Deneysel Tasarım Prosedürleri – Farmasötik Analiz İçin Kapiller Elektroforez Yöntemleri – Ayırma Teknolojisi –FARMASÖTİK ANALİZ – Kimya Mühendisliği – Ayırma Teknolojisi Ödevleri – Kimya Mühendisliği Ödev Yaptırma – Kimya Ödev Yaptırma Ücretleri

Ödevcim'le ödevleriniz bir adım önde ... - 7 / 24 hizmet vermekteyiz... @@@ Süreli, online, quiz türü sınavlarda yardımcı olmuyoruz. Teklif etmeyin. - İşleriniz Ankara'da Billgatesweb şirketi güvencesiyle yapılmaktadır. 0 (312) 276 75 93 --- @ İletişim İçin Mail Gönderin bestessayhomework@gmail.com @ Ödev Hazırlama, Proje Hazırlama, Makale Hazırlama, Tez Hazırlama, Essay Hazırlama, Çeviri Hazırlama, Analiz Hazırlama, Sunum Hazırlama, Rapor Hazırlama, Çizim Hazırlama, Video Hazırlama, Reaction Paper Hazırlama, Review Paper Hazırlama, Proposal Hazırlama, Öneri Formu Hazırlama, Kod Hazırlama, Akademik Danışmanlık, Akademik Danışmanlık Merkezi, Ödev Danışmanlık, Proje Danışmanlık, Makale Danışmanlık, Tez Danışmanlık, Essay Danışmanlık, Çeviri Danışmanlık, Analiz Danışmanlık, Sunum Danışmanlık, Rapor Danışmanlık, Çizim Danışmanlık, Video Danışmanlık, Reaction Paper Danışmanlık, Review Paper Danışmanlık, Proposal Danışmanlık, Öneri Formu Danışmanlık, Kod Danışmanlık, Formasyon Danışmanlık, Tez Danışmanlık Ücreti, Ödev Yapımı, Proje Yapımı, Makale Yapımı, Tez Yapımı, Essay Yapımı, Essay Yazdırma, Essay Hazırlatma, Essay Hazırlama, Ödev Danışmanlığı, Ödev Yaptırma, Tez Yazdırma, Tez Merkezleri, İzmir Tez Merkezi, Ücretli Tez Danışmanlığı, Akademik Danışmanlık Muğla, Educase Danışmanlık, Proje Tez Danışmanlık, Tez Projesi Hazırlama, Tez Destek, İktisat ödev YAPTIRMA, Üniversite ödev yaptırma, Matlab ödev yaptırma, Parayla matlab ödevi yaptırma, Mühendislik ödev yaptırma, Makale YAZDIRMA siteleri, Parayla makale YAZDIRMA, Seo makale fiyatları, Sayfa başı yazı yazma ücreti, İngilizce makale yazdırma, Akademik makale YAZDIRMA, Makale Fiyatları 2022, Makale yazma, İşletme Ödev Yaptırma, Blog Yazdırma, Blog Yazdırmak İstiyorum

Deneysel Tasarım Prosedürleri – Farmasötik Analiz İçin Kapiller Elektroforez Yöntemleri – Ayırma Teknolojisi –FARMASÖTİK ANALİZ – Kimya Mühendisliği – Ayırma Teknolojisi Ödevleri – Kimya Mühendisliği Ödev Yaptırma – Kimya Ödev Yaptırma Ücretleri

12 Ocak 2021 Deney TASARIMI Ders Notları Deneysel tasarım nedir Faktöriyel deney Tasarımı Mühendislikte DENEYSEL TASARIM Taguchi yöntemi konu anlatımı 0
Deneysel Tasarım Prosedürleri – Farmasötik Analiz İçin Kapiller Elektroforez Yöntemleri – Ayırma Teknolojisi –FARMASÖTİK ANALİZ – Kimya Mühendisliği – Ayırma Teknolojisi Ödevleri – Kimya Mühendisliği Ödev Yaptırma – Kimya Ödev Yaptırma Ücretleri

Deneysel Tasarım Prosedürleri

Daha önce bahsedildiği gibi, yöntem sağlamlığını değerlendirmek için deneysel bir tasarım yaklaşımı tercih edilir. Tasarımın tanımladığı deneysel koşullara göre faktörleri eş zamanlı olarak değiştirerek yanıtlar üzerindeki faktör etkilerini değerlendiren çok değişkenli bir yaklaşımdır.

Referans 20 ve 69-92’de açıklanan sağlamlık testleri deneysel bir tasarım yaklaşımı kullanmıştır, ancak çoğu zaman tüm bilgilerin tekrar edilmesi sağlanmamaktadır. Birkaç analist, bir sağlamlık testi oluşturmak ve yorumlamak için yazılım paketlerine güvenir.

Ancak, sadece yazılıma atıfta bulunmak, kurulumu veya veri analizini açıklamaz, çünkü her yazılımda verileri analiz etmek için çeşitli yaklaşımlar mevcuttur. Uygun bir açıklama, seçilen faktörleri ve seviyelerini, kullanılan deneysel tasarımı, dikkate alınan yanıtları, deneysel çalışmanın planlanmasını ve yürütülmesini ve son olarak sonuçların analizini (grafiksel ve / veya istatistiksel olarak) içermelidir.

Yapılan tüm seçimler net olmalıdır. Çözünürlük gibi belirli yanıtlar farklı şekillerde hesaplanabilir. Bu tür yanıtlar için, bir denklem veya uygun bir referans sağlanmalıdır, böylece raporlanan veriler hakkında hiçbir şüphe yoktur. Daha sonra görüleceği gibi, yukarıdakiler her zaman yerine getirilmez. Özellikle veri analizi kısmı genellikle yeterince tanımlanmamıştır.

Aşağıda, tasarım tipine göre, tam faktöriyel (bkz. Bölüm IX.B.1), kesirli faktöriyel (bkz. Bölüm IX.B.2), Plackett – Burman (bkz.Bölüm IX.B.3) olarak bir bölünme ) ve yanıt yüzeyi tasarımları (bkz. Bölüm IX.B.4) yapılır. Her tasarım türü için faktörler, özel tasarım, yanıtlar ve bazı vaka çalışmalarından elde edilen sonuçların analizi açıklanır ve tartışılır. Uygulanan tasarımlara genel bir bakış Tablo 13’te verilmiştir.

 Tam Faktörlü Tasarımlar

Enjeksiyon çözeltilerinde lokal anestezik ropivakainin kiral ayrışmasının69 ve makrolid antibiyotik tilosin ve bununla ilgili ana maddelerinin ayrılmasının CE sağlamlığını belirlemek için iki seviyeli tam faktöriyel tasarımlar kullanıldı. Tablo 13a, uygulanan tasarımları göstermektedir.

(a) Faktörler:

İncelenen faktörler, şiral seçici konsantrasyonu, 69 tampon veya elektrolit konsantrasyonu, 69 tampon veya elektrolit pH, 69,70 kapiler sıcaklık,  ve yüzey aktif maddelerin karışımı idi.

(b) Deneysel Tasarımlar:

Tam faktöryel tasarımlar, sağlamlığı değerlendirmek için gerçekten gerekli olmayan tüm ana ve etkileşim etkilerinin tahminine izin verir. Gerekli deney sayısı göz önüne alındığında, incelenen faktör sayısı maksimum dört olduğunda mükemmel bir şekilde uygulanabilir. 69 ve 70 numaralı referanslarda, sırasıyla 16 ve 8 deneyde dört ve üç faktör iki seviyede incelenmiştir. Faktör sayısı dördü aştığında, deney sayısı çarpıcı biçimde artar ve bu durumda tam faktöryel tasarımlar artık uygulanabilir değildir.

(c) Yanıtlar:

Çalışılan yanıtlar çözünürlük69 ve seçicilik idi.70

(d) Sonuçların Analizi:

Referans 69’da, sonuçlar yanıt yüzeyleri çizilerek analiz edildi. Ancak veri seti, faktörler sadece iki seviyede incelendiği için sadece düz veya bükülmüş yüzeylerin elde edilmesine izin vermektedir. Eğrilik modellenemez. Bir alternatif, Denklem (3) ile ana ve etkileşim etkilerini hesaplamak ve tahmin edilen etkileri, örneğin ihmal edilebilir etkilerden (Denklem (8)) veya Dong algoritmasından  oluşan hata tahminleriyle istatistiksel olarak yorumlamaktır. (12) ve (13)). İhmal edilebilir etkilerden hata tahmini için, sadece iki faktörlü etkileşimler değil, aynı zamanda üç ve dört faktörlü etkileşimler de (SE) e’yi hesaplamak için kullanılabilir.

Deneysel tasarım nedir
Deney tasarımı pdf
Faktöriyel deney Tasarımı
Deneysel tasarım örnekleri
Deney tasarımı örnekleri
Deney TASARIMI Ders Notları
Taguchi yöntemi konu anlatımı
Mühendislikte DENEYSEL TASARIM

N, deney sayısı; f, incelenen faktörlerin sayısı; d, kukla sayısı; ve n, merkez noktalarının sayısı; (-) belirtilmemiş; () varsayıldı. CCD türü belirtilmedi. Optimizasyondan elde edilen sağlamlık bilgileridir.

Referans 70’de, standartlaştırılmış Pareto çizelgeleri kullanılarak grafiksel ve istatistiksel bir yorum uygulandı. Bu grafik, önem sırasına göre sıralanmış her efekt için bir çubuk içerir. Çubuk uzunlukları, aslında hesaplanan t değerlerine eşit olan standartlaştırılmış etkilere eşittir.

Genellikle, belirli bir anlamlılık düzeyinde kritik t değerine karşılık gelen, genellikle 1⁄4 0,05 olan dikey bir çizgi çizilir. Bu çizgiyi aşan çubuklar, dikkate alınan anlamlılık düzeyinde istatistiksel olarak anlamlıdır. Denklem (5) ‘ten (SE) e, ana etkilerin yanı sıra hesaplanabilen üç iki faktörlü etkileşim etkisi kullanılarak hesaplandı.

Standartlaştırılmış Pareto çizelgeleri genellikle ticari yazılım paketleri tarafından sağlanır. Bununla birlikte, bu çizelgeleri rapor eden yayınlardan, kritik t-değeriyle sonuçlanan deneysel hatanın nasıl elde edildiği çoğu zaman açık değildir.

Dahası, bu tür yazılım paketleri, kritik t-değerini etkileyen hatayı tahmin etmek için farklı olanaklar sağlar. Örneğin, “saf hata” veya “toplam hata” olarak adlandırılan şeyden kaynaklanabilir veya kullanıcı tarafından harici bir hata tahmini girilebilir. Bu farklı hata tahminleri çok farklı olabilir, bu da çok farklı kritik t değerleri ve etkilerin önemi ile ilgili çok farklı sonuçlarla sonuçlanır.

Ayrıca, farklı hata tahminlerinin nasıl hesaplandığı yazılım kılavuzlarında her zaman açıkça tanımlanmamaktadır. Hata tahmininin nasıl ayarlanacağı kullanıcı için her zaman açık değildir ve çoğu zaman varsayılan tahmini kullanmayı tercih eder. Bu nedenle, kritik t değerlerinin nasıl elde edildiği net değilse, sonuçları yorumlarken dikkatli olunmalıdır.

 Kesirli Faktoriyel Tasarımlar

Sağlamlığı değerlendirmek için diğer iki seviyeli tarama tasarımları daha yaygın olarak uygulanır. İlk tip FF tasarımıdır. Tam faktöryelin bir kısmını yürütürler. Faktör sayısı dördü aştığında, yine de uygulanabilir sayıda deney gerektirirler. Bu tür tasarımlar, 71-74 numaralı referanslarda açıklanan CE yöntemlerinin sağlamlık testlerinde uygulanmıştır. Tablo 13b, uygulanan tasarımları göstermektedir.

Test edilen yöntemler, çok çeşitli bazik veya asidik ilaç maddelerinin, karnitin ve asil-karnitin ilaç maddelerinin ve üç steroidal olmayan anti-inflamatuar ilaç (NSAID) maddesinin, yani indometasin, ketoprofen ve sodyum diklofenakın ayrılmasıdır.

(a) Faktörler:

İncelenen faktörler tampon veya elektrolit konsantrasyonu, tampon veya elektrolit pH’ı, tampon veya elektrolit iyonik gücü, 74 durulama süresi, kapiler sıcaklık, enjeksiyon süresi, voltaj ve saptama dalgaboyu idi.

b) Deneysel Tasarımlar:

71 ve 72 numaralı referanslarda, FF tasarımlarının kullanımı rapor edilmiş, ancak tip belirtilmemiştir. Referans 71’de, yedi faktörün etkileri 20 çift deneyde değerlendirildi. Bununla birlikte, FF tasarımları için, deney sayısı ikinin kuvvetine eşittir, 20 değildir. PB tasarımları için, deney sayısı dörtten bir çarpıya eşittir.

Muhtemelen bu tür bir tasarım uygulanmıştır, ancak yalnızca yedi faktörü incelemek için 20 deney içeren bir PB tasarımının kullanılması açık değildir. 12 deney içeren veya yalnızca 8 deney içeren PB tasarımları, verilen durum için daha açık alternatifler gibi görünüyor. Diğer bir olasılık, 27-3 FF tasarımının dört merkez noktası ile yürütülmesidir. Bununla birlikte, deneylerin yinelenmiş olduğu gerçeği göz önüne alındığında, bu olasılık da açık değildir. Referans 72’de, tasarım deneylerinin sayısı rapor edilmemiştir.

Referans 73’te, sekiz deneyde yedi faktörü iki seviyede incelemek için 27-4 FF tasarımı uygulanmıştır; bu, bu kadar sayıda faktörü değerlendirmek için mümkün olan minimum deney sayısıdır. Referans 74’te, dört faktörün üç düzeyde etkisini değerlendirmek için sekiz deney içeren iki seviyeli 24􏰈1 FF tasarımı yansıtılmıştır.

Yansıtılmış bir tasarım, iki seviyeli bir tarama tasarımıdır ve kopyalanır.6,15,16,27,40 Faktörler, [1,0] seviyeleri arasında ve [0, þ1] arasında bir kez incelendikten sonra. Her iki tasarım için bir deney ortak olduğu için, dört faktörün üç seviyedeki etkileri 8 + 8-1 1⁄4 15 deneyde incelenmiştir.

(c) Yanıtlar:

Çalışılan yanıtlar, çözünürlük, göç zamanı, pik alan veya yükseklik ve ilaç içeriği idi.

(d) Sonuçların Analizi:

71 ve 72 numaralı referanslarda, SST sınırları deneyime dayalı olarak tanımlanır ve incelenen yanıtlar bu sınırlar dahilinde olmalıdır. İki belge, gerçekleştirilen sağlamlık testiyle ilgili fazla bilgi sağlamamaktadır. Bu nedenle, uygulanan analiz hakkında yorum yapmak veya alternatifler önermek açık değildir.

Referans 73’te, çubuk çizimleri aracılığıyla tahmin edilen etkilerin grafiksel bir analizi gerçekleştirildi. Referans 74’te, [1,0] ve [0, +1] seviyeleri arasındaki kritik etkileri elde etmek için ihmal edilebilir iki faktörlü etkileşim etkilerine dayalı bir hata tahmininin kullanıldığı istatistiksel bir analiz yapılmıştır.

 

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir