Yapısalcı-Evrimsel Bir Ayrışma – Ekonomi Ödevleri – Ekonomi Ödev Hazırlatma – Ekonomi Alanında Tez Yazdırma – Ekonomi Ödev Yaptırma Fiyatları – Ekonomi Ödev Örnekleri – Ücretli Ekonomi Ödevi Yaptırma

Ödevcim'le ödevleriniz bir adım önde ... - 7 / 24 hizmet vermekteyiz... @@@ Süreli, online, quiz türü sınavlarda yardımcı olmuyoruz. Teklif etmeyin. - İşleriniz Ankara'da Billgatesweb şirketi güvencesiyle yapılmaktadır. 0 (312) 276 75 93 --- @ İletişim İçin Mail Gönderin bestessayhomework@gmail.com @ Ödev Hazırlama, Proje Hazırlama, Makale Hazırlama, Tez Hazırlama, Essay Hazırlama, Çeviri Hazırlama, Analiz Hazırlama, Sunum Hazırlama, Rapor Hazırlama, Çizim Hazırlama, Video Hazırlama, Reaction Paper Hazırlama, Review Paper Hazırlama, Proposal Hazırlama, Öneri Formu Hazırlama, Kod Hazırlama, Akademik Danışmanlık, Akademik Danışmanlık Merkezi, Ödev Danışmanlık, Proje Danışmanlık, Makale Danışmanlık, Tez Danışmanlık, Essay Danışmanlık, Çeviri Danışmanlık, Analiz Danışmanlık, Sunum Danışmanlık, Rapor Danışmanlık, Çizim Danışmanlık, Video Danışmanlık, Reaction Paper Danışmanlık, Review Paper Danışmanlık, Proposal Danışmanlık, Öneri Formu Danışmanlık, Kod Danışmanlık, Formasyon Danışmanlık, Tez Danışmanlık Ücreti, Ödev Yapımı, Proje Yapımı, Makale Yapımı, Tez Yapımı, Essay Yapımı, Essay Yazdırma, Essay Hazırlatma, Essay Hazırlama, Ödev Danışmanlığı, Ödev Yaptırma, Tez Yazdırma, Tez Merkezleri, İzmir Tez Merkezi, Ücretli Tez Danışmanlığı, Akademik Danışmanlık Muğla, Educase Danışmanlık, Proje Tez Danışmanlık, Tez Projesi Hazırlama, Tez Destek, İktisat ödev YAPTIRMA, Üniversite ödev yaptırma, Matlab ödev yaptırma, Parayla matlab ödevi yaptırma, Mühendislik ödev yaptırma, Makale YAZDIRMA siteleri, Parayla makale YAZDIRMA, Seo makale fiyatları, Sayfa başı yazı yazma ücreti, İngilizce makale yazdırma, Akademik makale YAZDIRMA, Makale Fiyatları 2022, Makale yazma, İşletme Ödev Yaptırma, Blog Yazdırma, Blog Yazdırmak İstiyorum

Yapısalcı-Evrimsel Bir Ayrışma – Ekonomi Ödevleri – Ekonomi Ödev Hazırlatma – Ekonomi Alanında Tez Yazdırma – Ekonomi Ödev Yaptırma Fiyatları – Ekonomi Ödev Örnekleri – Ücretli Ekonomi Ödevi Yaptırma

20 Ekim 2022 YAPISALCILIK YAPISALCILIK ve postyapısalcılık Yapısalcılık Kuramı Nedir 0
Yerel Prob Cihazları

Yapısalcı-Evrimsel Bir Ayrışma

İçinde neoklasik ve G-D dünya görüşlerini karşılaştırdık. Burada, standart neoklasik büyüme modeline ve S-E yaklaşımımıza daha ayrıntılı bir şekilde odaklanarak aynı tema üzerinde devam ediyoruz. Herhangi bir teknolojik değişim ve bunun ekonomik büyüme ile ilişkisi üzerine yapılan herhangi bir çalışma, teorik bir çerçeve gerektirir.

Burada sunulan bizimki, GPT yaklaşımının birçok unsurunu içerir ve tarihsel GPT vakalarına ilişkin çalışmamıza rehberlik edecek bir düzenleme aracı sağlar. Kategorileri, toplam üretim fonksiyonlarına dayalı tüm büyüme modellerinde perde arkasında kalan olasılıklara zihnimizi açmaya yardımcı olur.

Ayrışmamızın neden bu kadar önemli olduğuna dair bir örnek, ekonominin teknolojisi, yapısı ve üretkenliği farklı yönlerde hareket ettiğinde, teknolojik değişim ile toplam üretim fonksiyonunu kullanan herhangi bir büyüme modelinde bulunan çeşitli verimlilik artışı ölçüleri arasındaki denkliği kırdığında ortaya çıkar. 

Çoğu büyüme modelinin kilit unsuru olan neoklasik toplam üretim fonksiyonu şematik olarak gösterilmiştir. GSYİH ile ölçülen ülkenin çıktısını üretmek için tek bir toplam üretim fonksiyonundan geçen girdileri haritalar. Kurumlar ve teknolojinin yapısı, işlevin biçimini belirlemeye yardımcı olur, ancak bu işlevin ‘kara kutusu’ içinde gizlidir.

Teknolojik değişim, TFP ve işgücü verimliliği gibi değişkenlerle ölçüldüğü üzere, yalnızca verimlilik üzerindeki etkileriyle gözlemlenebilir. Teknoloji, ekonomik yapı ve üretkenlikteki değişiklikleri ayrı ayrı ölçmenin bağımsız bir yolu yoktur. Örneğin, hızlı teknolojik değişim ile yavaş verimlilik artışının bir arada bulunması bu modelde gözlenemez.

S-E alternatifimizi özetler. Üretim fonksiyonunun kara kutusunu kırmak için kullandığımızdan, buna ‘S-E ayrıştırması’ da diyoruz. Ayrışma, teknolojiyi onu oluşturan sermaye mallarından ayırarak, ikincisini ekonominin “kolaylaştırıcı yapısı” dediğimiz şeyin bir parçası haline getirir.

Aynı zamanda, kamu politikasını, ona etki eden politika yapısından ayırır. Teknolojideki değişiklikleri, yapıdaki değişiklikleri ve performanstaki değişiklikleri birbirinden ayırmak, bunların farklı yönlerde değişebilmeleri veya bazılarının değişip bazılarının değişmeyeceği olasılığını açar.

S-E ayrıştırmamızın altı ana kategorisi gösterilmektedir. Bölüm III’te formel teorik modeller geliştirmek için izlediğimiz strateji nedeniyle mikro evrimsel modeller kullanmak yerine makro modelleri kademeli olarak SE yönünde değiştirmek,  değişkenlerimizin her biri hakkında seçim yapan failler hakkında şu kadar çok şey söylememize gerek yok. heterojen ajanların davranışları hakkında açık varsayımlar içeren resmi mikro evrim modelleri geliştirecek olsaydık, bunu yapmak zorunda kalırdık.


YAPISALCILIK
Yapısalcılık Kuramı Nedir
Yapısalcılık Nedir
Yapısalcılık örnekleri
Yapısalcı yaklaşım özellikleri
YAPISALCILIK ve postyapısalcılık
Post YAPISALCILIK
Psikolojide yapısalcılık


Teknoloji

Teknoloji kavramı çeşitli şekillerde tanımlanır ve genellikle gevşek bir şekilde kullanılır. Bazıları için bir şeylerin nasıl yapılacağı bilgisini ifade eder; diğerleri için, bu şeyleri yapmak için gerçekten kullanılan araçlara ve diğer eserlere atıfta bulunur. Örneğin, Cambridge Ansiklopedisi teknolojiyi şu şekilde tanımlar.

İşi daha kolay ve daha üretken hale getirmek için aletlerin, makinelerin, malzemelerin, tekniklerin ve güç kaynaklarının kullanımı. Bilim bir şeylerin neden olduğunu anlamakla ilgilenirken, teknoloji bir şeyleri gerçekleştirmekle ilgilenir.

Tanım birkaç nedenden dolayı yetersizdir. Teknoloji sadece araçların kendisi değildir, sadece onların kullanımı da değildir; araçların somutlaşmış olduğu fikirler veya spesifikasyonlardır.

Ayrıca, işi ‘daha üretken’ hale getirmek belirsizdir ve yalnızca belirli ürünleri üretme maliyetlerinin azaltılması anlamına gelebilir. Teknolojinin tüm yönlerini kapsayacak şekilde, tamamen yeni ürünlerin ve tamamen yeni süreçlerin yaratılmasını içerecek şekilde ‘daha üretken’ anlamını genişletmeliyiz.

İki temel özelliği olan bir tanıma ihtiyacımız var. Birincisi, teknolojiyi, onu somutlaştıran sermaye mallarından ve onun bilgisini elinde tutan insanlardan açıkça ayırt etmelidir. İnsanlar genellikle buhar motoru veya otomobil gibi bir sermaye malından bir teknoloji olarak bahseder.

Ancak bu tür mallar, teknolojinin kendisi değil, teknolojinin somutlaşmışlarıdır. Örneğin, arabalar hakkında hiçbir şey bilmiyorsanız ancak size bir 1922 Model T Ford için bir dizi plan verilmişse, onu inşa edebilirsiniz (yol boyunca oldukça fazla örtük teknolojik bilgi edinerek).

Ancak size bir Model T verildiyse ve hiçbir plan yoksa, başka bir tane inşa etme şansınız olmadan önce içerdiği teknolojik bilgiye ulaşmak için onu tersine mühendislik yapmanız gerekirdi.

İkinci olarak, tanımımızın ekonomik değerin nasıl yaratılacağına dair tüm pratik bilgileri içermesini istiyoruz. Bu, onu tipik olandan daha kucaklayıcı yapar. Genellikle teknoloji olarak düşünülmeyecek bazı şeyler dahil edilmiştir.

Örneğin, çok satan bir romanın nasıl yazılacağı bilgisi, ekonomik değerin nasıl yaratılacağı bilgisi olduğu için teknolojik bilgidir. Bazıları doğuştan gelir; bazıları zımni; ancak bazıları kodlanabilir ve sözde yazarlara öğretilebilir.

Benzer şekilde, profesyonel futbolun nasıl oynanacağına ilişkin bilgi, teknolojik bilgidir (kısmen öğretim kılavuzları ve ekipmanının sermaye mallarında ve kısmen de oyuncuların, hakemlerin ve antrenörlerin insan sermayesinde somutlaşır).

Bu iki düşünce bizi aşağıdaki geniş tanıma götürür:

Teknolojik bilgi, kısaca teknoloji, ekonomik değer yaratan tüm faaliyetleri belirleyen fikirler bütünüdür. Şunları içerir: (1) ürün teknolojileri, üretilen her şeyin özellikleri hakkında bilgi; (2) süreç teknolojileri, mal ve hizmetlerin üretildiği tüm süreçlerin özellikleri hakkında bilgi; (3) örgütsel teknolojiler hakkında bilgi, mevcut ve gelecekteki mal ve hizmetleri üretmek için üretken ve idari birimlerde üretken faaliyetlerin nasıl organize edildiğinin belirtilmesi (böylece Ar-Ge’nin nasıl yürütüleceği hakkında bilgi içerir).

Bu tanım, teknolojik bilgiyi, bilimsel bilgi de dahil olmak üzere diğer bilgi türlerinden ayırır. Tüm tanımlarda olduğu gibi, sınırlarda gri alanlar vardır. Özellikle, teknolojik bilgi olarak düşünebileceğimiz şeye yaklaşan bazı şeyler hariç tutulur.

Örneğin, bazı fiziksel süreçlerle ilgili bilgi, ekonomik değeri olan bir şey yapmak için kullanılana kadar bilimsel bilgidir. Bu yapıldığında, işi yapan bilgi teknolojik bilgi haline gelir. Örneğin Newton’un hareket yasaları bilimsel bilgidir; ama bu bilimsel bilgi Newton yasalarını somutlaştıran daha iyi bir su çarkı yapmak için kullanıldığında, çarkın nasıl yapılacağı bilgisi teknolojikti.

 

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir