VAKA ÇALIŞMALARININ İNCELENMESİ – Farmasötik Analiz İçin Kapiller Elektroforez Yöntemleri – Ayırma Teknolojisi –FARMASÖTİK ANALİZ – Kimya Mühendisliği – Ayırma Teknolojisi Ödevleri – Kimya Mühendisliği Ödev Yaptırma – Kimya Ödev Yaptırma Ücretleri

Ödevcim'le ödevleriniz bir adım önde ... - 7 / 24 hizmet vermekteyiz... @@@ Süreli, online, quiz türü sınavlarda yardımcı olmuyoruz. Teklif etmeyin. - İşleriniz Ankara'da Billgatesweb şirketi güvencesiyle yapılmaktadır. 0 (312) 276 75 93 --- @ İletişim İçin Mail Gönderin bestessayhomework@gmail.com @ Ödev Hazırlama, Proje Hazırlama, Makale Hazırlama, Tez Hazırlama, Essay Hazırlama, Çeviri Hazırlama, Analiz Hazırlama, Sunum Hazırlama, Rapor Hazırlama, Çizim Hazırlama, Video Hazırlama, Reaction Paper Hazırlama, Review Paper Hazırlama, Proposal Hazırlama, Öneri Formu Hazırlama, Kod Hazırlama, Akademik Danışmanlık, Akademik Danışmanlık Merkezi, Ödev Danışmanlık, Proje Danışmanlık, Makale Danışmanlık, Tez Danışmanlık, Essay Danışmanlık, Çeviri Danışmanlık, Analiz Danışmanlık, Sunum Danışmanlık, Rapor Danışmanlık, Çizim Danışmanlık, Video Danışmanlık, Reaction Paper Danışmanlık, Review Paper Danışmanlık, Proposal Danışmanlık, Öneri Formu Danışmanlık, Kod Danışmanlık, Formasyon Danışmanlık, Tez Danışmanlık Ücreti, Ödev Yapımı, Proje Yapımı, Makale Yapımı, Tez Yapımı, Essay Yapımı, Essay Yazdırma, Essay Hazırlatma, Essay Hazırlama, Ödev Danışmanlığı, Ödev Yaptırma, Tez Yazdırma, Tez Merkezleri, İzmir Tez Merkezi, Ücretli Tez Danışmanlığı, Akademik Danışmanlık Muğla, Educase Danışmanlık, Proje Tez Danışmanlık, Tez Projesi Hazırlama, Tez Destek, İktisat ödev YAPTIRMA, Üniversite ödev yaptırma, Matlab ödev yaptırma, Parayla matlab ödevi yaptırma, Mühendislik ödev yaptırma, Makale YAZDIRMA siteleri, Parayla makale YAZDIRMA, Seo makale fiyatları, Sayfa başı yazı yazma ücreti, İngilizce makale yazdırma, Akademik makale YAZDIRMA, Makale Fiyatları 2022, Makale yazma, İşletme Ödev Yaptırma, Blog Yazdırma, Blog Yazdırmak İstiyorum

VAKA ÇALIŞMALARININ İNCELENMESİ – Farmasötik Analiz İçin Kapiller Elektroforez Yöntemleri – Ayırma Teknolojisi –FARMASÖTİK ANALİZ – Kimya Mühendisliği – Ayırma Teknolojisi Ödevleri – Kimya Mühendisliği Ödev Yaptırma – Kimya Ödev Yaptırma Ücretleri

12 Ocak 2021 Case Study örnekleri Vaka Analizi örnekleri ve çözümleri pdf Vaka Analizleri Vaka çalışması Nedir Vaka çalışması örneği Vaka çalışması Psikoloji Vaka incelemesi Nedir 0
Konu İçi Deneysel Tasarımlar – Meta-Analiz Ödevleri – Meta-Analiz Alanında Tez Yaptırma – Meta-Analiz Tez Yaptırma Ücretleri

VAKA ÇALIŞMALARININ İNCELENMESİ

Bu bölümünde, CE yöntemlerinin sağlamlığını inceleyen vaka çalışmalarının eleştirel bir incelemesi verilmiştir. Vaka çalışmaları, her seferinde bir değişken (OVAT) prosedürü ve deneysel tasarım prosedürlerini uygulayanlar kullanılarak sağlamlık testlerine bölünmüştür.

Her iki yaklaşım da eleştirel olarak tartışılıyor. Kullanılan tasarımın türüne bağlı olarak, ikinci bölüm tam faktöriyel (bkz. Bölüm IX.B.1), kesirli faktöriyel (bkz. Bölüm IX.B.2), Plackett – Burman (bkz.Bölüm IX.B.3) olarak alt bölümlere ayrılmıştır. ) ve tepki yüzeyi tasarımı (bkz. Bölüm IX.B.4) bölümü. Her bir vaka çalışması için, seçilen faktörler, seçilen tasarım, dikkate alınan yanıtlar ve sonuçların analizi incelenir ve tartışılır.

Piyasada satılan HPLC cihazlarının çoğu benzer şekilde davrandığından, HPLC yöntemleri genellikle pek çok değişiklik yapılmadan aktarılabilir. Bu, uygulanan kolonlar benzer bir seçiciliğe sahip olduğunda kesinlikle doğrudur.

Bazen ihtiyaç duyulan bir uyarlama, farklı alet veya pompa ölü hacimleri nedeniyle gradyan profilleriyle ilgilidir. Bununla birlikte, CE cihazları arasında, örneğin hidrodinamik enjeksiyon prosedürlerinde, minimum kılcal uzunluklarda, detektöre giden kılcal mesafelerde, soğutma mekanizmalarında ve enjekte edilen numune hacimlerinde daha büyük farklılıklar vardır.

Bu, CE yöntemi transferlerini daha zor hale getirir. Aktarım sorunlarını önlemek için sağlamlık testleri yapıldığından, bu testler CE yöntem doğrulaması için HPLC yöntem doğrulamasından daha önemli görünmektedir. Bununla birlikte, literatürde, bir sağlamlık testi, bir CE yönteminin doğrulama sürecine nadiren dahil edilir ve genellikle yalnızca doğrusallık, kesinlik, doğruluk, özgüllük, aralık ve / veya saptama ve miktar belirleme sınırları değerlendirilir.

Sağlamlık testleri, 20 ve 59–92 numaralı referanslarda açıklanmaktadır. CE yöntemleri için araçsal aktarım problemleri göz önüne alındığında, 93,94 bir dereceye kadar başarılı bir aktarımı garanti eden bir sağlamlık testi, yöntemin geliştirildiği aletin yanında en az bir alternatif araç içermelidir.

Farklı makalelerde uygulanan terminoloji değişebilir. Örneğin, hem tampon konsantrasyonu hem de elektrolit konsantrasyonu terimleri sıklıkla kullanılır ve genellikle aynı anlama gelir. Aynısı tampon pH’ı ve elektrolit pH’ı ve tampon iyonik gücü ve elektrolit iyonik gücü terimleri için de geçerlidir. Bununla birlikte, tam anlam veya pratik çıkarımlar için, ilgili literatüre başvuruyoruz.

Diğer bir örnek, bir ayırmanın etkinliği, etkinliği ve seçiciliği terimleri arasındaki karışıklıktır. Bu yanıtların nasıl elde edildiği her zaman belirtilmez. Genellikle, verimlilik teorik plakaların sayısı veya plaka numarası N olarak veya teorik bir plaka veya plaka yüksekliğine eşdeğer yükseklik, HETP veya H olarak ifade edilir.

Etkililikle, genellikle verimlilik, dolayısıyla plaka sayısı, her zaman açıkça belirtilmese de kastedilmektedir. Genel olarak seçicilik, iki bileşiğin migrasyonundaki farkın bir ölçüsü olan a seçicilik veya ayırma faktörünün hesaplanmasıyla bulunur. Aşağıdaki tartışmada, ilgili yayınlarda kullanılan terimler uygulandı ve onların tam anlamı, biz ilgili literatüre başvuruyoruz.

Vaka çalışması araştırma Yöntemleri
Vaka çalışması örneği
Vaka Analizi örnekleri ve çözümleri pdf
Vaka incelemesi Nedir
Vaka Analizleri
Vaka çalışması Nedir
Vaka çalışması Psikoloji
Case Study örnekleri

Bir Seferde Tek Değişkenli Prosedür

59-67 arasındaki referanslarda, CE sağlamlık testleri bir OVAT prosedürü ile gerçekleştirilmiştir. Dahil edilen analitik CE yöntemleri, ilaç maddelerinin ve ilaç ürünlerinin kiral ayrılması64 ve yapısal izomerler olan ilaç maddelerinin ayrılması, ilaç maddelerindeki ve ürünlerindeki anjiyotensin dönüştürücü enzim (ACE) inhibitörlerinin 62,63’ü (tabletler),  veya raloksifenin ilaç ürünlerinde veya insan plazmasındadır.

Tampon veya elektrolit pH’ı, kiral seçici konsantrasyonu ve parti, tampon veya elektrolit konsantrasyonu, tampon veya elektrolit iyonik gücü, kapiler sıcaklık, iyon ayrıştırma reaktifleri konsantrasyonları, voltaj, algılama dalga boyu, organik çözücü konsantrasyonu, kılcal damarlar gibi çeşitli faktörlerin etkisi, ve aletler belirlendi.

OVAT yaklaşımı, değişken faktörün bir veya daha fazla yanıt üzerindeki etkisini doğrulamak için belirli bir faktörün seviyesini değiştirirken diğerini nominal seviyede tutar. Verilen bileşiklerin göç süresi, çözünürlük, pik alanı, seçicilik ve maksimum verimlilik65 gibi yanıtlar dikkate alınmıştır.

Bir faktör değiştirildikten sonra elde edilen sonuç daha sonra nominal seviyedeki tüm faktörlerle karşılaştırılır. Bu tek değişkenli yaklaşım, literatürde sıklıkla uygulanmasına ve tanımlanmasına rağmen, çeşitli nedenlerden dolayı yöntemin sağlamlığı hakkında sonuçlara varılması önerilmemektedir.

Her şeyden önce, bu tür bir yaklaşım, faktör sayısı çok arttığında çok fazla deney gerektirecektir. OVAT yaklaşımı ile f faktörlerini bağımsız olarak 1 ile +1 arasında değiştirmek için en az 2f + 1 deney gereklidir.

Örneğin, OVAT yaklaşımıyla 10 faktörü değiştirmek için en az 21 deney gereklidir, yani bir faktör değişken olan 20 deney (bir kez 1’de ve bir kez de 1’de) ve tüm faktörlerle nominal düzeyde (merkez nokta) 1 deney. Deneysel bir tasarım yaklaşımı ile ise bu 10 faktör 12 deneyde incelenebilir.

İkinci olarak, OVAT yaklaşımı ile etkileşimlerin önemi hesaba katılmaz. Bir faktörün etkisi başka bir faktörün seviyesine bağlı olduğunda, iki faktör arasındaki etkileşim mevcuttur. Bir seferde yalnızca bir faktör değiştiğinden, etkileşimlerin varlığı veya yokluğu doğrulanamaz. Ancak, sağlamlık testinde etkileşim etkilerinin ihmal edilebilir olduğu düşünüldüğünden, bu dramatik değildir. Bu tür etkileşimlerin değerlendirilmesi, yöntem optimizasyonunda daha önemlidir.

Son olarak, OVAT yaklaşımının önerilmemesinin en önemli nedeni, faktör etkilerinin deneysel tasarım yaklaşımından çok daha küçük olan küçük bir alan için tahmin edilmesidir.

Deneysel bir tasarım uygulayarak, belirli bir faktörün etkileri diğer faktörlerin farklı düzey kombinasyonlarında hesaplanırken, OVAT yaklaşımı ile bu yalnızca bir tanesidir, yani nominal koşullar. Bu nedenle, deneysel bir tasarımda, rapor edilen bir faktör etkisi, tüm alan için ortalama bir değerdir. Bu, OVAT veya deneysel tasarım yaklaşımı ile iki ve üç faktör incelenirken deneysel alanların gösterildiği Şekil 7’de gösterilmektedir.

Referans 68’de, bir ilaç ürünündeki (tablet) ibuprofen, kodein fosfat, bozunma ürünleri ve safsızlıkların CE ayrımının sağlamlığını doğrulamak için farklı bir yaklaşım kullanıldı. Metot optimizasyonu sırasında elde edilen optimum koşullar etrafında küçük farklılıklar tanıtıldı ve sonuçlar yanıt modelinden tahmin edildi.

Sağlamlık değerlendirmesi sırasında faktör seviyelerindeki varyasyonlar, yöntem optimizasyonu sırasında değerlendirilenlerden daha küçüktü. Hem geçiş süreleri hem de çözünürlükler kabul edilebilir şekilde tahmin edildiğinden, yöntem küçük değişiklikler açısından sağlam kabul edildi.

İncelenen faktörler yüzey aktif madde konsantrasyonu, tampon veya elektrolit pH’ı, organik çözücü konsantrasyonu, tampon veya elektrolit konsantrasyonu, alan kuvveti ve kapiler sıcaklıktı.

Metodun sağlamlığı ile ilgili bilgiler, metot optimizasyonunda 96 kullanılan deneysel tasarımdan toplanmıştır, burada 261 FF tasarımı, 32 deneyde iki seviyede altı faktörü incelemek için kullanılmıştır, bu oldukça yüksek sayıda deneydir. Tepki yüzeyindeki eğriliği kontrol etmek ve bir hata tahmini elde etmek için merkez noktası tekrarlandı.

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir