştiricinin izleme çabasıyla arttığı varsayılarak bu fikir elde edilebilir.

İzleme düzeyi ne kadar yüksek olursa, korsan kopya üretmenin maliyeti de o kadar yüksek olur. Bu nedenle, orijinal firma tarafından yapılan izleme düzenlemesinin derecesi ile genel korsanlık maliyetli hale gelir. İkinci olarak, izleme yerine veya izlemeye ek olarak, orijinal firma, yazılımı kopyalamanın maliyetini artıran bir teknoloji (yazılımın içine koruyucu bir çip koymak gibi) geliştirmek için Ar-Ge’ye yatırım yapabilir.

Şimdi böyle bir teknolojiyi geliştirmek için daha önce maliyetli Ar-Ge çalışmaları yapılmalıdır. Yani fikir şu ki, orijinal firma, korsan faaliyete başlamadan önce bir şeye yatırım yaparak korsanın faaliyetinin maliyetini artırabilir.

Yatırım maliyetli olduğundan, doğal olarak ortaya çıkan soru, asıl firmanın böyle bir işlemi gerçekten üstlenip üstlenmeyeceğidir. Ve eğer böyle bir operasyona girişirse, hangi koşullarda etkili olacaktır? Bunların çok dikkat edilmesi gereken bazı önemli konular olduğuna inanıyoruz. Bu alanda gelecekteki araştırmalar için bu iyi bir başlangıç ​​noktası olacaktır.

Dünyanın başkentleri, nüfusları için çeşitli siyasi işlevler yerine getirir, büyükelçilikler, konsolosluklar ve diğer hükümetlerin misyonlarını içerir ve büyük şirketler, kültürel ve insani kuruluşlar için genel merkez olarak hizmet eder. Sosyal bilimciler büyük şehirleri nüfus büyüklüğüne, şirket merkezlerinin sayısına, bankalara ve havayolu bağlantılarına göre sınıflandırırken, BİT’lerin ortaya çıkışı ek kriterler önermektedir.

199 dünya başkenti için Google arama motorunda listelenen Web sitelerine ilişkin URL referanslarının sayısını kullanıyorum ve bunları beş farklı kategoride sınıflandırıyorum. Batı Avrupa ve Kuzey Amerika’daki küçük, müreffeh şehir devletleri ve büyük başkentler en fazla hiper bağlantıya sahiptir. En azı yoksul, kırsal Sahra Altı Afrika ve Güneydoğu Asya’daki başkentler içindir.

Birden fazla devlet dairesine, güçlü BİT ekonomilerine ve baskın turizm ekonomilerine sahip başkentler, kişi başına en fazla hiper bağlantıya sahiptir. Bunlar çoğunlukla zengin Avrupa ve Kuzey Amerika’da. En düşük değerler, yoksul ülkelerdeki Afrika ve Asya başkentleri ile baskıcı rejimleri olan ülkeler arasındadır. Başlıca haberler, elçilik, finans ve turizm bilgileri web sayfalarındaki ana temalardır. Ek araştırma konuları önerilmektedir.

 

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir