ÜLKENİN YAŞAM STANDARDI – Ekonomi Ödevleri – Ekonomi Ödev Hazırlatma – Ekonomi Alanında Tez Yazdırma – Ekonomi Ödev Yaptırma Fiyatları – Ekonomi Ödev Örnekleri – Ücretli Ekonomi Ödevi Yaptırma

Ödevcim'le ödevleriniz bir adım önde ... - 7 / 24 hizmet vermekteyiz... @@@ Süreli, online, quiz türü sınavlarda yardımcı olmuyoruz. Teklif etmeyin. - İşleriniz Ankara'da Billgatesweb şirketi güvencesiyle yapılmaktadır. 0 (312) 276 75 93 --- @ İletişim İçin Mail Gönderin bestessayhomework@gmail.com @ Ödev Hazırlama, Proje Hazırlama, Makale Hazırlama, Tez Hazırlama, Essay Hazırlama, Çeviri Hazırlama, Analiz Hazırlama, Sunum Hazırlama, Rapor Hazırlama, Çizim Hazırlama, Video Hazırlama, Reaction Paper Hazırlama, Review Paper Hazırlama, Proposal Hazırlama, Öneri Formu Hazırlama, Kod Hazırlama, Akademik Danışmanlık, Akademik Danışmanlık Merkezi, Ödev Danışmanlık, Proje Danışmanlık, Makale Danışmanlık, Tez Danışmanlık, Essay Danışmanlık, Çeviri Danışmanlık, Analiz Danışmanlık, Sunum Danışmanlık, Rapor Danışmanlık, Çizim Danışmanlık, Video Danışmanlık, Reaction Paper Danışmanlık, Review Paper Danışmanlık, Proposal Danışmanlık, Öneri Formu Danışmanlık, Kod Danışmanlık, Formasyon Danışmanlık, Tez Danışmanlık Ücreti, Ödev Yapımı, Proje Yapımı, Makale Yapımı, Tez Yapımı, Essay Yapımı, Essay Yazdırma, Essay Hazırlatma, Essay Hazırlama, Ödev Danışmanlığı, Ödev Yaptırma, Tez Yazdırma, Tez Merkezleri, İzmir Tez Merkezi, Ücretli Tez Danışmanlığı, Akademik Danışmanlık Muğla, Educase Danışmanlık, Proje Tez Danışmanlık, Tez Projesi Hazırlama, Tez Destek, İktisat ödev YAPTIRMA, Üniversite ödev yaptırma, Matlab ödev yaptırma, Parayla matlab ödevi yaptırma, Mühendislik ödev yaptırma, Makale YAZDIRMA siteleri, Parayla makale YAZDIRMA, Seo makale fiyatları, Sayfa başı yazı yazma ücreti, İngilizce makale yazdırma, Akademik makale YAZDIRMA, Makale Fiyatları 2022, Makale yazma, İşletme Ödev Yaptırma, Blog Yazdırma, Blog Yazdırmak İstiyorum

ÜLKENİN YAŞAM STANDARDI – Ekonomi Ödevleri – Ekonomi Ödev Hazırlatma – Ekonomi Alanında Tez Yazdırma – Ekonomi Ödev Yaptırma Fiyatları – Ekonomi Ödev Örnekleri – Ücretli Ekonomi Ödevi Yaptırma

24 Eylül 2022 Dünya yaşam kalitesi sıralaması 2022 Dünyanın en yaşanabilir ülkeleri Yaşam kalitesi 0
Kayıt Defteri Oluşturma

ÜLKENİN YAŞAM STANDARDI

Dünyadaki yaşam standartlarındaki farklılıklar şaşırtıcıdır. 1997’de ortalama bir Amerikalının yaklaşık 29.000 dolarlık bir geliri vardı. Aynı yıl, ortalama bir Meksikalı 8.000 dolar ve ortalama bir Nijeryalı 900 dolar kazandı.

Şaşırtıcı olmayan bir şekilde, ortalama gelirdeki bu büyük değişiklik, yaşam kalitesinin çeşitli ölçütlerine yansır. Yüksek gelirli ülkelerin vatandaşları, düşük gelirli ülkelerin vatandaşlarına göre daha fazla televizyona, daha fazla arabaya, daha iyi beslenmeye, daha iyi sağlık hizmetlerine ve daha uzun yaşam beklentisine sahiptir.

Zaman içinde yaşam standartlarındaki değişiklikler de büyüktür. Amerika Birleşik Devletleri’nde, gelirler tarihsel olarak yılda yaklaşık yüzde 2 arttı (yaşam maliyetindeki değişikliklere göre ayarlandıktan sonra). Bu oranda, ortalama gelir her 35 yılda bir ikiye katlanır. Geçen yüzyılda, ortalama gelir yaklaşık sekiz kat arttı.

Ülkeler arasında ve zaman içinde yaşam standartlarındaki bu büyük farklılıkları ne açıklar? Cevap şaşırtıcı derecede basit. Yaşam standartlarındaki hemen hemen tüm farklılıklar, ülkelerin üretkenliklerindeki farklılıklara, yani bir işçinin zamanının her saatinden üretilen mal ve hizmet miktarına atfedilebilir.

İşçilerin birim zamanda büyük miktarda mal ve hizmet üretebildiği ülkelerde, çoğu insan yüksek bir yaşam standardına sahiptir; işçilerin daha az üretken olduğu ülkelerde, çoğu insan daha kıt bir yaşama katlanmak zorundadır. Benzer şekilde, bir ulusun üretkenliğinin büyüme oranı, ortalama gelirinin büyüme oranını belirler.

Verimlilik ve yaşam standartları arasındaki temel ilişki basittir, ancak sonuçları geniş kapsamlıdır. Verimlilik, yaşam standartlarının birincil belirleyicisi ise, diğer açıklamalar ikincil öneme sahip olmalıdır. Örneğin, geçen yüzyılda Amerikan işçilerinin yaşam standartlarındaki artış için işçi sendikalarına veya asgari ücret yasalarına kredi vermek cazip gelebilir.

Yine de Amerikan işçilerinin gerçek kahramanı artan üretkenlikleridir. Başka bir örnek olarak, bazı yorumcular, Japonya ve diğer ülkelerden artan rekabetin, son 30 yılda ABD gelirlerindeki yavaş büyümeyi açıkladığını iddia ettiler. Ancak asıl kötü adam yurtdışından gelen rekabet değil, Amerika Birleşik Devletleri’ndeki üretkenlik artışına işaret ediyor.

Üretkenlik ve yaşam standartları arasındaki ilişkinin de kamu politikası üzerinde derin etkileri vardır. Herhangi bir politikanın yaşam standartlarını nasıl etkileyeceğini düşünürken temel soru, onun mal ve hizmet üretme yeteneğimizi nasıl etkileyeceğidir. Yaşam standartlarını yükseltmek için politika yapıcıların, çalışanların iyi eğitimli olmalarını, mal ve hizmet üretmek için gerekli araçlara sahip olmalarını ve mevcut en iyi teknolojiye erişmelerini sağlayarak verimliliği artırmaları gerekir.


Yaşam kalitesi
Türkiye refah seviyesi 2022
Dünya yaşam kalitesi sıralaması 2022
Dünyanın en refah ülkesi 2022
Dünyanın en yaşanabilir ülkeleri
Ülkelere göre yaşam kalitesi sıralaması
En iyi ülkeler
En gelişmiş ülkeler sıralaması


Örneğin, 1980’lerde ve 1990’larda Amerika Birleşik Devletleri’ndeki tartışmaların çoğu, hükümetin bütçe açığına (hükümet harcamalarının devlet gelirinden fazla olması) odaklandı. Göreceğimiz gibi, bütçe açığı konusundaki endişeler, büyük ölçüde verimlilik üzerindeki olumsuz etkisine dayanıyordu.

Hükümetin bir bütçe açığını finanse etmesi gerektiğinde, bunu bir öğrencinin bir üniversite eğitimini finanse etmek için borç alması veya bir firmanın yeni bir fabrikayı finanse etmek için borç alması gibi, finansal piyasalardan borçlanarak yapar. Hükümet, açığını finanse etmek için borçlandıkça, diğer borç alanlar için mevcut fon miktarını azaltır.

Bütçe açığı böylelikle hem beşeri sermayeye (öğrencinin eğitimi) hem de fiziksel sermayeye (firmanın fabrikası) yapılan yatırımı azaltır. Bugün daha düşük yatırım, gelecekte daha düşük üretkenlik anlamına geldiğinden, hükümet bütçe açıklarının genellikle yaşam standartlarındaki büyümeyi baskıladığı düşünülmektedir.

DEVLET ÇOK FAZLA PARA BASTIRDIĞINDA FİYATLAR YÜKSELİYOR.

Ocak 1921’de Almanya’da günlük bir gazete 0.30 marktı. İki yıldan kısa bir süre sonra, Kasım 1922’de aynı gazete 70.000.000 markaya mal oldu. Ekonomideki diğer tüm fiyatlar benzer oranlarda yükseldi. Bu olay, ekonomideki genel fiyat seviyesindeki artış olan enflasyonun tarihin en çarpıcı örneklerinden biridir.

Amerika Birleşik Devletleri 1920’lerde Almanya’dakine yakın bir enflasyon yaşamamış olsa da, enflasyon zaman zaman ekonomik bir sorun olmuştur. Örneğin 1970’lerde fiyatlar genel düzeyi iki katından fazla arttı ve Başkan Gerald Ford enflasyonu “bir numaralı halk düşmanı” olarak nitelendirdi. Buna karşılık, 1990’larda enflasyon yılda yaklaşık yüzde 3’tü; bu oranda fiyatların iki katına çıkması 20 yıldan fazla sürecektir.

Yüksek enflasyon topluma çeşitli maliyetler yüklediği için, enflasyonu düşük bir seviyede tutmak dünya çapındaki ekonomik politika yapıcıların bir hedefidir.

Enflasyona ne sebep olur? Neredeyse tüm büyük veya kalıcı enflasyon durumlarında, suçlunun para miktarındaki aynı büyüme olduğu ortaya çıkıyor. Bir hükümet ulusun parasından büyük miktarlarda yarattığında, paranın değeri düşer. 1920’lerin başında, fiyatların her ay ortalama üç katına çıktığı Almanya’da, para miktarı da her ay üç katına çıkıyordu.

Daha az dramatik olsa da, Amerika Birleşik Devletleri’nin ekonomik tarihi benzer bir sonuca işaret ediyor: 1970’lerin yüksek enflasyonu, para miktarındaki hızlı büyüme ile ilişkilendirildi ve 1990’ların düşük enflasyonu, ABD’deki yavaş büyüme ile ilişkilendirildi. para miktarı.

TOPLUM ENFLASYON İLE İŞSİZLİK ARASINDA KISA VADEDE BİR KARŞILAŞTIRMA

Enflasyonu açıklamak bu kadar kolaysa, politika yapıcılar neden bazen ekonomiyi ondan kurtarmakta zorlanıyorlar? Bunun bir nedeni, enflasyonu düşürmenin genellikle işsizlikte geçici bir artışa neden olduğu düşünülmesidir. Enflasyon ve işsizlik arasındaki bu değiş tokuşu gösteren eğriye, bu ilişkiyi ilk inceleyen ekonomistten sonra Phillips eğrisi denir.

Phillips eğrisi, iktisatçılar arasında tartışmalı bir konu olmaya devam ediyor, ancak bugün çoğu iktisatçı, enflasyon ve işsizlik arasında kısa vadeli bir değiş tokuş olduğu fikrini kabul ediyor. Bu basitçe, bir veya iki yıllık bir süre boyunca birçok ekonomi politikasının enflasyonu ve işsizliği zıt yönlere ittiği anlamına gelir.

Politika yapıcılar, enflasyon ve işsizliğin her ikisinin de yüksek seviyelerde mi, düşük seviyelerde mi yoksa arada bir yerde mi başladığına bakılmaksızın bu ödünleşimle karşı karşıyadır.

Neden bu kısa vadeli ödünleşimle karşı karşıyayız? Yaygın bir açıklamaya göre, bazı fiyatların yavaş ayarlanması nedeniyle ortaya çıkıyor. Örneğin, hükümetin ekonomideki para miktarını azalttığını varsayalım. Uzun vadede, bu politika değişikliğinin tek sonucu fiyatlar genel düzeyinde bir düşüş olacaktır. Yine de tüm fiyatlar hemen ayarlanmaz.

Tüm firmaların yeni kataloglar yayınlaması, tüm sendikaların ücret tavizleri vermesi ve tüm restoranların yeni menüler basması birkaç yıl alabilir. Yani fiyatların kısa vadede yapışkan olduğu söyleniyor.

Fiyatlar yapışkan olduğu için, çeşitli hükümet politikası türlerinin uzun vadeli etkilerinden farklı olan kısa vadeli etkileri vardır. Hükümet para miktarını azalttığında, örneğin, insanların harcadığı miktarı azaltır. Düşük harcamalar, çok yüksek fiyatlara takılıp kalmakla birlikte firmaların sattığı mal ve hizmet miktarını azaltır.

Düşük satışlar da firmaların işçi çıkarmasına neden oluyor. Böylece, para miktarındaki azalma, fiyatlar değişime tam olarak uyum sağlayana kadar işsizliği geçici olarak artırır.

Enflasyon ve işsizlik arasındaki değiş tokuş yalnızca geçicidir, ancak birkaç yıl sürebilir. Bu nedenle, Phillips eğrisi, ekonomideki birçok gelişmeyi anlamak için çok önemlidir. Özellikle politika yapıcılar, çeşitli politika araçlarını kullanarak bu ödünleşimden yararlanabilirler.

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir