Ağ Dışsallığı  – Ekonomi Ödevleri – Ekonomi Ödev Hazırlatma – Ekonomi Alanında Tez Yazdırma – Ekonomi Ödev Yaptırma Fiyatları – Ekonomi Ödev Örnekleri – Ücretli Ekonomi Ödevi Yaptırma

Ödevcim'le ödevleriniz bir adım önde ... - 7 / 24 hizmet vermekteyiz... @@@ Süreli, online, quiz türü sınavlarda yardımcı olmuyoruz. Teklif etmeyin. - İşleriniz Ankara'da Billgatesweb şirketi güvencesiyle yapılmaktadır. 0 (312) 276 75 93 --- @ İletişim İçin Mail Gönderin bestessayhomework@gmail.com @ Ödev Hazırlama, Proje Hazırlama, Makale Hazırlama, Tez Hazırlama, Essay Hazırlama, Çeviri Hazırlama, Analiz Hazırlama, Sunum Hazırlama, Rapor Hazırlama, Çizim Hazırlama, Video Hazırlama, Reaction Paper Hazırlama, Review Paper Hazırlama, Proposal Hazırlama, Öneri Formu Hazırlama, Kod Hazırlama, Akademik Danışmanlık, Akademik Danışmanlık Merkezi, Ödev Danışmanlık, Proje Danışmanlık, Makale Danışmanlık, Tez Danışmanlık, Essay Danışmanlık, Çeviri Danışmanlık, Analiz Danışmanlık, Sunum Danışmanlık, Rapor Danışmanlık, Çizim Danışmanlık, Video Danışmanlık, Reaction Paper Danışmanlık, Review Paper Danışmanlık, Proposal Danışmanlık, Öneri Formu Danışmanlık, Kod Danışmanlık, Formasyon Danışmanlık, Tez Danışmanlık Ücreti, Ödev Yapımı, Proje Yapımı, Makale Yapımı, Tez Yapımı, Essay Yapımı, Essay Yazdırma, Essay Hazırlatma, Essay Hazırlama, Ödev Danışmanlığı, Ödev Yaptırma, Tez Yazdırma, Tez Merkezleri, İzmir Tez Merkezi, Ücretli Tez Danışmanlığı, Akademik Danışmanlık Muğla, Educase Danışmanlık, Proje Tez Danışmanlık, Tez Projesi Hazırlama, Tez Destek, İktisat ödev YAPTIRMA, Üniversite ödev yaptırma, Matlab ödev yaptırma, Parayla matlab ödevi yaptırma, Mühendislik ödev yaptırma, Makale YAZDIRMA siteleri, Parayla makale YAZDIRMA, Seo makale fiyatları, Sayfa başı yazı yazma ücreti, İngilizce makale yazdırma, Akademik makale YAZDIRMA, Makale Fiyatları 2022, Makale yazma, İşletme Ödev Yaptırma, Blog Yazdırma, Blog Yazdırmak İstiyorum

Ağ Dışsallığı  – Ekonomi Ödevleri – Ekonomi Ödev Hazırlatma – Ekonomi Alanında Tez Yazdırma – Ekonomi Ödev Yaptırma Fiyatları – Ekonomi Ödev Örnekleri – Ücretli Ekonomi Ödevi Yaptırma

6 Eylül 2022 Ağ Dışsallıkları İktisat Lisanssız yazılım delil tespiti Veblen etkisi 0
Fermi Dağılımı

Korsanlık Suçları

Bir korsan (tıpkı başka bir firma gibi), orijinal ürün kadar güvenilir olmayan, ancak daha ucuz bir fiyatla gelen bir kopya üreterek orijinal yazılım geliştiricisiyle rekabet ettiğinde bir perakende korsanlığı gerçekleşir. Bölümün üçüncü kısmında piyasada bir korsanın ne zaman mevcut olduğu ve (ii) ne zaman korsanın bulunmadığı varsayılarak tam bir refah analizi yapılacaktır.

Sorduğumuz soru, amacı toplumun refahını en üst düzeye çıkarmak olan bir sosyal planlayıcı (örneğin hükümet) varsa, korsanlıkla ilgili politika önerisi ne olurdu? Başka bir deyişle, soru, korsanlığa izin verilmesinin, toplumun bakış açısından refahı artırıp artırmadığı veya refahı azaltıp azaltmadığıdır. Bu bölümde bu konuda titiz bir analiz yapılacaktır.

Bunu, daha geniş bir perspektifte yazılım korsanlığının refah yönleri hakkında genel bir tartışma izleyecektir. Sonlara doğru, bu bölümün akademisyenlerin yanı sıra yöneticiler ve girişimciler gibi iş pratisyenlerine olan katkısını vurguluyoruz. Son olarak, ana bulguların kısa bir özetiyle ve gelecekteki bazı araştırma yönlerine işaret ederek bölümü bitiriyoruz.

Burada yapılacak olan çalışmanın tamamı teorik bir analizdir. Ekonomik teori ve oyun teorisi araçları, çeşitli ekonomik durumları modellemek için kullanılır. Yazılım korsanlığının önemli ekonomik konularını açıklamak ve anlamak için analitik modeller geliştirecektir. Çalışma ayrıca ampirik ve uygulamalı çalışma için test edilebilir hipotezler sağlayacaktır.

Girişi bitirmeden önce, oyun teorisi ve burada ele aldığımız ağ dışsallığının yönü hakkında birkaç söz söylemek istiyoruz. İlk olarak, oyun teorisine aşina olmayan okuyucular için (bazı okuma materyalleri bibliyografyada listelenmiştir), oyun teorisi stratejik düşüncenin resmileştirilmesidir.

Oyuncuların (örneğin firmalar, ekonomik ajanlar) sayısının çok fazla olmadığı durumlarda faydalıdır. Böyle bir durumda, her oyuncu, diğer oyuncuların da aynı şeyi yaptığı gerçeğini bilerek, getirisini en üst düzeye çıkarmak için stratejik olarak düşünür. Böyle bir durumda, bir oyuncunun getirisi sadece onun eylemine (stratejisine) değil, aynı zamanda diğer oyuncuların eylemlerine (stratejilerine) de bağlıdır.

Gerçek hayatta, sadece birkaç firmanın faaliyet gösterdiği sektörlerde, oyun teorisi firmaların stratejik davranışlarını analiz etmek için faydalı bir araç olabilir. Bu tür endüstrilere örnekler: havayolu, ilaç, telekomünikasyon, bankacılık, bilgisayar (donanım ve yazılım) vb.

İkinci konu, daha önce bahsettiğimiz ağ dışsallığının özelliği ile ilgilidir. Ağ dışsallığından bahsederken, kendimizi kullanıcılar arasındaki fiziksel iç veya dış ağ ile değil, çok daha geniş anlamda bir ağ ile sınırlandırdığımızı vurgulamak isteriz.

Belirli bir yazılımın veya genel olarak bir işletim sisteminin (örneğin, Windows, Linux, vb.) tüm olası kullanıcıları (bazı ağlarla fiziksel olarak bağlı olup olmadıkları) potansiyel olarak bilgi/dosya paylaşarak çok şey kazanabilecekleri bir grup/ağ oluştururlar. kendi aralarında.

Doğal olarak, ağdaki kullanıcı sayısı ne kadar fazla olursa, paylaşımdan elde edilen kazanç o kadar yüksek olur, dolayısıyla bireysel kullanıcı için fayda o kadar yüksek olur. Göreceğimiz gibi, ağ dışsallığının bu yönü gelecek analizimizde önemli bir rol oynayacaktır.


Dışsallıkları İktisat
Veblen etkisi
Lisanssız yazılım Yargıtay
Lisanssız yazılım delil tespiti
Lisanssız office kullanma cezası
Lisanssız yazılım baskını


Ağ Dışsallığı ve Korsanlığın Nedeni

Tüketicilerin yazılım için ödeme yapma istekliliğinin, aynı yazılımı (yasal veya yasa dışı olarak) kullanan toplam tüketici sayısıyla birlikte arttığı varsayımıyla başlıyoruz. Diğer bir deyişle, ağ dışsallıklarının varlığı, yazılım kullanıcılarının uyumluluğa ve dosya paylaşımına yüksek değer verdikleri gerçeğini yansıtır. Şimdi, yazılımın korunduğunu varsayalım ve kurulu koruyucu cihazların, herhangi bir tüketicinin yazılımı korsan olarak kullanmasını son derece maliyetli hale getirdiğini varsayalım.

Bu durumda, bazı tüketiciler yazılımı satın alırken, diğerleri herhangi bir yazılım kullanmamaktadır. Firmalar fiyatları sabit tutarsa, yasal kullanıcıların bu yazılımı kullanıcı olmayanlara ücretsiz olarak vermek için dünyadaki tüm teşviklere sahip olduğuna ve böylece yazılımın uyumluluk değerinin arttığına dikkat edin.

Ancak, yazılıma kurulan koruyucu cihazlar ile yasal kullanıcıların yazılımlarını paylaşmaları engellenmektedir. Bununla birlikte, firmalar yazılımdan korumayı kaldırırlarsa, o zaman bazı tüketiciler, yazılımın değeri toplam yasal ve yasadışı kullanıcı sayısıyla birlikte arttığından daha yüksek bir fiyat ödemeye istekli olabilir. Bu, bölümde geliştirilen argümanın özüdür.

Özellikle Takeyama (1994), talep ağı dışsallıklarının mevcudiyetinde fikri mülkiyetin yetkisiz bir şekilde yeniden üretilmesi modelini dikkate alır ve yetkisiz kopyalamanın orijinal firmaya daha fazla kar getirebileceğini gösterir. Bir mal için farklı değerlemelere sahip iki tüketici grubuyla ihtiyatlı bir talep modeli düşündü.

Kopyalamanın kullanıcılar tarafından kolayca yapılabildiği ve kopyalama maliyetinin çok yüksek olduğu, dolayısıyla kopyalamanın mümkün olmadığı durumları analiz etti. Bu iki zıt durumda, ağ etkisi yeterince büyükse, firma için kârın kopyalamadan kopyalamadan daha yüksek olduğunu gösterdi.

Sonuç, yetkisiz kopyalamanın ağ boyutunu artırmanın nispeten verimli bir yolu olabileceği gerçeğinden kaynaklanmaktadır. Gerçekte, yetkisiz kopyalama, firmanın farklı tüketici sınıfları arasında fiyat ayrımcılığı yapmasına izin verir.

Kopyalama ile büyük ağ boyutu, çoğaltma yapan (firmaya sıfır maliyetle) marjinal tüketicilerin varlığıyla elde edilebilirken, alt marjinal tüketiciler orijinalleri, fotokopi makineleri tarafından yaratılan artan ağ boyutunun dışsallığına büyük ölçüde uygun olabilecek bir fiyattan satın alırlar. 

Kopyalama olmadan, aynı ağ boyutu yalnızca mevcut tüm birimlerde muhtemelen daha düşük bir fiyata elde edilebilir. Ağ boyutundaki artış, ürünün değerini tüm tüketiciler için açık bir şekilde artırır, bu nedenle firmaların, firmadan satın alanlara fiyat yükseltmesini sağlar.

Bu çalışmalar, yalnızca bir orijinal üreticinin olduğu, diğer bir deyişle tekelci bir endüstrinin olduğu bir durumda yoğunlaşmıştır. Öte yandan, yazılım korsanlığına stratejik bir yaklaşım Shy ve Thisse’de bulunur. Yazılım firmalarının tüketicilerin yazılım korumasını bırakma arzusunu takip etmelerinin stratejik bir nedeni olduğunu gösteriyorlar.

Farklılaştırılmış yazılım paketleri satan ve aynı zamanda (yasal veya yasa dışı olarak) aynı yazılımı kullanan diğer tüketicilerin sayısından da tüketicilerin belirli bir yazılıma yönelik tercihlerinin etkilendiği, fiyat belirleyen bir ikili yazılım endüstrisinde yazılım koruma politikalarını analiz ederler.

 

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir